Сроки исковой давности по кредитным спорам


Recommended Posts

Приветствую всех!

Встал вопрос исчисления сроков исковой давности по кредитному спору. Ситуация такова:

- был оформлен потребительский кредит в ноябре 2007 года.

- До февраля 2009 года заемщик исправно платил, без просрочек.

- В феврале 2009 года заемщик потерял работу и перестал оплачивать кредит вообще.

- Банк начал коллекторскую атаку с мая 2009 года. Доводили конечно до белого коления, но заемщик не платил, т.к. пролежал 4 месяца с нервным срывом в больнице из-за увольнения.

- В ноябре 2009 г. и январе 2010 года заемщик оплатил 2 платежа.

- В 2011 году заемщик стал оплачивать по 100 грн ежемесячно (платеж по графику 900 грн). Сейчас 4 месяца не платит вообще.

- Срок действия договора кредитования истек в ноябре 2010 года. Кредит не погашен. Штрафы на штрафы и пеня на пеню увеличили сумму долга в 6 раз за это время.

С какого момента начинается отсчет исковой давности? С момента первой просрочки в феврале 2009 года? Или с момента последнего платежа в апреле 2011 года? Или с момента окончания действия договора? Или с какого-то другого срока? Вот запуталась я. Прошу Вас коллеги помогите разобраться.

Link to comment
Share on other sites

Приветствую всех!

Встал вопрос исчисления сроков исковой давности по кредитному спору. Ситуация такова:

- был оформлен потребительский кредит в ноябре 2007 года.

- До февраля 2009 года заемщик исправно платил, без просрочек.

- В феврале 2009 года заемщик потерял работу и перестал оплачивать кредит вообще.

- Банк начал коллекторскую атаку с мая 2009 года. Доводили конечно до белого коления, но заемщик не платил, т.к. пролежал 4 месяца с нервным срывом в больнице из-за увольнения.

- В ноябре 2009 г. и январе 2010 года заемщик оплатил 2 платежа.

- В 2011 году заемщик стал оплачивать по 100 грн ежемесячно (платеж по графику 900 грн). Сейчас 4 месяца не платит вообще.

- Срок действия договора кредитования истек в ноябре 2010 года. Кредит не погашен. Штрафы на штрафы и пеня на пеню увеличили сумму долга в 6 раз за это время.

С какого момента начинается отсчет исковой давности? С момента первой просрочки в феврале 2009 года? Или с момента последнего платежа в апреле 2011 года? Или с момента окончания действия договора? Или с какого-то другого срока? Вот запуталась я. Прошу Вас коллеги помогите разобраться.

личное мнение с момента окончание договора..................ноябре 2010 года

и куда он платил (банку или коллекторам?)

Link to comment
Share on other sites

Закінчення дії договору жодним чином не впливає на перебіг строку позовної давності.

Перебіг строку ПД розпочинається з дати, коли особа дізналася або могла дізнатися про порушення свого права.

У випадку виконання зобов"язань за кредитним договором, щомісячно здійснюється погашення тіла кредиту та % за його користування.

Відповідно, порушення права кредитора відбувається кожного разу, коли позичальник несплачує в строк, визначений договором (як правило, відповідним графіком) платіж, передбачений кредитним договором.

Наприклад, до 5.07.2011 року позичальник повинен сплатити 1000 грн. основної суми кредиту, несплатив -порушив умову договору та право кредитора на отримання вказаних коштів, до 10.07.2011 - сплатити % за користування кредитом в сумі 1000 грн., сплатив 500 грн - порушив умову договору та право кредитора на отримання 500 грн. (зобов"язання виконано частково). Якщо несплатив наступний платіж (тіло кредиту) до 05.08.2011 -відбулось ще одне порушення умов договору.

ПД розпочинає перебіг щодо кожної несплати кожного разу окремо, тобто в 1-му випадку ПД розпочинається 06.07.2011 року, а закінчується 05.07.2014 року; в 2-му розпочинається 11.07.2011 року, закінчується 10.07.2014 року; в 3-му (щодо несплати 500 грн.) - 06.08.2011, закінчується - 05.08.2014.

