Решение 3-х инстанций об отказе Укрпромбанку во взыскании долга с поручителя


Считаете ли Вы решение справедливым и законным?  

3 members have voted

 1. 1. Считаете ли Вы решение справедливым?

  • Да
   3
  • Нет
   0
  • Затрудняюсь ответить
   0
 2. 2. Считаете ли Вы решение законным?

  • Да
   3
  • Нет
   0
  • Затрудняюсь ответить
   0


Recommended Posts

Справа № 2- 6229/11

Головуючий у 1-й інст. - Музичук Н.Ю.

Провадження №22-ц-1790/707/2012р.

Доповідач -Боймиструк С.В.

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 квітня 2012 року

м. Рівне

Колегія суддів судової палати у цивільних справах апеляційного суду Рівненської області в складі суддів:

Боймиструка С.В., Василевича В.С., Рожина Ю.М.,

секретар судового засідання -Пиляй І.С.,

з участю сторін та їх представників: ОСОБА_1, ОСОБА_2, ОСОБА_3,

розглянувши у відкритому судовому засіданні апеляційну скаргу Товариства з обмеженою відповідальністю "Український промисловий банк " на рішення Рівненського міського суду від 15 лютого 2012 року у справі за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю "Український промисловий банк " до ОСОБА_4 про стягнення заборгованості по кредитному договору,

ВСТАНОВИЛА:

Рішенням Рівненського міського суду від 15 лютого 2012 року відмовлено в задоволенні позовних вимог ТОВ "Український промисловий банк", Рівненської філії ТОВ „Укрпромбанк" в особі ліквідатора товариства, до ОСОБА_4 про стягнення заборгованості по кредитному договору № 58 СМБ-АПЗ від 12 червня 2008 року на відкриття відновлювальної мультивалютної кредитної лінії, укладеного між ТОВ „Український промисловий банк" та ОСОБА_5 на суму 1 029 623 грн. 55 коп.

У поданій на вказане рішення апеляційній скарзі ТОВ „Український промисловий банк" покликається на його незаконність та необгрунтованість через порушення судом норм матеріального та процесуального права.

Вказує на необґрунтованість висновку суду про те, що умова договору про дію поруки до повного виконання позичальником або поручителем взятих на себе зобов'язань перед кредитором не може розглядатися як установлення строку дії поруки, оскільки не відповідає вимогам ст. 252 ЦК України.

Доводить, що кредитний договір та договір поруки відповідають вимогам ст. 252 ЦК України, оскільки термін виконання зобов'язання чітко визначений календарною датою - 11 червня 2013 року, а тому висновок суду про припинення договору поруки у зв'язку з не пред'явленням вимоги до поручителя протягом шести місяців -є помилковим.

З цих підстав просить рішення Рівненського міського суду від 15 лютого 2012 року скасувати та ухвалити нове рішення, яким задоволити позов у повному обсязі, стягнувши з ОСОБА_4 на користь ТОВ „Український промисловий банк" 1 029 623 грн. 55 коп. заборгованості за кредитним договором, 1700 грн. витрат на сплату держаного мита та 120 грн. -витрат на сплату інформаційно-технічного забезпечення судового процесу.

Представник банку доводи апеляційної скарги в судовому засіданні підтримав.

Відповідачка ОСОБА_4 подала заперечення на апеляційну скаргу, просить її відхилити, а рішення місцевого суду залишити без змін.

За результатами апеляційного розгляду колегія суддів прийшла до висновку, що апеляційна скарга не підлягає до задоволення з таких підстав.

Відмовляючи в позові, суд першої інстанції виходив з того, що договір поруки є припиненим, оскільки умова цього договору про дію поруки до повного виконання позичальником або поручителем взятих на себе зобов'язань перед кредитором, не відповідає вимогам чинного законодавства, а тому не може розглядатися як установлення строку дії поруки, оскільки не відповідає вимогам ст. 252 ЦК України, згідно з якою строк визначається роками, місяцями, тижнями, днями або годинами. Термін визначається календарною датою або вказівкою на подію, яка має неминуче настати.

Колегія суддів погоджується з таким висновком місцевого суду.

Відповідно до ч.4 ст.559 ЦК України, порука припиняється після закінчення строку, встановленого в договорі поруки.

У разі, якщо такий строк не встановлено, порука припиняється, якщо кредитор протягом шести місяців від дня настання строку виконання основного зобов'язання не пред'явить вимоги до поручителя. Якщо строк основного зобов'язання не встановлений або встановлений моментом пред'явлення вимоги, порука припиняється, якщо кредитор не пред'явить позову до поручителя протягом одного року від дня укладення договору поруки.

Як вбачається з п.10 договору поруки №58/Zпор-08-1 від 27.06.2008 року він вступає в силу з моменту його підписання Сторонами та діє до повного виконання зобов'язань по Кредитному договору Боржником чи Поручителем (а.с.13).

