Recommended Posts

Шановні Форумчани, прошу допомоги. Є рішення суду за позовом банку про стягнення достроково заборгованості за рахунок коштів. При прийнятті цього рішення нічого щодо чинності кредитного договору не досліджувалось і факти не встановлювались. Тупе не виконала пункт.

Після цього рішення я звернулась до суду про визнання додаткової угоди до кредитного договору недійсною з підстав що кредитний договір неукладено. Обгрунтовувала неукладеність кредитного договору. Обгрунтування було як кажуть желєзобетонне. Банку не було чим крити.

Але суддя відмовила у позові. Та після засідання прокоментувала, що є рішення по стягненню, а тому вже не може щось визнаватися недійсним чи неукладеним. Ще й добавила, якщо ви створити прецендент , то я буду за вас рада.

Отже у повному змісті рішення мабуть буде обгрунтовувати свою відмову саме цим - є рішення по стягненню, а тому після нього не може бути визнання недійсним чи встановлення факту неукладенності.

Рішення заберу на початку наступного тижня. Але вже треба готуватися до апеляції, бо часу буде мало.

Прошу позиції форумчан з такої ситуації, і буду рада за допомогу у нормативному обгрунтуванні.

Link to comment
Share on other sites

Нужно читать решение.

Вообще это сильно по дилетантски отказывать по таким причинам.

Если суд принял иск к рассмотрению, значит он согласился с тем, что Ваши доводы нигде не рассматривались.

просто судья продажный и ангажированный.

Link to comment
Share on other sites

Заберу решение выложу. Я пока шел процесс ломала голову в поиске для себы причин по каким могут отказать. Но до такой не могла додуматся. А других просто не было.

Link to comment
Share on other sites

Согласно цпк суд первой инстанции рассматривает дело исключительно в рамках исковых требований (ст. 11 ЦПК Диспозитивність цивільного судочинства).

Поэтому то решение не может влиять на новый иск с другими исковыми требованиями.

Могут быть установлены определенные обстоятельства (факты), которые уже не подлежат повторному доказыванию.

Но, не думаю,что в том решении так много таких установленных фактов особенно в части отсутствия существенных условий в договоре.

Link to comment
Share on other sites

Але суддя відмовила у позові. Та після засідання прокоментувала, що є рішення по стягненню, а тому вже не може щось визнаватися недійсним чи неукладеним. Ще й добавила, якщо ви створити прецендент , то я буду за вас рада.

Отже у повному змісті рішення мабуть буде обгрунтовувати свою відмову саме цим - є рішення по стягненню, а тому після нього не може бути визнання недійсним чи встановлення факту неукладенності.

Прошу позиції форумчан з такої ситуації, і буду рада за допомогу у нормативному обгрунтуванні.

Может поможет такое (из одного из решений судов):

підстави для визнання правочину чи його окремих частин недійсними (ст.215 ЦК України) і підстави розірвання договору (ст.651 ЦК України) є різними, а відтак різниться і предмет доказування у таких справах.

Відрізняються також правові наслідки визнання правочину недійсним і розірвання договору. Зокрема, згідно з ч.1 ст.216 ЦК України недійсний правочин не створює правових наслідків, крім тих, що пов'язані з його недійсністю. Натомість відповідно до ч.2 ст.653 ЦК України у разі розірвання договору зобов'язання сторін припиняються. Отже, недійсний правочин є недійсним з моменту вчинення і не створює для його сторін прав і обов'язків, крім тих, що пов'язані з його недійсністю, натомість договір, який розірвано припиняється з моменту його розірвання сторонами або судом і лише тоді припиняються права і обов'язки сторін за договором.

Link to comment
Share on other sites

Это ж надо... Просто тупость...

Дайте этой судье почитать Пленум №9, там черным по белому написано для таких неуков: виконання чи невиконання сторонами оспорюваного правочину має значення лише для визначення наслідків недійсності, такого правочину, а не для самої недійсності правочину...

Это логично и правильно... Пишите апелляцию - выигрыш Ваш 100%.