Разом з тим, ст. 264 ЦКУ передбачено, що перебіг позовної давності переривається вчиненням особою дії, що свідчить про визнання нею свого боргу або іншого обов'язку. Позовна давність переривається у разі пред'явлення особою позову до одного із кількох боржників, а також якщо предметом позову є лише частина вимоги, право на яку має позивач. Після переривання перебіг позовної давності починається заново. Час, що минув до переривання перебігу позовної давності, до нового строку не зараховується.

Ту ще є багато нюансів.

Якщо у банку виникло право вимагати повернення повної суми кредиту, то з цього часу у позичальника виникло зобов"язання з погашення повної суми заборгованості (тіла кредиту та вже нарахованих %). Відтак, з наступного дня, коли позичальник, згідно вимоги та/або умов договору, не виконав зобов"язання з погашення повної суми кредиту, розпочинається ПД зі сплати цієї суми.

Якщо ж після цього боржник сплатить хоча б частинку заборгованості (н: в розмірі 100 грн.), перебіг строку ПД переривається, бо вважається, що боржник вчинив дію, що свідчить про визнання ним свого боргу.

Але, у наведеному Вами випадку необхідно звернути увагу на те, в погашення яких зобов"язань були кожного разу зараховані сплачені кошти: пені, основної суми боргу, прострочених % за користування кредитом, нарахованих % за користування кредитом. Якщо, наприклад, в листопаді 2009 року 100 грн. були зараховані на погашення пені, то перебіг ПД перервався щодо пені (для пені законом встановлений скорочений строк ПД 1 рік), якщо на погашення основної суми боргу, то перервався строк ПД щодо сплати основної суми боргу, якщо на погашення поточного платежу за конкретний місяць, то перервалась ПД щодо стягнення саме цього платежу і т.д.

І, пам"ятайте, що ПД застосовується тільки у випадку, якщо про це заявить одна із сторін спору.

Link to comment
Share on other sites

Не согласен. Здесь применяется ч. 5 ст. 261 ГК.

5. За зобов'язаннями з визначеним строком виконання перебіг

позовної давності починається зі спливом строку виконання.

За зобов'язаннями, строк виконання яких не визначений або

визначений моментом вимоги, перебіг позовної давності починається

від дня, коли у кредитора виникає право пред'явити вимогу про

виконання зобов'язання. Якщо боржникові надається пільговий строк

для виконання такої вимоги, перебіг позовної давності починається

зі спливом цього строку.

Link to comment
Share on other sites

Приветствую всех!

Встал вопрос исчисления сроков исковой давности по кредитному спору. Ситуация такова:

- был оформлен потребительский кредит в ноябре 2007 года.

- До февраля 2009 года заемщик исправно платил, без просрочек.

- В феврале 2009 года заемщик потерял работу и перестал оплачивать кредит вообще.

- Банк начал коллекторскую атаку с мая 2009 года. Доводили конечно до белого коления, но заемщик не платил, т.к. пролежал 4 месяца с нервным срывом в больнице из-за увольнения.

- В ноябре 2009 г. и январе 2010 года заемщик оплатил 2 платежа.

- В 2011 году заемщик стал оплачивать по 100 грн ежемесячно (платеж по графику 900 грн). Сейчас 4 месяца не платит вообще.

- Срок действия договора кредитования истек в ноябре 2010 года. Кредит не погашен. Штрафы на штрафы и пеня на пеню увеличили сумму долга в 6 раз за это время.

С какого момента начинается отсчет исковой давности? С момента первой просрочки в феврале 2009 года? Или с момента последнего платежа в апреле 2011 года? Или с момента окончания действия договора? Или с какого-то другого срока? Вот запуталась я. Прошу Вас коллеги помогите разобраться.

Вообще-то можете подать позов про припинення дії договору поскольку строк закончился. А уж если хочете посудится ,то можно сослаться на обман. Почитайте ст.258 ЦК ч3 . Там позовна давність 5 років.
Link to comment
Share on other sites

Не согласен. Здесь применяется ч. 5 ст. 261 ГК.

