Срок действия договоров залога.Что даёт отсутствие?


Recommended Posts

Я уверен, что во многих договорах залога не определен срок их действия в соответствии со ст

Стаття 252. Визначення строку та терміну

1. Строк визначається роками, місяцями, тижнями, днями або

годинами.

2. Термін визначається календарною датою або вказівкою на

подію, яка має неминуче настати

В договорах прописано (очень часто в моей практике) "про дію поруки(застави, іпотеки) до повного виконання позичальником зобов’язання перед Кредитором".

Из узагальнення:

" Верховний Суд України погодився з висновками судів про те, що КС «Довіра» пропустила строк пред’явлення вимоги до поручителів, оскільки він відповідає вимогам закону (ч. 4 ст. 559 ЦК України) і в цій частині доводи касаційної скарги є безпідставними. З договору поруки вбачається, що в ньому не встановлено строку, після якого порука припиняється, а умова договору про дію поруки до повного виконання позичальником зобов’язання перед Спілкою або до повного виконання поручителем взятих на себе зобов’язань (п. 6) не може розглядатися як установлення строку дії поруки, оскільки це не відповідає вимогам ст. 252 ЦК України. Згідно з цією нормою права строк визначається роками, місяцями, тижнями, днями або годинами. Термін визначається календарною датою або вказівкою на подію, яка має неминуче настати. Цього в договорі поруки не встановлено.

У зв’язку з наведеним у задоволенні позову про стягнення заборгованості за кредитним договором з поручителів судами правомірно відмовлено.

Разом з тим, суди помилково виходили з того, що порука припиняється, якщо строк основного зобов’язання не встановлений або встановлений моментом пред’явлення вимоги, оскільки такий строк у кредитному договорі чітко визначений – строк повернення кредиту встановлено до 5 серпня 2003 р. (п. 1). Тому відмовити в позові слід було виходячи з того, що в договорі поруки не встановлено строку припинення поруки, а тому порука припиняється, якщо кредитор протягом шести місяців від дня настання строку виконання основного зобов’язання не пред’явить вимоги до поручителя."

Как по мнению практиков влияет отсутствие срока в договоре на его исполнение и что имеет ввиду ВСУ в узагальненнях?

Link to comment
Share on other sites

Я уверен, что во многих договорах залога не определен срок их действия в соответствии со ст

Стаття 252. Визначення строку та терміну

1. Строк визначається роками, місяцями, тижнями, днями або

годинами.

2. Термін визначається календарною датою або вказівкою на

подію, яка має неминуче настати

В договорах прописано (очень часто в моей практике) "про дію поруки(застави, іпотеки) до повного виконання позичальником зобов’язання перед Кредитором".

Из узагальнення:

" Верховний Суд України погодився з висновками судів про те, що КС «Довіра» пропустила строк пред’явлення вимоги до поручителів, оскільки він відповідає вимогам закону (ч. 4 ст. 559 ЦК України) і в цій частині доводи касаційної скарги є безпідставними. З договору поруки вбачається, що в ньому не встановлено строку, після якого порука припиняється, а умова договору про дію поруки до повного виконання позичальником зобов’язання перед Спілкою або до повного виконання поручителем взятих на себе зобов’язань (п. 6) не може розглядатися як установлення строку дії поруки, оскільки це не відповідає вимогам ст. 252 ЦК України. Згідно з цією нормою права строк визначається роками, місяцями, тижнями, днями або годинами. Термін визначається календарною датою або вказівкою на подію, яка має неминуче настати. Цього в договорі поруки не встановлено.

У зв’язку з наведеним у задоволенні позову про стягнення заборгованості за кредитним договором з поручителів судами правомірно відмовлено.

Разом з тим, суди помилково виходили з того, що порука припиняється, якщо строк основного зобов’язання не встановлений або встановлений моментом пред’явлення вимоги, оскільки такий строк у кредитному договорі чітко визначений – строк повернення кредиту встановлено до 5 серпня 2003 р. (п. 1). Тому відмовити в позові слід було виходячи з того, що в договорі поруки не встановлено строку припинення поруки, а тому порука припиняється, якщо кредитор протягом шести місяців від дня настання строку виконання основного зобов’язання не пред’явить вимоги до поручителя."

Как по мнению практиков влияет отсутствие срока в договоре на его исполнение и что имеет ввиду ВСУ в узагальненнях?

здесь надо все пережевать так как есть разные способы выразить срок действия лоруки и позовна давнисть на поруку

в моем случае написано так

11. Цей договір набирає чинності з моменту його підписання сторонами і діє до повного виконання зобов'язань за Кредитним договором.

12. Порука за цим договором припиняється після закінчення 5 (п'яти) років з дня настання терміну

повернення кредиту за Кредитним договором.

