Решение Днепровского райсуда об отказе Универсал банку во взыскании задолженности


Считаете ли Вы решение справедливым и законным?  

1 member has voted

 1. 1. Считаете ли Вы решение справедливым?

  • Да
   1
  • Нет
   0
  • Затрудняюсь ответить
   0
 2. 2. Считаете ли Вы решение законным?

  • Да
   1
  • Нет
   0
  • Затрудняюсь ответить
   0


Recommended Posts

Справа № 2-1067/11

Р І Ш Е Н Н Я

іменем України

"26" травня 2011 р.

Дніпровський районний суд м. Києва

в складі головуючого судді - Рубан С.М.

при секретарях - Бєрдєнніков І.Ю., Бартко Н.В., Удод Р.О.

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві цивільну справу за позовом Публічного акціонерного товариства " Універсал Банк" до ОСОБА_2 про стягнення заборгованості за кредитним договором та зустрічний позов ОСОБА_2 до Публічного акціонерного товариства " Універсал Банк" про визнання недійсним кредитного договору, -

В С Т А Н О В И В :

Позивач звернувся до суду з вказаним позовом мотивуючи тим, що відповідно до умов кредитного договору №14-4\3468к від 19.12.2007 року ОСОБА_2 отримала у ВАТ «Банк Універсальний» кредит в сумі 19284,00 доларів США строком до 18.12.2012 року зі сплатою 12,50 % річних за користування кредитом та зобов'язалася повернути кредит і сплатити відсотки за користування кредитними коштами в строки і в порядку встановленому кредитним договором.

Відповідно до п. 4.4 кредитного договору Відповідач в період до 10 числа кожного місяця, слідуючого за звітнім, зобов'язаний сплачувати грошові кошти для погашення заборгованості за кредитом відповідно до встановленого графіку платежів та відсотки, розраховані за звітній місяць. Згідно з п. 9.1. кредитного договору, Відповідач, за порушення строків погашення кредиту або сплати процентів за користування коштами додатково сплачує пеню за кожен день прострочення в розмірі подвійної облікової ставки НБУ від несплачених вчасно сум за весь час прострочення платежу.

Банк свої зобов'язання за кредитним договором виконав в повному обсязі, а саме видав відповідачу кредитні кошти в сумі 22 930,00 дол. США, що підтверджується заявою на видачу готівки.

Згідно із п. 10.3 Кредитного договору Банк має право достроково вимагати повернення кредитних коштів у повному обсязі у випадку прострочення сплати чергового платежу і не усунення позичальником порушень протягом 30 календарних днів з дати відправлення Кредитором повідомлення на адресу позичальника з вимогою усунути порушення.

03.11.2010р. Відповідачу було направлено вимогу-попередження про необхідність усунути порушення умов кредитного договору та сплатити проценти за користування кредитом. Останній не вчинив жодних дій, що свідчили б про намір у добровільному порядку сплатити прострочену заборгованість. Враховуючи порушення зобов'язань, встановлених Кредитним договором щодо сплати процентів та щомісячних платежів за кредитом, у Відповідача виник обов'язок повністю повернути кредит та сплатити нараховані проценти, незалежно від настання строку виконання зобов'язання.

Станом на 15.11.2010р. загальна заборгованість Відповідача становить 19 694,03дол. США, еквівалент в національній валюті України за офіційним курсом НБУ станом на дату розрахунку складає 156 167,75 гривень, відповідно до розрахунку В забезпечення виконання зобов'язань за кредитним договором - Банк і відповідач 19.12.2007 р. уклали договір застави рухомого майна, посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_3 та зареєстрованого в реєстрі за №2744. Згідно з п. 1.2 договору застави Відповідач надав в заставу: автомобіль марки " Шевролет Авео", рік випуску: 2007, реєстраційний номер: НОМЕР_1 , що належить Відповідачу на праві власності відповідно до свідоцтва про реєстрацію НОМЕР_2 виданого УДАІ ГУ МВС України в м. Києві 15.12.2007 року.

Відповідно до п.п. 2.1.4, 4.1 договору застави, ст. 20 Закону України «Про заставу», -Банк має право з метою задоволення своїх вимог звернути стягнення на предмет застави у випадку, якщо в момент настання термінів виконання зобов'язань, передбачених кредитним договором, вони не будуть виконані.

Згідно п. 4.3 договору застави звернення стягнення на предмет застави за вибором заставодержателя може здійснюватися шляхом продажу предмета застави із укладанням договору купівлі-продажу з іншою особою. При цьому, сторони договору застави погодили, що ціна продажу Предмета застави не може бути нижчою від експертної оцінки майна, проведеної не пізніше ніж за три місяці до моменту цього продажу.

