Recommended Posts

Так сказть, надеемся на плодотворное и взаимовыгодное сотрудничество:

 

http://www.dfp.gov.ua/197.html?&tx_ttnews[tt_news]=15162&tx_ttnews[backPid]=1&cHash=ef78c7cc0c

 

Нацкомфінпослуг та МВС посилюють боротьбу з фінансовими злочинами

 
 

9 серпня 2013 року відбулось урочисте підписання Меморандуму про інформаційну взаємодію та співпрацю між Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг та Міністерством внутрішніх справ України. Така співпраця в першу чергу направлена на запобігання і припинення порушень законодавства на ринку фінансових послуг та на посилення захисту прав споживачів фінансових послуг України.

Відповідно до Меморандуму Нацкомфінпослуг та Міністерство здійснюють обмін інформацією, яка становить взаємний державний інтерес та націлена на подолання злочинів у сфері економіки, запобігання та припинення порушень законодавства у сфері надання фінансових послуг, а також буде направлена на забезпечення захисту законних прав та інтересів фізичних і юридичних осіб.

Національна комісія та Міністерство обмінюються інформацією щодо фактів порушення законодавства про фінансові послуги учасниками ринку, аналітичними даними щодо фінансового ринку і напрацьованими пропозиціями щодо запобігання вчиненню правопорушень на ринку фінансових послуг.

Голова Нацкомфінпослуг Борис Візіров під час підписання Меморандуму зазначив, що державна політика завжди націлена на розвиток та ефективне функціонування фінансового сектору країни, і попередження фінансових злочинів та посилення захисту прав споживачів фінансових послуг – один з важливих елементів забезпечення здорового розвитку економіки України. Будь-який захист потребує не тільки виявлення порушень чи злочинних дій, а й вчасного реагування з боку відповідних органів. Голова Нацкомфінпослуг також висловив впевненість у тому, що консолідована взаємодія державних органів буде ефективно сприяти виявленню шахрайських схем, спрямованих на легалізацію «брудних» коштів, а попередження злочинних дій дасть можливість посилити захист прав споживачів фінансового ринку України.

 

Завдяки підписанню цього Меморандуму буде забезпечене вчасне та ефективне реагування з боку Нацкомфінпослуг та Міністерства, а отже права споживачів та економіка держави будуть під захистом, наголосив Борис Візіров.

 

Міністр внутрішніх справ України, Віталій Захарченко також відмітив важливість взаємодії між державними органами:

-«Слід зазначити, що між нашими відомствами існує досвід спільної співпраці. Зокрема щодо усунення негативних наслідків діяльності кредитних спілок та стабілізації ситуації на ринку кредитної кооперації. Також, спільно з Нацкомфінпослуг ми займались законопроектом щодо заборони функціонування на території України «фінансових пірамід», та інших сумнівних фінансових схем, що можуть призвести до привласнення коштів громадян. За результатами обміну інформацією з Нацкомфінпослуг щодо кредитних установ, яким призупинено або анульовано ліцензію на здійснення діяльності, протягом 2013 року вже відкрито 272 кримінальних провадження і цей показник ще раз підкреслює ефективність взаємодії між державними органими», зазначив міністр.

 

Сторони констатували, що підписання Меморандуму є необхідною умовою для досягнення успіху у запобіганні, виявленні та припиненні схем і механізмів відмивання доходів одержаних злочинним шляхом, і що це співробітництво стане ще одним кроком у досягненні завдань, поставлених Президентом України у Програмі економічних реформ на 2010-2014 роки «Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава».

 • Like 2

Share this post


Link to post
Share on other sites

В свете нашего форума корректирую: плАчу :P :P :P

Share this post


Link to post
Share on other sites

 

Сторони констатували, що підписання Меморандуму є необхідною умовою для досягнення успіху у запобіганні, виявленні та припиненні схем і механізмів відмивання доходів одержаних злочинним шляхом, і що це співробітництво стане ще одним кроком у досягненні завдань, поставлених Президентом України у Програмі економічних реформ на 2010-2014 роки «Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава».

 

 Я так понимаю, что в свете последних веяний, все финансовые пирамиды должны делиццо "с семьей", а шоб знать, а кто не поделился, то в первую очередь их (ну, финпирамиды и схемы отмывки) надо нАчать контролировать.

Если вспомнили Программу презика, то надо понимать так, что презик сии веяния одобрил.

 

И ща мы сможем наблюдать за процессом как "семья" (в лице "арбузика" или пр.) будет вести разборки о размере "а-поделиццо не забыли-то?"  с ТОВ "Рогами и копытами" от кипрских "Чип-и-Дейлов" или Эльфов.

 • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Наконец дошли руки до

 

Положення «Про порядок кредитування фізичних осіб в філіях Промінвестбанку»

Затверджено рішенням правління Промінвестбанку від «15» вересня 2004р. №1447

Ст.3

Положення «Про порядок кредитування фізичних осіб в філіях Промінвестбанку» (надалі — Положення розроблене відповідно до чинного законодавства України, зокрема ЦКУ, СКУ, ЗКУ, ЖКУ, ККУ, відповідних законів та підзаконних актів України, НА НБУ, окремих рішень Правління ПІБ.

Положення визначає порядок і умови кредитування фізичних осіб у ПІБ.

1.3. Договір (про іпотечний кредит, кредитний, іпотечний, застави, поруки, страхування та інші, пов’язані з видачею кредиту позичальнику) — дво- чи багатосторонній правочин (угода), форма і зміст якого повинні відповідати вимогам закону.

Ст.6

1.16. Кредит — позичковий капітал Банку у грошовій формі…

1.19. Кредитний договір — письмовий правочин між банком та позичальником, який визначає умови надання позичальнику кредиту, зокрема розмір кредиту та термін його повернення, цільове призначення кредиту (якщо досягнута така домовленість між сторонами), порядок погашення позичальником заборгованості за кредитом, умови сплати процентів за його користування, види забезпечення, а також інші умови у відповідності до п.5.5 цього положення.

Ст. 7

1.25. Майнова порука — різновид застави, при якому заставодавцем (іпотекодавцем) виступає не сам позичальник, а третя особа (майновий поручитель — юридична чи фізична особа).

Ст. 8

1.33. Порука — один із видів забезпечення виконання зобов’язань позичальника, за яким поручитель зобов’язується перед кредитором відповідати за порушення (невиконання) позичальником зобов’язань за кредитним договором (чи договором про іпотечний кредит) у повному обсязі або в його частині.

Ст. 10

2.7. Кредити надаються в національній та іноземній валюті в готівковій або безготівковій формі відповідно до умов кредитного договору чи договору про іпотечний кредит.

Ст. 11

2.11. Питання, не передбачені цим Положення, регулюються нормами чинного законодавства України та відповідними рішеннями Правління банку.

3. УМОВИ КРЕДИТУВАННЯ.

Ст. 13

3.8. Кредит може надаватися як одноразово, так і у вигляді кредитної лінії шляхом: оплати платіжних документів з позичкового рахунку, перерахування коштів з позичкового на поточний рахунок позичальника (чи картковий рахунок).

Ст. 14

Заставодавцем (іпотекодавцем) може бути як сам позичальник, так і третя особа (майновий поручитель — юридична чи фізична особа).

Ст. 19

3) Застава (іпотека) майна, що є у спільній власності, здійснюється за згодою усіх співвласників (ст.65 СКУ, ст. 369 ЦКУ, ст. 133 ЗКУ, ст. 6 ЗУ «Про заставу», ст. 6 ЗУ «Про іпотеку») шляхом підписання договору всіма співвласниками майна, що складає предмет договору, або шляхом надання ними окремої заяви.

Ст. 23

·         кредитний договір в обов’язковому порядку повинен містити зобов’язання позичальника у випадку отримання філією банку від нього вимоги достроково отримати вклад — надати інше ліквідне забезпечення, а у випадку відмови позичальника (чи неможливості) здійснити таку заміну — достроково виконати зобов’язання за кредитним договором; а також обумовлювати право філії Банку вимагати від позичальника виконання вищевказаних зобов’язань та здійснювати договірне списання коштів з відповідного поточного рахунку позичальника для погашення його заборгованості за кредитом та відсотками згідно яс 26 ЗУ «Про платіжні системи та переказ грошей в Україні».

Якщо заставодавцем є інша особа, ніж позичальник (майновий поручитель) після слів «отримання філією Банку від нього» доповнити словами «(чи майнового поручителя»).

Ст. 24

З метою уникнення факту припинення поруки до закінчення терміну основного зобов’язання за кредитним договором філія-кредитор повинна письмово повідомляти поручителя у таких випадках:

·         зміни зобов’язання, забезпеченого порукою, внаслідок чого збільшується обсяг його відповідальності, з отриманням від нього письмової згоди на таку зміну;

Відповідно до ч.4 ст. 559 ЦКУ порука припиняється після закінчення строку, встановленого в договорі поруки. У разі, якщо такий строк не встановлено, порука припиняється, якщо Банк протягом шести місяців від дня настання строку виконання основного зобов’язання не пред’явить вимоги до поручителя.

