Recommended Posts

Вот искал продолжение по распоряжению 231 и набрёл на вот такой "шедевр":

Державний герб України

 

АПЕЛЯЦІЙНИЙ  СУД  МІСТА  КИЄВА

 

 

Апеляційне провадження                                    Головуючий у 1 інстанції  Фаркош Ю.А.    

№22-ц/796/733/2017                                                                         Доповідач  Вербова І.М.

Справа №755/440/16-ц

 

УХВАЛА

ІМЕНЕМ            УКРАЇНИ

 

             18 січня 2017 року колегія суддів судової палати з розгляду цивільних справ Апеляційного суду м. Києва   в складі:

                         головуючого судді  Вербової І.М.,

                         суддів    Поливач Л.Д., Поліщук Н.В.                    

                         за участю секретаря:  Горак Ю.М.  

розглянувши у відкритому судовому засіданні цивільну справу за позовом ОСОБА_1 до публічного акціонерного товариства «Сведбанк», товариства з обмеженою відповідальністю «Факторингова компанія «Вектор Плюс», третя особа товариство з обмеженою відповідальністю «Кредитні ініціативи», про визнання договору факторингу недійсним, за апеляційною скаргою ОСОБА_1 на заочне рішення Печерського районного суду м. Києва від 19 жовтня 2016 року,

 

В С Т А Н О В И Л А :

 

У листопаді 2015 рокупозивач ОСОБА_1 звернувся в суд із зазначеним позовом, в якому просив визнати фіктивний правочин договір факторингу № 15 від 28 листопада 2012 року укладений між АВТ «Сведбанк» та ТОВ «Факторингова компанія «Вектор Плюс», недійсним з моменту укладення  та вирішити питання судових витрат.

Свої вимоги обґрунтовував тим, що 23.06.2008 між ним та ВАТ «Сведбанк», правонаступником якого є ПАТ «Сведбанк», було укладено кредитний договір № 2707/0608/98-029.

28.11.2012 між ПАТ «Сведбанк» та ТОВ «Факторингова компанія «Вектор Плюс» було укладено договір факторингу.

28.11.2012 між ПАТ «Сведбанк» та ТОВ «Факторингова компанія «Вектор Плюс» було укладено договір факторингу № 15 про передачу прав за кредитним договором.

Того ж дня, між ТОВ «Факторингова компанія «Вектор Плюс» та ТОВ «Кредитні ініціативи» було укладено договір факторингу про передачу прав за кредитним договором.

Вважає, що договір факторингу № 15 було укладено без наміру створення правових наслідків, а тому він є недійсним.

Крім того, його як боржника за кредитним договором було навмисно позбавлено можливості виконати свій обов'язок щодо погашення заборгованості за кредитним договором.

Заочним рішенням Печерського районного суду м. Києва від 19 жовтня 2016 року у задоволенні позову - відмовлено.

Не погоджуючись з рішенням суду, позивач ОСОБА_1 подав апеляційну скаргу, в якій просить скасувати рішення та ухвалити нове про задоволення позову, посилаючись на те, що суд ухвалив рішення з порушенням норм матеріального та процесуального права, не з'ясувавши дійсні обставини спору.  

Вказує на те, що ТОВ «Факторингова компанія «Вектор Плюс» отримуючи від ПАТ «Сведбанк» право вимоги за Кредитним договором, не мав на меті скористатися ним, а отже договір був вчинений без реальної мети та настання правових наслідків.

Крім того, ні ТОВ «Факторингова компанія «Вектор Плюс» ні ТОВ «Кредитні ініціативи» не мали ні генеральної ні індивідуальної ліцензії НБУ на право здійснення валютних операцій. Без наявності такої ліцензії юридична особа не може в законному порядку надавати кредити у іноземній валюті або вимагати їх повернення.

В судовому засіданні ОСОБА_1 свою апеляційну скаргу підтримав та просив її задовольнити з вищевказаних підстав.

Представник відповідача проти скарги заперечував, просив рішення суду у справі залишити без зміни.

Заслухавши доповідь судді Вербової І.М., обговоривши доводи апеляційної скарги, перевіривши законність і обґрунтованість ухваленого рішення, колегія суддів приходить до висновку, що апеляційна скарга не підлягає задоволенню з наступних підстав:

Відмовляючи у задоволенні позову, суд виходив із правильного розуміння правової природи договору факторингу, у зв'язку з чим дійшов висновку, про відсутність достатніх правових підстав вважати його недійсним.

Частиною 1 ст.303 ЦПК України визначено, що під час розгляду справи в апеляційному порядку апеляційний суд перевіряє законність і обґрунтованість рішення суду першої інстанції в межах доводів апеляційної скарги та вимог, заявлених у суді першої інстанції.

Висновок суду відповідає обставинам справи та грунтується на вимогах закону.