Згідно роз'яснень даних в п.24 Постанови Пленуму Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 30 березня 2012 року „Про практику застосування судами законодавства при вирішенні спорів, що виникають із кредитних правовідносин ", відповідно до частини четвертої статті 559 ЦК порука припиняється, якщо кредитор протягом шести місяців від дня настання строку виконання основного зобов'язання не пред'явить вимоги до поручителя.

При вирішенні таких спорів суд має враховувати, що згідно зі статтею 526 ЦК зобов'язання має виконуватися належним чином відповідно до умов договору. Отже, якщо кредитним договором не визначено інші умови виконання основного зобов'язання, то у разі неналежного виконання позичальником своїх зобов'язань за цим договором строк пред'явлення кредитором до поручителя вимоги про повернення отриманих у кредит коштів має обчислюватися з моменту настання строку погашення зобов'язання згідно з такими умовами, тобто з моменту настання строку виконання зобов'язання у повному обсязі або у зв'язку із застосуванням права на повернення кредиту достроково. Таким строком не може бути лише несплата чергового платежу.

Пред'явленням вимоги до поручителя є як направлення/вручення йому вимоги про погашення боргу (залежно від умов договору), так і пред'явлення до нього позову. При цьому в разі пред'явлення вимоги до поручителя кредитор може звернутися до суду протягом шести місяців від дня настання строку виконання основного зобов'язання.

При цьому сама по собі умова договору про дію поруки до повного виконання позичальником зобов'язання перед кредитодавцем або до повного виконання поручителем взятих на себе зобов'язань не може розглядатися як установлення строку дії поруки, оскільки це не відповідає вимогам статті 252 ЦК України, згідно з якою строк визначається роками, місяцями, тижнями, днями або годинами. Термін визначається календарною датою або вказівкою на подію, яка має неминуче настати.

Як вбачається з матеріалів справи, 12 березня 2010 за № 385 ОСОБА_4 банком було направлено лист-вимогу про дострокове повне виконання зобов'язань по кредитному договору, сума боргу за яким станом на 10 березня 2010 року становила 105315,62 доларів США та 7046,37 грн.(а.с.27-29).

Позов в даній справі пред'явлено 30 вересня 2011 року і як вірно зазначено місцевим судом, через півтора року з моменту набуття такого права, тобто з пропущенням встановленого законом строку.

За таких обставин, місцевий суд прийшов до вірного висновку щодо недодержання банком вимог закону та договору щодо пред'явлення поручителю вимоги та обґрунтовано відмовив позивачу в задоволенні позову.

Із урахуванням наведеного колегія суддів прийшла до висновку, що рішення місцевого суду було ухвалене з дотриманням норм матеріального та процесуального права, а доводи апеляційної скарги не спростовують висновків суду, тому колегія суддів не вбачає підстав для задоволення апеляційної скарги.

Керуючись п.1 ч.1 ст. 307, ст. 308, ст. 315, 317 ЦПК України , колегія суддів,

УХВАЛИЛА:

Апеляційну скаргу Товариства з обмеженою відповідальністю "Український промисловий банк" - відхилити, а рішення Рівненського міського суду від 15 лютого 2012 року - залишити без змін.

Ухвала апеляційного суду набирає законної сили з моменту її проголошення та може бути оскаржена в касаційному порядку до Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ протягом двадцяти днів з дня набрання нею законної сили.

Судді:

http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/24021632

Ухвала

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 вересня 2012 року

м. Київ

Колегія суддів судової палати у цивільних справах Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ у складі:

Кадєтової О.В., Кузнєцова В.О., Наумчука М.І.

- розглянувши у попередньому судовому засіданні справу за позовом товариства з обмеженою відповідальністю «Український промисловий банк» до ОСОБА_4 про стягнення заборгованості за договором кредиту, за касаційною скаргою товариства з обмеженою відповідальністю «Український промисловий банк» на рішення Рівненського міського суду Рівненської області від 15 лютого 2012 року та ухвалу колегії суддів судової палати у цивільних справах апеляційного суду Рівненської області від 20 квітня 2012 року,

в с т а н о в и л а:

Рішенням Рівненського міського районного суду Рівненської області від 15 лютого 2012 року, залишеним без змін ухвалою колегії суддів судової палати у цивільних справах апеляційного суду Рівненської області від 20 квітня 2012 року, в задоволені позову ТОВ «Український промисловий банк» відмовлено.

У касаційній скарзі ТОВ «Український промисловий банк» просить скасувати ухвалені у справі судові рішення та ухвалити нове, яким позов задовольнити, посилаючись на неправильне застосування судами норм матеріального права та порушення норм процесуального права.

Вивчивши матеріали справи, перевіривши доводи касаційної скарги, колегія суддів Судової палати у цивільних справах Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ вважає, що касаційна скарга підлягає відхиленню з огляду на наступне.

Згідно з ч. 2 ст. 324 ЦПК України підставами касаційного оскарження є неправильне застосування судом норм матеріального чи порушення норм процесуального права.

Відповідно до вимог ст. 335 ЦПК України під час розгляду справи в касаційному порядку суд перевіряє в межах касаційної скарги правильність застосування судом першої або апеляційної інстанції норм матеріального чи процесуального права і не може встановлювати або вважати доведеними обставини, що не були встановлені в рішенні чи відкинуті ним, вирішувати питання про достовірність або недостовірність того чи іншого доказу, про перевагу одних доказів над іншими.

