Recommended Posts

Хозяйственный суд Одесской области начал производство по делу о банкротстве кредитного союза . В течение 30 дней принимаются заявления кредиторов и возможных санаторов.

Какие необходимо собрать документы для внесения в реестр кредиторов КС.

Link to post
Share on other sites

Хозяйственный суд Одесской области начал производство по делу о банкротстве кредитного союза . В течение 30 дней принимаются заявления кредиторов и возможных санаторов.

Какие необходимо собрать документы для внесения в реестр кредиторов КС.

Напишите плиз какой кредитный союз?
Link to post
Share on other sites

Доброй ночи, уважаемый Антирейд!

Увидел на сайте информацию о банкротстве кредитного союза "Первое кредитное общество" (г. Одесса). Нужно в течении 30 дней всем кредиторам подать заявление. Не подскажете, в какой форме подавать, какие ещё документы прилагать, нужно ли что-то платить? Как лучше отправить - вдруг не примут из-за технических деталей, а времени на исправление может уже и не быть? На что можно надеяться в будущем? Есть ли привилегии у тех, у кого исполнительные листы или решения судов? Можно объединить в одном заявлении двух членов семьи? Заранее спасибо. Если сильно много прошу - извините также.

Link to post
Share on other sites

А тож. Существует ли какой то образец заявления в Хоз.суд? Оплачивается госпошлина?

Мы для писали такие иски по Морскому кредитному обществу. Так же еще делали расчет задолжности. По нашему мнению госпошлина не платится, но был судья Бахарев и по практике он оставлял без рассмотрения если не было госпошлины, но потом эти постановления обжаловались.

ДО ГОСПОДАРСЬКОГО СУДУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ

65119, м. Одеса, проспект Шевченка,29

Справа

Суддя Бахарєв Б.О.

КРЕДИТОР:

.

БОРЖНИК: Кредитна спілка «Морське кредитне товариство»

65026, м. Одеса, вул. Гоголя,23

код ЄДРПОУ 26015565, п/р 26500003036404, філії "Одеське РУ" АТ "Банк Фінанси та Кредит", МФО 328823

АРБІТРАЖНИЙ КЕРУЮЧИЙ: Ратушний Андрій Іванович 65020, м. Одеса, вул. Базарна,71/3 оф.2

ЗАЯВА

про визнання кредитором по справі № 2/17-444-2011

11 серпня 2008 року між мною, ХХХХХХХХ, та Кредитною спілкою «Морське кредитне товариство» укладено Договір № 105-08-ИЗ , яким (п.1.1,1.2,1.3 Договору) передбачалось, що Спілка приймає від вкладника Внесок на депозитний рахунок в сумі 30 000.00 грн. строком на 12 місяців та зобов’язується повернути таку ж суму 11 серпня 2009 року, а також виплачувати 30 % річних нарахованих на неї. Сума процентів повинна була виплачуватись мені до 10 числа кожного місяця слідуючого за розрахунковим періодом (п.2.3 Договору). Розрахунковий період дорівнює 6 місяцям. Тобто оплата процентів повинні відбуватися раз в півроку.

11 серпня 2008 року я вніс на депозитний рахунок вклад в сумі 30 000.00 грн., що підтверджується квитанцією до приходного касового ордеру № 1724 від 11 серпня 2008 року.

Боржник виплатив мені один раз відсотки за Договором: 11.02.2009 року – 4 536.99 грн.

Згідно з ч. 1 ст. 23 Закону України «Про кредитні спілки» вклади членів кредитної спілки на депозитні рахунки, а також нарахована на такі кошти та пайові внески плата (проценти) належать членам кредитної спілки на праві приватної власності.

Відповідно до ч. 2 ст. 23 вказаного Закону кожен член кредитної спілки має право одержати належні йому кошти на умовах укладеного з ним договору.

Згідно зі ст. 525 ЦК України, не допускається одностороння відмова від виконання зобов’язання, крім випадків, передбачених законом або договором.

Стаття 526 ЦК України встановлює, що зобов’язання має виконуватись належним чином відповідно до умов договору та вимог цього Кодексу, інших актів цивільного законодавства.