Могу дать Вам свой "прецидент", всю "пачку"...

История:

1. Банк взыскал задолженность;

2. Я оспорил, - снес 136000 грн пени. Решение вступило в силу.

3. Я подал на недействительность к.д. (после взыскания). Выиграл недействительность в двух инстанциях.

4. Подал на пересмотр решения по взысканию (п.1) по нововыявленным обстоятельствам.

5. Выиграл пересмотр в 1-й инстанции, вчера выиграл и апелляцию... Вот так :)

Link to comment
Share on other sites

Прошу позиції форумчан з такої ситуації, і буду рада за допомогу у нормативному обгрунтуванні.

К сожалению, я не могу найти ту тему, в которой я уже по своему вопросу спрашивала, реально ли признать недействительным договор кредита, если есть решение о взыскании.

Мои опасения росли из моей же практики по административному делу.

Во было когда-то такое решение ВСУ

ВЕРХОВНИЙ СУД УКРАЇНИ

П О С Т А Н О В А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 вересня 2007 року м. Київ

Колегія суддів Судової палати в адміністративних справах Верховного Суду України у складі:

головуючого Кривенка В.В.,

суддів: Гусака М.Б., Маринченка В.Л.,

Самсіна І.Л., Тітова Ю.Г.,

за участю: секретаря судового засідання – Журіної О.О.,

представників: позивача – Добрянського А.В., Олефіра І.Г.; відповідача – Гудій В.В., –

розглянувши у порядку провадження за винятковими обставинами справу за позовом Білоцерківської міської санітарно-епідеміологічної станції (далі – СЕС) до Державної інспекції з контролю за цінами в Київській області (далі – Держцінінспекція) про визнання недійсним рішення від 22 жовтня 2004 року № 266,

в с т а н о в и л а:

У вересні 2005 року СЕС звернулась із позовом до Держцінінспекції про визнання недійсним рішення від 22 жовтня 2004 року № 266, яким до неї застосовано економічні санкції за порушення державної дисципліни цін – вилучено до державного бюджету 141 273 грн 14 коп. необґрунтовано отриманого доходу та накладено штраф у сумі 282 546 грн 28 коп.

Господарський суд м. Києва постановою від 16 листопада 2005 року, залишеною без змін ухвалою Київського апеляційного господарського суду від 20 лютого 2006 року, позов задовольнив.

Вищий адміністративний суд України ухвалою від 29 листопада 2006 року касаційну скаргу Держцінінспекції залишив без задоволення, а рішення судів першої та апеляційної інстанцій – без змін. При постановленні ухвали суд касаційної інстанції виходив з того, що СЕС обґрунтовано нарахувала понад фіксовані тарифи за надання платних послуг 20 % податку на додану вартість.

У скарзі за винятковими обставинами Держцінінспекція просить скасувати ухвалу Вищого адміністративного суду України з підстав неоднакового застосування судами касаційної інстанції положень Закону України від 3 квітня 1997 року № 168/97-ВР ”Про податок на додану вартість” та постанови Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2003 року № 1351 ”Про затвердження тарифів (прейскурантів) на роботи і послуги, що виконуються і надаються за плату установами та закладами державної санітарно-епідеміологічної служби” (далі – Постанова №1351). На обґрунтування скарги, Держцінінспекція послалася на те, що визначені у Постанові № 1351 тарифи є фіксованими, а отже, нарахування на них податку на додану вартість за ставкою у розмірі 20% – неправомірне.

Перевіривши за матеріалами справи наведені у скарзі доводи та встановивши неоднакове застосування судами касаційної інстанції, зокрема, положень Закону ”Про податок на додану вартість” і Постанови №1351, колегія суддів Судової палати в адміністративних справах Верховного Суду України дійшла висновку про незаконність оскаржуваних судових рішень.