Судом встановлено, що 23.06.2008 року між позивачем та ВАТ «Сведбанк», правонаступником якого є ПАТ «Сведбанк», було укладено кредитний договір № 2707/0608/98-029.

28.11.2012 року між ПАТ «Сведбанк» та ТОВ «Факторингова компанія «Вектор Плюс» було укладено договір факторингу.

28.11.2012 між ПАТ «Сведбанк» та ТОВ «Факторингова компанія «Вектор Плюс» було укладено договір факторингу № 15 про передачу прав за кредитним договором.

Того ж дня, між ТОВ «Факторингова компанія «Вектор Плюс» та ТОВ «Кредитні ініціативи» було укладено договір факторингу про передачу прав за кредитним договором.

Норму статті 6 ЦК України розкриває стаття 627 цього Кодексу, в якій зазначено, що сторони є вільними в укладенні договору, виборі контрагента та визначенні умов договору з урахуванням вимог цього Кодексу, інших актів цивільного законодавства, звичаїв ділового обороту, вимог розумності та справедливості.

Відповідно до частини першої статті 626 ЦК України договором є домовленість двох або більше сторін, спрямована на встановлення, зміну або припинення цивільних прав та обов'язків. Договір є укладеним, якщо сторони  в належній формі досягли згоди з усіх умов договору (частина перша статті 638 ЦК України).

Частина 1 статті 628 ЦК України передбачає, що зміст договору становлять умови (пункти), визначені на розсуд сторін і погоджені ними, та умови, які є обов'язковими відповідно до актів цивільного законодавства.  

Зазначені положення узгоджуються з нормами частини першої статті 203, частини першої статті 215 ЦК України, відповідно до яких підставою недійсності правочинів є суперечність їх актам цивільного законодавства.

Статтею 204 ЦК України закріплено презумпцію правомірності правочину та зазначено, що правочин є правомірним, якщо його недійсність прямо не встановлена законом або якщо він не визнаний судом недійсним.  Ця презумпція означає, що вчинений правочин вважається правомірним, тобто таким, що породжує, змінює або припиняє цивільні права й обов'язки, доки ця презумпція не буде спростована, зокрема на підставі судового рішення.

Частиною першою статті 1077 ЦК України передбачено, що за договором факторингу (фінансування під відступлення права грошової вимоги) одна сторона (фактор) передає або зобов'язується передати грошові кошти в розпорядження другої сторони (клієнта) за плату (у будь-який передбачений договором спосіб), а клієнт відступає або зобов'язується відступити факторові своє право грошової вимоги до третьої особи (боржника).

Предметом договору факторингу може бути право грошової вимоги, строк платежу за якою настав (наявна вимога), а також право вимоги, яке виникне в майбутньому (майбутня вимога) (частина перша статті 1078 ЦК України).

Договір факторингу є самостійним цивільно-правовим договором, який належить до групи договорів про надання фінансових послуг. Сторонами договору є фактор і клієнт (стаття 1079 ЦК України). Фактором може бути банк або фінансова установа, а також фізична особа ‒ підприємець, яка відповідно до закону має право здійснювати факторингові операції. Клієнтом може бути фізична або юридична особа, яка є суб'єктом підприємницької діяльності.      

Зміст договору факторингу полягає у переході до фактора права вимоги до боржника, тобто останній зобов'язаний здійснити платіж факторові за умови, що він одержав від клієнта або фактора письмове повідомлення про відступлення права грошової вимоги факторові та у цьому повідомленні визначено грошову вимогу, яка піддягає виконанню, а також вказано фактора, якому має бути здійснено платіж.

        Частина друга статті 19 Конституції України передбачає, що органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

Згідно положеннями ч. 4 статті 8 ЦПК у разі невідповідності нормативно-правового акта закону України, міжнародному договору, згода на обов'язковість якого надана Верховною Радою України, або іншому правовому акту, суд застосовує акт законодавства, який має вишу юридичну силу.

Hi Цивільний кодекс України, ні Закон України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг» не встановлюють жодних обмежень стосовно складу осіб, щодо яких може здійснюватися відступлення права вимоги. Тобто, законодавець не виключає фізичних осіб з кола осіб, що беруть участь у фінансовій операції факторингу.

Отже, розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 03.04.2009 № 231 «Про віднесення операцій з фінансовими активами до фінансових послуг» не підлягає застосуванню до спірних правовідносин.

Розпорядженням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, № 352 від 06.02.2014 внесені зміни до розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 03.04.2009 № 231, якими виключено пункт 1, що встановлював сукупність операцій з фінансовими активами, які відносяться до фінансової послуги факторингу, зокрема, і в частині визначення боржниками лише суб'єктів господарювання.

Отже, набуття позивачем права вимоги до боржників - фізичних осіб є правомірним.

