Разъяснение Минюста о необходимости получения подтверждения о задолженности от должника для осуществления исполнительной надписи


Recommended Posts

Міністерством юстиції України розглянуто звернення Федерації профспілок України з питання внесення змін до Інструкції про вчинення нотаріальних дій від 16.11.2009 р. і у листі до ФПУ повідомляється наступне:

Щодо змін до Закону України „Про нотаріат”

1 грудня 2008 набрав чинності Закон України „Про внесення змін до Закону України „Про нотаріат”, який був розроблений Міністерством юстиції України з метою подальшого реформування нотаріату України як інституту захисту прав громадян та юридичних осіб, вдосконалення механізму допуску громадян до нотаріальної діяльності, посилення вимог до рівня кваліфікації осіб, що мають намір займатися нотаріальною діяльність, а також покращення доступу громадян до нотаріальних послуг та їх якості.

Законом зрівняно в повноваженнях по вчиненню нотаріальних дій державних та приватних нотаріусів, що має зменшити завантаженість державних контор і створити умови для реалізації законних прав як всіх громадян у державі, так і нотаріусів.

Обмеження у повноваженнях по вчиненню нотаріальних дій приватних нотаріусів, які існували до набуття чинності прийнятих змін, призводило до перевантаження державних нотаріальних контор, значних черг, що створювало соціальну напругу в суспільстві.

На сьогодні порядок оформлення спадкових прав не змінився. Разом з тим, при оформленні спадкових прав громадян також і приватними нотаріусами, яких в Україні зареєстровано 4958, відпадає необхідність очікувати черги у державних нотаріальних конторах.

Прийнятим Законом передбачено ряд заходів, спрямованих на покращення доступу громадян до нотаріальних послуг, а також щодо запобігання фальсифікації нотаріальних документів. Передбачено встановлення часу прийому громадян приватними нотаріусами не менше п’яти годин на день і п’яти робочих днів на тиждень.

Розширено коло заходів для забезпечення таємниці вчинення нотаріальної дії, гарантії нотаріальної діяльності, форми контролю за нотаріальною діяльністю, встановлено єдиний перелік видів нотаріальних дій.

У Законі також реалізована концепція щодо нотаріальної контори приватного нотаріуса як його робочого місця і на законодавчому рівні закріплено встановлення вимог до приміщення, призначеного для якісного обслуговування громадян та забезпечення їх прав та законних інтересів: дотримання конфіденційності вчинюваних нотаріальних дій, якісна підготовка документів, забезпечення схоронності документів. Зокрема, статтею 25 Закону визначено, що робоче місце (контора) має забезпечувати дотримання нотаріальної таємниці; давати можливість кожному приватному нотаріусу незалежно від іншого нотаріуса здійснювати свою нотаріальну діяльність; бути захищеним від несанкціонованого проникнення та забезпеченим сейфом для зберігання печаток, штампів, металевою шафою для зберігання архіву нотаріуса; бути пристосованим для роботи технічного персоналу з документами у відокремленій від нотаріуса кімнаті, тощо.

З метою належного захисту майнових прав громадян та юридичних осіб у разі заподіяння шкоди внаслідок незаконних дій або недбалості приватного нотаріуса збільшено розмір страхової суми, що гарантуватиме відшкодування заподіяної ним шкоди у повному обсязі.

Щодо виконавчого напису нотаріуса.

Підстави вчинення виконавчих написів врегульовані Законом України „Про нотаріат”, Інструкцією про порядок вчинення нотаріальних дій нотаріусами України, затвердженої наказом Міністерства юстиції України від 3 березня 2004 року № 20/5 (зі змінами) (далі – Інструкція), постановою Кабінету Міністрів України від 29 червня 1999 року № 1172 „Про затвердження переліку документів за якими стягнення заборгованості провадиться у безспірному порядку на підставі виконавчих написів нотаріусів” (далі – Перелік), із яких вбачається, що підставою вчинення виконавчого напису нотаріусом є безспірність заборгованості, тобто така заборгованість має бути настільки безспірною, що не потребуватиме будь-якого додаткового доказування.

Відповідно до статті 12 Закону України „Про іпотеку” у разі порушення іпотекодавцем обов'язків, встановлених іпотечним договором, іпотекодержатель має право вимагати дострокового виконання основного зобов'язання, а в разі його невиконання - звернути стягнення на предмет іпотеки.

У разі невиконання або неналежного виконання боржником основного зобов'язання іпотекодержатель вправі задовольнити свої вимоги за основним зобов'язанням шляхом звернення стягнення на предмет іпотеки. Право іпотекодержателя на звернення стягнення на предмет іпотеки також виникає з підстав, встановлених статтею 12 цього Закону.

