Возраст поручителя


Recommended Posts

Подскажите пожалуйста, существует ли верхнее возрастное ограничение поручителя?

И если да, то насколько реально выйграть суд о признании договора иппотеки недействительным аргументируя тем что банк привлек к поручительству людей пенсионного возраста?

Link to comment
Share on other sites

Существует!

w Стаття 30. Цивільна дієздатність фізичної особи

1. Цивільну дієздатність має фізична особа, яка усвідомлює значення своїх дій та може керувати ними.

Цивільною дієздатністю фізичної особи є її здатність своїми діями набувати для себе цивільних прав і самостійно їх здійснювати, а також здатність своїми діями створювати для себе цивільні обов'язки, самостійно їх виконувати та нести відповідальність у разі їх невиконання.

2. Обсяг цивільної дієздатності фізичної особи встановлюється цим Кодексом і може бути обмежений виключно у випадках і в порядку, встановлених законом.

w Стаття 31. Часткова цивільна дієздатність фізичної особи, яка не досягла чотирнадцяти років

1. Фізична особа, яка не досягла чотирнадцяти років (малолітня особа), має право:

1) самостійно вчиняти дрібні побутові правочини.

Правочин вважається дрібним побутовим, якщо він задовольняє побутові потреби особи, відповідає її фізичному, духовному чи соціальному розвитку та стосується предмета, який має невисоку вартість;

2) здійснювати особисті немайнові права на результати інтелектуальної, творчої діяльності, що охороняються законом.

2. Малолітня особа не несе відповідальності за завдану нею шкоду.

w Стаття 32. Неповна цивільна дієздатність фізичної особи у віці від чотирнадцяти до вісімнадцяти років

1. Крім правочинів, передбачених статтею 31 цього Кодексу, фізична особа у віці від чотирнадцяти до вісімнадцяти років (неповнолітня особа) має право:

1) самостійно розпоряджатися своїм заробітком, стипендією або іншими доходами;

2) самостійно здійснювати права на результати інтелектуальної, творчої діяльності, що охороняються законом;

3) бути учасником (засновником) юридичних осіб, якщо це не заборонено законом або установчими документами юридичної особи;

4) самостійно укладати договір банківського вкладу (рахунку) та розпоряджатися вкладом, внесеним нею на своє ім'я (грошовими коштами на рахунку).

2. Неповнолітня особа вчиняє інші правочини за згодою батьків (усиновлювачів) або піклувальників.

На вчинення неповнолітньою особою правочину щодо транспортних засобів або нерухомого майна повинна бути письмова нотаріально посвідчена згода батьків (усиновлювачів) або піклувальника і дозвіл органу опіки та піклування.

3. Неповнолітня особа може розпоряджатися грошовими коштами, що внесені повністю або частково іншими особами у фінансову установу на її ім'я, за згодою органу опіки та піклування та батьків (усиновлювачів) або піклувальника.

( Частина третя статті 32 в редакції Закону

N 3201-IV від 15.12.2005 )

4. Згода на вчинення неповнолітньою особою правочину має бути одержана від батьків (усиновлювачів) або піклувальника та органу опіки та піклування.

( Частина четверта статті 32 в редакції Закону

N 3201-IV від 15.12.2005 )

5. За наявності достатніх підстав суд за заявою батьків (усиновлювачів), піклувальника, органу опіки та піклування може обмежити право неповнолітньої особи самостійно розпоряджатися своїм заробітком, стипендією чи іншими доходами або позбавити її цього права.

Суд скасовує своє рішення про обмеження або позбавлення цього права, якщо відпали обставини, які були підставою для його прийняття.

6. Порядок обмеження цивільної дієздатності неповнолітньої особи встановлюється Цивільним процесуальним кодексом України.

w Стаття 36. Обмеження цивільної дієздатності фізичної особи

1. Суд може обмежити цивільну дієздатність фізичної особи, якщо вона страждає на психічний розлад, який істотно впливає на її здатність усвідомлювати значення своїх дій та (або) керувати ними.

