ANTIRAID

Письма Государственной инспекции по контролю за ценами о противоправности установки цен в эквиваленте к валюте

Recommended Posts

ДЕРЖАВНА ІНСПЕКЦІЯ З КОНТРОЛЮ ЗА ЦІНАМИ

Л И С Т

06.08.2009 N 200/7-10/3269

Державна інспекція з контролю за цінами розглянула звернення щодо встановлення ціни договору в еквіваленті іноземної валюти і повідомляє.

Пунктом 1 постанови Кабінету Міністрів України від 18.12.98 р. N 1998 встановлено, що формування, встановлення та застосування суб'єктами підприємництва вільних цін на території України здійснюється виключно у національній грошовій одиниці.

Таким чином, встановлення суб'єктом господарювання ціни договору в еквіваленті іноземної валюти суперечить вимогам чинного законодавства України.

Заступник начальника І.Прилипко

http://zakon.nau.ua/doc/?uid=1041.35720.0

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО КОНТРОЛЮ ЗА ЦЕНАМИ

П И С Ь М О

03.12.2009 N 200/7-6/6148

Во исполнение поручения Кабинета Министров Украины от 06.11.2009 г. N 62565/1/1-09 относительно рассмотрения обращения <...> Государственная инспекция по контролю за ценами сообщает.

Согласно пункту 1 постановления Кабинета Министров Украины от 18.12.98 г. N 1998 "Об усовершенствовании порядка формирования цен" формирование, установление и применение субъектами предпринимательства свободных цен на территории Украины осуществляются исключительно в национальной денежной единице. Таким образом:

- украинский субъект хозяйствования в договоре с другим украинским субъектом хозяйствования не имеет права устанавливать цену договора в эквиваленте иностранной валюты с привязкой к официальному курсу НБУ на день оплаты;

- украинский субъект хозяйствования в договоре с другим украинским субъектом хозяйствования не имеет права устанавливать цену договора в эквиваленте иностранной валюты с привязкой к рыночному курсу НБУ на день оплаты;

- действие указанного постановления Кабинета Министров Украины распространяется на всех субъектов хозяйствования независимо от формы собственности, в том числе на физических лиц - предпринимателей.

Вместе с тем в названном постановлении Кабинета Министров Украины указывается, что учет расходов в долларовом эквиваленте во время формирования цен считается обоснованным только в части импортной составляющей структуры цены.

Одновременно Государственная инспекция по контролю за ценами сообщает, что письмо от 06.08.2009 г. N 200/7-10/3267 в адрес <...> не направлялось.

Заместитель начальника И.Прилипко

http://zakon.nau.ua/doc/?uid=1041.36835.0

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Насколько серьезно можно опираться на эти письма и Постановление КМУ в спорах о незаконности установления в кредитных договорах условий оплаты процентов (как цены финансовой услуги банка) - в иностранной валюте?

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Насколько серьезно можно опираться на эти письма и Постановление КМУ в спорах о незаконности установления в кредитных договорах условий оплаты процентов (как цены финансовой услуги банка) - в иностранной валюте?

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/ME99004.html

МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

ЛИСТ

від 08.04.99 р. N 27-19/103

Міністерство економіки України розглянуло запит щодо відповідності постанови Кабінету Міністрів України від 18.12.98 р. N 1998 "Про вдосконалення порядку формування цін" положенням Закону "Про ціни і ціноутворення" і повідомляє.

Статтею 99 Конституції України і Указом Президента України "Про грошову реформу в Україні" від 25.08.96 N 762/96 визначено, що грошовою одиницею і єдиним законним

засобом платежу на території України є гривня.

Подборка документов по ключевым словам:

денежная единица украины , ценообразование , цены

ДОСТУП К ПОЛНОМУ ТЕКСТУ ПЛАТНЫЙ

ПОСТАНОВА

ПРЕЗИДІЇ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ

Про затвердження назви і характерних ознак грошової одиниці України

Згідно з поданими пропозиціями Комісії Верховної Ради України з питань економічної реформи і управління народним господарством Президія Верховної Ради України постановляє:

1. Затвердити як грошову одиницю України гривню, яка після введення в обіг визначається єдиним законним платіжним засобом на території України.