5. За зобов'язаннями з визначеним строком виконання перебіг

позовної давності починається зі спливом строку виконання.

С чем Вы несогласны и что меняет ч.5 ст.261 ГК в контексте сказанного мной?

Link to comment
Share on other sites

Вообще-то можете подать позов про припинення дії договору поскольку строк закончился. А уж если хочете посудится ,то можно сослаться на обман. Почитайте ст.258 ЦК ч3 . Там позовна давність 5 років.

Автор теми питав не про це. Припинення дії договору не звільняє від виконання зобов"язань за договором, як існували на момент його припинення. Крім того такий позов безпідставний. Як можна припинити те, що вже припинилось? )
Link to comment
Share on other sites

Автор темы насколько я понимаю хотел узнать когда у банка закончится срок исковой давности. Так вот, если договором ничего не оговорено по этому поводу (некоторые банки любят это делать), то закончится он спустя три года с момента окончания срока возврата кредита.

Link to comment
Share on other sites

закончится он спустя три года с момента окончания срока возврата кредита.

Да, но это только в случае, если срок не будет перерываться. А судя из того что писал автор, он перерывался не один раз.

И еще один важный вопрос: а когда срок возврата кредита оканчивается?

И что такое банк может предусмотреть иное?

Так, а с чем конкретно Вы несогласны? ;)

Link to comment
Share on other sites

И еще один важный вопрос: а когда срок возврата кредита оканчивается?

Со дня окончания срока исполнения обязательства по договору, который должен указываться в самом договоре, либо отталкиваться от последней даты в графике платежей. т.е как раз то , о чём говорится в ч. 5 ст. 261 ЦК.

Не путайте со сроком действия договора - это две разные вещи.

И что такое банк может предусмотреть иное?

Указать свой срок исковой давности ( к примеру в Альфе он составляет 50 лет ).

Відповідно, порушення права кредитора відбувається кожного разу, коли позичальник несплачує в строк, визначений договором (як правило, відповідним графіком) платіж, передбачений кредитним договором.

Наприклад, до 5.07.2011 року позичальник повинен сплатити 1000 грн. основної суми кредиту, несплатив -порушив умову договору та право кредитора на отримання вказаних коштів, до 10.07.2011 - сплатити % за користування кредитом в сумі 1000 грн., сплатив 500 грн - порушив умову договору та право кредитора на отримання 500 грн. (зобов"язання виконано частково). Якщо несплатив наступний платіж (тіло кредиту) до 05.08.2011 -відбулось ще одне порушення умов договору.

ПД розпочинає перебіг щодо кожної несплати кожного разу окремо, тобто в 1-му випадку ПД розпочинається 06.07.2011 року, а закінчується 05.07.2014 року; в 2-му розпочинається 11.07.2011 року, закінчується 10.07.2014 року; в 3-му (щодо несплати 500 грн.) - 06.08.2011, закінчується - 05.08.2014.

Не совсем так. Да, нарушение прав кредитора происходит с каждой неоплатой, но датой, когда исчисляется исковая давность является дата первой просрочки.Именно тогда кредитор узнал о нарушении своих прав.

В реестре таких решений достаточно.

Link to comment
Share on other sites

Да, но это только в случае, если срок не будет перерываться. А судя из того что писал автор, он перерывался не один раз.

И еще один важный вопрос: а когда срок возврата кредита оканчивается?

И что такое банк может предусмотреть иное?

Так, а с чем конкретно Вы несогласны? ;)

В договоре кредита указывается конечная дата пользования денежными средтсвами и дата их возврата.

Некоторые банки договором предусматривают срок исковой давности. Кто-то ставит общий срок в 3 года согласно законодательства, кто то 5 лет, кто-то 10 лет .

Так, а с чем конкретно Вы несогласны?