Із матеріалів справи вбачається, що оскаржувані рішення Рівненського міського суду Рівненської області від 15 лютого 2012 року та ухвала колегії суддів судової палати у цивільних справах апеляційного суду Рівненської області від 20 квітня 2012 року ухвалено з додержанням норм матеріального та процесуального права.

Наведені в касаційній скарзі доводи висновків судів не спростовують.

Керуючись ч. 3 ст. 332 ЦПК України, колегія суддів Судової палати у цивільних справах Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ

у х в а л и л а:

Касаційну скаргу товариства з обмеженою відповідальністю «Український промисловий банк» відхилити.

Рішення Рівненського міського суду Рівненської області від 15 лютого 2012 року та ухвалу колегії суддів судової палати у цивільних справах апеляційного суду Рівненської області від 20 квітня 2012 року залишити без зміни.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Судді: О.В. Кадєтова В.О. Кузнєцов М.І. Наумчук

http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/26950091

Link to comment
Share on other sites

Решение апелляции здесь:

http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/24021632

Выложите пожалуйста сканкопию решения суда первой инстанции или сбросьте ее на почту.

Очень нужно.

Link to comment
Share on other sites

Решение апелляции здесь:

http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/24021632

Выложите пожалуйста сканкопию решения суда первой инстанции или сбросьте ее на почту.

Очень нужно.

Выслал. Удачи!
Link to comment
Share on other sites

Если весомость в этом:

Пред'явленням вимоги до поручителя є як направлення/вручення йому вимоги про погашення боргу (залежно від умов договору), так і пред'явлення до нього позову. При цьому в разі пред'явлення вимоги до поручителя кредитор може звернутися до суду протягом шести місяців від дня настання строку виконання основного зобов'язання.

Таки да, согласен. Это важно, т.к. многие судьи могут считать, что после предъявления вымоги можно подавать иск в пределах исковой давности (3 года).

Link to comment
Share on other sites

До договорів іпотеки не застосовуються статті 554-559 ЦК України- практика ВССУ від 30.03.2012року. Єдина постанова Луспеника дає прецедент, де він зазначає, що іпотека- є особливим видом майнової поруки і судам потрібно застосовувати ст.554-559.Луспеник Д.Д.( №18986391 в реєстрі судових рішень)

Link to comment
Share on other sites

До договорів іпотеки не застосовуються статті 554-559 ЦК України- практика ВССУ від 30.03.2012року. Єдина постанова Луспеника дає прецедент, де він зазначає, що іпотека- є особливим видом майнової поруки і судам потрібно застосовувати ст.554-559.Луспеник Д.Д.( №18986391 в реєстрі судових рішень)

Еще не вечер... слышали такую песню?

послушайте. Пусть эта песня всем поднимет настроение и даст надежду... :rolleyes:

Еще не вечер, еще не вечер,

Еще светла дорога и ясны глаза.

Еще не вечер, еще не вечер,

Еще иду я рядом с тобою безоглядно.

Пусть говорят, что приближается гроза.

Пусть говорят, что лгут и сердце и глаза.

Только не буду верить я таким словам.

Никому тебя я не отдам.

Еще не вечер, еще не вечер,

Еще в запасе время есть у нас с тобой.

Еще не вечер, еще не вечер,

Еще открыты двери надежде и доверью.

Пусть говорят, что стал с годами труден путь.

Пусть говорят, былое счастье не вернуть.

Только не буду верить я таким cловам.

Никому тебя я не отдам.

Еще не вечер, еще не вечер,

Ошибок прошлых мы уже не повторим.

Еще не вечер, еще не вечер,

Родится день счастливый для нас с тобой, любимый.

Пусть говорят, ничто не вечно под луной.

Пусть говорят, что мы расстанемся с тобой.

Только я впредь не сдамся будущим годам.

Никому тебя я не отдам.

Link to comment
Share on other sites

Добрый вечер! Подскажите пожалуйста если есть решение трех инстанций о признании долга,а поручителей обозначили как солидарных должников? Можно воспользоваться этой статьей? Спасибо

Link to comment
Share on other sites

Добрый вечер! Подскажите пожалуйста если есть решение трех инстанций о признании долга,а поручителей обозначили как солидарных должников? Можно воспользоваться этой статьей? Спасибо

Вы не совсем понятно написали.

Есть решение о взыскании долга с поручителей и заемщика?

Что бы что-то советовать, нужно видеть иск банка, когда было направлено досудебное требование, когда был подан иск, какие условия кредитного договора и договора поручительства.

Если хотите сбрасывайте их на почту.

Link to comment
Share on other sites

Справа № 2- 6229/11

А как вам такой расклад:

В ч.2 ст. 252 ЦК Украины сказано, что термін визначається календарною датою або вказівкою на подію, яка має неминуче настати.