Згідно зі ст. 530 ЦК України якщо у зобов'язанні встановлений строк (термін) його виконання, то воно підлягає виконанню у цей строк (термін).

Боржник не виконав основні умови Договору № 105-08-ИЗ від 11.08.2008 р., а саме: не повернув 11 серпня 2009 року основного боргу в сумі 30 000.00 грн., залишилась невиплаченими відсотки за вкладом в сумі: 4487.67 грн. (розрахунок процентів в додатку №1)

Я звертався за поверненням боргу до Кредитної спілки, але мені в цьому було відмовлено, в зв’язку з тим, що порушено справу про банкрутство Спілки.

Згідно з ч.2 ст. 625 ЦК України боржник, який прострочив виконання грошового зобов'язання, на вимогу кредитора, зобов'язаний сплатити суму боргу з урахуванням встановленого індексу інфляції за весь час прострочення, а також три відсотки річних від простроченої суми, якщо інший розмір відсотків не встановлений договором або законом.

Інфляційне зростання суми заборгованості складає 4 530.00 грн. (розрахунок додається в додатку № 1)

Три відсотки річних складають 1504.11грн. (розрахунок додається в додатку № 1).

Загальна сума боргу по договорам № 105-08-ИЗ від 11.08.2008 р. складає 40 521,78 (розрахунок додається в додатку № 2).

26.03.2011 року в газеті «Голос України» № 55, опубліковано оголошення про відкриття справи про банкрутство Кредитної спілки «Морське кредитне товариство» з пропозицією подати до господарського суду Одеської області заяви з вимогами до боржника.

Відповідно до положень ст.14 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» конкурсні кредитори за вимогами, які виникли до дня порушення провадження у справі про банкрутство зобов’язані подати до господарського суду письмові заяви з вимогами до боржника, а також документи, що їх підтверджують.

Згідно з положеннями ст.1 вищеназваного Закону конкурсні кредитори – це кредитори за вимогами до боржника, які виникли до порушення провадження у справі про банкрутство та вимоги яких не забезпеченні заставою майна боржника.

Беручи до уваги зазначене я, ХХХХХХХХХХХХХХ, є конкурсним кредитором, оскільки заборгованість виникла до порушення справи про банкрутство і вимоги не забезпечені заставою.

Розмір судового збору встановлений Декретом Кабінету Міністрів України "Про державне мито". Згідно з п. 37 ст. 4 зазначеного Декрету громадяни за позовами про відшкодування збитків, завданих неповерненням у терміни, передбачені договорами або установчими документами, грошових та майнових внесків, які були залучені до акціонерних товариств, банків, кредитних установ, довірчих товариств та інших юридичних осіб, які залучають кошти та майно громадян, від сплати державного мита звільняються.

Згідно з «ПОРЯДОКОМ ОПЛАТИ ВИТРАТ З ІНФОРМАЦІЙНО-ТЕХНІЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СУДОВИХ ПРОЦЕСІВ, ПОВ'ЯЗАНИХ З РОЗГЛЯДОМ ЦИВІЛЬНИХ ТА ГОСПОДАРСЬКИХ СПРАВ», для позивачів, звільнених у встановленому порядку від сплати державного мита витрати на ІТЗ також не сплачуються.

Враховуючи вищевикладені обставини та керуючись ст..14 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом», статтями 1, 18, 86 Господарського процесуального кодексу України,

ПРОШУ:

Визнати мене конкурсним кредитором з грошовими вимогами в розмірі 40 521,78 грн, а саме:

• основного боргу в сумі 30 000 грн.

• передбаченої договором винагороди (відсотки за вкладом) в сумі 4487,67 грн.

• інфляційне зростання суми заборгованості 4530,00 грн.

• три відсотки річних 1504,11 грн

Включити до Реєстру майнових вимог кредиторів мої вимоги в повному обсязі на суму 40 521,78 грн. (сорок тисяч п’ятсот двадцять одна грн. 78 копійок)

Додатки:

1. оригінал квитанцій на оплату поштового відправлення з описом вкладення арбітражному

керуючому та боржнику з заявою про визнання мене кредитором по справі № 2/17-444-2011 з

додатками.