С этим

Наприклад, до 5.07.2011 року позичальник повинен сплатити 1000 грн. основної суми кредиту, несплатив -порушив умову договору та право кредитора на отримання вказаних коштів, до 10.07.2011 - сплатити % за користування кредитом в сумі 1000 грн., сплатив 500 грн - порушив умову договору та право кредитора на отримання 500 грн. (зобов"язання виконано частково). Якщо несплатив наступний платіж (тіло кредиту) до 05.08.2011 -відбулось ще одне порушення умов договору.

ПД розпочинає перебіг щодо кожної несплати кожного разу окремо, тобто в 1-му випадку ПД розпочинається 06.07.2011 року, а закінчується 05.07.2014 року; в 2-му розпочинається 11.07.2011 року, закінчується 10.07.2014 року; в 3-му (щодо несплати 500 грн.) - 06.08.2011, закінчується - 05.08.2014.

Link to comment
Share on other sites

Со дня окончания срока исполнения обязательства по договору, который должен указываться в самом договоре, либо отталкиваться от последней даты в графике платежей. т.е как раз то , о чём говорится в ч. 5 ст. 261 ЦК.

Не путайте со сроком действия договора - это две разные вещи.

Указать свой срок исковой давности ( к примеру в Альфе он составляет 50 лет ).

Не совсем так. Да, нарушение прав кредитора происходит с каждой неоплатой, но датой, когда исчисляется исковая давность является дата первой просрочки.Именно тогда кредитор узнал о нарушении своих прав.

В реестре таких решений достаточно.

1. не совсем понимаю кто писал первое предложение. у должника есть много обязательств. каждый платеж по графику - это обязательство., каждая неуплата - это нарушение обязательства по оплате этого платежа,соответственно права кредитора, к каждому нарушению права кредитора применяется ИД.

И если в графике установлено оплатить до 05.07.2011 то это и есть срок установления обязательства по оплате ежемесячного платежа. с 06.07 уже нарушение, сооответственно, начинает течь ИД.

Кстати, я ничего не путал

2. Не свой, а увеличить, уменьшить стороны не могут, хотя я не об этом спрашивал. Это и так понятно.

3. С чего Вы это взяли.? при первой просрочке начинает течь ИД по неуплате первой прострочки. Или Вы хотите сказать, что в случае, если я незаплатил по 5млн-ному кредиту 50 грн. по первому платежу, у банка возникает право требовать возврата полной суммы кредита?

Решения в студию !

Link to comment
Share on other sites

3. С чего Вы это взяли.? при первой просрочке начинает течь ИД по неуплате первой прострочки. Или Вы хотите сказать, что в случае, если я незаплатил по 5млн-ному кредиту 50 грн. по первому платежу, у банка возникает право требовать возврата полной суммы кредита?

Решения в студию !

если в договоре прописанно , что банк имеет право при не уплате требовать весть кредит то - да возникает право на основании договора...

судя по вашей логике, то если договор подписан 01.01.2000г

сток действия договора 01.01.2010г

исковая давность не прописанна...................

прострочка началась с 2001 01.01. то эту сумму просроченную банк не сможет требовать 02.01. 2004года

Link to comment
Share on other sites

За меня уже всё обосновали

Не совсем так. Да, нарушение прав кредитора происходит с каждой неоплатой, но датой, когда исчисляется исковая давность является дата первой просрочки.Именно тогда кредитор узнал о нарушении своих прав.

В реестре таких решений достаточно.

Link to comment
Share on other sites

1. не совсем понимаю кто писал первое предложение. у должника есть много обязательств. каждый платеж по графику - это обязательство., каждая неуплата - это нарушение обязательства по оплате этого платежа,соответственно права кредитора, к каждому нарушению права кредитора применяется ИД.

И если в графике установлено оплатить до 05.07.2011 то это и есть срок установления обязательства по оплате ежемесячного платежа. с 06.07 уже нарушение, сооответственно, начинает течь ИД.

Кстати, я ничего не путал

2. Не свой, а увеличить, уменьшить стороны не могут, хотя я не об этом спрашивал. Это и так понятно.

3. С чего Вы это взяли.? при первой просрочке начинает течь ИД по неуплате первой прострочки. Или Вы хотите сказать, что в случае, если я незаплатил по 5млн-ному кредиту 50 грн. по первому платежу, у банка возникает право требовать возврата полной суммы кредита?