кредит на 5 лет с 11 08 2008 09 08 2013 тоисть как мне кажется эти 5 лет можно пояснить как позовна давнисть

Глава 18

ВИЗНАЧЕННЯ ТА ОБЧИСЛЕННЯ СТРОКІВ

Стаття 251. Поняття строку та терміну

1. Строком є певний період у часі, зі спливом якого пов'язана

дія чи подія, яка має юридичне значення.

2. Терміном є певний момент у часі, з настанням якого

пов'язана дія чи подія, яка має юридичне значення.

3. Строк та термін можуть бути визначені актами цивільного

законодавства, правочином або рішенням суду.

Стаття 252. Визначення строку та терміну

1. Строк визначається роками, місяцями, тижнями, днями або

годинами.

2. Термін визначається календарною датою або вказівкою на

подію, яка має неминуче настати.

Стаття 253. Початок перебігу строку

1. Перебіг строку починається з наступного дня після

відповідної календарної дати або настання події, з якою пов'язано

його початок.

Глава 19

ПОЗОВНА ДАВНІСТЬ

Стаття 256. Поняття позовної давності

1. Позовна давність - це строк, у межах якого особа може

звернутися до суду з вимогою про захист свого цивільного права або

інтересу.

Стаття 257. Загальна позовна давність

1. Загальна позовна давність встановлюється тривалістю у три

роки.

Стаття 258. Спеціальна позовна давність

1. Для окремих видів вимог законом може встановлюватися

спеціальна позовна давність: скорочена або більш тривала порівняно

із загальною позовною давністю.

2. Позовна давність в один рік застосовується, зокрема, до

вимог:

1) про стягнення неустойки (штрафу, пені);

2) про спростування недостовірної інформації, поміщеної у

засобах масової інформації.

У цьому разі позовна давність обчислюється від дня поміщення

цих відомостей у засобах масової інформації або від дня, коли

особа довідалася чи могла довідатися про ці відомості;

3) про переведення на співвласника прав та обов'язків покупця

у разі порушення переважного права купівлі частки у праві спільної

часткової власності (стаття 362 цього Кодексу);

4) у зв'язку з недоліками проданого товару (стаття 681 цього

Кодексу);

5) про розірвання договору дарування (стаття 728 цього

Кодексу);

6) у зв'язку з перевезенням вантажу, пошти (стаття 925 цього

Кодексу);

7) про оскарження дій виконавця заповіту (стаття 1293 цього

Кодексу).

3. Позовна давність у п'ять років застосовується до вимог про

визнання недійсним правочину, вчиненого під впливом насильства або

обману.

4. Позовна давність у десять років застосовується до вимог

про застосування наслідків нікчемного правочину.

Link to comment
Share on other sites

Из узагальнення:

" Верховний Суд України погодився з висновками судів про те, що КС «Довіра» пропустила строк пред’явлення вимоги до поручителів, оскільки він відповідає вимогам закону (ч. 4 ст. 559 ЦК України) і в цій частині доводи касаційної скарги є безпідставними. З договору поруки вбачається, що в ньому не встановлено строку, після якого порука припиняється, а умова договору про дію поруки до повного виконання позичальником зобов’язання перед Спілкою або до повного виконання поручителем взятих на себе зобов’язань (п. 6) не може розглядатися як установлення строку дії поруки, оскільки це не відповідає вимогам ст. 252 ЦК України. Згідно з цією нормою права строк визначається роками, місяцями, тижнями, днями або годинами. Термін визначається календарною датою або вказівкою на подію, яка має неминуче настати. Цього в договорі поруки не встановлено."

stairtov, обратите внимание что сказал ВСУ (см. выше выделенным) - он указывает, что срок должен быть выражен роками, місяцями, тижнями, днями або годинами.

Срок действия это существенное условие договора?

Я считаю да.

Если он не указан, то по обычаям деловой деятельности он приравнивается к 1 год.

Стаття 7. Звичай

1. Цивільні відносини можуть регулюватися звичаєм, зокрема

звичаєм ділового обороту.

Звичаєм є правило поведінки, яке не встановлене актами

цивільного законодавства, але є усталеним у певній сфері цивільних

відносин.

Звичай може бути зафіксований у відповідному документі.

2. Звичай, що суперечить договору або актам цивільного

законодавства, у цивільних відносинах не застосовується.

Link to comment
Share on other sites

Из узагальнення:

" Верховний Суд України погодився з висновками судів про те, що КС «Довіра» пропустила строк пред’явлення вимоги до поручителів, оскільки він відповідає вимогам закону (ч. 4 ст. 559 ЦК України) і в цій частині доводи касаційної скарги є безпідставними. З договору поруки вбачається, що в ньому не встановлено строку, після якого порука припиняється, а умова договору про дію поруки до повного виконання позичальником зобов’язання перед Спілкою або до повного виконання поручителем взятих на себе зобов’язань (п. 6) не може розглядатися як установлення строку дії поруки, оскільки це не відповідає вимогам ст. 252 ЦК України. Згідно з цією нормою права строк визначається роками, місяцями, тижнями, днями або годинами. Термін визначається календарною датою або вказівкою на подію, яка має неминуче настати. Цього в договорі поруки не встановлено."

stairtov, обратите внимание что сказал ВСУ (см. выше выделенным) - он указывает, что срок должен быть выражен роками, місяцями, тижнями, днями або годинами.