Ухвалюючи за правилами Кодексу адміністративного судочинства України постанову від 16 листопада 2005 року про задоволення позову та визнаючи нечинним рішення Держцінінспекції, Господарський суд м. Києва не надав належного правового значення тому, що спір щодо цього рішення вже був предметом судового розгляду і зазначені в ньому суми стягнуто з СЕС рішенням Господарського суду Київської області від 21 червня 2005 року у справі № 106/3 – 05, яке набрало законної сили. Дана обставина перешкоджала розгляду судом позовних вимог СЕС, оскільки вона підпадає під підставу для закриття провадження у справі відповідно до пункту 4 частини 1 статті 157 КАС. Зазначеною нормою передбачено, що суд закриває провадження у справі якщо є такі, які набрали законної сили, постанова чи ухвала суду з того самого спору і між тими самими сторонами.

Таким чином, розгляд позову СЕС про визнання недійсним рішення Держцінінспекції від 22 жовтня 2004 року № 266 здійснено судом всупереч вимог КАС після набрання чинності судовим рішенням в іншій справі за спором між цими самими сторонами про стягнення накладених економічних санкцій, у якій суд дійшов висновку про правомірність оспорюваного рішення. Допущена судом першої інстанції помилка не була виправлена судами апеляційної та касаційної інстанцій.

Наведене є підставою для скасування ухвалених у справі судових рішень та закриття провадження.

Керуючись статтями 241-243 Кодексу адміністративного судочинства України, колегія суддів Судової палати в адміністративних справах Верховного суду України

п о с т а н о в и л а:

Скаргу Державної інспекції з контролю за цінами в Київській областізадовольнити.

Ухвалу Вищого адміністративного суду України від 29 листопада 2006 року, ухвалу Київського апеляційного господарського суду від 20 лютого 2006 року, постанову Господарського суду м. Києва від 16 листопада 2005 року скасувати, провадження у справі закрити .

Постанова є остаточною і не може бути оскаржена, крім випадку, передбаченого пунктом 2 частини 1 статті 237 Кодексу адміністративного судочинства України.

Головуючий В.В. Кривенко

Судді М.Б. Гусак В.Л. Маринченко І.Л. Самсін Ю.Г.Тітов

Итог: суд постановил: коль есть решение о взыскании, то в рамках того дела суд должен был исследовать законность требований взыскателя. Значит, проверил, и решил, что требования законны.

Конечно, админпроцесс - это не гражданский.

Но вот такой прецедент имел когда-то место.

Link to comment
Share on other sites

Это ж надо... Просто тупость...

Дайте этой судье почитать Пленум №9, там черным по белому написано для таких неуков: виконання чи невиконання сторонами оспорюваного правочину має значення лише для визначення наслідків недійсності, такого правочину, а не для самої недійсності правочину...

Это логично и правильно... Пишите апелляцию - выигрыш Ваш 100%.

Могу дать Вам свой "прецидент", всю "пачку"...

История:

1. Банк взыскал задолженность;

2. Я оспорил, - снес 136000 грн пени. Решение вступило в силу.

3. Я подал на недействительность к.д. (после взыскания). Выиграл недействительность в двух инстанциях.

4. Подал на пересмотр решения по взысканию (п.1) по нововыявленным обстоятельствам.

5. Выиграл пересмотр в 1-й инстанции, вчера выиграл и апелляцию... Вот так :)

Я ей насовала всю нормативку, что возможно было. Она уже даже возмущалась, что из ваших пояснений все дело сосотоит. Но в процессе суда, она же свою позиуцию держат в секрете. По ее репликам я чувствовала куда она клонит. Типа есть уже стягнення, вы злостный неплательщик, есть виконавче. Я ей под эти реплики насовала кучу нормативки и решений высших судов. И обосновывала преюдиуиальность судодебных решений. Вообщем сейчас сложно до конца понять ее позицию пока нет полного решения. Но в коротком решении она не ссылается на применение ею ст.61 ЦПК. Если можна вышлите вашу "пачку".