2. Погодитись з запропонованими принциповими характеристиками зовнішніх ознак гривні та її купюрною побудовою, які передбачають літографічне друкування витягу з тексту Акта проголошення незалежності України , а також зображення на лицьовій стороні відповідної банкноти портретів видатних діячів історії та культури України:

банкнота вартістю одна гривня - портрет князя Володимира;

банкнота вартістю дві гривні - портрет князя Ярослава Мудрого;

банкнота вартістю десять гривень - портрет гетьмана Івана Мазепи;

банкнота вартістю двадцять гривень - портрет Івана Франка;

банкнота вартістю п'ятдесят гривень - портрет Михайла Грушевського;

банкнота вартістю сто гривень - портрет Тараса Шевченка.

Резервні:

банкнота вартістю п'ять гривень - портрет гетьмана Богдана Хмельницького;

банкнота вартістю двісті гривень - портрет Лесі Українки.

Установити, що детальні ознаки купюр всіх вартостей, включаючи зображення на зворотній стороні, форму водяного знаку та інших способів захисту, визначаються Національним банком України.

Надати право Голові Правління Національного банку України підписати до друку зразки банкнот, що відповідають вимогам пункту 2 цієї Постанови, безпосередньо в місці їх виготовлення згідно з умовами угоди.

Голова Верховної Ради

України

І. ПЛЮЩ

м. Київ

10 грудня 1991 року

N 1952-XII

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/ME99004.html

МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

ЛИСТ

від 08.04.99 р. N 27-19/103

Міністерство економіки України розглянуло запит щодо відповідності постанови Кабінету Міністрів України від 18.12.98 р. N 1998 "Про вдосконалення порядку формування цін" положенням Закону "Про ціни і ціноутворення" і повідомляє.

Статтею 99 Конституції України і Указом Президента України "Про грошову реформу в Україні" від 25.08.96 N 762/96 визначено, що грошовою одиницею і єдиним законним

засобом платежу на території України є гривня.

Подборка документов по ключевым словам:

денежная единица украины , ценообразование , цены

ДОСТУП К ПОЛНОМУ ТЕКСТУ ПЛАТНЫЙ

ПОСТАНОВА

ПРЕЗИДІЇ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ

Про затвердження назви і характерних ознак грошової одиниці України

Згідно з поданими пропозиціями Комісії Верховної Ради України з питань економічної реформи і управління народним господарством Президія Верховної Ради України постановляє:

1. Затвердити як грошову одиницю України гривню, яка після введення в обіг визначається єдиним законним платіжним засобом на території України.

2. Погодитись з запропонованими принциповими характеристиками зовнішніх ознак гривні та її купюрною побудовою, які передбачають літографічне друкування витягу з тексту Акта проголошення незалежності України , а також зображення на лицьовій стороні відповідної банкноти портретів видатних діячів історії та культури України:

банкнота вартістю одна гривня - портрет князя Володимира;

банкнота вартістю дві гривні - портрет князя Ярослава Мудрого;

банкнота вартістю десять гривень - портрет гетьмана Івана Мазепи;

банкнота вартістю двадцять гривень - портрет Івана Франка;

банкнота вартістю п'ятдесят гривень - портрет Михайла Грушевського;

банкнота вартістю сто гривень - портрет Тараса Шевченка.

Резервні:

банкнота вартістю п'ять гривень - портрет гетьмана Богдана Хмельницького;

банкнота вартістю двісті гривень - портрет Лесі Українки.

Установити, що детальні ознаки купюр всіх вартостей, включаючи зображення на зворотній стороні, форму водяного знаку та інших способів захисту, визначаються Національним банком України.

Надати право Голові Правління Національного банку України підписати до друку зразки банкнот, що відповідають вимогам пункту 2 цієї Постанови, безпосередньо в місці їх виготовлення згідно з умовами угоди.

Голова Верховної Ради

України

І. ПЛЮЩ

м. Київ

10 грудня 1991 року

N 1952-XII

это все хорошо и мы на это опираемся

НО у банка есть исключительное право использовать доляр как платежное средство правда при определенных условиях но это они не открывают и утаивают

ну а что суд для суда достаточно услышать шо банк маэ право

просто судью надо ставить в положение лежа

цитируя его статус и то что аудио фиксация будет использована как доказ и ещо нюансик в обязанность суда вхобит порверка работоспособности системы

как хороший пример этого служит шаблон апеляционной скарги

правда я в своей не полностью расписал по времени где и что было сказано но основные темы выложил в одном монологе . я в принципе на это и надеялся ..такчто нападая не забывайте основные принципы а это надо не только банк подводить к вам нужному ответу но и судью да так чтобы это было отчотливо и \\да \\ или \\ нет \\

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Насколько серьезно можно опираться на эти письма и Постановление КМУ в спорах о незаконности установления в кредитных договорах условий оплаты процентов (как цены финансовой услуги банка) - в иностранной валюте?