Звернення стягнення на предмет іпотеки здійснюється на підставі рішення суду, виконавчого напису нотаріуса або згідно з договором про задоволення вимог іпотекодержателя (стаття 33 вказаного Закону).

З метою вдосконалення порядку вчинення нотаріальних дій нотаріусами України, спрямування та координації дій нотаріусів шляхом чіткого визначення підстав, за яких можливе здійснення виконавчих написів на іпотечних договорах, а також у зв’язку з зі зверненнями до Міністерства юстиції юридичних та фізичних осіб щодо вчинення виконавчих написів нотаріусами виникла необхідність в унесенні змін до пункту 283 Інструкції.

При підготовці цих змін Міністерством юстиції України було також враховано результати колоквіуму, який проводився 2 листопада 2009 року у Мін’юсті за участю представників банківських установ та нотаріальної громадськості, а також узагальнено інформацію, що надана головними управліннями юстиції щодо вчинення нотаріусами виконавчих написів на іпотечних договорах.

За наслідками зазначеного, Міністерством юстиції України 16 листопада 2009 року № 2152/5 видано наказ „Про внесення змін до Інструкції про порядок вчинення нотаріальних дій нотаріусами України”, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 17 листопада 2009 року за № 1084/17100, яким абзац одинадцятий пункту 283 Інструкції викладено в такій редакції:

„Виконавчий напис на іпотечному договорі, що передбачає задоволення вимоги іпотекодержателя за основним зобов'язанням, включаючи сплату процентів, неустойки, основної суми боргу та будь-якого збільшення цієї суми, яке було прямо передбачене умовами основного зобов'язання, вчиняється нотаріусом за умови подання іпотекодержателем документів, достатніх для встановлення безспірності заборгованості та прострочення виконання зобов'язання.”.

Ця редакція пункту Інструкції буде сприяти роботі банківського сектору, оскільки надасть змогу звертатись до нотаріуса для вчинення виконавчого напису при відсутності спору.

Зазначені зміни Інструкції також є позитивними для осіб, які є боржниками за кредитним договором, та іпотекодавцями, оскільки виконавчий напис нотаріусом буде вчинено лише за умови подання іпотекодержателем документів, достатніх для встановлення безспірності заборгованості та прострочення виконання зобов'язання (наприклад: нотаріус повинен буде витребувати від стягувача заяву від імені боржника про відсутність спору щодо заборгованості).

Заступник Міністра Л.В.Єфіменко

Источник: http://www.fpsu.org.ua/index.php?option=co...d=2&lang=ru

  • Like 3
Link to post
Share on other sites

Спасибо. Полезная информация.

Только вряд ли во всех судах прокатит.

Надеюсь, Вам ответят и дадут реквизиты этого документа.

Link to post
Share on other sites

Зазначені зміни Інструкції також є позитивними для осіб, які є боржниками за кредитним договором, та іпотекодавцями, оскільки виконавчий напис нотаріусом буде вчинено лише за умови подання іпотекодержателем документів, достатніх для встановлення безспірності заборгованості та прострочення виконання зобов'язання (наприклад: нотаріус повинен буде витребувати від стягувача заяву від імені боржника про відсутність спору щодо заборгованості).

Заступник Міністра Л.В.Єфіменко

Источник: http://www.fpsu.org.ua/index.php?option=co...d=2〈=ru

было бы интересно на номер данного документа глянуть.
Link to post
Share on other sites
  • 4 weeks later...

а если речь идет о движимом залоге (автомобиль) значит нотариус обязан был от банка получить не только документы подтверждающие долг заемщика но и письменное подтверждение самого должника? правильно?...

в таком случае если нотариус этого не сделал--куда жаловаться то? и сроки...

Link to post
Share on other sites
  • 1 month later...

а если речь идет о движимом залоге (автомобиль) значит нотариус обязан был от банка получить не только документы подтверждающие долг заемщика но и письменное подтверждение самого должника? правильно?...

в таком случае если нотариус этого не сделал--куда жаловаться то? и сроки...

Я так понимаю что некуда,а нотариус берёт немалые деньги и остаётся никому ничего не обязан,а так-же его не особо интересует бесспорность задолженности,ведь он только предлагает обратить взыскание(как бы не обязует).Может есть у кого-нибуть другое мнение?
  • Like 1
Link to post
Share on other sites
  • 1 year later...

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...
  • Пользователи

    No members to show