Link to comment
Share on other sites

Я ей насовала всю нормативку, что возможно было. Она уже даже возмущалась, что из ваших пояснений все дело сосотоит. Но в процессе суда, она же свою позиуцию держат в секрете. По ее репликам я чувствовала куда она клонит. Типа есть уже стягнення, вы злостный неплательщик, есть виконавче. Я ей под эти реплики насовала кучу нормативки и решений высших судов. И обосновывала преюдиуиальность судодебных решений. Вообщем сейчас сложно до конца понять ее позицию пока нет полного решения. Но в коротком решении она не ссылается на применение ею ст.61 ЦПК. Если можна вышлите вашу "пачку".

Проследите, чтобы не пропустить сроков на апелляцию и сбросьте в личку адрес эл.почты. Укжаите также, какие именно решения Вам нужно.
Link to comment
Share on other sites

Это ж надо... Просто тупость...

Дайте этой судье почитать Пленум №9, там черным по белому написано для таких неуков: виконання чи невиконання сторонами оспорюваного правочину має значення лише для визначення наслідків недійсності, такого правочину, а не для самої недійсності правочину...

Это логично и правильно... Пишите апелляцию - выигрыш Ваш 100%.

Могу дать Вам свой "прецидент", всю "пачку"...

История:

1. Банк взыскал задолженность;

2. Я оспорил, - снес 136000 грн пени. Решение вступило в силу.

3. Я подал на недействительность к.д. (после взыскания). Выиграл недействительность в двух инстанциях.

4. Подал на пересмотр решения по взысканию (п.1) по нововыявленным обстоятельствам.

5. Выиграл пересмотр в 1-й инстанции, вчера выиграл и апелляцию... Вот так :)

С ПОБЕДОЙ!!!!!!! Выражаясь по-спортивному, болел и болею за Вас.
Link to comment
Share on other sites

Я ей насовала всю нормативку, что возможно было. Она уже даже возмущалась, что из ваших пояснений все дело сосотоит. Но в процессе суда, она же свою позиуцию держат в секрете. По ее репликам я чувствовала куда она клонит. Типа есть уже стягнення, вы злостный неплательщик, есть виконавче. Я ей под эти реплики насовала кучу нормативки и решений высших судов. И обосновывала преюдиуиальность судодебных решений. Вообщем сейчас сложно до конца понять ее позицию пока нет полного решения. Но в коротком решении она не ссылается на применение ею ст.61 ЦПК. Если можна вышлите вашу "пачку".

Пока нет решения, то не стоило открывать все карты и основания к апелляции одно из которых п.7 Постанови Пленуму Верховного Суду України №9 від 06.11.2009р. “Про судову практику розгляду цивільних справ про визнання право чинів недійсними” в якому зазначено, "що виконання чи не виконання сторонами зобов’язань, які виникли з правочину, має значення лише для визначення наслідків його недійсності, а не для визнання правочину недійсним. "

Судья может говорить одно, а в решении изложить совсем другое.

Не пропустити сроки. Обязательно обратитесь в суд с заявлением о выдачи решения в полном объеме. Так и пишите, что такого то числа суд огласил только вступну и резолютивну частину рішення, и Вы имеете намерения обжаловать данное решение, поэтому прошу выдать решение в полном объеме. Даже если Вы не получите решение, всё равно подавайте апелляцию.

Link to comment
Share on other sites

Пока нет решения, то не стоило открывать все карты и основания к апелляции одно из которых п.7 Постанови Пленуму Верховного Суду України №9 від 06.11.2009р. “Про судову практику розгляду цивільних справ про визнання право чинів недійсними” в якому зазначено, "що виконання чи не виконання сторонами зобов’язань, які виникли з правочину, має значення лише для визначення наслідків його недійсності, а не для визнання правочину недійсним. "

Судья может говорить одно, а в решении изложить совсем другое.

Не пропустити сроки. Обязательно обратитесь в суд с заявлением о выдачи решения в полном объеме. Так и пишите, что такого то числа суд огласил только вступну и резолютивну частину рішення, и Вы имеете намерения обжаловать данное решение, поэтому прошу выдать решение в полном объеме. Даже если Вы не получите решение, всё равно подавайте апелляцию.