А почему така подія, как "ПОВНЕ ВИКОНАННЯ ПОЗИЧАЛЬНИКОМ СВОЇХ ЗХОБО`ВЯЗАНЬ" не может считаться именно той самой подією в свете трактовки этой статьи ?

Расчет произвешь - событие настанет. А не произведёшь - будешь вечно должен...

Link to comment
Share on other sites

Решение первой инстанции:

Справа №2-6229/11

РІШЕННЯ ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 лютого 2012 року Рівненський міський Рівненської області

в особі судді при секретарі

за участю представника позивача — ' представників відповідача

розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Рівне справу за позовом Товариства із обмеженою відповідальністю „Український промисловий банк”, Рівненська філія ТОВ „Укрпромбанк”, ’ ** ” —

про стягнення заборгованості по Кредитному договору,

встановив:

Позивач звернувся до Рівненського міського суду з позовом до про стягнення з Відповідача

заборгованості за кредитним договором від 12.06.2008 року між ТОВ „Укрпомбанк” та фізичною

особою — підприємцем на підставі договору поруки . від 27

червня 2008 року між ТОь „Укрпомбанк” та відповідачем ' , в сумі 130055,15 дол. США,

що в гривневому еквіваленті по курсу НБУ 7,9710 гривень за 1 долар США на 27.07.2011 року складає 1036669,60 грн.

Під час розгляду справи 15.02.2011 року Позивачем було подано заяву про уточнення позовних вимог, а саме визначено загальну забогованість за Кредитним договором від 12.06.2008 року №58СМБ-АПЗ на відкриття мультивалютно!' кредитної лінії яка складає 129095,07 дол.США, що в гривневому еквіваленті по курсу НБУ 7,9710 гривень за 1 долар США складає 1029623,55 грн. (Один мільйон двадцять дев’Ять тисяч шістсот двадцять три гривні 55 копійок), з них: 54833,35 дол. США , що складає 437 334,35 грн. (поточна заборгованість за основним боргом);39166,65 дол.США, що складає 312 381,45 грн. (прострочена заборгованість за основним боргом);980,48 дол. США, що складає 7820,01 грн. ( поточна заборгованість по процентах);31087,45 дол.СШП, що складає 247944,17 грн. (прострочена заборгованість по процентах);2048,03 дол.США , що складає 16,334,47 грн. ( пені за несвоєчасне погашення кредиту);979,11 дол. США, що складає 7809,09 грн. (пеня за несвоєчасне погашення відсотків), - та просить суд винести рішення, яким стягнути з заборгованість із

вищенаведених складових за Кредитним договором від 12.06.2008 року №58СМБ-АПЗ на користь ТОВ „Український промисловий банк” в загальній сумі 129095,07 дол. США (сто двадцять дев”ять тисяч дев”яносто п”ять доларів США 07 центів ), що в гривневому еквіваленті по курсу НБУ 7,9710 за 1 долар США, складає 1029623,55 грн. (Один мільйон двадцять дев’Ять тисяч шістсот двадцять три гривні 55 копійок). Стягнути з Г"

та користь ТОВ „Укрпромбанк” витрати на державне мито у розмірі 1700 (одна тисяча сімсот) грн. 00 коп та на інформаційно-технічне забезпечення судового процесу у розмірі 120,00 грн.

Згідно наданого суду заперечення відповідача на позовну заяву, позовні вимоги вважаються безпідставними, такими, що не піддягають до задоволення.

В судових засіданнях представник позивача підтримав позовні вимоги з підстав та мотивів викладених в позові та зазначив, що між ТОВ „Укрпомбанк” та фізичною особою —

Михайловичем 12 червня 2008 року було укладено Кредитний договір J Б-аііЗ на відкриття відновлювальної мультивалютної кредитної лінії, згідно з яким банк відкриває позичальнику відновлювальну відкличну мультивалютну лінію з лімітом кредитування у сумі 94000, 00 дол. США. Виконання банком своїх зобов'язань за Кредитним договором підтверджується меморіальним ордером ! і від 12.06.2008 року. На забезпечення виконання зобов'язань за Кредитним договором між Позивачем та Поручителем (Відповідач по справі) укладено Договір поруки J" від 27.06.2008 року. Відповідно до даного договору, а саме п.п. 1,2,3 Поручитель

" поручилася перед кредитором ТОВ „Укрпромбанк” за виконання зобов’язань за

Кредитним договором від 12.06,2008 року , а відтак Поручитель і Боржник (позичальник) несуть

перед Банком солідарну відповідальність. Поручитель відповідає перед Банком у тому ж обсязі, що і Боржник (позичальник), включаючи повернення кредиту, сплату відсотків, комісій, штрафних санкцій та відшкодування збитків. Відповідальність Поручителя настає у випадку невиконання зобов’язань 1 . за основним

