ПРАВОСУДИЕ ОТ януковича


Recommended Posts

Справа № 2-2160/11

РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29.09.2011 року Ленінський районний суд м. Кіровограда в складі :

головуючої судді: Шевченко І.М.

при секретарі: Фришко А.Ю.

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Кіровограді цивільну справу за позовом ОСОБА_1 до Публічного акціонерного товариства комерційний банк «Приват Банк» про визнання положень кредитно договору такими, що порушують діюче законодавство, -

В с т а н о в и в:

Позивач звернувся в суд з позовом до відповідача про визнання положень кредитно договору такими, що порушують діюче законодавство мотивуючи його тим, що 03.04.2007 року між ним та банком був укладений кредитний договір № KGN0GK01580436, відповідно до п.7 якого банк зобов»язався надати йому кредитні кошти, шляхом видачі готівки через касу на термін з 03.04.2007 року по 02.04.2020 року включно, у вигляді не відновлювальної кредитної лінії у сумі 40 000,00 доларів США на придбання житлового будинку, з платою за користування кредитом відсотків у розмірі 0,84% на місяць на суму залишку заборгованості за кредитом і винагороди за надання фінансового інструменту в розмірі 0,20% на місяць від суми виданого кредиту.

Для погашення заборгованості за кредитом, відсоткам і винагороді він повинен надавати банку кошти в сумі 544,34 долари США щомісяця.

Вказані грошові зобов»язання, що випливають з пункту 7 даного договору виражені в доларах США, що суперечить ст. 524 ЦПК України. Просить визнати даний пункт договору таким, що порушує ч.1 ст. 524 ЦК України.

Позивач в судовому засіданні позов підтримав, посилаючись на обставини, викладені в позовній заяві та посилаючись на норми діючого законодавства і просив задовольнити позов.

Представник відповідача в судовому засіданні позов не визнав, надав суду заперечення та пояснив, що договір відповідає вимогам чинного законодавства, банк має право на здійснення операцій з валютними цінностями, просить в задоволенні позову відмовити.

Суд, заслухавши пояснення сторін, вивчивши матеріали справи, встановив такі факти та відповідні їм правовідносини.

Судом встановлено, що 03.04.2007 року між «ПриватБанком» та ОСОБА_1 був укладений кредитний договір № KGN0GK01580436.

Відповідно до п.7.1 даного договору банк зобов»язався надати позичальнику кредитні кошти шляхом надання готівкою через касу на термін з 03.04.2007 року по 02.04.2020 року включно, у вигляді не відновлювальної кредитної лінії у сумі 40 000,00 доларів США на придбання житлового будинку, а також у розмірі 5 200,00 доларів США на сплату страхових платежів у випадках та в порядку, передбачених п. п. 2.1.3, 2.2.7 даного договору, зі сплатою за користування кредитом відсотків у розмірі 0,84% на місяць на суму залишку заборгованості за кредитом і винагороди за надання фінансового інструменту в розмірі 0,20% на місяць від суми виданого кредиту (щомісяця в період сплати) відсотки за дострокове погашення кредиту згідно п. 3.11 даного договору та винагороди за проведення додаткового моніторингу, згідно п. 6.2 договору..

Відповідно до ст. 1046 ЦК України за договором позики одна сторона (позичкодавець) передає у власність другій стороні (позичальникові) грошові кошти або інші речі визначені родовими ознаками, а позичальник зобов»язується повернути позичкодавцеві таку ж суму грошових коштів (суму позики) або таку ж кількість речей того є роду та такої ж якості. Договір позики є укладеним з моменту передання грошей або інших речей, визначених родовими ознаками.

Статтею 1055 ЦК України передбачено, що договір укладається в письмовій формі, а ст. 627 цього Кодексу передбачає, що сторони є вільними в укладенні договору, виборі контрагента та визначені умов договору з урахуванням вимог цього Кодексу, інших актів цивільного законодавства, звичаїв ділового обороту, вимог розумності та справедливості.

Відповідно до вимог ч.1 статті 524 ЦК України визначено, що зобов»язання має бути виражене у грошовій одиниці України – гривні, а частина 2 вказаної статті передбачає, що сторони можуть визначити грошовий еквівалент зобов»язання в іноземній валюті.

Згідно п. 1 ч. 2 ст. 47 Закону України «Про банки і банківську діяльність» на підставі банківської ліцензії банки мають право здійснювати операції з валютними цінностями.

На здійснення операцій, визначених пунктами 1-4 частини 2 статті 47 вказаного Закону необхідне надання дозволу Національного банку України, у тому числі і на здійснення операцій з валютними цінностями.