Відповідно до змісту статті 234 ЦК України фіктивним є правочин, який вчинено без наміру створення правових наслідків, які обумовлювалися цим правочином. Фіктивний правочин визнається судом недійсним.

Для визнання правочину фіктивним суди повинні встановити наявність умислу в усіх сторін правочину. При цьому необхідно враховувати, що саме по собі невиконання правочину сторонами не означає, що укладено фіктивний правочин. Якщо сторонами не вчинено будь-яких дій на виконання такого правочину, суд ухвалює рішення про визнання правочину недійсним без застосування будь-яких наслідків.  

У фіктивних правочинах внутрішня воля сторін не відповідає зовнішньому  її  прояву, тобто обидві сторони, вчиняючи фіктивний правочин, знають заздалегідь, що він не буде виконаний, тобто мають інші цілі, ніж передбачені правочином. Такий правочин завжди укладається умисно.  

Отже, основними ознаками фіктивного правочину є: введення в оману (до або в момент укладення угоди) іншого учасника або третьої особи щодо фактичних обставин правочину або дійсних намірів учасників; свідомий намір невиконання зобов'язань договору; приховування справжніх намірів учасників правочину.

Укладення договору, який за своїм змістом суперечить вимогам закону, оскільки не спрямований на реальне настання обумовлених ним правових наслідків, є порушенням частин першої та п'ятої статті 203 ЦК України, що за правилами статті 215 цього Кодексу є підставою для визнання його недійсним відповідно до статті 234 ЦК України.  

У справі, яка переглядається, суд встановив, що договір факторингу № 15 від 28 листопада 2012 року укладений між АВТ «Сведбанк» та ТОВ «Факторингова компанія «Вектор Плюс» не приховував жоден інший правочин, а сам договір факторингу вчинений для створення певних правових наслідків, які обумовлювалися цим правочином.

Згідно з п.1 ч.1 ст.512 ЦК України кредитор у зобов'язанні може бути замінений іншою особою внаслідок передання ним своїх прав іншій особі за правочином (відступлення права вимоги).

Статтею 514 ЦК  України передбачено, що до нового кредитора переходять права первісного кредитора у зобов'язанні в обсязі і на  умовах, що існували на момент переходу цих прав, якщо інше не встановлено  договором  або законом.  

Згідно зі ст. 516 ЦК України заміна кредитора у зобов'язанні здійснюється без згоди боржника, якщо інше не встановлено договором або законом. Якщо  боржник не  був письмово повідомлений  про заміну  кредитора  у зобов'язанні, новий кредитор несе ризик настання  несприятливих для нього  наслідків. У  цьому  разі виконання  боржником свого  обов'язку  первісному кредиторові  є належним  виконанням.

Предметом договору факторингу може бути право грошової вимоги, строк платежу за якою настав (наявна вимога), а також право вимоги, яке виникне в майбутньому (майбутня вимога).

Згідно  з ч.1  ст. 1081 ЦК України клієнт відповідає перед фактором за дійсність грошової вимоги, право якої відступається, якщо інше не встановлено договором факторингу.

Якщо боржник доведе, що не виконав грошового зобов'язання через прострочення кредитора, він звільняється від відповідальності, передбаченої статтею 625 ЦК України , оскільки порушення грошового зобов'язання у вигляді його прострочення боржником не настало i в такому разі вважається, що виконання зобов'язання відстрочено на час прострочення кредитора (частина друга статті 613 цього Кодексу ).

Проте, позивач не надав доказів того, укладеним договором факторингу було порушено його права в частині виконання своїх зобов'язань за договором кредиту.

Боржник, який не отримав повідомлення про передачу права вимоги іншій особі, не позбавляється обов'язку погашення заборгованості, а лише має право на погашення заборгованості первісному кредитору і таке виконання є належним.

Неповідомлення боржника про зміну кредитора не звільняє його від обов'язку погашення кредиту взагалі.

Аналогічна правова позиція викладена в Постанові Верховного Суду України від 23.09.2015 року у справі № 6-979 цс15.

Твердження апелянта про те, що у ТОВ «Факторингова компанія «Вектор Плюс» та ТОВ «Кредитні ініціативи» відсутня генеральна ліцензія на здійснення валютних операцій, а тому останнє не має законного права приймати платежі від позивача в іноземній валюті, є також необґрунтованими, оскільки відповідно до правового висновку Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ, який в ухвалі від 17.06.2015 у справі №6-10382св15 зазначив, що оформлюючи відступлення права вимоги банк і фактор не обумовлювали ніяких змін щодо обсягу прав і обов'язків, які за договорами перейшли до нового кредитора, а тому до ТОВ «Кредитні ініціативи» перейшли права первісного кредитора у зобов'язанні в обсязі і на умовах, що існували на момент переходу цих прав, включаючи установлені договором правила щодо валюти зобов'язання, законодавство України не містить норми, внаслідок застосування якої у фактора за договором факторингу шляхом купівлі права грошової вимоги від 28 листопада 2012 року ТОВ «Кредитні ініціативи», існував чи існує обов'язок отримати ліцензію для підтвердження свого права на здійснення факторингових операцій.