Да конечно, спасибо. В понедельник отнесу Заяву на выдачу решения через канцелярию, зарегистрирую и поднимусь сразу за решением. Поедельник - пятый день.

Link to comment
Share on other sites

НУ вот сегодня получила РЕШЕНИЕ суда. Если б умела матюкатся , то сделала бы это очень громко прямо там в суде. Что ни фраза то шедевр.

Есть и ноу-хау!

1.Если у вас нет графика платежей и вы не знаете сколько платить, то нужно вовремя ознакамливатся самостоятельно с ТАРИФАМИ БАНКА!

2. Если вы подавали письмо об установлении графика, то достаточно решения кредитного комитета. Ну и ничего что вы о нем не знаете, допсоглашение вам никто не высылал, график тоже. А мы по никчемному допсоглашению и графику вам просрочки насчитали, через суд стянули, и требуем выполнять решение. А вы тут надумали свои права защищать, злоупотреблять ими. ( Это дух всего решения)

ну и так дальше. Хочу сказать, что я давала и зачитывала два серьезных пояснения к иску. Дала ей для ведома всю возможную нормативку. Подготовила письменно текст дебатов, где сделал четко все акценты по фактам доведенным материалами дела. И в результате получаю этот бред. Т.е. все что говорилось, писалось тупо пропускалось мимо ушей, и судья заведомо шла на неправосудное решение. Что бы было понятно о каких она додатках пишет, поясняю: банк притащил неподписанную сторонами таблицу совокупной стоимости, подписанную сторонами выписку из тарифов, в которой комиссии и тарифы за справки по всем банковским кредитам, и нормативное обгрунтування супутних услуг ( ссылка на акты). Эти же бумажки и в деле нотариуса. Т.е. вместо неотъемлемых частей: совокупная стоимость кредита, график платежей, обоснование сопуствующих услуг был дан другой набор бумажек. А судье по барабану - какая разница что там в договорк написано.

Выкладываю Решение и Иск который был подан. Чтобы можно было сравнить, что заявлялось и что принято.

Готовлю апеляцию. Если у кого есть хорошие апеляции буду рада помощи. Я то понимаю что оспаривать, но может у кого-то займу опыт убедительной апеляции.

Link to comment
Share on other sites

НУ вот сегодня получила РЕШЕНИЕ суда. Если б умела матюкатся , то сделала бы это очень громко прямо там в суде. Что ни фраза то шедевр.

Есть и ноу-хау!

1.Если у вас нет графика платежей и вы не знаете сколько платить, то нужно вовремя ознакамливатся самостоятельно с ТАРИФАМИ БАНКА!

2. Если вы подавали письмо об установлении графика, то достаточно решения кредитного комитета. Ну и ничего что вы о нем не знаете, допсоглашение вам никто не высылал, график тоже. А мы по никчемному допсоглашению и графику вам просрочки насчитали, через суд стянули, и требуем выполнять решение. А вы тут надумали свои права защищать, злоупотреблять ими. ( Это дух всего решения)

ну и так дальше. Хочу сказать, что я давала и зачитывала два серьезных пояснения к иску. Дала ей для ведома всю возможную нормативку. Подготовила письменно текст дебатов, где сделал четко все акценты по фактам доведенным материалами дела. И в результате получаю этот бред. Т.е. все что говорилось, писалось тупо пропускалось мимо ушей, и судья заведомо шла на неправосудное решение. Что бы было понятно о каких она додатках пишет, поясняю: банк притащил неподписанную сторонами таблицу совокупной стоимости, подписанную сторонами выписку из тарифов, в которой комиссии и тарифы за справки по всем банковским кредитам, и нормативное обгрунтування супутних услуг ( ссылка на акты). Эти же бумажки и в деле нотариуса. Т.е. вместо неотъемлемых частей: совокупная стоимость кредита, график платежей, обоснование сопуствующих услуг был дан другой набор бумажек. А судье по барабану - какая разница что там в договорк написано.