2. копія договору № 105-08-ИЗ від 11.08.2008 р

3. копії квитанцій до приходного касового ордеру № 1724 від 11 серпня 2008 року.

4. копія членської книжки з відмітками про виплату відсотків

5. додаток №1 розрахунок по договору № 105-08-ИЗ від 11.08.2008 р.

6. додаток №2 розрахунок загальної суми боргу по договору № 105-08-ИЗ від 11.08.2008 р.

7. додаток № 3 правила розрахунку інфляційного зростання сум заборгованості; трьох відсотків

річних (ст. 625 ЦК України)

8. копія паспорта та ідентифікаційного номеру

9. копія акта звірки станом на 23.07.2009 р. по договору № 105-08-ИЗ від 08.08.2008 р

__________________

____________________ХХХХХ.

Link to post
Share on other sites

Спасибо большое, а рассматривались додаток№1,2,3?, или достаточно заявлять только тело депозита, может еще не выплаченные % по еще действующему кредиту?

Link to post
Share on other sites

Доброй ночи, уважаемый Антирейд!

Увидел на сайте информацию о банкротстве кредитного союза "Первое кредитное общество" (г. Одесса). Нужно в течении 30 дней всем кредиторам подать заявление. Не подскажете, в какой форме подавать, какие ещё документы прилагать, нужно ли что-то платить? Как лучше отправить - вдруг не примут из-за технических деталей, а времени на исправление может уже и не быть? На что можно надеяться в будущем? Есть ли привилегии у тех, у кого исполнительные листы или решения судов? Можно объединить в одном заявлении двух членов семьи? Заранее спасибо. Если сильно много прошу - извините также.

ой не извиняйтесь! Определенной формы заявления не существует. Пишите на имя арбитражного управляющего(распорядника майна,ликвидатора). Письмо с описью(обязательно) и уведомлением. Прилагайте копии решения судов и т.д. По одному заявлениюю на каждого кредитора. Там на сайте должны быть реквизиты ликвидатора -свяжитесь с ним(Если нет позвоните в Одесский державний сектор з питань банкрутства.Вам там дадут инфу по ликвидатору). В голосе украины так же должна быть и нфа о процедуре ликвидации. на досуге почитайте закон украины о Відновленні платоспроможності боржника,або визнання його банкрутом. очень вам может пригодиться! Возня не на один день. Будете знать ситуевину! Удачи!

Пы Сы. Механизм долгий и запутаный.но дорогу осилит идущий. Что не понятно не стесняйтесь задавайте вопросы.

Link to post
Share on other sites

ой не извиняйтесь! Определенной формы заявления не существует. Пишите на имя арбитражного управляющего(распорядника майна,ликвидатора). Письмо с описью(обязательно) и уведомлением. Прилагайте копии решения судов и т.д. По одному заявлениюю на каждого кредитора. Там на сайте должны быть реквизиты ликвидатора -свяжитесь с ним(Если нет позвоните в Одесский державний сектор з питань банкрутства.Вам там дадут инфу по ликвидатору). В голосе украины так же должна быть и нфа о процедуре ликвидации. на досуге почитайте закон украины о Відновленні платоспроможності боржника,або визнання його банкрутом. очень вам может пригодиться! Возня не на один день. Будете знать ситуевину! Удачи!

Пы Сы. Механизм долгий и запутаный.но дорогу осилит идущий. Что не понятно не стесняйтесь задавайте вопросы.

Благодарю за тщательный комментарий. Хочу уточнить пару моментов:

1. По поводу платежей. Читал варианты заявлений, в которых писали, что ничего платить не надо (!!!). В другой статье написано: "Дуже важливим моментом цієї процедури є сплата кредитором державного мита (85 грн.) та коштів за внесення до Єдиної бази даних інформації щодо кредитора та його грошових вимог у справі (не плутати з витратами на інформаційно-технічне забезпечення розгляду справи). На сьогодні ця плата для кредитора, що заявляє свої вимоги до боржника в процедурі банкрутства, складає 40 грн., у тому числі ПДВ 6,67 грн." Где же правда? Может секретарь суда знает, хотя сомневаюсь?