Ліцензія на здійснення операцій з валютними цінностями необхідна при укладенні кредитного валютного договору, а в даному випадку між ТОВ «Факторингова компанія «Вектор Плюс» та ПАТ «Сведбанк» було укладено договір відступлення права вимоги.

Відсутні в апеляційній скарзі доводи, які б давали підстави до скасування рішення суду, оскільки при розгляді справи у апеляційному суді скаржник не надав будь - яких переконливих доказів  на спростування висновків суду першої інстанції.

Отже, суд першої інстанції всебічно і об'єктивно дослідив всі обставини справи, зібраним доказам дав вірну правову оцінку й постановив рішення, що відповідає вимогам закону.

Рішення суду постановлено з дотриманням  норм матеріального та процесуального права, тому підстав для його скасування колегія суддів не вбачає.

Керуючись ст.ст. 218,303,304,307,308, 313-315,317 ЦПК України, колегія суддів

          У Х В А Л И Л А :

Апеляційну скаргу ОСОБА_1 - відхилити.

Заочне рішення Печерського районного суду м. Києва від 19 жовтня 2016 року в справі залишити без зміни.

Ухвала набирає законної сили з моменту її  проголошення, але може бути оскаржена  протягом двадцяти днів до Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ шляхом подачі касаційної скарги до цього суду.

                    Головуючий                                                

                   Судді

http://reyestr.court.gov.ua/Review/64172131

 

Моё мнение, что суды тупо в мотивировочной части переписали возражения ответчика. И с лицензиями намутили и закон (распоряжение) обратную силу возымел.

  • Like 3

Share this post


Link to post
Share on other sites

Дык тут не только Ваше мнение, тут и слепой увидит безграмотность и заангажированность суда, которая "аж прет". Хоть бы читали перед тем как оглашать такие "перлы", люстрации на них нет :rolleyes:

 

  • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

"волосатая лапа" набирала текст для апелляции... не иначе. Не раз и не два такое видел, но это прям ктрлЦ, ктрлВ)

Share this post


Link to post
Share on other sites

А ми, 16.05.2017 , отримали ось такого листа з виконавчої служби на користь ПАТ «Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк» (певно мабуть проти котрого введено санкції).

 http://biz.censor.net.ua/events/3022630/natsbank_initsiiruet_sanktsii_protiv_5_dochek_rossiyiskih_bankov_v_ukraine_obnovleno

 

 

 

 

 

 

22.05.2017_lust_Vukonav4a.3a.jpg

22.05.2017_lust_Vukonav4a.2a.jpg

Share this post


Link to post
Share on other sites
12 часов назад, Еще один участник сказал:

А ми, 16.05.2017 , отримали ось такого листа з виконавчої служби на користь ПАТ «Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк» (певно мабуть проти котрого введено санкції).

А це яке має відношення до теми, що обговорюється ?

Share this post


Link to post
Share on other sites
3 часа назад, west11 сказал:

А це яке має відношення до теми, що обговорюється ?

Справа у тому, що  ПІБ нас продав *кредитним ініціативам* альфа-банк (про те що нас продали ми отримували лист повідомлення з банку, він також є і у матеріалах справи суду).

Так ось, після того як нас продали, ми, на протязі цілого року, щомісяця погашали кредит у альфа-банк, а потім знову *зявився* ПІБ,  але вже у рішенні суду! (перша інстанція. м.Виноградів.)... у рішенні котрому ПІБ скаржиться що  ми цілий рік не погашали кредит у відділенні ПІБ. 

Суд відбувся без нашої участі, т.е. ми навіть не отримували повістку до суду і т.п. Отримали лише лист з суду що засідання відбулося і винесено рішення на користь ПІБ, і передано до виконавчої служби.

А в нас є вдома всі оригинали квитанцій з каси альфабанку, де ми погашали кридит за весь рік! то ми подали на апеляцію у м.Ужгород, аби апеляційний суд  взяв це до уваги. Та на жаль, апеляційний суд у м.Ужгород відхилив наш позов (чи як то правильно казати).,навіть не придав значення документу котрий свідчить що нас продали, і також не придав значення касовим чекам (квитанціям) у котрих вказано що ми погашали кредит у альфабанку.  Тобто Апеляційний суд м.Ужгород залишив рішення у *силі* районного суду першої інстанції м.Виноградів., т.е. на користь ПІБ.

Тож ми з 2013-го року взагалі відмовилися погашати. Миж не *потягнемо * два (2) банки. 