Выкладываю Решение и Иск который был подан. Чтобы можно было сравнить, что заявлялось и что принято.

Готовлю апеляцию. Если у кого есть хорошие апеляции буду рада помощи. Я то понимаю что оспаривать, но может у кого-то займу опыт убедительной апеляции.

Прочитав Исковое заявление и решение суда у меня возникло масса вопросов.

Так действительно договор вместе с дополнениями не подписывался, тогда как обяснить обратное в решении, и тот факт, что есть подпись о получении второго экземпляра договора.

Дальше с текста искового заявления Вы хотите установить недействительным дополнительное соглашение, тогда почему в иске идет разговор, что именно при подписании основного договора Банком нарушены нормы на получение информации и так далее.

Что касается дополнительного соглашения, то если не были согласованы и не были внесены в договор изменения касательно ежемесячных платежей. То это нарушение основных (істотних) условий договора, а соответственно нарушены п.2 ч.4 ст.11 ЗПП - о детальном описании общей стоимости кредита и п.є) ч.2 ст.11 пред договорная информация о вариантах возвращения кредита, включая количество платижей, их частоту та объёмы. Что в итоге приводит к следующему ст. 19 ЗПП устанавливает, что "нечесна підприємницька практика забороняється. Нечесна підприємницька практика включає будь-яку діяльність, що вводить споживача в оману або є агресивною. Підприємницька практика є такою що вводить в оману, якщо під час пропонування продукції споживачу не надається інформація для здійснення свідомого вибору. Згідно ч. 2 п. 2. ст. 19 Закону України “Про захист прав споживачів” підприємницька практика є такою, що вводить в оману, якщо під час пропонування продукції споживачу не надається або надається у нечіткий, незрозумілий або двозначний спосіб інформації, яка необхідна для здійснення свідомого вибору.

ч.6 Правочини, здійснені з використанням нечесної підприємницької практики, є недійсними.

К сожалению таких требований в иске я не увидел.

Дальше приводится ряд решений суда в том числе за иском прокуратуры. Но есть даже определение ВСУ в котором прокуратуре отказано представлять интересы и если не ошибаюсь как раз ОщадБанка.

Но тем не менее судья всё таки частично отказала в связи с вступлением в силу инного рещения об истребовании денег по кредитному договору, что есть нарушением вывода ВСУ изложенного в п.7 Постанови Пленуму Верховного Суду України №9 від 06.11.2009р. “Про судову практику розгляду цивільних справ про визнання право чинів недійсними”

Link to comment
Share on other sites

Прочитав Исковое заявление и решение суда у меня возникло масса вопросов.

Так действительно договор вместе с дополнениями не подписывался, тогда как обяснить обратное в решении, и тот факт, что есть подпись о получении второго экземпляра договора.

В части подписи о получении екземпляра Договора: на банковском екзкмпляре Договора нет моей подписи, что я получила оригинал договора с приложениями. Я написала только фамилию, а подрись не поставила. На екземпляре Договора нотариуса - есть моя подпись. Сейчас уже трудно восстановить ситуацию, но скорее всего, когда біли у нотариуса, он мне тікнул пальцем, чтобі я расписалась. Когда шли к нотариусу у меня на руках не біло ни одного документа. Т.К. банк давал мне их на подпись без своих подписей еще. Я подписала, и он все забрал. Суд єтот вопрос непосредственно в заседнии не исследовал.

Дальше с текста искового заявления Вы хотите установить недействительным дополнительное соглашение, тогда почему в иске идет разговор, что именно при подписании основного договора Банком нарушены нормы на получение информации и так далее.

Недействительность Дополнительного соглашения я обосновываю именно тем, что оно подписано на изменение Договора, который не заключен. И поэтому и обосновываю почему я счиатаю, что он незаключен, потому что это обстоятельство, на которе я ссылаюсь. При этом еще и обосновываю, что нарушены права потребителя, ему продана некачественная услуга. Это я дала в дополнительном пояснении. А качество услуги начинается с процедуры до заключения Договора.