Решения в студию !

Пожалуйста:

http://reyestr.court.gov.ua/Review/25397486

http://reyestr.court.gov.ua/Review/25189291

http://reyestr.court.gov.ua/Review/25328731

http://reyestr.court.gov.ua/Review/25427861

Для начала Вам достаточно?

Поверьте, есть и более ранние решения. Если хотите убедиться, ищите сами.

Обратите внимание на обширную географию судов и МОТИВИРОВКУ!!!

Link to comment
Share on other sites

если в договоре прописанно , что банк имеет право при не уплате требовать весть кредит то - да возникает право на основании договора...

судя по вашей логике, то если договор подписан 01.01.2000г

сток действия договора 01.01.2010г

исковая давность не прописанна...................

прострочка началась с 2001 01.01. то эту сумму просроченную банк не сможет требовать 02.01. 2004года

прострочка не есть длительным правонарушением, а их много, по-каждому случаю отдельная прострочка. поэтому если один из платежей не был оплачен, прошел срок 3 года, если договорм не установлен больший, срок ИД закончился. Другой вопрос, если у банка возникнет право требовать возврат всей суммы долга. то с этого момента возникает обязанность, соответственно невыполнение обязанности в установленный договором срок нарушает право банка на получение всей суммы долга. поэтому с этого момента начинает течь срок ИД
Link to comment
Share on other sites

Пожалуйста:

http://reyestr.court.gov.ua/Review/25397486

http://reyestr.court.gov.ua/Review/25189291

http://reyestr.court.gov.ua/Review/25328731

http://reyestr.court.gov.ua/Review/25427861

Для начала Вам достаточно?

Поверьте, есть и более ранние решения. Если хотите убедиться, ищите сами.

Обратите внимание на обширную географию судов и МОТИВИРОВКУ!!!

Ну и что там такого написано? Где в мотивировке указанно что-то, что опровергает сказанное мной???
Link to comment
Share on other sites

прострочка не есть длительным правонарушением, а их много, по-каждому случаю отдельная прострочка. поэтому если один из платежей не был оплачен, прошел срок 3 года, если договорм не установлен больший, срок ИД закончился. Другой вопрос, если у банка возникнет право требовать возврат всей суммы долга. то с этого момента возникает обязанность, соответственно невыполнение обязанности в установленный договором срок нарушает право банка на получение всей суммы долга. поэтому с этого момента начинает течь срок ИД

Это очень серьезный вопрос, поскольку банки тянут время и таким образом увеличивают задолженность. Очень важно аргументировать конкретную дату наступления просрочки. В любом банке хотя бы раз в месяц заседает кредитный комитет, который контролирует исполнение кредитных договоров. На первое число каждого месяца банк точно знает, по какому КД не внесен платеж. Должно выноситься соответствующее решение кредитным комитетом, а выписка подшиваться в кредитное дело заемщика.

Link to comment
Share on other sites

прострочка не есть длительным правонарушением, а их много, по-каждому случаю отдельная прострочка. поэтому если один из платежей не был оплачен, прошел срок 3 года, если договорм не установлен больший, срок ИД закончился. Другой вопрос, если у банка возникнет право требовать возврат всей суммы долга. то с этого момента возникает обязанность, соответственно невыполнение обязанности в установленный договором срок нарушает право банка на получение всей суммы долга. поэтому с этого момента начинает течь срок ИД

А если договором предусмотрено право банка требовать досрочного возврата кредита в случае невыполнения или ненадлежащего выполнения условий договора.

Интересует именно "ненадлежащее выполнение".Здесь срок исковой давности начинается с первой просрочки ?

Link to comment
Share on other sites

Аааа, ну да, только там ничем не подтвержденное утверждение, которое не подкреплено нормами права

Собственно как и Ваше.

Кстати никого не насторожило что решения только по одному кредитному союзу.

Link to comment
Share on other sites

Ну и что там такого написано? Где в мотивировке указанно что-то, что опровергает сказанное мной???