Ст. 27

Кредитним договором (чи договором про іпотечний кредит) та договором застави (іпотеки) на позичальника (заставодавця, іпотекодавця) може бути покладено зобов’язання здійснити інші види страхування, наприклад страхування фінансового ризику власника нерухомості (титульне страхування), страхування майна-предмету застави, яке відповідно до ЗУ «Про страхування» не є обов’язковим, особисте страхування від нещасних випадків (та/чи життя), тощо.

Ст. 28

3.17. Витрати за нотаріальне посвідчення договорів забезпечення кредиту, отримання витягів…, експертну оцінку, …страхування предмету застави (іпотеки) покладаються, як правило, на позичальника (або заставодавця, іпотекодавця).

Витрати філії банку по страхуванню фінансових ризиків неповернення кредиту та відсотків за ним вираховуються при встановленні плати за кредит.

В договорі доцільно передбачати також комісійні платежі (за надання кредиту, управління кредитною лінією, надання консультаційних послуг, оформлення кредитної документації, тощо).

Ст. 29

3.19. Повернення суми заборгованості за кредитом та процентами здійснюється відповідно до графіку (як правило, щомісячно), який є невід’ємною частиною кредитного договору (чи договору про іпотечний кредит), шляхом перерахування коштів з поточного або депозитного рахунку у встановленому порядку, переказами через пошту, готівкою, іншими шляхами, передбаченими законодавством.

Ст. 38

4.8. Якщо рішення щодо кредитування конкретного позичальника приймалося Правлінням Банку, в подальшому внесення будь-яких змін до умов кредитування можливе лише на підставі відповідного рішення Правління банку.

Якщо умови кредитування позичальника відрізняються від визначених цим Положенням, або філія банку не має відповідних повноважень на здійснення кредитної операції, оформлення кредитної документації здійснюється після прийняття позитивного рішення кредитним комітетом центрального відділення, правлінням банку.

Ст. 39

4.10. Після реєстрації договорів відповідно до п. 5.8 цього положення кредитний працівник:

— вводить до бази даних інформацію, необхідну для відкриття позичкового рахунку…

Ст. 41

4.16. Перевірки цільового використання кредиту в обов’язковому порядку здійснюються за усіма кредитами, наданими в сумі понад 25 тис. грн.

Ст. 44

5. ВИМОГИ ВІДНОСНО УКЛАДЕННЯ ДОГОВОРІВ ІЗ ПОЗИЧАЛЬНИКОМ (ЗАСТАВОДАВЦЕМ, СТРАХУВАЛЬНИКОМ).

5.2. Зміст договору повинен містити визначені законом істотні умови (обов’язкові для даного виду), при відсутності хоча б однієї з яких договір є неукладеним або може бути визнаний недійсним у встановленому законом порядку.

Запропоновані в додатку №5 до цього Положення форми договорів носять рекомендаційний характер.

Філія може змінити або доповнити текст рекомендованих договорів лише в межах чинного законодавства України, якщо це не призведе до підвищення ризику неповернення кредиту.

5.4. Зміни та доповнення до договору (про іпотечний кредит, кредитного, іпотечного, застави, поруки, гарантії, страхування) оформляються у вигляді договору про внесення змін і доповнень до нього із дотриманням тієї самої форми, в якій укладено сам договір, до якого вони вносять (простій письмовій чи нотаріальній).

Ст. 45

Оформлення договору про зміну чи розірвання нотаріально посвідченого договору (наприклад іпотечного договору) здійснюється за правилами п. 48 Інструкції про порядок вчинення нотаріальних дій нотаріусами України, затвердженої наказом Мінюсту України від 03.03.2004р. № 20/5.

5.5. кредитний договір (додаток №5 (1)) укладається в письмовій формі, у разі недодержання якої він вважається неукладеним (ст. 1055 ЦКУ).

Ст. 75

7. БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК ЗА КРЕДИТНИМИ ОПЕРАЦІЯМИ ФІЗИЧНИХ ОСІБ.

7.2. Бухгалтерський облік кредитних операцій здійснюється за рахунками:

Ст. 76

·         строкова заборгованість за кредитами 9позичкові рахунки) №№ 2201, 2202, 2205, 2210, 2211, 2213, 2214, 2620, 2650.

 1.  

7.4. При наданні кредиту.

7.4.1. При наданні кредиту:

Дт — Позичковий рахунок

Кт — № 1001, 1002, поточний чи картковий рахунки…

Ст. 77

7.5. При погашенні кредиту:

Дт — № 1001, 1002, поточний чи картковий рахунки…

Кт — позичковий рахунок…

 • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Кто-то может подсказать: какой между ПИБ и КИ от 17.12.2012г. был заключен договор: факторинга либо цессии?