Згідно п. 2.3 глави 2 Положення «Про порядок видачі банкам банківських ліцензій, письмових дозволів та ліцензій на виконання окремих операцій» затвердженого постановою Правління Національного банку України від 17.07.2001 року № 275 за наявності банківської ліцензії та за умови отримання письмового дозволу Національного банку, банки мають право залучати та розміщувати іноземну валюту на валютному ринку України.

Дозвіл на право здійснення операцій, визначених пунктами 1-4 ч. 2 та ч. 4 статті 47 зазначеного Закону видано ЗАТ КБ «ПриватБанк» за № 22-2 від 29.07.2003 року. У додатку 1,2 до Дозволу включено право здійснення операцій з валютними цінностями, зокрема, залучення та розміщення іноземної валюти на валютному ринку України. Вказана у дозволі валютна операція, наявність банківської ліцензії та дозволу НБУ є необхідною і достатньою умовою для надання кредиту в іноземній валюті і відповідає характеру укладеної між сторонами кредитної угоди, в якій валютою кредитування є саме іноземна валюта.

Суд дійшов висновку, що вказаний правочин вчинено у письмовій формі, з дотриманням вимог, передбачених чинним законодавством. Погодження умов п.7 даного договору відповідають положенням ч.1 ст. 628 ЦК України про те, що зміст договору становлять умови (пункти), визначені на розсуд сторін і погоджені ними, та умови, які є обов»язковими відповідно до актів цивільного законодавства, а тому підстави для задоволення позову відсутні.

На підставі викладеного і ст.ст. 524, 627, 628, 1046, 1055 ЦК України, ст. 47 Закону України «Про банки і банківську діяльність», керуючись ст.ст. 10, 11, 60, 212, 213 - 215 ЦПК України, суд ,-

В и р і ш и в:

В позові ОСОБА_1 до Публічного акціонерного товариства комерційний банк "ПриватБанк" про визнання положень кредитного договору такими, що порушують діюче законодавство - відмовити.

Рішення може бути оскаржене до апеляційного суду Кіровоградської області через Ленінський районний суд м. Кіровограда протягом десяти днів.

Суддя Ленінського районного

суду м. Кіровограда Шевченко

Link to comment
Share on other sites

Справа № 2-2160/11

РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29.09.2011 року Ленінський районний суд м. Кіровограда в складі :

головуючої судді: Шевченко І.М.

при секретарі: Фришко А.Ю.

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Кіровограді цивільну справу за позовом ОСОБА_1 до Публічного акціонерного товариства комерційний банк «Приват Банк» про визнання положень кредитно договору такими, що порушують діюче законодавство, -

В с т а н о в и в:

Позивач звернувся в суд з позовом до відповідача про визнання положень кредитно договору такими, що порушують діюче законодавство мотивуючи його тим, що 03.04.2007 року між ним та банком був укладений кредитний договір № KGN0GK01580436, відповідно до п.7 якого банк зобов»язався надати йому кредитні кошти, шляхом видачі готівки через касу на термін з 03.04.2007 року по 02.04.2020 року включно, у вигляді не відновлювальної кредитної лінії у сумі 40 000,00 доларів США на придбання житлового будинку, з платою за користування кредитом відсотків у розмірі 0,84% на місяць на суму залишку заборгованості за кредитом і винагороди за надання фінансового інструменту в розмірі 0,20% на місяць від суми виданого кредиту.

Для погашення заборгованості за кредитом, відсоткам і винагороді він повинен надавати банку кошти в сумі 544,34 долари США щомісяця.

Вказані грошові зобов»язання, що випливають з пункту 7 даного договору виражені в доларах США, що суперечить ст. 524 ЦПК України. Просить визнати даний пункт договору таким, що порушує ч.1 ст. 524 ЦК України.

Позивач в судовому засіданні позов підтримав, посилаючись на обставини, викладені в позовній заяві та посилаючись на норми діючого законодавства і просив задовольнити позов.

Представник відповідача в судовому засіданні позов не визнав, надав суду заперечення та пояснив, що договір відповідає вимогам чинного законодавства, банк має право на здійснення операцій з валютними цінностями, просить в задоволенні позову відмовити.

Суд, заслухавши пояснення сторін, вивчивши матеріали справи, встановив такі факти та відповідні їм правовідносини.

Судом встановлено, що 03.04.2007 року між «ПриватБанком» та ОСОБА_1 був укладений кредитний договір № KGN0GK01580436.