зобов’язанням. Свої зобов’язання за Кредитним догвором Позичальник і Відповідач належним чином не виконують. Згідно з п.6.1.3 Кредитного договору, позичальник зобов’язаний достроково повернути всю заборгованість за цим Догвором, а саме повернути всю суму кредиту, сплатити усі нараховані проценти, штрафні санкції (за наявності), а також сплатити усі інші платежі, передбачені даним договором у випадках та у порядк, передбачених п.9.2 Договору. Відповідно до п.9.2. Кредитного договору, банк має право зупинити подальше кредитування позичальника та/або вимагати дострокового повернення кредиту, сплати процентів та штрафних санкцій, що передбачені даним договором , а позичальник зобов’язаний протягом 10 календарних днів з дати надіслання банком відповідної вимоги, повернути суму заборгованості по кредиту, що залишилась, сплатити проценти та штрафні санкції, зокрема у випадку порушення позичальником строків (термінів) платежів), що встановлені даним договором. Представник Позивача, зазначив, що банком неодноразово надсилалися боржнику і Поручителю Вимоги про усунення порушення та Повідомлення про дострокове повернення кредитних коштів, а саме листи-повіломлення щодо погашення простроченої заборгованості №2436 та №2438 від 07.07.2009 року та листи-вимоги про дострокове повне виконання зобов’язань №384 та №385 від 12.03.2010 року, якими повідомлялося про порушення зобов’язань за Кредитним договором. Одшк ні Боржник ні Відповідач (Поручитель) борг не сплатили, забогованість за Кредитним договором в порушення ґюложень чинного законодавства, зокрема ст.ст.525,526,553,554,546,549,610-612,1049, ЦК України, не погасили. ГІ.3.1 Договору передбачена відповідальність Позичальника за порушення терміну повернення кредиту та сплати процентів за користування ним у вигляді пені в розмірі подвійної облікової ставки НБУ, що діяла в період прострочення, від невчасно сплаченого платежу за кожен день прострочення.

Зазначив, що Постановю Правління НБУ від 21.01.2010 року №19 „Про відкликання банківської ліцензії та ініціювання процедури ліквідації Товариства з обмеженою відповідальністю „Український промисловий банк, була відкликана банківська ліцензія та ініцювана процедура ліквідації ТОВ „Укрпомбанк”. Ліквідатором Банку, а саме особою, яка здійснює функції щодо припинення діяльності банку та задоволення вимог кредиторів, призначено службовця НБУ - Раєвського К.Є. Відповідно до положень п.6 ч.І ст.92 ЗУ „Про банки та банківську діяльність”, під час процедури ліквідації банку ліквідатор має право пред”являти до третіх осіб вимоги щодо повернення дебіторської заборгованості банку, у тому числі через судові органи. Таким чином, внаслідок порушення Поручителем і Позичальником взятих на себе договірних зобов'язань, просить суд стягнути з Відповідача суми заборгованості за Кредитним договором.

В судовому засідання надав рішення господарського суду Рівненської обалсті від 15 листопада 2011 року у справі №5019/2077/11 за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю „Український промисловий банк” Рівненська філія ТОВ „Укрпромбанк” до фізичної особи - ~ вича Пр0

стягнення 1030475 грн.58 коп. забогованості за Кредитним договором J від 12.06.2008 року — на

підтвердження суми боргу позичальника перед банком, як такого що не потребує доведення в силу п.З ст.61 ЦПК України.

Крім того надав завірені копію поштового конверта та копію повідомлення про поштове вручення без відмітки про вручення (листа повідомлення від 07.07.2009 року №2438), поштову довідку про повернення поштової кореспонденції без вручення від 07.08.2009 року на ім”я Відповідача, як Поручителя по Кредитному договору.

Представники відповідача в судовому засіданні позов не визнали підтримали надані суду заперечення на позовну заяву та просили суд відмовити Позивачу в задоволенні позовних вимог повністю. Вказали, що у забезпечння виконання зобов’язань за Кредитним договором між Позивачем та Відповідачем І