 

п.с. приношу свої вибачення що певно дійсно розмістив своє повідомлення не у відповідній темі.

Share this post


Link to post
Share on other sites
6 часов назад, Еще один участник сказал:

Суд відбувся без нашої участі, т.е. ми навіть не отримували повістку до суду і т.п. Отримали лише лист з суду що засідання відбулося і винесено рішення на користь ПІБ, і передано до виконавчої служби.

А що ст. 1082 ЦК України не спрацювала ?

  • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
37 минут назад, west11 сказал:

А що ст. 1082 ЦК України не спрацювала ?

Приношу своі вибачення у черговий раз за неуважність, бо насправді ми відмовилися погашати не з 2013-го року, а на прикінці лютого 2014-го року. 

Ми погашали кредит щомісяця аж до кінця лютого 2014 р. 

є у наявності всі касові чеки, котрі свідчать про погашення заборгованості за кредитним договором № *такий то й такий то.*

Шановний west11 я ту статтю 1082 ніколи взагалі не чатав, я зараз її почитаю.

Та вся справа у тому що суди не беруть до уваги (не звертають *тупо* увагу на документи з мокрими печатками, у котрих вказано що ПІБ нас продав, а Кредитні ініціативи Альфа банк нас купили, і також не звертають увагу на оригінали квитанцій тобто касові чеки, про призначення платежу: погашення заборгованості за кредитним договором № *такий то й такий то * аж включно січень місяць 2014 рік.

 

IMG_0910а.jpg

Share this post


Link to post
Share on other sites

Так, дійсно почитав статтю:

Ст. 1082 ЦКУ від 16.01.2003 № 435-IV
 
1. Боржник зобов'язаний здійснити платіж факторові за умови, що він одержав від клієнта або фактора письмове повідомлення про відступлення права грошової вимоги факторові і в цьому повідомленні визначена грошова вимога, яка підлягає виконанню, а також названий фактор, якому має бути здійснений платіж. 

2. Боржник має право вимагати від фактора надання йому в розумний строк доказів того, що відступлення права грошової вимоги факторові справді мало місце. Якщо фактор не виконає цього обов'язку, боржник має право здійснити платіж клієнтові на виконання свого обов'язку перед ним. 

3. Виконання боржником грошової вимоги факторові відповідно до цієї статті звільняє боржника від його обов'язку перед клієнтом.
Подробнее: http://kodeksy.com.ua/tsivil_nij_kodeks_ukraini/statja-1082.htm
 
------------------------------------------
Тепер передивився всі які маємо документи вдома (стосовно банку), у наявності є такі документи у котрих вказано про відступлення прав вимоги.
Також як вже казав раніше, маємо всі квитанції (касові чеки) про погашення заборгованості (у тому числі *факторові* ) включно по січень місяць 2014 року.
 
Але ж у виконавчій службі виконавець посилається на рішення суду на користь Промінвестбанка(
 

1а.jpg

Share this post


Link to post
Share on other sites
17 часов назад, Еще один участник сказал:

Справа у тому, що  ПІБ нас продав *кредитним ініціативам* альфа-банк (про те що нас продали ми отримували лист повідомлення з банку, він також є і у матеріалах справи суду).

Так ось, після того як нас продали, ми, на протязі цілого року, щомісяця погашали кредит у альфа-банк, а потім знову *зявився* ПІБ,  але вже у рішенні суду! (перша інстанція. м.Виноградів.)... у рішенні котрому ПІБ скаржиться що  ми цілий рік не погашали кредит у відділенні ПІБ. 

Суд відбувся без нашої участі, т.е. ми навіть не отримували повістку до суду і т.п. Отримали лише лист з суду що засідання відбулося і винесено рішення на користь ПІБ, і передано до виконавчої служби.

А в нас є вдома всі оригинали квитанцій з каси альфабанку, де ми погашали кридит за весь рік! то ми подали на апеляцію у м.Ужгород, аби апеляційний суд  взяв це до уваги. Та на жаль, апеляційний суд у м.Ужгород відхилив наш позов (чи як то правильно казати).,навіть не придав значення документу котрий свідчить що нас продали, і також не придав значення касовим чекам (квитанціям) у котрих вказано що ми погашали кредит у альфабанку.  Тобто Апеляційний суд м.Ужгород залишив рішення у *силі* районного суду першої інстанції м.Виноградів., т.е. на користь ПІБ.

Тож ми з 2013-го року взагалі відмовилися погашати. Миж не *потягнемо * два (2) банки. 

 

п.с. приношу свої вибачення що певно дійсно розмістив своє повідомлення не у відповідній темі.

А чому не подавали заяву на перегляд заочного рішення?