Відповідно до п.7.1 даного договору банк зобов»язався надати позичальнику кредитні кошти шляхом надання готівкою через касу на термін з 03.04.2007 року по 02.04.2020 року включно, у вигляді не відновлювальної кредитної лінії у сумі 40 000,00 доларів США на придбання житлового будинку, а також у розмірі 5 200,00 доларів США на сплату страхових платежів у випадках та в порядку, передбачених п. п. 2.1.3, 2.2.7 даного договору, зі сплатою за користування кредитом відсотків у розмірі 0,84% на місяць на суму залишку заборгованості за кредитом і винагороди за надання фінансового інструменту в розмірі 0,20% на місяць від суми виданого кредиту (щомісяця в період сплати) відсотки за дострокове погашення кредиту згідно п. 3.11 даного договору та винагороди за проведення додаткового моніторингу, згідно п. 6.2 договору..

Відповідно до ст. 1046 ЦК України за договором позики одна сторона (позичкодавець) передає у власність другій стороні (позичальникові) грошові кошти або інші речі визначені родовими ознаками, а позичальник зобов»язується повернути позичкодавцеві таку ж суму грошових коштів (суму позики) або таку ж кількість речей того є роду та такої ж якості. Договір позики є укладеним з моменту передання грошей або інших речей, визначених родовими ознаками.

Статтею 1055 ЦК України передбачено, що договір укладається в письмовій формі, а ст. 627 цього Кодексу передбачає, що сторони є вільними в укладенні договору, виборі контрагента та визначені умов договору з урахуванням вимог цього Кодексу, інших актів цивільного законодавства, звичаїв ділового обороту, вимог розумності та справедливості.

Відповідно до вимог ч.1 статті 524 ЦК України визначено, що зобов»язання має бути виражене у грошовій одиниці України – гривні, а частина 2 вказаної статті передбачає, що сторони можуть визначити грошовий еквівалент зобов»язання в іноземній валюті.

Згідно п. 1 ч. 2 ст. 47 Закону України «Про банки і банківську діяльність» на підставі банківської ліцензії банки мають право здійснювати операції з валютними цінностями.

На здійснення операцій, визначених пунктами 1-4 частини 2 статті 47 вказаного Закону необхідне надання дозволу Національного банку України, у тому числі і на здійснення операцій з валютними цінностями.

Згідно п. 2.3 глави 2 Положення «Про порядок видачі банкам банківських ліцензій, письмових дозволів та ліцензій на виконання окремих операцій» затвердженого постановою Правління Національного банку України від 17.07.2001 року № 275 за наявності банківської ліцензії та за умови отримання письмового дозволу Національного банку, банки мають право залучати та розміщувати іноземну валюту на валютному ринку України.

Дозвіл на право здійснення операцій, визначених пунктами 1-4 ч. 2 та ч. 4 статті 47 зазначеного Закону видано ЗАТ КБ «ПриватБанк» за № 22-2 від 29.07.2003 року. У додатку 1,2 до Дозволу включено право здійснення операцій з валютними цінностями, зокрема, залучення та розміщення іноземної валюти на валютному ринку України. Вказана у дозволі валютна операція, наявність банківської ліцензії та дозволу НБУ є необхідною і достатньою умовою для надання кредиту в іноземній валюті і відповідає характеру укладеної між сторонами кредитної угоди, в якій валютою кредитування є саме іноземна валюта.

Суд дійшов висновку, що вказаний правочин вчинено у письмовій формі, з дотриманням вимог, передбачених чинним законодавством. Погодження умов п.7 даного договору відповідають положенням ч.1 ст. 628 ЦК України про те, що зміст договору становлять умови (пункти), визначені на розсуд сторін і погоджені ними, та умови, які є обов»язковими відповідно до актів цивільного законодавства, а тому підстави для задоволення позову відсутні.

На підставі викладеного і ст.ст. 524, 627, 628, 1046, 1055 ЦК України, ст. 47 Закону України «Про банки і банківську діяльність», керуючись ст.ст. 10, 11, 60, 212, 213 - 215 ЦПК України, суд ,-

В и р і ш и в:

В позові ОСОБА_1 до Публічного акціонерного товариства комерційний банк "ПриватБанк" про визнання положень кредитного договору такими, що порушують діюче законодавство - відмовити.

Рішення може бути оскаржене до апеляційного суду Кіровоградської області через Ленінський районний суд м. Кіровограда протягом десяти днів.