опираться то можно но- некоторые уникальные судьи в решениях пишут: взыскать с ответчика 2 дол США в гривневом эквиваленте по курсу НБУ.

Воть!

Керуючись ст.ст.10,60, 212 ЦПК України, суд,

ВИРІШИВ :

Позов задовольнити.

Стягнути з ОСОБА_1 та ОСОБА_2 на користь ПАТ „ОТП Банк” заборгованість за кредитним договором № СL -202/161/2006 від 01.12.2006р. та договором поруки № CGCL -202/161/2006 від 01.12.2006р.: заборгованість по тілу кредиту – 22228,05 доларів США та нарахованим і не сплаченим відсоткам - 4331,15 доларів США, що по курсу в національній валюті складає – 211942,42гр.- солідарно.

Стягнути з ОСОБА_1 на користь ПАТ „ОТП Банк” суму пені – 23617,05гр.

Стягнути в солідарному порядку з ОСОБА_1 та ОСОБА_2 на користь ПАТ „ОТП Банк” суму держмита – 1700гр. та витрати за інформаційно-технічний збір – 120гр., а всього – 1820гр.

На рішення суду, протягом 10 днів, може бути подана заява про апеляційне оскарження, а потім, протягом 20 днів після надання заяви, може бути подана апеляційна скарга до апеляційного суду Запорізької області.

СУДДЯ: /підпис/.

З оригіналом згідно:

Суддя -

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

я работала в этой инспекции (областной уровень). НЕт у инспекции полномочий давать разъяснения законодательства по вопросам СВОБОДНЫХ (ДОГОВОРНЫХ) цен. Ее парафия - цены, которые регулируются на государственном уровне и фиксируются им же.

Кроме того, постановление 1998 года, вы и сами прекрасно видите, не отвечает требованиям гражд. кодекса 2003 года (ЗАКОНА!)

Пусть Инспкекция по контролю за ценами читает Гражданский кодекс: Статя524. Валюта зобов'язання

1. Зобов'язання має бути виражене у грошовій одиниці України - гривні.

2. Сторони можуть визначити грошовий еквівалент зобов'язання в іноземній валюті.

А то застряли на уровне суровых 90-х и не втеме, что страна давно уже живет но новому Гражданскому кодексу.

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

я работала в этой инспекции (областной уровень). НЕт у инспекции полномочий давать разъяснения законодательства по вопросам СВОБОДНЫХ (ДОГОВОРНЫХ) цен. Ее парафия - цены, которые регулируются на государственном уровне и фиксируются им же.

Кроме того, постановление 1998 года, вы и сами прекрасно видите, не отвечает требованиям гражд. кодекса 2003 года (ЗАКОНА!)

Пусть Инспкекция по контролю за ценами читает Гражданский кодекс: Статя524. Валюта зобов'язання

1. Зобов'язання має бути виражене у грошовій одиниці України - гривні.

2. Сторони можуть визначити грошовий еквівалент зобов'язання в іноземній валюті.

А то застряли на уровне суровых 90-х и не втеме, что страна давно уже живет но новому Гражданскому кодексу.

ну так право сторін визначити грошовий еквівалент зобов'язання в іноземній валюті жодним чином не відміняє обовязок вираження зобовязання в гривні.

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

ну так право сторін визначити грошовий еквівалент зобов'язання в іноземній валюті жодним чином не відміняє обовязок вираження зобовязання в гривні.

ЭТО ОЗНАЧАЕТ, ЧТО НОРМА СТАТЬИ О ВЫРАЖЕНИИ ЦЕНЫ В ОБЯЗАТЕЛЬСТВЕ, НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ИМПЕРАТИВНОЙ, А ДИСПОЗИТИВНОЙ. ЕЮ ПРЕДОСТАВЛЕНО ПРАВО СТОРОНАМ САМОСТОЯТЕЛЬНО ВЫБРАТЬ ДЛЯ СЕБЯ УДОБНЫЙ ВАРИАНТ.

И слаба Богу, что это так. Иначе, на равне с кредитными договорами полетели бы со свистом все договора предпринимательствующих субъектов, которые пытаются избежать негативного влияния инфляции путем установления эквивалента доллара

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

ЭТО ОЗНАЧАЕТ, ЧТО НОРМА СТАТЬИ О ВЫРАЖЕНИИ ЦЕНЫ В ОБЯЗАТЕЛЬСТВЕ, НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ИМПЕРАТИВНОЙ, А ДИСПОЗИТИВНОЙ. ЕЮ ПРЕДОСТАВЛЕНО ПРАВО СТОРОНАМ САМОСТОЯТЕЛЬНО ВЫБРАТЬ ДЛЯ СЕБЯ УДОБНЫЙ ВАРИАНТ.