Share this post


Link to post
Share on other sites
9 hours ago, Еще один участник said:

Так, дійсно почитав статтю:

Ст. 1082 ЦКУ від 16.01.2003 № 435-IV
 
1. Боржник зобов'язаний здійснити платіж факторові за умови, що він одержав від клієнта або фактора письмове повідомлення про відступлення права грошової вимоги факторові і в цьому повідомленні визначена грошова вимога, яка підлягає виконанню, а також названий фактор, якому має бути здійснений платіж. 

2. Боржник має право вимагати від фактора надання йому в розумний строк доказів того, що відступлення права грошової вимоги факторові справді мало місце. Якщо фактор не виконає цього обов'язку, боржник має право здійснити платіж клієнтові на виконання свого обов'язку перед ним. 

3. Виконання боржником грошової вимоги факторові відповідно до цієї статті звільняє боржника від його обов'язку перед клієнтом.
Подробнее: http://kodeksy.com.ua/tsivil_nij_kodeks_ukraini/statja-1082.htm
 
------------------------------------------
Тепер передивився всі які маємо документи вдома (стосовно банку), у наявності є такі документи у котрих вказано про відступлення прав вимоги.
Також як вже казав раніше, маємо всі квитанції (касові чеки) про погашення заборгованості (у тому числі *факторові* ) включно по січень місяць 2014 року.
 
Але ж у виконавчій службі виконавець посилається на рішення суду на користь Промінвестбанка(
 

1а.jpg

Вы получили это т.н. уведомление обычным или рекомендованным письмом?

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 час назад, хервам анеипотеку сказал:

А чому не подавали заяву на перегляд заочного рішення?

Подавали .

у Апеляційний суд Закарпатської області м.Ужгород.

І після рішення Апеляційного суда на користь знову таки Промінвестбанка ( не звертаючи увагу на документи  котрі ми преклали ло справи, тобто документи банка котрі свідчать про те що нас продали Кредитним ініціативам і присутні у мат.справи оригінали касові чеки про щомісячне погашення заборгованості по кредиту у касі Альфа банка) ....ми ще подали також і у Вищий Спеціалізований Суд м.Київ (касація), та на жаль рішення Вищого Спеціалізованого Суда було також на користь Промінвестбанка.

Т.е. маємо на руках документи рішення суду трьох інстанцій:

1. Районний суд м.Виноградів на користь Промінвеста (на що й посилається виконавча).

2. Апеляційний суд Закарпатської області ( залишив у силі рішення Рай. суду м.Виноградів (перша інстанція) на користь Промінвеста..

3. Вищий Спеціалізований Суд м.Київ. (залишив у силі рішення 2-х інстанцій, Районного суду м.Виноградів і Апеляційного суду закарпатської області м.Ужгород).

fff2eba83012t.jpg

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 час назад, centurion сказал:

Вы получили это т.н. уведомление обычным или рекомендованным письмом?

почтой получили, обычным письмом (ну в смысле никто не расписывался о получении, письмо было в почтовом ящике).

Share this post


Link to post
Share on other sites
44 минуты назад, Еще один участник сказал:

Подавали .

у Апеляційний суд Закарпатської області м.Ужгород.

І після рішення Апеляційного суда на користь знову таки Промінвестбанка ( не звертаючи увагу на документи  котрі ми преклали ло справи, тобто документи банка котрі свідчать про те що нас продали Кредитним ініціативам і присутні у мат.справи оригінали касові чеки про щомісячне погашення заборгованості по кредиту у касі Альфа банка) ....ми ще подали також і у Вищий Спеціалізований Суд м.Київ (касація), та на жаль рішення Вищого Спеціалізованого Суда було також на користь Промінвестбанка.

Т.е. маємо на руках документи рішення суду трьох інстанцій:

1. Районний суд м.Виноградів на користь Промінвеста (на що й посилається виконавча).

2. Апеляційний суд Закарпатської області ( залишив у силі рішення Рай. суду м.Виноградів (перша інстанція) на користь Промінвеста..

3. Вищий Спеціалізований Суд м.Київ. (залишив у силі рішення 2-х інстанцій, Районного суду м.Виноградів і Апеляційного суду закарпатської області м.Ужгород).

fff2eba83012t.jpg

 

Заяву про перегляд заочного рішення подають до суду першої інстанції.

 

Давайте номер дела.

Share this post


Link to post
Share on other sites
50 минут назад, Еще один участник сказал:

Подавали .

у Апеляційний суд Закарпатської області м.Ужгород.

І після рішення Апеляційного суда на користь знову таки Промінвестбанка ( не звертаючи увагу на документи  котрі ми преклали ло справи, тобто документи банка котрі свідчать про те що нас продали Кредитним ініціативам і присутні у мат.справи оригінали касові чеки про щомісячне погашення заборгованості по кредиту у касі Альфа банка) ....ми ще подали також і у Вищий Спеціалізований Суд м.Київ (касація), та на жаль рішення Вищого Спеціалізованого Суда було також на користь Промінвестбанка.