3. В союзе работает временная администрация. Им тогда высылать копии заявлений (адрес управляющего будет в газете, если я правильно понял)?

4. В законе «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» есть статья о том, что несколько кредиторов могут объединить свои требования в одном иске (я хочу написать свои требования и жены, общая собственность, зачем платить дважды госпошлину). Или лучше заплатить для подстраховки? Только госпошлину?

5. В этом же законе прочитал про очереди. Вкладчики, как я понимаю, в большой второй очереди. Как их будут выбирать? Если на всех не хватит - то каждому в зависимости от доли?

Заранее благодарю.

Link to post
Share on other sites

Благодарю за тщательный комментарий. Хочу уточнить пару моментов:

1. По поводу платежей. Читал варианты заявлений, в которых писали, что ничего платить не надо (!!!). В другой статье написано: "Дуже важливим моментом цієї процедури є сплата кредитором державного мита (85 грн.) та коштів за внесення до Єдиної бази даних інформації щодо кредитора та його грошових вимог у справі (не плутати з витратами на інформаційно-технічне забезпечення розгляду справи). На сьогодні ця плата для кредитора, що заявляє свої вимоги до боржника в процедурі банкрутства, складає 40 грн., у тому числі ПДВ 6,67 грн." Где же правда? Может секретарь суда знает, хотя сомневаюсь?

3. В союзе работает временная администрация. Им тогда высылать копии заявлений (адрес управляющего будет в газете, если я правильно понял)?

4. В законе «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» есть статья о том, что несколько кредиторов могут объединить свои требования в одном иске (я хочу написать свои требования и жены, общая собственность, зачем платить дважды госпошлину). Или лучше заплатить для подстраховки? Только госпошлину?

5. В этом же законе прочитал про очереди. Вкладчики, как я понимаю, в большой второй очереди. Как их будут выбирать? Если на всех не хватит - то каждому в зависимости от доли?

Заранее благодарю.

1. лучше заплатить, цифра не очень большая.свои требования вы по логике закона должны направить арбитражному управляющему и если предприятие банкрот не вызнае ваших вымог -только тогда вы должны подавать в суд. А так в обязаности арбитражного управляющего входит формированте пакета требований всех бесспорных требований кредиторов и утверждение этого списка в суде. То есть ссылаясь на эту норму суд вполне может Вам в иске отказать.

3.Временная админисрация в процедуре банкротства особых полномочи не имеет! Главное лицо сдесь арбитражный управляющий(ликвидатор). Сообщений в прессе ждать очень не рекомендую!!!!!!!!!!!!!!Отыскать его совсем не сложно.

4. В принципе можно но лучше отдельно(печальный личный опыт) :(

5. Да к сожалению так определено законом. И денег на всех может не хватить! Вкладчик к сожалению в третьей очереди.

Удачи!

Link to post
Share on other sites

1. лучше заплатить, цифра не очень большая.свои требования вы по логике закона должны направить арбитражному управляющему и если предприятие банкрот не вызнае ваших вымог -только тогда вы должны подавать в суд. А так в обязаности арбитражного управляющего входит формированте пакета требований всех бесспорных требований кредиторов и утверждение этого списка в суде. То есть ссылаясь на эту норму суд вполне может Вам в иске отказать.

3.Временная админисрация в процедуре банкротства особых полномочи не имеет! Главное лицо сдесь арбитражный управляющий(ликвидатор). Сообщений в прессе ждать очень не рекомендую!!!!!!!!!!!!!!Отыскать его совсем не сложно.

4. В принципе можно но лучше отдельно(печальный личный опыт) :(

5. Да к сожалению так определено законом. И денег на всех может не хватить! Вкладчик к сожалению в третьей очереди.

Удачи!

Спасибо за всё. Заметку в газете и адрес управляющего нашёл. Иски подготовил. Только не совсем понятны Ваши ответы:

1. "То есть ссылаясь на эту норму суд вполне может Вам в иске отказать" - почему это суд может отказать? Заявление то я отправляю в суд, а копии управляющему и банкроту. Если банкрот будет против (он не будет против, я в этом уверен), то тогда суд может отказать, это Вы имели ввиду?