Суддя Ленінського районного

суду м. Кіровограда Шевченко

Не вы первый ,не вы последний! У меня тоже вынесли решения такие прикольные см.тему маразмы судочинства. Обидно ,что так суды относятся. Банк прав и все. Ну и что ,что банк обманывает,обсчитывает и тд. Прав.
Link to comment
Share on other sites

Справа № 2-2160/11

РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29.09.2011 року Ленінський районний суд м. Кіровограда в складі :

головуючої судді: Шевченко І.М.

при секретарі: Фришко А.Ю.

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Кіровограді цивільну справу за позовом ОСОБА_1 до Публічного акціонерного товариства комерційний банк «Приват Банк» про визнання положень кредитно договору такими, що порушують діюче законодавство, -

В с т а н о в и в:

Позивач звернувся в суд з позовом до відповідача про визнання положень кредитно договору такими, що порушують діюче законодавство мотивуючи його тим, що 03.04.2007 року між ним та банком був укладений кредитний договір № KGN0GK01580436, відповідно до п.7 якого банк зобов»язався надати йому кредитні кошти, шляхом видачі готівки через касу на термін з 03.04.2007 року по 02.04.2020 року включно, у вигляді не відновлювальної кредитної лінії у сумі 40 000,00 доларів США на придбання житлового будинку, з платою за користування кредитом відсотків у розмірі 0,84% на місяць на суму залишку заборгованості за кредитом і винагороди за надання фінансового інструменту в розмірі 0,20% на місяць від суми виданого кредиту.

Для погашення заборгованості за кредитом, відсоткам і винагороді він повинен надавати банку кошти в сумі 544,34 долари США щомісяця.

Вказані грошові зобов»язання, що випливають з пункту 7 даного договору виражені в доларах США, що суперечить ст. 524 ЦПК України. Просить визнати даний пункт договору таким, що порушує ч.1 ст. 524 ЦК України.

Позивач в судовому засіданні позов підтримав, посилаючись на обставини, викладені в позовній заяві та посилаючись на норми діючого законодавства і просив задовольнити позов.

Представник відповідача в судовому засіданні позов не визнав, надав суду заперечення та пояснив, що договір відповідає вимогам чинного законодавства, банк має право на здійснення операцій з валютними цінностями, просить в задоволенні позову відмовити.

Суд, заслухавши пояснення сторін, вивчивши матеріали справи, встановив такі факти та відповідні їм правовідносини.

Судом встановлено, що 03.04.2007 року між «ПриватБанком» та ОСОБА_1 був укладений кредитний договір № KGN0GK01580436.

Відповідно до п.7.1 даного договору банк зобов»язався надати позичальнику кредитні кошти шляхом надання готівкою через касу на термін з 03.04.2007 року по 02.04.2020 року включно, у вигляді не відновлювальної кредитної лінії у сумі 40 000,00 доларів США на придбання житлового будинку, а також у розмірі 5 200,00 доларів США на сплату страхових платежів у випадках та в порядку, передбачених п. п. 2.1.3, 2.2.7 даного договору, зі сплатою за користування кредитом відсотків у розмірі 0,84% на місяць на суму залишку заборгованості за кредитом і винагороди за надання фінансового інструменту в розмірі 0,20% на місяць від суми виданого кредиту (щомісяця в період сплати) відсотки за дострокове погашення кредиту згідно п. 3.11 даного договору та винагороди за проведення додаткового моніторингу, згідно п. 6.2 договору..

Відповідно до ст. 1046 ЦК України за договором позики одна сторона (позичкодавець) передає у власність другій стороні (позичальникові) грошові кошти або інші речі визначені родовими ознаками, а позичальник зобов»язується повернути позичкодавцеві таку ж суму грошових коштів (суму позики) або таку ж кількість речей того є роду та такої ж якості. Договір позики є укладеним з моменту передання грошей або інших речей, визначених родовими ознаками.

Статтею 1055 ЦК України передбачено, що договір укладається в письмовій формі, а ст. 627 цього Кодексу передбачає, що сторони є вільними в укладенні договору, виборі контрагента та визначені умов договору з урахуванням вимог цього Кодексу, інших актів цивільного законодавства, звичаїв ділового обороту, вимог розумності та справедливості.

Відповідно до вимог ч.1 статті 524 ЦК України визначено, що зобов»язання має бути виражене у грошовій одиниці України – гривні, а частина 2 вказаної статті передбачає, що сторони можуть визначити грошовий еквівалент зобов»язання в іноземній валюті.

Згідно п. 1 ч. 2 ст. 47 Закону України «Про банки і банківську діяльність» на підставі банківської ліцензії банки мають право здійснювати операції з валютними цінностями.