Т.е. маємо на руках документи рішення суду трьох інстанцій:

1. Районний суд м.Виноградів на користь Промінвеста (на що й посилається виконавча).

2. Апеляційний суд Закарпатської області ( залишив у силі рішення Рай. суду м.Виноградів (перша інстанція) на користь Промінвеста..

3. Вищий Спеціалізований Суд м.Київ. (залишив у силі рішення 2-х інстанцій, Районного суду м.Виноградів і Апеляційного суду закарпатської області м.Ужгород).

fff2eba83012t.jpg

 

Заяву про перегляд заочного рішення подають до суду першої інстанції.

 

Давайте номер дела.

  • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 часа назад, хервам анеипотеку сказал:

Заяву про перегляд заочного рішення подають до суду першої інстанції.

 

Давайте номер дела.

Ага.

зрозумів Вас. дякую!, ні не подавали таку заяву.

А номер дела это Вы имеете ввиду: номер судебного дела, и указать его прямо сюда в тему, т.е.  в сообщение?

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
13 часов назад, Еще один участник сказал:

почтой получили, обычным письмом (ну в смысле никто не расписывался о получении, письмо было в почтовом ящике).

Ну будемо вважати, що Ви його НЕ отримували, якщо в інших документах Ви не визнавали факт отримання або обізнаність із змістом цього документу...

Share this post


Link to post
Share on other sites
8 часов назад, west11 сказал:

Ну будемо вважати, що Ви його НЕ отримували, якщо в інших документах Ви не визнавали факт отримання або обізнаність із змістом цього документу...

У касових чеках (фото вище у постах) є відмітка, що призначення платежу: -Погашення заборгованості за кредитним договором №___, банк: Альфа-Банк (тобто новий кредитор-фактор)  і стаття Ст. 1082 ЦКУ, ч.3 *каже*  -Виконання боржником грошової вимоги факторові відповідно до цієї статті звільняє боржника від його обов'язку перед клієнтом.

 

А в інших документах, так, дійсно, так як Ви кажете не йдеться ніде про те що ми визнавали факт отримання *того * повідомлення про *Відступлення* і обізнаність із змістом.

Тільки касові чеки,

Share this post


Link to post
Share on other sites

Чи я правильно розумію наступне і чи то є добре у моєму випадку?

а саме:

1. -Виконавча служба, посилаючись на Рішення судді Районного суду м.Виноградів, яке ухвалено 30.03.2012 року на користь клієнта: (перший кредитор) ПАТ Промінвестбанк,  в котрому йдеться про: Стягнути з Боржника (сума:.......), має закрити виконавче провадження.  Тому, що у 07,11.2013 року відбулося *Відступлення * новому кредитору, т.е. (факторові) Кредитні Ініціативи Альфа-Банк. (фото документа-повідомлення про відступлення вище у пості).

   Згідно *Ст. 1082 ЦКУ, ч.3 :  Виконання боржником грошової вимоги факторові відповідно до цієї статті звільняє боржника від його обов'язку перед клієнтом.*, тобто  про що й свідчать (у наявності) касові чеки про призначення платежу: Погашення заборгованості на користь вже Новому кредитору (факторові) *Кридитні Ініціативи (Альфа-Банк)* .

Отже, перший кредитор (ПАТ Промінвестбанк) втратив право вимоги у 07. 11. 2013 р.

 

2. -Новий кредитор: (фактор) Кредитні Ініціативи (Альфа-Банк) набув право вимогиу  07.11.2013, і так як з моменту останнього платежу, а саме з  лютого 2014 року (останній касовий чек за січень 2014, фото вище у пості) ,  не скористався термінами для звернення до суду, з метою вимагати від божника погасити борг, також втратив право вимоги.

 Тобто, з 17.01.2014 р (останній платіж-касовий чек) по 2017 рік пройшло 3 (три) роки, і за цей трирічний термін новий кредитор Не звернувся до суду. та тим самим також втратив право вимоги.

 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
6 hours ago, Еще один участник said:

Чи я правильно розумію наступне і чи то є добре у моєму випадку?

а саме:

1. -Виконавча служба, посилаючись на Рішення судді Районного суду м.Виноградів, яке ухвалено 30.03.2012 року на користь клієнта: (перший кредитор) ПАТ Промінвестбанк,  в котрому йдеться про: Стягнути з Боржника (сума:.......), має закрити виконавче провадження.  Тому, що у 07,11.2013 року відбулося *Відступлення * новому кредитору, т.е. (факторові) Кредитні Ініціативи Альфа-Банк. (фото документа-повідомлення про відступлення вище у пості).