2. Какие всё-таки взносы я должен заплатить? Мне писали про 236 грн., я нашёл другие (в п. 1 цитата). Вы не знаете какие правильные?

3. "Вкладчик к сожалению в третьей очереди" - почему? В законе указана первая большая группа (требования, обеспеченные залогом - союз наоборот брал в залог то, что кредитовал; по зарплате и т.д.; Фонд гарантирования - в союзов его нет, поэтому этот пункт пропускаем; по страховке - сомневаюсь, что такие к союзу будут; оплата труда и всех расходов ликвидационной комиссии - думаю, тут небольшая сумма будет, если не своруют). Во вторую очередь гасятся требования "...громадян-довірителів (вкладників) довірчих товариств або інших суб'єктів підприємницької діяльності, які залучали майно (кошти) довірителів (вкладників)" - я так понимаю, что это про меня.

Буду признателен, если поправите.

Link to post
Share on other sites

1. По поводу платежей в деле о банкротстве. Нашёл статью, где есть такая фраза: "Дуже важливим моментом цієї процедури є сплата кредитором державного мита (85 грн.) та коштів за внесення до Єдиної бази даних інформації щодо кредитора та його грошових вимог у справі (не плутати з витратами на інформаційно-технічне забезпечення розгляду справи). На сьогодні ця плата для кредитора, що заявляє свої вимоги до боржника в процедурі банкрутства, складає 40 грн., у тому числі ПДВ 6,67 грн." Кто может подсказать точные платежи госпошлины и других расходов в деле о банкротстве или где можно почитать? Заранее спасибо.

Link to post
Share on other sites

1. По поводу платежей в деле о банкротстве. Нашёл статью, где есть такая фраза: "Дуже важливим моментом цієї процедури є сплата кредитором державного мита (85 грн.) та коштів за внесення до Єдиної бази даних інформації щодо кредитора та його грошових вимог у справі (не плутати з витратами на інформаційно-технічне забезпечення розгляду справи). На сьогодні ця плата для кредитора, що заявляє свої вимоги до боржника в процедурі банкрутства, складає 40 грн., у тому числі ПДВ 6,67 грн." Кто может подсказать точные платежи госпошлины и других расходов в деле о банкротстве или где можно почитать? Заранее спасибо.

Не хочется платить больше, Л И С Т N 01-8/207 від 10.06.96 м.Київ Арбітражним судам України

Про деякі питання практики застосування окремих норм чинного законодавства при вирішенні спорів

"При надходженні кількох заяв про визнання одного й того ж боржника банкрутом порушується провадження у справі по першій заяві, а іншим кредиторам на підставі статті 7 Закону надсилаються копії ухвал про порушення справи про банкрутство"

Исходя из этого, 1-й кредитор-заявитель платит 236грн (по его заяве открывали дело и публиковали объявление в УрКур), остальные за ИТЗ по 40грн - для получения "копії ухвал про порушення справи про банкрутство"

К нам это, вообще, не относится. Мы не инициирующие, а конкурсные кредиторы. Нам получение "копії ухвал про порушення справи про банкрутство" не требуется!

А к нам это относится? Кто сколько уже оплатил?

Но мне советуют

Точно такие же рассуждения происходили среди вкладчиков КС Украина при подаче документов в Хоз. суд для признания кредторами. Одни доказывали, что мы ничего не должны платить, другие, что 40 грн, третьи, что 180 и т.д. В результате судья Бахарев все эти документы отослал людям обратно с указанием, что их документы не приняты к рассмотрению из-за неправильной уплаты ИТЗ.

И поступил он по изуитски. Все отосланные документы пришли по почте вкладчикам после окончания срока (30 дней) подачи документов и люди не попали в кредиторы. По этому поводу было куча судебных дел, а это по 120 грн. в Приморском суде и в Хоз суд пришлось платить 236 грн. Так, что из-за посеянной неопределённости пришлось платить дороже, побегать по инстанциям, потратить кучу нервов и далеко не все добились успеха.