И слаба Богу, что это так. Иначе, на равне с кредитными договорами полетели бы со свистом все договора предпринимательствующих субъектов, которые пытаются избежать негативного влияния инфляции путем установления эквивалента доллара

не согласна с вами, как раз отсутствие доверия к национ. валюте, погоня за сверхприбылями, практически отсутсвие специалистов в банковском секторе и реальных способов хеджирования у банков привели к тому беспределу, той кабале в которую попало население и не только заемщики, к тому росту инфляции.

ч.1ст524 - императив, продолжение ст 99 КУ.

не буду дальше развивать тему, так как практического применения в условиях фактического беззакония не имеет.

кстати, те же судьи ВСУ придерживались несколько лет назад именно той точки зрения, что исходить надо от КУ, а не совершенную аферу века "узаконивать" .

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

НОРМА СТАТЬИ О ВЫРАЖЕНИИ ЦЕНЫ В ОБЯЗАТЕЛЬСТВЕ, НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ИМПЕРАТИВНОЙ, А ДИСПОЗИТИВНОЙ. ЕЮ ПРЕДОСТАВЛЕНО ПРАВО СТОРОНАМ САМОСТОЯТЕЛЬНО ВЫБРАТЬ ДЛЯ СЕБЯ УДОБНЫЙ ВАРИАНТ.

А как же быть с постановой КМУ о ценообразовании. Там ведь гривна. По сути банк, как субъект хозяйствования обязан выставить требование о включении цены в грн в кд. Если этот субъект хозяйствования обязан выполнять постановы КМУ, то обязан требовать включить цену в грн. Хрен с ними, пусть не в форме обязательства. Но цена быть должна. И никто не отменял ЗУпроСпоживача: договор - это письмовий правочин про цену. По 168 постанове банк обязан выставить требование оформить таблицу в гривнах.

Если банк ОБЯЗАН (законодательством) требовать цену-гривну (в кд), и, если это требование в кд не соблюдено, то читай ЦКУ про неукладеность. Там про требование одной из сторон.

Ну не убедите вы меня читать 524 статью иначе, как именно букавльно, по буковкам. Нет там никакой диспозитивности. Это фантазии. КабМин тоже не поддерживает таких фантазий. Значит не один я читаю 524 буквально. КМУ со мной. А вы?

Даже НБУ со мной. Если ж нормативно и официально, а не в виде писулек.

ЦКУ Стаття 632. Ціна

1. Ціна в договорі встановлюється за домовленістю сторін.

У випадках, встановлених законом, застосовуються ціни (тарифи, ставки тощо), які встановлюються або регулюються уповноваженими органами державної влади або органами місцевого самоврядування.

2. Зміна ціни після укладення договору допускається лише у випадках і на умовах, встановлених договором або законом.

3. Зміна ціни в договорі після його виконання не допускається.

4. Якщо ціна у договорі не встановлена і не може бути визначена виходячи з його умов, вона визначається виходячи із звичайних цін, що склалися на аналогічні товари, роботи або послуги на момент укладення договору.

Какой смысл вы видите в тех фрагментах, которые я выделил жирным?

"...Встановлюється..." - это для сторон договора как - диспозитивно или императивно? Снова возвращайтесь к ЗУпроСпоживача, про письмовий правочин про цену.

Как можно идентифицировать "валютную услугу" с "...товари, роботи або послуги..."

Как, используя нормы, можно отождествить цену и курс? Если по вашему окажется, что цена и курс - это одно и то же, то цена договора не может быть свободной, эта цена назначена НацБанком на момент укладення договора.

Процитирую НБУкраины по своему: если в самом начале есть ошибка, то дальше все окажется перевернутым с ног на голову.

И это мы еще не касались последствий неукладености. А там (в этих последствиях) заложено понятие инфляции, которое к валютному кд пока никто "пришпандорить" не смог. Потому что инфляция - это понятие, относящиеся исключительно к ТНП - товарам народного потребления, а не к валютной услуге.