2. Суд може обмежити цивільну дієздатність фізичної особи, якщо вона зловживає спиртними напоями, наркотичними засобами, токсичними речовинами тощо і тим ставить себе чи свою сім'ю, а також інших осіб, яких вона за законом зобов'язана утримувати, у скрутне матеріальне становище.

3. Порядок обмеження цивільної дієздатності фізичної особи встановлюється Цивільним процесуальним кодексом України.

4. Цивільна дієздатність фізичної особи є обмеженою з моменту набрання законної сили рішенням суду про це.

ВЫВОД:

1. Верхней планкой является - смерть лица. :(

2. Любой планкой является - болезнь лица, которое не может давать отчет своих действий.

3. Люди пенсионного возраста могут быть поручителями если они не умерли и не больные. Ответственность за привлечение лиц (без учета 1 и 2) нету и быть не может. Так как это есть ограничение прав самих лиц пенсионного возраста.

Link to comment
Share on other sites

спасибо за оперативный ответ!

Исходя из него у меня возникает второй вопрос, в случае смерти поручителя есть возможность признать договор поручительства недействительным и вместе с ним договор иппотеки?

Link to comment
Share on other sites

Еще такой вопрос:

Есть ли возможность опираясь на этот закон признать недействительно договора иппотеки:

http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main...reg=vc006534-05

3.3. Максимальний та мінімальний розмір суми кредиту.

Максимальний розмір суми кредиту на одного позичальника в

залежності від місця розташування житла встановлюється:

1000000 грн. - м. Київ та населених пунктів приміської зони;

750000 грн. - м. Севастополь, міста понад 1 млн. населення та

населених пунктів приміської зони таких міст;

500000 грн. - інші міста обласного значення;

300000 грн. - міста районного значення;

200000 грн. - інші міста та селища.

Мінімальний розмір суми кредиту на одного позичальника

встановлюється 25000 грн.

Общая сумма кредита превышает кол-ко поручителей + заемщик * максимальная сумма

Link to comment
Share on other sites

забыл еще спросить, какой в этих случаях будет дата прекращение договора:

- дата решения суда или дата смерти поручителя/дата подписания договора иппотеки

?

Link to comment
Share on other sites

ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ

Л И С Т

26.04.2007 N 8445/7/17-0717

Про включення до податкового кредиту процентів по іпотечному кредиту

Державна податкова адміністрація України розглянула <...> лист <...> щодо включення до податкового кредиту сум процентів, сплачених за іпотечним кредитом, виданим у іноземній валюті, і в межах своєї компетенції повідомляє.

Підпунктом 5.2.1 пункту 5.2 статті 5 Закону України від 22.05.2003 р. N 889 "Про податок з доходів фізичних осіб" (далі - Закон) до складу податкового кредиту включаються фактично понесені витрати, підтверджені платником податку документально, а саме: фіскальним або товарним чеком, касовим ордером, товарною накладною, іншими розрахунковими документами або договором, які ідентифікують продавця товарів (робіт, послуг) та визначають суму таких витрат.

Згідно із ст. 1054 Цивільного кодексу України за кредитним договором банк або інша фінансова установа (кредитодавець) зобов'язується надати грошові кошти (кредит) позичальникові у розмірі та на умовах, встановлених договором, а позичальник зобов'язується повернути кредит та сплатити проценти.

Статтями 509 та 533 Цивільного кодексу України встановлено, що грошове зобов'язання має бути виражене і виконане у грошовій одиниці України - гривні.

До того ж законним платіжним засобом, обов'язковим до приймання за номінальною вартістю на всій території України, відповідно до ст. 192 Цивільного кодексу України є грошова одиниця України - гривня. Іноземна валюта може використовуватися в Україні у випадках і в порядку, встановлених законом.