Что касается дополнительного соглашения, то если не были согласованы и не были внесены в договор изменения касательно ежемесячных платежей. То это нарушение основных (істотних) условий договора, а соответственно нарушены п.2 ч.4 ст.11 ЗПП - о детальном описании общей стоимости кредита и п.є) ч.2 ст.11 пред договорная информация о вариантах возвращения кредита, включая количество платижей, их частоту та объёмы. Что в итоге приводит к следующему ст. 19 ЗПП устанавливает, что "нечесна підприємницька практика забороняється. Нечесна підприємницька практика включає будь-яку діяльність, що вводить споживача в оману або є агресивною. Підприємницька практика є такою що вводить в оману, якщо під час пропонування продукції споживачу не надається інформація для здійснення свідомого вибору. Згідно ч. 2 п. 2. ст. 19 Закону України “Про захист прав споживачів” підприємницька практика є такою, що вводить в оману, якщо під час пропонування продукції споживачу не надається або надається у нечіткий, незрозумілий або двозначний спосіб інформації, яка необхідна для здійснення свідомого вибору.

ч.6 Правочини, здійснені з використанням нечесної підприємницької практики, є недійсними.

К сожалению таких требований в иске я не увидел.

Эту мотивацию я еще оставила на "закуску". Пока бомблю сам первоначальный договор, момент заключения. А если уже его не пробью, перейду к другим основаниям по Дополнительному соглашению. То что вы предлагаете сейчас, это согласится с тем, что Договор изначально заключен, и только нарушения при заключении Дополнительного соглашения.

Дальше приводится ряд решений суда в том числе за иском прокуратуры. Но есть даже определение ВСУ в котором прокуратуре отказано представлять интересы и если не ошибаюсь как раз ОщадБанка.

Да такое есть, но я об этом на момент суда по стягненню не знала. Не знала много еще чего. Поэтому суд этим и воспользовался, и в одном заседании за 10 минут рассмотрел по сути,, при этом не принял встречный иск по недействительности, требовал судебный сбор как от иммущественного спора.

Но тем не менее судья всё таки частично отказала в связи с вступлением в силу инного рещения об истребовании денег по кредитному договору, что есть нарушением вывода ВСУ изложенного в п.7 Постанови Пленуму Верховного Суду України №9 від 06.11.2009р. “Про судову практику розгляду цивільних справ про визнання право чинів недійсними”

Она указала об имеющихся решениях, но без выводов.

Link to comment
Share on other sites

Эту мотивацию я еще оставила на "закуску". Пока бомблю сам первоначальный договор, момент заключения. А если уже его не пробью, перейду к другим основаниям по Дополнительному соглашению. То что вы предлагаете сейчас, это согласится с тем, что Договор изначально заключен, и только нарушения при заключении Дополнительного соглашения

Именно не понятно, предмет искового заявления - визнання недійсним додаткової угоди и поэтому уже не важно что присходило с основным. Вы же не поставили требования про визнання кредитного договору як неукладеного. Поэтому необходимо было сосредоточится на дополнительном соглашении или менять предмет искового заявления, что не было сделано.

А перед заключением дополнительного соглашения Банк всё равно обязан проделать преддоговорную работу.

Вы должны отделить оно от другого в иске т.е. нарушения сделанные Банком в следствии не проведения преддоговорной работы и это обосновуется одими нормативными актами и подкрепляется решением Конституционного Суда или нарушения которые сделаны во время заключения договора. Но как показывает практика таких нарушений крайне мало - непоставленная подпись, не вручен второй экземпляр (если помните бремя доказывния о вручении второго экземпляра лежит на Банке). Правда есть и другие причины - неправдивая информация в самом договоре, т.е. ЛОЖЬ (неверно указаны сумы к оплате или расчет процентов не верный), но там и другая нормативка. ЛОЖЬ по ЦК и по ЗПП отличается одна от другой. Ложь по ЦК обязательно связан с умыслом а по ЗПП достаточно факта.

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...
  • Пользователи

    No members to show