було укладено Договір поруки “ * від 27.06.2008 року. П.9.2 Кредитного договору

на відкриття відновлювальної мультивалютної кредитної лінії від 12.06.2008 року визначено, що Банк має право зупинити подальше кредитування Позичальника та/або вимагати дострокового повернення Кредиту, сплати процентів та штрафних санкцій, що передбачені даним Договором, а також відшкодування збитків, завданих Банку внаслідок невиконання або неналежного виконання Позичальником та/або іншими особами що є Поручителями Позичальника (в т.ч. гарантами, майновими поручителями, заставодавцями та ін.) умов даного Договору та /або угод (договорів), укладених у забезпечення виконання Позичальником зобов’язань за цим Договром, а Позичальник зобов’язаний протягом 10 календарних днів, з дати надіслання Банком відповідної вимоги, повернути всю суму забогованості по Кредиту, що залишилась, сплатити проценти та штрафні санкції, а також відшкодувати збитки, завдані Банку, в наступних випадках: — п.9.2.1 порушення Позичальником строків (термінів) платежів, що встановлені даним Договором. Крім того, п.4 Договору поруки визначено, що у випадку невиконання (неналежного виконання) Боржником зобов’язань за Кредитним договором Кредитор повідомляє про це Поручителя шляхом направлення письмової вимоги з зазначенням суми заборгованості та реквізитів рахунків на які Поручитель зобов’язаний сплатити заборгованість. П.5 Договору поруки — поручитель зобов’язаний сплатити зазначену у вимозі Кредитора суму за вказаними у претензії реквізитами не пізніше 5 днів з моменту її отримання. Порядок надіслання письмових повідомлень, які вважаються зробленими належним чином прописані в п.10.4 Кредитного договору. За змістом п.10 Договору поруки, визначено, що договір вступає в силу з моменту його підписання Сторонами та діє до повного виконання зобов’язань по Кредитному договору Боржником чи Поручителем. Строк дії Кредитного договору від 12.06.2008 року визначений п.10.1, де зазначено, що даний Договір набуває чинності з моменту підписання його уповноваженими представниками Сторін та діє до повного виконання Сторонами взаємних зобов’язань. Зазначили, що жодних ні усних, ні письмових вимог на адресу відповідача про порушення позичальником вимог Кредитного договору на отримувала. З приводу долучених до позову письмових доказів — лист-повідомлення від 07.07.2009 року №2438 та вимоги про дострокове повне виконання зобов’язання №3385 від 12.03.2010 року на адресу відповідачки зазначили, що таких листів на адресу відповідачки не надходило, про існування заборгованості та про вимогу досторокового виконання зобов’язання їй відомо не було. Як зазначено в рішенні господарського суду Рівненської області від 15.11.2011 року 12 березня 2010 року на підставі п.9.2 Кредитного договору банк направив позичальнику вимогу про усунення порушення №384 в частині сплати заборгованості по кредиту, заборгованості по процентам та пені, що виникли станом на

10.03.2010 року. Представники відповідача наголосили на тій обставині, що позивачем пропущено шестимісячний

строк пред’явлення вимоги до поручителя, оскільки позивач в порушення п.9.2 Кредитного договору та п.п.4,5 Договору поруки . " від 27.06.2008 року звернувся до поручителя через півтора роки з моменту

набуття такого права, а саме право вимоги у позивача виникло ще в березня місяці 2010 року, яким позивач не скористався, а відтак поруку, відповідно положень ст. 559 ч.4 ЦК України, вважають такою що припинилася. Просять суд відмовити в задоволенні позовних вимог до відповідача.

До участі в судовому засіданні було залучено спеціаліста від обласного управління НБУ в Рівненській області Чекулаєва С.О. для роз’яснення певних питань з приводу правомірності вчинення Позивачем дій, щодо стягнення заборгованості за Кредитним договором за наявності відкликаної банківської ліцензії Позивача від

21.01.2010 року.

Оцінюючи пояснення сторін, досліджені надані в справі докази, встановлені обставини, суд прийшов до висновку, що позовні вимоги не підлягають до задоволення з таких підстав.

Встановлено, що між позивачем ТОВ „Укрпомбанк” та фізичною особою — — І

ем 12 червня 2008 року було укладено Кредитний договір І" ~ ‘ на відкриття відновлювальної мультивалютної кредитної лінії, згідно з яким банк відкриває позичальнику відновлювальну відкличну мульгивалютну лінію з лімітом кредитування у сумі 94000, 00 цол. США.

У забезпечення виконання зобов’язань за Кредитним договором між Позивачем та Поручителем (Відповідач по

21Січня 2010 року постановою Правління НБУ з 21.01.2010 року відкликано банківську ліцензію, та ініційовано процедуру ліквідації ТзОВ „Український промисловий банк”. Ліквідатором Банку, а саме особою, яка здійснює функції щодо припинення діяльності банку та задоволення вимог кредиторів, призначено службовця НБУ - Раєвського К.Є.

Відповідно до положень п.6 ч.І ст.92 Закону України „Про банки і банківські діяльність” під час процедури ліквідації банку ліквідатор має право пред’явити до третіх осіб вимоги щодо повернення дебіторської заборгованості банку, у тому числі через судові органи.

Відповідно до Договору поруки, а саме п.п. 1,2,3 Поручитель ’ поручилася перед кредитором ТОВ

„Укрпромбанк” за виконання 7 . зобов’язань за Кредитним договором від 12.06.2008 року ] *~

АПЗ, а відтак Поручитель і Боржник (позичальник) несуть перед Банком солідарну відповідальність. Поручитель відповідає перед Банком у тому ж обсязі, що і Боржник (позичальник)* включаючи повернення кредиту, сплату відсотків, комісій, штрафних санкцій та відшкодування збитків. Відповідальність Поручителя настає у випадку невиконання зобов’язань Г" за основним зобов’язанням.

Згідно з п.6.1.3 Кредитного договору, позичальник зобов’язаний достроково повернути всю заборгованість за цим Договором, а саме повернути всю суму кредиту, сплатити усі нараховані проценти, штрафні санкції (за наявності), а також сплатити усі інші платежі, передбачені даним договором у випадках та у порядк, передбачених п.9.2 Договору.