Link to post
Share on other sites

Спасибо за всё. Заметку в газете и адрес управляющего нашёл. Иски подготовил. Только не совсем понятны Ваши ответы:

1. "То есть ссылаясь на эту норму суд вполне может Вам в иске отказать" - почему это суд может отказать? Заявление то я отправляю в суд, а копии управляющему и банкроту. Если банкрот будет против (он не будет против, я в этом уверен), то тогда суд может отказать, это Вы имели ввиду?

2. Какие всё-таки взносы я должен заплатить? Мне писали про 236 грн., я нашёл другие (в п. 1 цитата). Вы не знаете какие правильные?

3. "Вкладчик к сожалению в третьей очереди" - почему? В законе указана первая большая группа (требования, обеспеченные залогом - союз наоборот брал в залог то, что кредитовал; по зарплате и т.д.; Фонд гарантирования - в союзов его нет, поэтому этот пункт пропускаем; по страховке - сомневаюсь, что такие к союзу будут; оплата труда и всех расходов ликвидационной комиссии - думаю, тут небольшая сумма будет, если не своруют). Во вторую очередь гасятся требования "...громадян-довірителів (вкладників) довірчих товариств або інших суб'єктів підприємницької діяльності, які залучали майно (кошти) довірителів (вкладників)" - я так понимаю, что это про меня.

Буду признателен, если поправите.

Не хочется быть занудой, но с ИТЗ не понятка, сегодня общалась с вкладчицей отправившей документы в суд, говорит оплатила пошлина-85, итз-40, т.к. звонили помощнику Лепеха Г.А. 0482-307-965
Link to post
Share on other sites

http://court.gov.ua/sud5017/tax/

реквизиты оплаты пошлины и итз

Спасибо за разъяснения. А разве не должен был через пять дней вынести решение и отправить письма вкладчикам? Или судьи в сговоре с арбитражными управляющими и банкротами с целью делёжки, если кредиторов поубавит? У Вас тоже проблема с ПКО? Как оцениваете шансы? Я думаю в понедельник позвонить в суд и узнать в помощника судьи куда и сколько платить. С госпошлиной всё ясно - 85 грн., а с ИТО - непонятно. Мне пишут, что ИТО платить не надо, а заплатить за внесение в базу банкротов 40 грн., но на какой счёт - не знают. У меня и жены есть депозиты, платить два раза по 236 грн. не за что не хочется (наверное придётся). Моё дело суд рассматривать же не будет, просто внесёт в список кредиторов, за это и заплачу 40 грн. Могу конечно объединить два иска в один, а вдруг тоже на практике не примут. Не знаю как лучше, буду экспериментировать - 30 дней может и закончиться. Что Вы посоветуете?
Link to post
Share on other sites

Не хочется быть занудой, но с ИТЗ не понятка, сегодня общалась с вкладчицей отправившей документы в суд, говорит оплатила пошлина-85, итз-40, т.к. звонили помощнику Лепеха Г.А. 0482-307-965

Не подскажите следующую информацию из опыта: стоит в иске о банкротстве писать об индексе инфляции и 3% годовых, приводить расчёты (ст. 625 ЦК Украины)? Если да, то как правильно сделать? Про моральный ущерб и упущенную выгоду (за два года мог бы получить прибыль в другой организации) уже молчу. Или, чтобы наверняка, только тело депозита и невыплаченные проценты, а то могут придраться (вбачається спір і т.д., і т.п.)?

P.S. Я так думаю, что организации, предлагающие вернуть депозит за проценты, уже не помогут?

Link to post
Share on other sites

Не подскажите следующую информацию из опыта: стоит в иске о банкротстве писать об индексе инфляции и 3% годовых, приводить расчёты (ст. 625 ЦК Украины)? Если да, то как правильно сделать? Про моральный ущерб и упущенную выгоду (за два года мог бы получить прибыль в другой организации) уже молчу. Или, чтобы наверняка, только тело депозита и невыплаченные проценты, а то могут придраться (вбачається спір і т.д., і т.п.)?

P.S. Я так думаю, что организации, предлагающие вернуть депозит за проценты, уже не помогут?

Точно незнаю, я ни чего не расчитывала, только тело+ не выплаченные %.

На форуме ПКО пишут, что госпошлина не оплачивается, а ИТЗ-236грн.