   Згідно *Ст. 1082 ЦКУ, ч.3 :  Виконання боржником грошової вимоги факторові відповідно до цієї статті звільняє боржника від його обов'язку перед клієнтом.*, тобто  про що й свідчать (у наявності) касові чеки про призначення платежу: Погашення заборгованості на користь вже Новому кредитору (факторові) *Кридитні Ініціативи (Альфа-Банк)* .

Отже, перший кредитор (ПАТ Промінвестбанк) втратив право вимоги у 07. 11. 2013 р.

 

2. -Новий кредитор: (фактор) Кредитні Ініціативи (Альфа-Банк) набув право вимогиу  07.11.2013, і так як з моменту останнього платежу, а саме з  лютого 2014 року (останній касовий чек за січень 2014, фото вище у пості) ,  не скористався термінами для звернення до суду, з метою вимагати від божника погасити борг, також втратив право вимоги.

 Тобто, з 17.01.2014 р (останній платіж-касовий чек) по 2017 рік пройшло 3 (три) роки, і за цей трирічний термін новий кредитор Не звернувся до суду. та тим самим також втратив право вимоги.

 

 

1) Право вимоги перейшло до Фактора, який може звернутися до суду, або державний виконавець за його завою, про заміну сторони виконавчого провадження і по цьому виконавчому провадженню стягувачем стане фактор, що для Вас не дуже добре.

2) Тут майже правильно,  право вимоги фактор не втратив, сам строк позовної давності може бути застосовано судом за Вашою заявою, з огляду на що цей момент треба слідкувати. Теоретично, якщо не будете приймати участь у "гіпотетичному" позові фактора, то суд не застосує строк позовної давності і позов задовольнить.

  • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 24.05.2017 at 10:00 AM, Еще один участник said:

почтой получили, обычным письмом (ну в смысле никто не расписывался о получении, письмо было в почтовом ящике).

Ну так Вы ничего и не получили

  • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
21 час назад, Vushata сказал:

1) Право вимоги перейшло до Фактора, який може звернутися до суду, або державний виконавець за його завою, про заміну сторони виконавчого провадження і по цьому виконавчому провадженню стягувачем стане фактор, що для Вас не дуже добре.

2) Тут майже правильно,  право вимоги фактор не втратив, сам строк позовної давності може бути застосовано судом за Вашою заявою, з огляду на що цей момент треба слідкувати. Теоретично, якщо не будете приймати участь у "гіпотетичному" позові фактора, то суд не застосує строк позовної давності і позов задовольнить.

Да! Вы правильно сказали.

Вчера был в исполнительной.

Главный исполнитель сказал, что они меняют сторону *виконавчого провадження* по причине того, что в какой-то информ.базе (он *тыкнул* пальцем в монитор  своего рабочего компьютера и показал ) имеется уже новое решение Районного суда (Ухвала від 24.04.2017р) сменить сторону исполнительного производства. То есть, первого кредитора *Проминвест* сменить на *Кредитни инициативи*, и указано что, по причине того что * в 07.02.2013р вібулося - ВІДСТУПЛЕННЯ *.

 

И это получается *они* мне *мозг парили письмами угрозами* с наложением арестов на имущество вплоть до 05. 05.2017 года (письо получено от исполнительной, фото вверху в постах) *На користь- ПАТ Промінвестбанк* и тупо глаза закрывали на *Право Відступлення* між банками у 07.02.2013 році ?!, а теперь как оказывается *они пробулились* и решили сменить сторону в исполнительном производстве.......

Т.е. заседание судов (как в 2012-м году так и в этом году т.е теперь в 26.04.2017 ) *они* специально проводят без моей участи, без оповещения, и т.п., т.е. я уже узнаю только то что есть : *Ухвала*. 

............................................

 

И ещё мне сказал (гл.исполнитель) чтобы я сделал копии всех имеющихся у меня в наличии на руках квитанций (т.е.касс.чеков с призначением платежей:  Погашениие задолжености по кредитн.договору №...., т.е. чеки кассы от первого кредитора -Проминвест,  и от второго кредитора- Альфа-Банка.

Также сказал чтобы я сделал копию и документа про право ВІДСТУПЛЕННЯ (нуу довідки про право Відступлення),

Всі копії занести йому у виконавчу.

...................................

Я так понимаю, я теперь должен *сжечь синим пламенем* всё что у меня есть и оно касается *Кретинов.* т.е. нового кредитора.

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 26.05.2017 at 1:58 PM, Еще один участник said:

Я так понимаю, я теперь должен *сжечь синим пламенем* всё что у меня есть и оно касается *Кретинов.* т.е. нового кредитора.

Палити нiчого не треба :) Покажiть документи профiльному юристу, вiн пiдкаже кiлька iдей. А чому не отримуете жодних повiсток з суду?

  • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...