Щодо питань іпотечного кредитування, то вони регулюються, зокрема, Законом України від 05.06.2003 р. N 898 "Про іпотеку". Згідно із п. 6 Прикінцевих положень цього Закону Кабінет Міністрів України зобов'язаний привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом. На виконання цього доручення постановою Кабінету Міністрів України від 08.10.2004 р. N 1330 утворено Державну іпотечну установу, до компетенції якої (її Наглядової ради) входить, зокрема, регулювання питань іпотечного кредитування. Рішенням правління Державної іпотечної установи від 12.09.2005 р. N 15 прийнято Вимоги до іпотечних кредитів (далі - Вимоги) та рішенням від 13.02.2006 р. N 35 прийнято Стандарти надання, рефінансування та обслуговування іпотечних житлових кредитів (далі - Стандарти).

Положення Стандартів і Вимог побудовані на загальних нормах законодавства, зокрема, на наведених вище нормах Цивільного кодексу України.

Згідно із визначенням термінів, наведеним у Стандартах, договір про іпотечний кредит - це договір, відповідно до якого Первинний кредитор зобов'язується надати Позичальнику грошові кошти з метою придбання або ремонту житлового приміщення під заставу цього житлового приміщення в розмірі та на умовах, передбачених договором про іпотечний кредит (форма якого відповідним чином погоджена згідно Стандартів Установи), а Позичальник зобов'язується повернути грошові кошти та сплатити відсотки за користування ними.

Відповідно до п. 3.2 ст. 3 Вимог надання іпотечних кредитів позичальникам - фізичним особам здійснюється первинним кредитором виключно у грошовій одиниці України - гривні. Погашення іпотечного кредиту та відсотків за його користування здійснюється також виключно у грошовій одиниці України - гривні.

Враховуючи наведене, якщо фінансовий кредит на придбання (будівництво) житла було одержано фізичною особою у банківській установі у іноземній валюті, то такий кредит не може розглядатися як іпотечний кредит, за яким згідно із Законом передбачено реалізацію права платника податку на податковий кредит.

Заступник Голови

С.Лекарь

Link to comment
Share on other sites

Враховуючи наведене, якщо фінансовий кредит на придбання (будівництво) житла було одержано фізичною особою у банківській установі у іноземній валюті, то такий кредит не може розглядатися як іпотечний кредит, за яким згідно із Законом передбачено реалізацію права платника податку на податковий кредит.

Заступник Голови

С.Лекарь

Link to comment
Share on other sites

спасибо за оперативный ответ!

Исходя из него у меня возникает второй вопрос, в случае смерти поручителя есть возможность признать договор поручительства недействительным и вместе с ним договор иппотеки?

бэ... ну чего все сразу пишут "недействительный", а такой вариант как прекращение договора вы не рассматриваете!?

финпорука прекращается смертью!

имущественная порука(это вообще нельзя назвать порукой) - это передача имущества(имущественных прав) в обеспечение исполнения обязательства, т.е. если имущество перешло по наследству то с имуществом человеку достаются права и обязанности.

вопрос: какой вывод у вас созрел?:)

Link to comment
Share on other sites

я так понимаю вопрос о прекращении договора можно рассматривать исходя из того каким было поручительство?

если имущественным то не получится, если финансовым то есть шанс.

А что если поручительство было и финансовое и имущественное?

По сути моя заинтересованность в прекращении договора заключается в большей степени в дате прекращения.

Но если я правильно понимаю датой прекращения, будет дата решения суда, верно?

Или все таки дата смерти поручителя?

Link to comment
Share on other sites

финпорука рассыпется.

а в отношения имущественной, то наследники получат долг, только в эквиваленте стоимости имущества(без экспертной оценки предмета залог, решение можно легко поломать), т.е. долг 100грн. а имущество стоит 45грн., т.е. два варианта: заплатить 45грн. и прекратить ипотеку! тут можно провести аналогию с субсидиарной ответственностью, т.е. только объемом имущественных прав... т.е. если три наследника, то каждый дал по 15грн. и Банк свободен... вариант два просто расстаться с предметом залога...

Link to comment
Share on other sites

решениям суда будет определено, что договор финпоруки прекратился с момента смерти лица... а вот с момента смерти до момента вступления в наследство по ипотечному договору, с наследников нельзя требовать проценты и штрафные санкции за этот период, а потянуть это все можно через ст. 8

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...