Вами много сказано. Что именно Вы имеете ввиду?

Но из общего сказанного Вами, приведу выдержки из приведённіх мною решений судов:

Відповідно до ст.256 ЦК України позовна давність - це строк, у межах якого особа може звернутися до суду з вимогою про захист свого цивільного права або інтересу. Вказане часове обмеження примусового захисту цивільного права або інтересу спрямоване на забезпечення стабільності майнових відносин у суспільстві та на конкретизацію прав і обов'язків їх учасників. Воно захищає потенційних відповідачів від прострочених позовів, які буде тяжко заперечити, та несправедливості, яка може мати місце, якщо суд буде змушений ухвалити рішення щодо подій, які відбулися у віддаленому минулому, спираючись на докази, які могли стати недостовірними та неповними внаслідок давності.

Статтею 257 ЦК України передбачено, що загальна позовна давність встановлюється тривалістю у три роки.

Частинами 1, 5 ст. 261 ЦК України передбачено, що перебіг позовної давності починається від дня, коли особа довідалася або могла довідатися про порушення свого права або про особу, яка його порушила. За зобов'язаннями з визначеним строком виконання перебіг позовної давності починається зі спливом строку виконання.

Оскільки додатком № 1 до договору передбачено сплату останнього платежу 13.12.2007 року, то саме з цієї дати почав перебіг строк позовної давності. Тобто, останній день подачі позовної заяви, в межах строку позовної давності, припав на 13.12.2010 року. Однак, позов кредитною спілкою «Аккорд» подано до суду 27.04.2012 року, тобто з пропуском строку встановленого ст. 257 ЦК України, без наявності поважних причин для цього.

Як вбачається з розрахунку (а.с.5), за кредитним договором відповідач жодного разу не здійснював платежів, починаючи з 13.01.2007 року, а тому, з урахуванням положень кредитного договору та вимог чинного законодавства суд приходить до висновку що позивач звернувся до суду після спливу позовної давності.

Враховуючи вищевикладене, суд вважає позивачем був пропущений строк звернення до суду за захистом порушених прав, що є підставою для відмови в задоволенні позову.

................................................................................

...................................

З кредитного договору вбачається, що його виконання повинно було здійснюватись відповідно до графіка погашення кредиту -до 7 числа наступного місяця.

Таким чином, початком перебігу строку позовної давності є день, коли боржник повинен був сплатити черговий платіж, проте не сплатив його.

З матеріалів справи вбачається, що платежі за кредитним договором ОСОБА_1 не здійснила. Тобто починаючи з 7 квітня 2008 року почався трирічний перебіг строку позовної давності, коли позивач мав право звернутись до суду за захистом свого права.

В той же час, із позовом про стягнення боргу КС «Аккорд» звернулася лише в квітні 2012 року .

Згідно ст. 73 ч. 1 ЦПК України суд поновлює або продовжує строк, встановлений відповідно законом або судом, за клопотанням сторони або іншої особи у разі його пропущення з поважних причин.

Згідно ст.ст. 256, 257 ЦПК України позовна давність це строк , у межах якого особа може звернутися до суду з вимогою про захист свого цивільного права або інтересу. Загальна позовна давність встановлюється тривалістю у три роки.

................................................................................

.......................................

Як вбачається з матеріалів справи, кредитний договір був укладений 15 листопада 2005 року; останній платіж за кредитним договором відповідачкою проведений 07.03.2006 року; звернення позивача до суду про стягнення заборгованості за даний договором має місце 06 лютого 2012 року.

У зв'язку з наведеним, у задоволенні позову про стягнення заборгованості за кредитним договором з ОСОБА_2, судом першої інстанції правомірно відмовлено.

................................................................................

.........................................

Поэтому, уважаемій GT-80, вчитывайтесь в прочитанные Вами судебные решения и также приводите нормы законодательства, на которые опирается Ваша точка зрения, иначе дискуссия теряет всякий смысл.

Есть существенная разница в понимании применения исковой давности между понятиями "особа довідалась" і "особа знає" про порушення своїх прав.

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...
  • Пользователи

    No members to show