Link to post
Share on other sites

Точно незнаю, я ни чего не расчитывала, только тело+ не выплаченные %.

На форуме ПКО пишут, что госпошлина не оплачивается, а ИТЗ-236грн.

На каком это форуме пишут про 236 гривен? Сами себе противоречите - вкладчица ведь звонила в суд, думаю с этим должно быть всё нормально.
Link to post
Share on other sites

Не хочется платить больше, Л И С Т N 01-8/207 від 10.06.96 м.Київ Арбітражним судам України

Про деякі питання практики застосування окремих норм чинного законодавства при вирішенні спорів

"При надходженні кількох заяв про визнання одного й того ж боржника банкрутом порушується провадження у справі по першій заяві, а іншим кредиторам на підставі статті 7 Закону надсилаються копії ухвал про порушення справи про банкрутство"

Исходя из этого, 1-й кредитор-заявитель платит 236грн (по его заяве открывали дело и публиковали объявление в УрКур), остальные за ИТЗ по 40грн - для получения "копії ухвал про порушення справи про банкрутство"

К нам это, вообще, не относится. Мы не инициирующие, а конкурсные кредиторы. Нам получение "копії ухвал про порушення справи про банкрутство" не требуется!

А к нам это относится? Кто сколько уже оплатил?

Но мне советуют

Точно такие же рассуждения происходили среди вкладчиков КС Украина при подаче документов в Хоз. суд для признания кредторами. Одни доказывали, что мы ничего не должны платить, другие, что 40 грн, третьи, что 180 и т.д. В результате судья Бахарев все эти документы отослал людям обратно с указанием, что их документы не приняты к рассмотрению из-за неправильной уплаты ИТЗ.

И поступил он по изуитски. Все отосланные документы пришли по почте вкладчикам после окончания срока (30 дней) подачи документов и люди не попали в кредиторы. По этому поводу было куча судебных дел, а это по 120 грн. в Приморском суде и в Хоз суд пришлось платить 236 грн. Так, что из-за посеянной неопределённости пришлось платить дороже, побегать по инстанциям, потратить кучу нервов и далеко не все добились успеха.

Из этой логики я так понял, что во избежание проблем лучше платить 236 грн. это ИТЗ в хоз суде за имущественный спор.

Минимальная пошлина 85 грн.

Link to post
Share on other sites

На каком это форуме пишут про 236 гривен? Сами себе противоречите - вкладчица ведь звонила в суд, думаю с этим должно быть всё нормально.

http://forum.od.ua/showthread.php?t=138700&page=94

Этот форум по моему с 2008года, там много всего, много противоречий

Лично дозвонилась помошнику Лепеха Г.А. 0482-307-965, он сказал пошлина -85, итз-40

Link to post
Share on other sites
  • 2 weeks later...

Спасибо за всё. Заметку в газете и адрес управляющего нашёл. Иски подготовил. Только не совсем понятны Ваши ответы:

1. "То есть ссылаясь на эту норму суд вполне может Вам в иске отказать" - почему это суд может отказать? Заявление то я отправляю в суд, а копии управляющему и банкроту. Если банкрот будет против (он не будет против, я в этом уверен), то тогда суд может отказать, это Вы имели ввиду?

2. Какие всё-таки взносы я должен заплатить? Мне писали про 236 грн., я нашёл другие (в п. 1 цитата). Вы не знаете какие правильные?

3. "Вкладчик к сожалению в третьей очереди" - почему? В законе указана первая большая группа (требования, обеспеченные залогом - союз наоборот брал в залог то, что кредитовал; по зарплате и т.д.; Фонд гарантирования - в союзов его нет, поэтому этот пункт пропускаем; по страховке - сомневаюсь, что такие к союзу будут; оплата труда и всех расходов ликвидационной комиссии - думаю, тут небольшая сумма будет, если не своруют). Во вторую очередь гасятся требования "...громадян-довірителів (вкладників) довірчих товариств або інших суб'єктів підприємницької діяльності, які залучали майно (кошти) довірителів (вкладників)" - я так понимаю, что это про меня.

Буду признателен, если поправите.

Помогите из адресом управляющего и реквизитами на оплату внесения в Реестр.
Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...
  • Пользователи