Просять суд стягнути з ОСОБА_2 на користь Публічного акціонерного товариства «Універсал Банк»заборгованість по кредитному договору №14-4\3468к від 19.12.2007 року в сумі 19 694,03 дол. США, що в валюті України за офіційним курсом НБУ станом на дату розрахунку складає 156 167,75гривень; в рахунок погашення заборгованості за кредитним договором №14-4\3468к вц 19.,12.2007 року в розмірі 19 694,03 дол. США, - звернути стягнення на предмет застави: автомобіль марки " Шевролет Авео", рік випуску: 2007, реєстраційний номер: НОМЕР_1 , що належить Відповідачу на праві власності відповідно до свідоцтва про реєстрацію НОМЕР_2 виданого УДАІ ГУ МВС України в м. Києві 15.12.2007 року шляхом продажу вказаного автомобіля Публічним акціонерним товариством «Універсал Банк»з укладанням від імені відповідача договору купівлі-продажу з іншою особою-покупцем, зі зняттям вказаного автомобіля з обліку в органах ДАЇ України, а також наданням Банку всіх повноважень, необхідних для здійснення продажу та стягнути з відповідача судовий збір в розмірі 1561,68 грн. та витрати на інформаційно-технічне забезпечення розгляду цивільної справи в сумі 120,00 грн.

В судовому засіданні представник позивача позов підтримав, просить задоволити. В зустрічному позові просить відмовити з підстав викладених в запереченнях на позов.

Відповідач в судовому засіданні позов не визнала, звернулась до суду з зустрічним позовом про визнання договору кредиту недійсним, посилаючись на те, що позивач, відповідач по зустрічному позову надав їй грошові кошти у вигляді кредитної лінії та проведення позичальником дій відносно виконання своїх обов"язків в іноземній валюті, разом з цим, у відповідача на момент укладення спірного договору кредиту індивідуальна ліцензія, видана НБУ на використання іноземної валюти при здійсненні платежів за вказаним договором кредиту була відсутня. З підвищенням курсу іноземної валюти сума боргу значно зросла, яку необхідно сплатити позивачу по зустрічному позову, що значно погіршило її фінансовий стан. Вважає умови кредитного договору несправедливими та такими, що спричинили шкоду їй як споживачу. По вказаним підставам просить визнати в цілому недійсним кредитний договір.

Суд, вислухавши сторони, вивчивши матеріали справи, прийшов до наступного висновку.

ПАТ " Універсал Банк" є правонаступником всіх прав та обов"язків ВАТ " Банк Універсальний" –27 серпня 2007 року рішенням загальних зборів учасників, ВАТ " Банк Універсальний" перейменовано у Відкрите акціонерне товариство " Універсал Банк". Внаслідок зміни найменування, Публічне акціонерне товариство " Універсал Банк" є правонаступником всіх прав та обов"язків Відкритого акціонерного товариства "Універсал Банк", що підтверджується п. 1.1. Статуту ПАТ "Універсал Банк".

В судовому засіданні встановлено, що відповідно до умов кредитного договору №14-4\3468к від 19.12.2007 року ОСОБА_2 отримала у ВАТ «Банк Універсальний»кредит в сумі 19284,00доларів США строком до 18.12.2012 року зі сплатою 12,50 % річних за користування кредитом та зобов'язалася повернути кредит і сплатити відсотки за користування кредитними коштами в строки і в порядку встановленому кредитним договором.

Відповідно до п. 4.4 кредитного договору Відповідач в період до 10 числа кожного місяця, слідуючого за звітнім, зобов'язаний сплачувати грошові кошти для погашення заборгованості за кредитом відповідно до встановленого графіку платежів та відсотки, розраховані за звітній місяць. Згідно з п. 9.1. кредитного договору, Відповідач, за порушення строків погашення кредиту або сплати процентів за користування коштами додатково сплачує пеню за кожен день прострочення в розмірі подвійної облікової ставки НБУ від несплачених вчасно сум за весь час прострочення платежу.

Відповідно до ст. 1054 ЦК України, за кредитним договором кредитодавець зобов'язується надати грошові кошти позичальнику в розмірі та на умовах, встановлених договором, а позичальник зобов'язується повернути кредит та сплатити відсотки. Банк свої зобов'язання за кредитним договором виконав в повному обсязі, а саме видав відповідачу кредитні кошти в сумі 22 930,00 дол. США, що підтверджується заявою на видачу готівки (копія оглянута в судовому засіданні).