П.9.2 Кредитного договору №1 на відкриття відновлювальної мультивалютної кредитної лінії від

12.06.2008 року визначено, що Банк має право зупинити подальше кредитування Позичальника та/або вимагати дострокового повернення Кредиту, сплати процентів та штрафних санкцій, що передбачені даним Договором, а також відшкодування збитків, завданих Банку внаслідок невиконання або неналежного виконання Позичальником та/або іншими особами що є Поручителями Позичальника (в т.ч. гарантами, майновими поручителями, заставодавцями та ін.) умов даного Договору та /або угод (договорів), укладених у забезпечення виконання Позичальником зобов’язань за цим Договором, а Позичальник зобов’язаний протягом 10 календарних днів, з дати надіслання Банком відповідної вимоги, повернути всю суму заборгованості по Кредиту, що залишилась, сплатити проценти та штрафні санкції, а також відшкодувати збитки, завдані Банку, в наступних випадках:

— П.9.2.1 порушення Позичальником строків (термінів) платежів, що встановлені даним Договором.

Крім того, п.4 Договору поруки визначено, що у випадку невиконання (неналежного виконання) Боржником зобов’язань за Кредитним договором Кредитор повідомляє про це Поручителя шляхом направлення письмової вимоги з зазначенням суми заборгованості та реквізитів рахунків на які Поручитель, зобов’язаний сплатити заборгованість.

Згідно дослідженого в судовому засіданні конверту та повідомлення про вручення як зазначив позивач, яким було надіслано вимогу поручителю вбачається, що такий лист вручений відповідачу не був, повернутий внаслідок не проживання відповідача, оскільки був надісланий не на адресу відповідача, м,Рівне, майдан І к , а за адресою м.Рівне, майдан 7' , тобто не за місцем проживання (квартирою) в якій

фактично проживає і зареєстрована відповідачка. Пояснити суду вказану обставину представник позивача не зміг.

Щодо наявного в матеріалах справи листа-повідомлення щодо погашення простроченої забогованості №2438 від 07.07.2009 року, то судом встановлено, що доказів вручення такого листа відповідачу у позивача також не має, як і будь-якого іншого доказу про належне повідомлення.

Таким чином, належного допустимого доказу на встановлення наявності вказаних обставин, що обгрунтовують позовні вимоги позивачем не надано.

Доводи позивача про те, що відповідач отримувала вимоги та знала про заборгованість перед банком є безпідставними і не можуть бути прийняті судом, оскільки у відповідності до п.2 ст.59 ЦПК України, обставини, які за законом мають бути підтверджені певними засобами доказування, не можуть підтверджуватися іншими засобами доказування.

Крім того, допитаний судом свідок ) . повідомив, що він не повідомляв відповідачку про наявність

заборгованості за Кредитним договором, оскільки самостійно вчиняв заходи по врегулюванню з позивачем положення по створеній ним заборгованості перед банком.

З навного в матеріалах справи рішення господарського суду Рівненської області від 15 листопада 2011 року у справі №50 за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю „Український промисловий банк”

Рівненська філія ТОВ „Укрпромбанк” до фізичної особи —і' І' а про

стягнення 1030475 грн.58 коп. забогованості за Кредитним договором №5 І від 12.06.2008 року стягнуто з

фізичної особи — підприємця заборгованість за Кредитним договором у загальній

сумі 129095,07 дол.США, що по курсі НБУ на 15.11.2011 року складає 1030475грн.58 коп.

Крім того даного судовим рішенням встановлено, що на адресу позичальника < . 12.03.2010 року

на підставі п.9.2 Кредитного договору банк направив позичальнику вимогу про усунення порушення в частині сплати заборгованості по кредиту, заборгованості по процентам та пені, що виникли станом на 10.03.2010 року.

А відтак, починаючи з 10.03.2010 року саме позивачем були порушені умови п.9.2 та п.10.1 Кредитного договору та п.4 та п.5 Договору поруки, що призвело до збільшення відповідальності поручителя.

Судом встановлено, що за змістом п.10 Договору поруки, визначено, що договір вступає в силу з моменту його підписання Сторонами та діє до повного виконання зобов’язань по Кредитному договору Боржником чи Поручителем.

Строк дії Кредитного договору від 12.06.2008 року визначений п.10.1, де зазначено, що даний Договір набуває чинності з моменту підписання його уповноваженими представниками Сторін та діє до повного виконання Сторонами взаємних зобов’язань.

Проте, на розсуд суду, дана умова укладених договорів поруки не відповідає вимогам чинного законодавства* оскільки умова договору про дію поруки до повного виконання позичальником або поручителем взятих на себе зобов'язань перед кредитором не може розглядатися як установлення строку дії поруки, оскільки це не відповідає вимогам ст. 252 ЦК України, згідно з якою строк визначається роками, місяцями, тижнями, днями або годинами. Термін визначається календарною датою або вказівкою на подію, яка має неминуче настати.

Чинним законодавством, зокрема статтями 604 - 609 ЦК України, передбачено випадки коли зобов'язання вважається припиненим без його виконання, проведеним належним чином, тому встановлення строку припинення поруки повним виконанням зобов'язанням не може розглядатись як подія, яка має неминуче настати.