Вроде даже какие-то страницы были на этой ветке форума по этому поводу, но не могу их найти :(

 

P.S. недавно КИ предлагал досрочно погасить кредит под "гарантийное письмо" от них про то, что претензий у них никаких нет и что после этого они в тот же день снимут "обтяження" по ипотеки. Говорят, что дог.ипотеки у них и все что ещё нужно есть в наличии. ПИБ, отмораживаясь, всё про передачу документов подтверждает.

Вопрос: эта схема юридически правомочна /надежна /имеет ли смысл соглашаться?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Кто-то может подсказать: какой между ПИБ и КИ от 17.12.2012г. был заключен договор: факторинга либо цессии?

Вроде даже какие-то страницы были на этой ветке форума по этому поводу, но не могу их найти :(

 

P.S. недавно КИ предлагал досрочно погасить кредит под "гарантийное письмо" от них про то, что претензий у них никаких нет и что после этого они в тот же день снимут "обтяження" по ипотеки. Говорят, что дог.ипотеки у них и все что ещё нужно есть в наличии. ПИБ, отмораживаясь, всё про передачу документов подтверждает.

Вопрос: эта схема юридически правомочна /надежна /имеет ли смысл соглашаться?

Я бы немнога подождала ;-))))

 

Читаем Розпорядження 231 тута: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0373-09/print1364927799518765

 

1. Віднести до фінансової послуги факторингу сукупність таких

операцій з фінансовими активами (крім цінних паперів та похідних

цінних паперів):

1) фінансування клієнтів - суб'єктів господарювання, які

уклали договір, з якого випливає право грошової вимоги;

2) набуття відступленого права грошової вимоги, у тому числі

права вимоги, яке виникне в майбутньому, до боржників - суб'єктів

господарювання за договором, на якому базується таке відступлення;

3) отримання плати за користування грошовими коштами,

наданими у розпорядження клієнта, у тому числі шляхом

дисконтування суми боргу, розподілу відсотків, винагороди, якщо

інший спосіб оплати не передбачено договором, на якому базується

відступлення. 

 

Читаем договор между ПИБом и Кредитинами:

п. 4.1. Відступлення Прав Вимоги Первісним Кредитором Новому Кредитору, набуття Новим Кредитором Прав Вимоги та заміна кредитора за Правами Вимоги на Нового Кредитора набувають чинності у день укладання Договору, за умови належного оформлення Сторонами (підписання та скріплення відбитком печаток Сторін) Реєстру Позичальників. При цьому Права Вимоги, що виникнуть у майбутньому набуваються Новим Кредитором з моменту їх виникнення, але в будь-якому разі після підписання Сторонами Реєстру Позичальників.

 

То бишь Кредитинам были переданы права вымогы нынешние и права вымогы будусчие к физ. лицам.

И пусть они свой Договор называют хоть Договором на оказание парикмахерских услуг  - предмет и содержание договора явно указывает на fuckторинг, а надзирательный орган будет смотреть не на название, а на "морду", то бишь содержание.

 

а паралельно еще возникает вопрос, а видел ли кто-нибудь подписанный Сторонами и скрепленный печатками Реестр Позычальныкив?

 

Ну и последнее, в случае клиентов ПИБа ипотека на ПИБе так и осталась висеть.

И, если не хотите сильно расстраивать кредитинов своим отказом, то можно детально провести переговоры по поводу процедуры "снятия" ипотеки. Пусть подробненько обяснять, каким образом они со своим гарантийным письмом и через кого будут снимать ПИБовскую ипотеку?

Авось всплывут имена недобросовестных нотариусов, сотрудников ПИБа, явки, пароли... которые ,я думаю, пригодятся и Нацкому, и МВС, которые недавнось подписали Мамарандум (как говорили у нас некоторые прошлые главы уряду) "про інформаційну взаємодію та співпрацю" для досягнення успіху у запобіганні, виявленні та припиненні схем і механізмів відмивання доходів одержаних злочинним шляхом.

 • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

...

2) набуття відступленого права грошової вимоги, у тому числі

права вимоги, яке виникне в майбутньому, до боржників - суб'єктів

господарювання за договором, на якому базується таке відступлення;

 ...

 

Это можно трактовать и в пользу ПИБа с КИ, т.к. "боржник НЕ є суб'єкт господарювання", значит это не факторинг согласно Розпорядження 231, а (как было сказано когда-то ранее) простая купля-продажа.