Згідно із п. 10.3 Кредитного договору Банк має право достроково вимагати повернення кредитних коштів у повному обсязі у випадку прострочення сплати чергового платежу і не усунення позичальником порушень протягом 30 календарних днів з дати відправлення Кредитором повідомлення на адресу позичальника з вимогою усунути порушення.

03.11.2010р. Відповідачу було направлено вимогу-попередження про необхідність усунути порушення умов кредитного договору та сплатити проценти за користування кредитом.

Станом на 15.11.2010р. загальна заборгованість Відповідача становить 19 694,03дол. США, еквівалент в національній валюті України за офіційним курсом НБУ станом на дату розрахунку складає 156 167,75 гривень, відповідно до розрахунку В забезпечення виконання зобов'язань за кредитним договором - Банк і відповідач 19.12.2007 р. уклали договір застави рухомого майна, посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_3 та зареєстрованого в реєстрі за №2744. Згідно з п. 1.2 договору застави Відповідач надав в заставу: автомобіль марки " Шевролет Авео", рік випуску: 2007, реєстраційний номер: НОМЕР_1 , що належить Відповідачу на праві власності відповідно до свідоцтва про реєстрацію НОМЕР_2 виданого УДАІ ГУ МВС України в м. Києві 15.12.2007 року.

Відповідно до ч.1 ст.612 ЦК України, боржник вважається таким, що прострочив, якщо він не приступив до виконання зобов"язання або не виконав його в строк, встановлений договором або законом.

Згідно ст.589 ЦК України, у разі невиконання зобов"язання, забезпеченого заставою, заставодержатель набуває право звернення стягнення на предмет застави.

Згідно ч.1 ст.11 Закону України " Про захист прав споживачів", договір про надання споживчого кредиту укладається між кредитодавцем та споживачем, відповідно до якого кредитор надає кошти або бере зобов"язання надати їх споживачеві для придбання продукції у розмірі та на умовах встановлених договором, а споживач зобов"язується повернути їх разом з нарахованими відсотками.

Відповідно до п.10 ст.11 Закону України " Про захист прав споживачів", якщо кредитодавець згідно з договором про надання споживчого кредиту одержує внаслідок порушення споживачем умов договору, право на вимогу повернення споживчого кредиту, строк виплати якого ще не настав, або на вилучення продукції чи застосування іншої санкції, він може використати таке право лише у разі затримання сплати частини кредиту та / або відсотків щонайменше на один календарний місяць; перевищення сумою заборгованості суми кредиту більш як на 10 %; несплати споживачем більш як однієї виплати, яка перевищує 5% суми кредиту; іншого істотного порушення умов договору про надання споживчого кредиту.

Якщо кредитодавець на основі умов договору про надання споживчого кредиту вимагає здійснення внесків, строк сплати яких не настав, або повернення споживчого кредиту, такі внески або повернення споживчого кредиту можуть бути здійснені споживачем протягом 30 календарних днів з дати одержання повідомлення про таку вимогу від кредитодавця. Якщо протягом цього періоду споживач усуне порушення умов договору про надання споживчого кредиту, вимога кредитодавця втрачає чинність.

Як встановлено судом, за кредитним договором № 14-4/3468 К-07 від 19 грудня 2007 року , який укладено між ОСОБА_2 та "Універсал Банком" визначено кінцевий термін 18 грудня 2012 року.

Разом з тим, як встановлено в судовому засіданні боржнику ОСОБА_2 було направлено вимогу про повернення споживчого кредиту та сплату процентів 03 листопада 2010 року.

На що відповідач вніс по квитанції від 30 листопада 2010 року 305 дол. США та 164 гривні 57 коп. по квитанції від 28 грудня 2010 року 5286грн.95 коп., по квитанції від 31 січня 2011 року 304 дол. США, по квитанції від 09 березня 2011 року 305 дол. США, по квитанції від 31 березня 2011 року 355 дол. США та 100 гривень, по квитанції від 28 квітня 2011 року 255 дол. США та 100 гривень (квитанції оглянуто в судовому засіданні).

Після внесення вказаних коштів вимога банку про повернення споживчого кредиту та сплату процентів в 2011 році боржнику ОСОБА_2 не направлялась, що встановлено матеріалами справи.