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

И слаба Богу, что это так. Иначе, на равне с кредитными договорами полетели бы со свистом все договора предпринимательствующих субъектов, которые пытаются избежать негативного влияния инфляции путем установления эквивалента доллара

Есть маленькая проблемка. В обозримом пространстве я не видел ни одного договора или судебного решения про такой договор, в котором реализована вторая часть 524 статьи. Счас трудно найти, но попробуйте - когда то именно по этой второй части я открывал тему на форуме.

Есть также подтверждение в судебной практике - ни одно решение не утверждает, что стороны установили эквивалент обязательства (а не его "выражения", как вы думаете, наверно) в иностранной валюте.

Пример правильного применения 524 ст:

Я вам обязуюсь продать бочку меду по цене 8 грн. Обязательством является "бочка", а не 8 грн. Это понятно?

Эвивалентом этого обязательства продавец и покупатель установили 1 доллар. Так вот этот самый "1 доллар" является эквивалентом именно "бочки" (обязательства), а не эквивалентом 8 гривен.

Попробуйте выучить наизусть 2 часть 524 статьи и по памяти написать. У меня с детства нелады со всякими химиями-историями-географиями. Мне всегда проще было понять логику, чем зубрить. Если понять логику расположения слов во 2 части 524 статьи, то учить ниче и не надо. Просто по другому эти слова выстроить невозможно. Римское право - это математика, а не химия-история-география.

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Пример правильного применения 524 ст:

Я вам обязуюсь продать бочку меду по цене 8 грн. Обязательством является "бочка", а не 8 грн. Это понятно?

Особо дисскутировать некогда - так как в отпуске :), но вот в процитировнной фразе Вы забыли упомянуть, что в Вашем примере обоюдное взаимное обязательство. Вы мне бочку меду, а я Вам 8 грн. Обязательствами являются не бочка, а мед (в бочке) и 8 гривен.

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

я работала в этой инспекции (областной уровень). НЕт у инспекции полномочий давать разъяснения законодательства по вопросам СВОБОДНЫХ (ДОГОВОРНЫХ) цен. Ее парафия - цены, которые регулируются на государственном уровне и фиксируются им же.

Вы не дочитали то, что не выделено жирным?

Вместе с тем в названном постановлении Кабинета Министров Украины указывается, что учет расходов в долларовом эквиваленте во время формирования цен считается обоснованным только в части импортной составляющей структуры цены.

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Особо дисскутировать некогда - так как в отпуске :), но вот в процитировнной фразе Вы забыли упомянуть, что в Вашем примере обоюдное взаимное обязательство. Вы мне бочку меду, а я Вам 8 грн. Обязательствами являются не бочка, а мед (в бочке) и 8 гривен.

хоч и нема коли, та все ж

Щодо відповідності постанови Кабінету Міністрів України від 18.12.98 р. N 1998 положенням Закону "Про ціни і ціноутворення"

Міністерство економіки та з питань Європейської інтеграції України (Мінекономіки)

Лист № 27-19/103 від 08.04.1999

Документ по состоянию на июнь 2008

МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

Л И С Т

N 27-19/103 від 08.04.99

м.Київ

vd990408 vn27-19/103

Міністерство економіки України розглянуло запит щодо

відповідності постанови Кабінету Міністрів України від 18.12.98 р.

N 1998 ( 1998-98-п ) "Про удосконалення порядку формування цін"

положенням Закону "Про ціни і ціноутворення" ( 507-12 ) і

повідомляє.

Статтею 99 Конституції України ( 254к/96-ВР ) і Указом

Президента України "Про грошову реформу в Україні" від 25.08.96

N 762/96 визначено, що грошовою одиницею і єдиним законним засобом

платежу на території України є гривня.

Відповідно до ст.4 Закону "Про ціни і ціноутворення"

повноваження щодо забезпечення здійснення державної політики цін

надані Кабінету Міністрів України. Таким чином, дія постанови

Кабінету Міністрів України під 18.12.98 р. N 1998, яка розроблена

з метою стабілізації цін на внутрішньому ринку, отримання

інфляційних процесів в Україні, зміцнення позиції національної

грошової одиниці - гривні, та захисту інтересів населення,

поширюється на всі види цін, що застосовуються в державі.

"Юридичний вісник України", N 34, 26 серпня-1 вересня 1999 р.

все очень просто, если убрать продажность или тупость судов:

обязательство должно быть выражено в гривнях, соответсвенно, тому, что деньги являются всеобщим эквивалентом, вне зависимости, что вы там обязуетесь передать, продать, мед, бочки, доллары, франки, или гривны.