А вот "на ПИБе ипотека" согласен, что это основание подождать и поинтересоваться про детали.

За советы Вам искреннее спасибо. :)

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ще питаннячко. В мене по кредиту майновий поручитель. Його взагалі не повідомили про переуступку кредиту. Чи зобов"язані були його повідомити? А ще Конюшко ДБ пропонує мені добровільно передати предмет застави банку для подальшої реалізації. Але ж "предмет"  не мій. Як же я його передам? Та й передавати немає ніякого бажання... :) А ще товариш Конюшко пише що зробить мене невиїздним. Думаю що тут він вже явно перегнув.... 

Если Вы "правильный" гривневый клиент, то в Вашем случае есть одна "заковыка". Письма счастья приходили от Эльфов, и о кредитинах-нах ваасче ни слова... Но, вот вопрос, существует ли Договоро переуступки между ПИБом и Эльфами?

 

Меня сомнения берут сильные. Шоб уйти от налогообложения ПИБ усьо скинув на Кредитинов. А вот заключили ли кредитины договор переуступки с эльфами - бальшой вопрос... Барин с крепостными договора не подписуеть, считает, шо и так сойдет.

 

С поручителем, да еще "ПИБовским" грустно все для эльфов. Окромя, как "добровольной" передачи по глупости или незнанию - других законных путей заполучить недвижимое нету у них.

 • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Это можно трактовать и в пользу ПИБа с КИ, т.к. "боржник НЕ є суб'єкт господарювання", значит это не факторинг согласно Розпорядження 231, а (как было сказано когда-то ранее) простая купля-продажа.

А вот "на ПИБе ипотека" согласен, что это основание подождать и поинтересоваться про детали.

За советы Вам искреннее спасибо. :)

 Нет, не правильно ;-)

Видступлення права вымогы нынешней и будущей по физ.лицам есть нарушения Розпорядження 231 (см . тему Нацфинуслуг указал на противозаконность передачи долгов физлиц по договору факторинга )

Share this post


Link to post
Share on other sites

Siringa, уже читал. Но есть и другое мнение в статье Долг не подлежит передаче, которое будут отстаивать банки и фин.огр-ции.

Та ну... Эт у них нервный щебет был. Сроки оскарження розпорядження - полгода со дня регистрации минюстом. Кагбэ поезд ушел. Да и товарисч Главный Нацком теперь родом из Донецкого региону.

 

Еще вопрос о валютной лицензии в рукаве остается. Для полного комплекта, можно поинтересоваться системой бухучета фин.установ: каким образом, где и на каких счетах они учитывают валютную наличность, принятую через транзитные счета.

 

А народ - не роскошь, а средство для обогащения правительства. ;-) А за матсредствами - уход нужен. А когда это средство начинают усе подряд иметь, глядишь, правительству не достанеццо ниче, и "средство" придет в негодность.

 

Похоже, желание наполнить казну стало больше, чем желание прикрывать жопку банкам.

 • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Если Вы "правильный" гривневый клиент, то в Вашем случае есть одна "заковыка". Письма счастья приходили от Эльфов, и о кредитинах-нах ваасче ни слова... Но, вот вопрос, существует ли Договоро переуступки между ПИБом и Эльфами?

 

Меня сомнения берут сильные. Шоб уйти от налогообложения ПИБ усьо скинув на Кредитинов. А вот заключили ли кредитины договор переуступки с эльфами - бальшой вопрос... Барин с крепостными договора не подписуеть, считает, шо и так сойдет.

 

С поручителем, да еще "ПИБовским" грустно все для эльфов. Окромя, как "добровольной" передачи по глупости или незнанию - других законных путей заполучить недвижимое нету у них.

Так в тому то і справа, що це раніше в ПІБ я був "правильний" клієнт. А тепер ситуація зовсім змінилась (не виправдав довіри Ельфів). СМС-ки також спочатку проходили від Ельфів, а тепер підписують "кредитор" і вже з погрозами. Так що я тепер з ними в стані війни :). А от думаю тим що в мене майновий поручитель треба скористатись. З хамами буду поступати по-хамськи... Крім того в мене ще є один юридичний ньюанс з оформленням застави, який чомусь прошляпили в ПІБ...  Але не хочу про нього писати щоб Ельфи чи Кредитини  не взнали про це раніше, прочитавши на форумі.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Так в тому то і справа, що це раніше в ПІБ я був "правильний" клієнт. А тепер ситуація зовсім змінилась (не виправдав довіри Ельфів). СМС-ки також спочатку проходили від Ельфів, а тепер підписують "кредитор" і вже з погрозами. Так що я тепер з ними в стані війни :). А от думаю тим що в мене майновий поручитель треба скористатись. З хамами буду поступати по-хамськи... Крім того в мене ще є один юридичний ньюанс, який чомусь прошляпили в ПІБ...    