Виходячи з викладеного, судом встановлено, що дійсно має місце неналежне виконання відповідачем ОСОБА_2 договірних зобов"язань за кредитним договором, розмір заборгованості становить згідно розрахунку банку 19 694,03 дол.США, еквівалент в національній валюті України складає 156 167, 75 гривень, в той же час відповідачем заперечується наявна заборгованість у розмірі, визначеному позивачем, оскільки відповідач продовжує виконувати умови кредитного договору та здійснює поточні платежі по кредитному договору, що не зафіксовано в наданих суду позивачем розрахунках, тому вимоги позивача про наявність підстав для дострокового стягнення грошових коштів по кредитному договору суд вважає передчасними за відсутності належних доказів, які підтверджують відмову відповідача ОСОБА_2 від виконання договірних зобов"язань.

Поскільки вимог про стягнення поточної заборгованості позивачем не заявлено, то відсутні підстави для вирішення питання про стягнення поточної заборгованості по кредитному договору.

Таким чином, суд не вбачає підстав для задоволення вимог позивача про стягнення заборгованості по кредитному договору та звернення стягнення на предмет застави.

Розглядаючи вимоги позивача ОСОБА_2 про визнання недійсним кредитного договору, суд приходить до наступного висновку.

Позивач по зустрічному позову посилається на те, що у відповідача на момент укладення кредитного договору була відсутня індивідуальна ліцензія на використання іноземної валюти при здійсненні платежів за вищевказаним кредитним договором, однак вказане не знайшло підтвердження в судовому засіданні та спростовано наданими банком документами, а саме банківською ліцензією № 92 виданою відкритому акціонерному товариству "Банк Універсальний" від 04 грудня 2001 року та додатком до дозволу № 92-1 від 04 грудня 2001 року, чим підтверджується право банку на використання іноземної валюти при здійсненні платежів.

Відповідно до ст.638 ЦК України договір є укладеним, якщо сторони в належній формі досягли згоди з усіх істотних умов договору. Істотними умовами договору є умови про предмет договору, умови, що визначені законом як істотні або є необхідними для договорів даного виду, а також усі ті умови, щодо яких за заявою хоча б однієї із сторін має бути досягнуто згоди.

Як вбачається з оглянутого в судовому засіданні спірного кредитного договору наданого в іноземній валюті, договір підписано позичальником ОСОБА_2, тобто суд приходить до висновку, що ОСОБА_2 підписавши договір була попереджена банком, що валютні ризики під час виконання зобов"язань за цим договором несе споживач, тобто ОСОБА_2

Відповідно до ст.60 ЦПК України кожна сторона зобов"язана довести ті обставини на які вона посилається як на підставу своїх вимог і заперечень, крім випадків, встановлених статтею 61 цього Кодексу.

Як встановлено в судовому засіданні позивачу по зустрічному позову ОСОБА_2 перед укладенням договору були роз"яснені можливі валютні ризики, позивач мала можливість передбачити зміну курсу гривні по відношенню до долара США, виходячи з ситуації в Україні та динаміки зміни курсів з моменту введення в обіг національної валюти та її девальвації. Крім того, позивач по зустрічному позову ОСОБА_2 мала змогу отримати кредит у національній валюті. Зменшення прибутків позивача внаслідок зміни курсу гривні по відношенню до курсу долара США не являються істотною та несправедливою обставиною, по якій належить визнати недійсним кредитний договір та на яку посилається позивач.

Відповідно до ст. 624 ЦК України, боржник не звільняється від відповідальності за неможливість виконання ним грошового зобов"язання.

На підставі вищенаведеного, суд приходить до висновку, що позов ОСОБА_2 не знайшов підтвердження в суді і не підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. ст. 10, 11, 60, 61, 88, 208, 209, 212, 213, 214, 215, 216, 218 ЦПК України, ст.ст. 526, 589, 612, 625, 638, 1054 ЦК України, Законом України " Про захист прав споживачів", суд, -

В И Р І Ш И В :

В задоволенні позову Публічного акціонерного товариства "Універсал Банк" – відмовити.

В задоволенні позову ОСОБА_2 - відмовити.

Рішення може бути оскаржене до Апеляційного суду м. Києва через Дніпровський районний суд м. Києва протягом десяти днів з дня його проголошення. Особи, які брали участь у справі, але не були присутні в судовому засіданні під час проголошення судового рішення, можуть подати апеляційну скаргу протягом десяти днів з дня отримання копії цього рішення.

Рішення набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо апеляційну скаргу не було подано.

Суддя

http://reyestr.court.gov.ua/Review/18564694

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...
 • Пользователи

  No members to show