"Автомото" обязуется продать "Мото-9" пупкину и.о. стоимостью 1000 грн.

это же не значит что пупкин уже дал обязательство оплатить и не значит что "автомото" продает 1000грн.

по кредитам: 1)банк обязуется предоставить кредит(грош. кошти) в размере 1000грн. - это верное утверждение.

2) банк обязуется предоставить кредит(грош. кошти) в размере 1000 долларов - не верно, т.к. размером обязательства (мерой стоимости) в украине есть гривна.

банк не может предоставить доллары в кредит резиденту, это будет не кредит, а позыка майна (ИНОСТР банкноты - доллара), которое является валютной ценностью, а стоимость этого майна = доллар* курс нбу (или как договорятся)

если бы банк лицензия давала ему возможность давать позыки кто попросит, то могли бы и нам дать, но такого права банк. лиценз не дает.

Вся афера в том, что по ст1054 -кредит - это деньги, по ку - гривни, а по мнению банков деньги это доллары. вот и все.

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

хоч и нема коли, та все ж

Щодо відповідності постанови Кабінету Міністрів України від 18.12.98 р. N 1998 положенням Закону "Про ціни і ціноутворення"

Міністерство економіки та з питань Європейської інтеграції України (Мінекономіки)

Лист № 27-19/103 від 08.04.1999

Документ по состоянию на июнь 2008

МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

Л И С Т

N 27-19/103 від 08.04.99

м.Київ

vd990408 vn27-19/103

Міністерство економіки України розглянуло запит щодо

відповідності постанови Кабінету Міністрів України від 18.12.98 р.

N 1998 ( 1998-98-п ) "Про удосконалення порядку формування цін"

положенням Закону "Про ціни і ціноутворення" ( 507-12 ) і

повідомляє.

Статтею 99 Конституції України ( 254к/96-ВР ) і Указом

Президента України "Про грошову реформу в Україні" від 25.08.96

N 762/96 визначено, що грошовою одиницею і єдиним законним засобом

платежу на території України є гривня.

Відповідно до ст.4 Закону "Про ціни і ціноутворення"

повноваження щодо забезпечення здійснення державної політики цін

надані Кабінету Міністрів України. Таким чином, дія постанови

Кабінету Міністрів України під 18.12.98 р. N 1998, яка розроблена

з метою стабілізації цін на внутрішньому ринку, отримання

інфляційних процесів в Україні, зміцнення позиції національної

грошової одиниці - гривні, та захисту інтересів населення,

поширюється на всі види цін, що застосовуються в державі.

"Юридичний вісник України", N 34, 26 серпня-1 вересня 1999 р.

все очень просто, если убрать продажность или тупость судов:

обязательство должно быть выражено в гривнях, соответсвенно, тому, что деньги являются всеобщим эквивалентом, вне зависимости, что вы там обязуетесь передать, продать, мед, бочки, доллары, франки, или гривны.

"Автомото" обязуется продать "Мото-9" пупкину и.о. стоимостью 1000 грн.

это же не значит что пупкин уже дал обязательство оплатить и не значит что "автомото" продает 1000грн.

по кредитам: 1)банк обязуется предоставить кредит(грош. кошти) в размере 1000грн. - это верное утверждение.

2) банк обязуется предоставить кредит(грош. кошти) в размере 1000 долларов - не верно, т.к. размером обязательства (мерой стоимости) в украине есть гривна.

банк не может предоставить доллары в кредит резиденту, это будет не кредит, а позыка майна (ИНОСТР банкноты - доллара), которое является валютной ценностью, а стоимость этого майна = доллар* курс нбу (или как договорятся)

если бы банк лицензия давала ему возможность давать позыки кто попросит, то могли бы и нам дать, но такого права банк. лиценз не дает.

Вся афера в том, что по ст1054 -кредит - это деньги, по ку - гривни, а по мнению банков деньги это доллары. вот и все.

:rolleyes:

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

"все очень просто, если убрать продажность или тупость судов"

Это не так просто и почти невозможно :(

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

"все очень просто, если убрать продажность или тупость судов"

Это не так просто и почти невозможно :(

через хрещатик и только

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

через хрещатик и только

И то, на долго ли хватит? Придется на Крещатик регулярно выходить...

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Создайте аккаунт или авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи

Создать аккаунт

Зарегистрировать новый аккаунт в нашем сообществе. Это несложно!

Зарегистрировать новый аккаунт

Войти

Есть аккаунт? Войти.

Войти

  • Пользователи

    Нет пользователей для отображения