Ну, полно Вам себя корить... Эльфы заинтересованы в быстром "отжиме" на основе "добровольной" реализации и передачи залогов, а варианты долгой уплаты клиентом денюх, пусть и с опережением графика, их не интересуют. Бо не сегоднясь-завтрась, их договора с "рогами и копытами" могут признать филькиными грамотами и лафа закончиццо.

Чес говоря, я б на Вашем "правильном" месте зацепилась бы с Эльфами в суде по какому-нить мелкому поводу: выписки не дали, не так ответили, косо посмотрели. Пусть тащут в суд ихний мифический договор между ПИБом и Альфой и доказують каким боком юридически эльфы к Вам относятся.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ну, полно Вам себя корить... Эльфы заинтересованы в быстром "отжиме" на основе "добровольной" реализации и передачи залогов, а варианты долгой уплаты клиентом денюх, пусть и с опережением графика, их не интересуют. Бо не сегоднясь-завтрась, их договора с "рогами и копытами" могут признать филькиными грамотами и лафа закончиццо.

Чес говоря, я б на Вашем "правильном" месте зацепилась бы с Эльфами в суде по какому-нить мелкому поводу: выписки не дали, не так ответили, косо посмотрели. Пусть тащут в суд ихний мифический договор между ПИБом и Альфой и доказують каким боком юридически эльфы к Вам относятся.

Дякую за поради. Та я в принципі також про це думав. Хай подають в суд. Я листів і вимог про надання підтверджуючих документів написав їм предостаньо. Так нічого і не отримавши. Пару днів назад знову вислав запит. Короче буду чекати. Добре що є форум і добрі люди на ньому, від яких можна прочитати поради і відчути підтримку.  

Share this post


Link to post
Share on other sites

Дякую за поради. Та я в принципі також про це думав. Хай подають в суд. Я листів і вимог про надання підтверджуючих документів написав їм предостаньо. Так нічого і не отримавши. Пару днів назад знову вислав запит. Короче буду чекати. Добре що є форум і добрі люди на ньому, від яких можна прочитати поради і відчути підтримку.  

Не, я не то хотела сказать. Подать в суд лучче Вам. К примеру, Вы попросили у них доки, напысали послание, 45 дней прошло (ни ответа, ни привета). Письма эльфов, подкинутые в ясчик не в счет. Пусть оплачивают услуги почты по отправке заказным или ценным письмом. И на 46й день подаете в суд Позов про ЗПС и примушення до вчинення певних дий. (к примеру предоставить доки) или наоборот про визнання дий эльфов неправомирнымы.

 • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Какие именно письма шлют ТОВ "Кредитины"? Вы расписались в их получении?

 

Прежде всего у Кредитин надо запросить доказательства перехода к ним права вымогы (договор переуступпки, акт приема -передачи права вымогы, акт приема-передачи основных документов по Вашему кредитному делу: примерное письмо-образец выкладывалось в этой теме.

Кроме этого. надо попросить, чтоб Кредитины прислали вытяг из Державного реестра речових прав на нерухоме майно о том, что они являются Ипотекодержателями.

(с этим у них проблемы, потому как в случае с Проминвестом нотариальные изменения в реестре не производились. Поэтому информации о Кредитинах в реестре нету)

 

Письма отправлять Кредитинам по двух адресам, лучше ценными с описью и уведомлением о вручении.

 

Отдельным письмом надо запросить у Проминвеста подтверждение получение от Вас определенной суммы в гривне (посчитать все платежи) и попросить прислать Вам выписки по всем счетам, на которые Проминвест принимал от Вас деньги в качестве платежей по договору.

 

Если Кредитины будут донимать - то и им послать письма с требованием прислать выписки по счетам.

 

Далее пишем письмо-СКАРГУ Нацкомфинуслуг (образец выкладывался на этой странице), только убрать абзацы о валюте.

В тоже время абзац о счетах 2909 оставить: потому как это транзитный счет, а у Вас в договоре прописаны другие счета для приема платежей, таким образом (как красиво описано в ухвале Соломянского суда ) споживач вводится в оману и банк (финустанова) оставляет за собой право позжее снова подать в суд якобу за неуплату.

 

Канеш, надо видеть договор, полученные письма от Кредитинов и знать немного Вашу историю отношений с ПИБом и Кредитинами.