На здійснення операцій, визначених пунктами 1-4 частини 2 статті 47 вказаного Закону необхідне надання дозволу Національного банку України, у тому числі і на здійснення операцій з валютними цінностями.

Згідно п. 2.3 глави 2 Положення «Про порядок видачі банкам банківських ліцензій, письмових дозволів та ліцензій на виконання окремих операцій» затвердженого постановою Правління Національного банку України від 17.07.2001 року № 275 за наявності банківської ліцензії та за умови отримання письмового дозволу Національного банку, банки мають право залучати та розміщувати іноземну валюту на валютному ринку України.

Дозвіл на право здійснення операцій, визначених пунктами 1-4 ч. 2 та ч. 4 статті 47 зазначеного Закону видано ЗАТ КБ «ПриватБанк» за № 22-2 від 29.07.2003 року. У додатку 1,2 до Дозволу включено право здійснення операцій з валютними цінностями, зокрема, залучення та розміщення іноземної валюти на валютному ринку України. Вказана у дозволі валютна операція, наявність банківської ліцензії та дозволу НБУ є необхідною і достатньою умовою для надання кредиту в іноземній валюті і відповідає характеру укладеної між сторонами кредитної угоди, в якій валютою кредитування є саме іноземна валюта.

Суд дійшов висновку, що вказаний правочин вчинено у письмовій формі, з дотриманням вимог, передбачених чинним законодавством. Погодження умов п.7 даного договору відповідають положенням ч.1 ст. 628 ЦК України про те, що зміст договору становлять умови (пункти), визначені на розсуд сторін і погоджені ними, та умови, які є обов»язковими відповідно до актів цивільного законодавства, а тому підстави для задоволення позову відсутні.

На підставі викладеного і ст.ст. 524, 627, 628, 1046, 1055 ЦК України, ст. 47 Закону України «Про банки і банківську діяльність», керуючись ст.ст. 10, 11, 60, 212, 213 - 215 ЦПК України, суд ,-

В и р і ш и в:

В позові ОСОБА_1 до Публічного акціонерного товариства комерційний банк "ПриватБанк" про визнання положень кредитного договору такими, що порушують діюче законодавство - відмовити.

Рішення може бути оскаржене до апеляційного суду Кіровоградської області через Ленінський районний суд м. Кіровограда протягом десяти днів.

Суддя Ленінського районного

суду м. Кіровограда Шевченко

Не вы первый ,не вы последний! У меня тоже вынесли решения такие прикольные см.тему маразмы судочинства. Обидно ,что так суды относятся. Банк прав и все. Ну и что ,что банк обманывает,обсчитывает и тд. Прав.
Link to comment
Share on other sites

При таком правосудии,вернее его отсутствии, не исключено, что скоро на входе в суды будут не только грифон, но и будут оборудовать пулеметные гнезда

Link to comment
Share on other sites

Вот и "выпустили пар". Почему самые умные и самые "знающие" не могут объединить людей в команду и идти на Европейский Суд? На лицо нарушение законов и Конституции. Почему проглатываем один за другим такие решения? СТЫДНО!!!!

Link to comment
Share on other sites

Вот и "выпустили пар". Почему самые умные и самые "знающие" не могут объединить людей в команду и идти на Европейский Суд? На лицо нарушение законов и Конституции. Почему проглатываем один за другим такие решения? СТЫДНО!!!!

В теме ВАЛЮТНЫЕ ЗАЕМЩИКИ ДАВАЙТЕ РАЗБЕРЕМСЯ С ЭТИМИ УРОДАМИ.. изложен план действий..

Два решения (первой инстанции и апелляции) по 524 и можно писать в евро суд..

Вам и карты в руки..и не надо для этого больших объединений..

У меня уже лежит в евросуде одна заява на отсутствие правосудия в Украине и я лично подавать другую не могу..

Если наберется несколько желающих можем послать одну коллективную....

Я готов ее написать..

Евросуд не проблема...только рассматривать ее там будут долго..можно не дожить..

Link to comment
Share on other sites

Вот и "выпустили пар". Почему самые умные и самые "знающие" не могут объединить людей в команду и идти на Европейский Суд? На лицо нарушение законов и Конституции. Почему проглатываем один за другим такие решения? СТЫДНО!!!!

По тому, что идти надо в другую сторону и с вилами в руках. И кому из нас должно быть стыдно? Да все безстыжие...(кроме единиц)
Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...
  • Пользователи

    No members to show