Срок действия это существенное условие договора?

Я считаю да.

Если он не указан, то по обычаям деловой деятельности он приравнивается к 1 год.

Стаття 7. Звичай

1. Цивільні відносини можуть регулюватися звичаєм, зокрема

звичаєм ділового обороту.

Звичаєм є правило поведінки, яке не встановлене актами

цивільного законодавства, але є усталеним у певній сфері цивільних

відносин.

Звичай може бути зафіксований у відповідному документі.

2. Звичай, що суперечить договору або актам цивільного

законодавства, у цивільних відносинах не застосовується.

просто в моем понятии срок и период это одно и тоже " промежуток времени действительности договора"

а в моем случае получается вроде как после выполнения припынення кред договора пручительство продолжается 5 лет ,,

( шось туго доходит ) Штахетина в руках привычней :unsure:

Link to comment
Share on other sites

просто в моем понятии срок и период это одно и тоже " промежуток времени действительности договора"

а в моем случае получается вроде как после выполнения припынення кред договора пручительство продолжается 5 лет ,,

( шось туго доходит ) Штахетина в руках привычней :unsure:

Олег, не суди по себе и своими понятиями - ВСУ чётко сказал - срок=Н(лет, месяцев, дней, часов).

Link to comment
Share on other sites

Олег, не суди по себе и своими понятиями - ВСУ чётко сказал - срок=Н(лет, месяцев, дней, часов).

Абсолютно верно. только конкретно, год, месяц или дата.
Link to comment
Share on other sites

Абсолютно верно. только конкретно, год, месяц или дата.

Так скажите, если в договоре залога написано, что срок его действия до полного выполнения обязательств по кредиту то какой срок действия договора залога?

Link to comment
Share on other sites

Припинення зобов'язання слід відрізняти від закінчення строку дії договору. Закінчення строку дії договору означає, що між його сторонами у майбутньому не будуть виникати взаємні права та обов'язки, що випливали із цього договору. Але ті зобов'язання, які вже існують на момент закінчення строку дії договору, будуть існувати і після його закінчення доти, доки вони не будуть припинені на підставах, встановлених договором або законом.

Link to comment
Share on other sites

Припинення зобов'язання слід відрізняти від закінчення строку дії договору. Закінчення строку дії договору означає, що між його сторонами у майбутньому не будуть виникати взаємні права та обов'язки, що випливали із цього договору. Але ті зобов'язання, які вже існують на момент закінчення строку дії договору, будуть існувати і після його закінчення доти, доки вони не будуть припинені на підставах, встановлених договором або законом.

так вот теперь и раздели на то что написано в договоре твоем

и моем:

11. Цей договір набирає чинності з моменту його підписання сторонами і діє до повного виконання зобов'язань за Кредитним договором.

тоесть отсутствует конкретное указание на год месяц день !

хоть смутно так как нет разделения срока и термина

Стаття 252. Визначення строку та терміну

1. Строк визначається роками, місяцями, тижнями, днями або

годинами.

роками----роком

місяцями---- місяцем

2. Термін визначається календарною датою або вказівкою на

подію, яка має неминуче настати

-----діє до повного виконання зобов'язань за Кредитним договором

ну а после того как дог закончит срок действия

Але ті зобов'язання, які вже існують на момент закінчення строку дії договору, будуть існувати і після його закінчення доти, доки вони не будуть припинені на підставах, встановлених договором або законом

12. Порука за цим договором припиняється після закінчення 5 (п'яти) років з дня настання терміну

повернення кредиту за Кредитним договором.

Стаття 256. Поняття позовної давності

1. Позовна давність - це строк, у межах якого особа може

звернутися до суду з вимогою про захист свого цивільного права або

інтересу.

надо былоб чтоб те писаки на своей шкуре все прощупали перед тем как такой бред писать

как я понял у меня все выражено в ТЕРМИН вказівкою на

подію, яка має неминуче настати------діє до повного виконання зобов'язань за Кредитним договором

обложили волки позорные (лучше эту тему обойти)

Link to comment
Share on other sites

Олег, не суди по себе и своими понятиями - ВСУ чётко сказал - срок=Н(лет, месяцев, дней, часов).

А с каких это пор обобщения стали нормативно-правовым актом?

В вашем первом посте четко написаны пункты статьи закона.

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...
  • Пользователи

    No members to show