 

Следующий этап выноса мозха Кредитинам может быть Ваше письменное предложение подписать доп. соглашение к договору уже с Кредитинами, где бы четко были прописаны счета, куда платить,  и попросите их открыть новые счета того же класса, как прописано в договоре: (если в договоре указано, что тело вносится на рахунок 2233(2203)****** , а проценты - на 2238(2208)**** вот пусть кредитины открывают счета именно такого класса, а не заставляют вносить кэш на транзитник. Потому что Вы, как потребитель желаете знать и иметь квитанции скока именна вы уплатили тела, а скока процентов, в случае внесения денюх на транзитник (2909) Вы этого знать не будете, и никада не узнаете.

 

В Скаре Нацкомфинуслуг упоминается Розпорядження 152 Держкомиссии касательно финансовых установ: открываете и читаете, а потом просите Нацкомфинуслуг рассказать,

-какое образование у Конька и не было ли у него судимостей.

-Можно попросить образец примерного договора с клиентом,

-стоимость и тарифы услуг ТОВ "Кредитины",

-устав,

-имена тех, кто владеет больше 5% статутного капиталу финустановы ТОВ "Кредитины"

 

Еще добавить, что вот только вчера ездили в город Бровары на бульвар Незалежности 14, пытаясь найти офис Кредитинов, но Вас там чуть не побили, и нанесли моральную травму, потому как соседи при упоминании имени Кредитинов начинают жутко ругаццо и выходить из себя, а на дверях всех парадных висит бомажко "кредитинов тут нет, не было и не будет"" ;-)

Ну и на основании этого попросить Нацкомфинуслуг сообщить Вам действительный адрес ТОВ "Кредитины".

 

Вообчем, Розпорядження 152 дает простор для творчества. 

 

 

Пока написала только в ПИБ и Нацбанк чтоб дали доп.соглашение и реквизиты счета куда погашать кредит. А ТОВ "Кредитины написали пока 2 письма куда погашать кредит и о требовании погасить всю сумму кредита. А сейчас обклеивают входную дверь наклейками о долге и номер телефона, и пишут смс о возвращении долга.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Та ну... Эт у них нервный щебет был. Сроки оскарження розпорядження - полгода со дня регистрации минюстом. Кагбэ поезд ушел. Да и товарисч Главный Нацком теперь родом из Донецкого региону.

 

Еще вопрос о валютной лицензии в рукаве остается. Для полного комплекта, можно поинтересоваться системой бухучета фин.установ: каким образом, где и на каких счетах они учитывают валютную наличность, принятую через транзитные счета.

 

А народ - не роскошь, а средство для обогащения правительства. ;-) А за матсредствами - уход нужен. А когда это средство начинают усе подряд иметь, глядишь, правительству не достанеццо ниче, и "средство" придет в негодность.

 

Похоже, желание наполнить казну стало больше, чем желание прикрывать жопку банкам.

 

  Похоже, что начали сбываться мои предположения сделанные чуть ранее :) , Нацкомфінпослуг сдался первым!

  http://antiraid.com.ua/forum/index.php?showtopic=5170?&page=29

  Очень надеюсь, что все же Вас хватит на ВСЕХ этих ...!

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ну что ж, видно дымит зад у дурных инициатив. Пошли предложения, но суммы просят заоблачные, пока. Дали времени подумать недельку. Это что конец близок или разум начал проявляться после парочки пинков/жалоб под зад?

 

Вот только незадача: денег хотят и немало, а вот как ипотеку снимать - молчат, не придумали еще)))

Share this post


Link to post
Share on other sites

Siringa,

Вы опять правы! 100% как Вы вещали! Не смотря на то, что и ПИБ, и КИ на бумаге говорили, что ипотека на КИ, ипотека таки на ПИБ. Сегодня мне это подтвердит нотариус, который оформлял когда-то её родимую.

 • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Siringa,

Вы опять правы! 100% как Вы вещали! Не смотря на то, что и ПИБ, и КИ на бумаге говорили, что ипотека на КИ, ипотека таки на ПИБ. Сегодня мне это подтвердит нотариус, который оформлял когда-то её родимую.

 

Внести изменения в реестр успели только в случае ТАС-Сведа, нотариусиха Г. подсуетилась 10 декабря 2012 г. Только не факт, что изменения внесла по всем клиентам. Да и законность действий нотариусихи Г. вызывают сомнения: на каком основании она сделала это по конкретным объектам, не имея допов к ипотеке? А в случае, когда договора факторинга по физикам признают недействительными у нотариусихи Г. проблемы тип. будут: заставят её возвернуть все взад и забесплатно.