Таким чином, доводи представника позивача про те, що договір поруки, укладений між позивачем та відповідачем, має свою чинність до повного виконання основного зобов'язання.

З матеріалів справи вбачається і це жодна із сторін у справі не заперечує, що після настання строку виконання основного зобов'язання, тобто 28 грудня 2009 року, позивач протягом шести місяців не пред'явив вимоги до відповідачів як поручителів по вищевказаному кредитному договору, а звернувся із своїм позовом лише 03 лютого 2011 року.

Згідно з ч.4 ст.559 ЦК України - порука припиняється після закінчення строку, встановленого в договорі поруки. У разі, якщо строк не встановлено, порука припиняється, якщо кредитор протягом шести місяців від дня настання строку виконання основного зобов’язання не пред’явить вимоги до поручителя. Якщо строк основного зобов’язання не встановлений або встановлений моментом пред’явлення вимоги, порука припиняється, якщо кредитор не пред’явить позову до поручителя протягом одного року від дня укладення договору поруки.

Очевидним є те, що право вимоги у банку виникло з 10 березня 2010 року, що стверджено поясненнями представника позивача, так і розрахунків заборгованості наданими позивачем.

Натомість як встановлено судом відповідної вимоги до відповідача не було.

Отже, банк звернувся до суду з відповідним позовом до поручителя лише через півтора роки з моменту набуття такого права.

За таких обставин вбачається безспірним факт недодержання банком умов договору поруки щодо пред’явлення поручителю вимоги протягом встановленого договором і законом шестимісячного строку про настання цивільно^ правової відповідальності за порушення позичальником кредитних зобов’язань, а відтак суд прийшов до висновку* що договір поруки є припиненим.

У відповідності до п.З ст.10 ЦПК України, визначено, що кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень, крім випадків встановлених цим Кодексом.

У відповідності до п.1 ст.11 ЦПК України суд розглядає цивільні справи не інакше як за зверненням фізичних чи юридичних осіб, поданим відповідно до цього Кодексу, в межах заявлених ними вимог і на підставі доказів сторін та інших осіб, які беруть участь у справі.

З урахуванням встановлених обставин позовні вимоги Товариства .^обмеженою відповідальністю „Український промисловий банк”, Рівненська філія ТОВ „Укрпромбанк”, до Г : про стягнення

заборгованості по Кредитному договору не підлягають задоволення.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст.10,11,57-60,61, 88, 208, 209,212-215,218,223,292-294 ЦПК України, -

вирішив:

В задоволенні позовних вимог Товариства із обмеженою відповідальністю „Український промисловий банк”, Рівненська філія ТОВ „Укпромбанк”, в особі ліквідатора товариства, до І ' про стягнення

заборгованості по Кредитному договору №. ’ і від 12.06.2008 року на відкриття відновлювальної

мультивалютної кредитної лінії між Товариством із обмеженою відповідальністю „Український промисловий банк” та 7" " на загальну суму 1029623,55 грн. (один мільйон двадцять дев’Ять

тисяч шістсот двадцять три гривні 55 копійок) - відмовити.

Рішення може бути оскаржене до апеляційного суду Рііненської обалсті через місцевий суд поданням апеляційної скарги в десятиденний строк з дня проголошення рішення, а для осіб які брали участь у справі але не були присутні у судовому засіданні під час проголошення рішення - протягом десяти днів з дня отримання копії цього рішення.

Рішення суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщщо апеляційну скаргу не було подано. У разі подання апеляцйної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після розгляду справи апеляційним судом.

Н.Ю.Музичук

Link to comment
Share on other sites

Справа № 2- 6229/11

А как вам такой расклад:

В ч.2 ст. 252 ЦК Украины сказано, что термін визначається календарною датою або вказівкою на подію, яка має неминуче настати.

А почему така подія, как "ПОВНЕ ВИКОНАННЯ ПОЗИЧАЛЬНИКОМ СВОЇХ ЗХОБО`ВЯЗАНЬ" не может считаться именно той самой подією в свете трактовки этой статьи ?

Расчет произвешь - событие настанет. А не произведёшь - будешь вечно должен...

Бред "Сивой кабылы".

Посмотрите всю практику.

И позицию ВССУГУД.

в ст. 559 говорится о сроке, а не "термине".

Link to comment
Share on other sites

Справа № 2- 6229/11

А как вам такой расклад:

В ч.2 ст. 252 ЦК Украины сказано, что термін визначається календарною датою або вказівкою на подію, яка має неминуче настати.

А почему така подія, как "ПОВНЕ ВИКОНАННЯ ПОЗИЧАЛЬНИКОМ СВОЇХ ЗХОБО`ВЯЗАНЬ" не может считаться именно той самой подією в свете трактовки этой статьи ?

Расчет произвешь - событие настанет. А не произведёшь - будешь вечно должен...

ПОВНЕ ВИКОНАННЯ ПОЗИЧАЛЬНИКОМ СВОЇХ ЗХОБО`ВЯЗАНЬ касается заемщика.

Но не поручителя. Иначе ч4.ст. 559 не имела бы никакой силы

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...