 

Резюмируя вышенаписатое: еще раз рекомендую активное писать письма Нацкомфинпослуг, которые советую называть: СКАРГА на порушення ТОВ "Рога та копита" законодавства у сфері фінансових послуг".

 

Пишем все! (Вектор плюс и минус, Кредитины, Кейкаллеки, Укрфынансы и прочие ТОВ "Рога и копыта" - их всех не должна обойти вниманием проверка от Нацкомфинпослуг)

 • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Письмо-свежачок от Нацкомфинуслуг повергло меня в замешательство.

Ну, во-первых, ничего в июне я лично им не писала, небось получили запыт от народного обранця, вот и опешили слегка.

Во-вторых, Канеш, порадовало, шо наконец-то они устроили плановую проверку Кредитинам.

Но, каких доказательств они от меня хотят? Т.е. Нацкомфинуслуг хочет подтверждающих докуемнтов о гражданских отношениях между мной любимой и Кредитинами, и Альфа-банком. Дык, и я хотела б, и другие заемщики, только почему-то Кредитины таких документов давать не хотят. Да и я сомневаюсь, что таковые существуют в природе.

 

Правоотношения с ПИБом, по моему глубокому убеждению прекратились летом 2011 г., когда счета мои вместе с отделением были закрыты. 

 

Да еще, какие ж они злобные Нацкомфинуслуг, в суд меня посылают, за что ж они судей Печерского суда столицы так не любят? Не, я канеш, могу пойти дальше "выносить" мозх Печерскому суду, только почему судьи должны выяснять то, что обязаны контролировать Нацкомфинуслуг с Нацбанком?

 

Это не судей работа, а Нацкомфинуслуг проверить, почему и на каких основаниях ТОВ без генеральной валютной лицензии получает доходы в инвалюте от резидентов и куда они эту валюту девают.

Это работа Нацкомфинуслуг проверить Кредитинскую систему отчетности и договора, на основании которых они совершают свою бизнес-деятельность, проверить наличие квалифицированного персонала и фактов ухода от налогообложения пуетм выплачивания зарплат в конвертах местечковым "кредитинчикам" по доверенности.

Уважаемые форумчане ,ктото может мне прислать  скан копии доверенностей на представителей кредитинов ,если можно на мой адрес: doroshal@ukr.net Готовлю заяву в налоховую по 212 КК

Share this post


Link to post
Share on other sites

Уважаемые форумчане ,ктото может мне прислать  скан копии доверенностей на представителей кредитинов ,если можно на мой адрес: doroshal@ukr.net Готовлю заяву в налоховую по 212 КК

 

 

У меня есть 6 штучек, токмо уже они "засвеченные" в Нацкоме, списочек выкладывался в теме выше. А у Вас есть? Давайте сделаем обмен и пополним нашу перепись кредитинчигов.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ну что ж, видно дымит зад у дурных инициатив. Пошли предложения, но суммы просят заоблачные, пока. Дали времени подумать недельку. Это что конец близок или разум начал проявляться после парочки пинков/жалоб под зад?

 

Вот только незадача: денег хотят и немало, а вот как ипотеку снимать - молчат, не придумали еще)))

Нам тоже сделали эХсклюзивное предложение - заплатить 60% от суммы кредита, а остальные 40% в рассрочку аж на год !!!

Ах, как трудно удержаться от столь заманчЕвого предложения, ток вот денег стока де взять-то? )))

Ну вот каким местом в КИ думают и кто такие гениальные мысли у них генерирует ?!?!

Просто уже сил не хватает переварить это - ну будь у народа столько денежков, неужели бы кредиты брали-то???

Share this post


Link to post
Share on other sites

Озадачился в составлении "Позовної заяви", что то типа такого: Зразок ПОЗОВНОЇ ЗАЯВИ про визнання кредитного договору та договору іпотеки недійсним.

 

Хотелось бы в том же духе, но "визнання недийсним" договора уступки прав (факторинга) между ПИБ и КИ. На мой взгляд этот вариант будет иметь больше шансов на успех в суде, т.к. оспаривается только переход прав к "новому кредитору", а не сам кредитный договор. В случае победы:

- КИ обязать вернуть уплоченные ему деньги;

- ПИБ не сможет претендовать на %, пени и штрафы за период с момента уступки прав;

- можно дополнительно заявить о взыскании морального ущерба за распространение ПИБом и КИ инфы третьим лицам персональных данных, которые повлияли негативно на "кредитную историю" и репутацию клиента.

 

Только вот кому адресовать КИ или ПИБу? И где подавать? Я ведь не участник этого договора.

 

Есть ли шансы на успех при таком направлении действий?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...

 • Пользователи

  No members to show