ANTIRAID

Перелік найбільш поширених порушень валютного законодавства та нормативно-правових актів Національного банку України

Recommended Posts

ЕЛЕКТРОННЕ ПОВІДОМЛЕННЯ

Головне управління Національного

банку України по м. Києву і

Київській області

Управління контролю та

ліцензування валютних операцій

Керівникам банків Київського регіону

30.01.2013 № 09-009/1880

Щодо дотримання банками вимог валютного законодавства та нормативно-правових актів Національного банку України

Звертаємо увагу керівників банківських установ на необхідність посилення контролю та вжиття заходів щодо дотримання вимог валютного законодавства, нормативно-правових актів Національного банку України при здійсненні операцій з іноземною валютою.

Враховуючи виявлені Головним управлінням факти порушень банками вимог валютного законодавства та нормативно-правових актів Національного банку України, надсилаємо перелік найбільш поширених порушень з метою запобігання допущенню таких порушень у подальшому.

Додаток: Перелік найбільш поширених порушень валютного законодавства та нормативно-правових актів Національного банку України на 3 арк.

Начальник Головного управління Є. П. Лехіцька

Грінченко Світлана Маратівна

230 16 80

V13WREG@UIHA

Додаток

Перелік найбільш поширених порушень валютного законодавства та нормативно-правових актів Національного банку України

1. Порушення Правил організації статистичної звітності, що подається до Національного банку України (далі – Правила № 124), а саме:

1.1. При складанні статистичної звітності за формами № 503 «Звіт про залучення та обслуговування кредиту за договором з нерезидентом» та № 504 «Прогноз операцій з одержання та обслуговування кредиту за договором з нерезидентом» зазначається інформація щодо руху коштів за кредитами (позиками) від нерезидентів, яка не відповідає операціям, які фактично здійснювалися у відповідний звітний період через банк;

1.2. При складанні статистичної звітності за формою № 538 «Інформація про купівлю безготівкової іноземної валюти за дорученням клієнтів банку, інших банків та уповноваженими банками» (далі – форма № 538) банками допускаються такі помилки:

- мета купівлі іноземної валюти не відповідає підставам для придбання валюти. Так, з кодом мети 07 (куплено з метою збільшення (зменшення) довгої (короткої) відкритої валютної позиції банку) не використовуються коди підстави 4.4 (виконання власних зобов’язань перед банками-кореспондентами, міжнародними системами зв’язку, платіжними системами, інформаційними агенціями) та 1.3 (оплата постійними представництвами нерезидентів участі в міжнародних симпозіумах, конференціях, виставках, культурних і спортивних заходах); з кодом мети 03 (куплено для погашення кредиту, отриманого в уповноваженому банку) не використовується код підстави 3.1.а.3 (виконання зобов’язання резидентів за кредитними договорами про залучення коштів від нерезидентів); з кодом мети 06 (куплено для погашення кредиту, отриманого від нерезидента) не використовується код підстави 3.1.а.1 (виконання зобов’язання резидентів за кредитними договорами перед суб’єктами ринку). Операції з купівлі іноземної валюти для оплати страхових та перестрахових платежів слід відображати із зазначенням коду мети купівлі 02 (куплено для імпорту послуг, робіт) та коду підстави 4.1 (відповідно до Положення про застосування іноземної валюти в страховій діяльності);

- підстава для придбання валюти не відповідає меті купівлі іноземної валюти. Так, у випадку купівлі іноземної валюти з кодом підстави для придбання валюти 2.1.в.2 [неторговельні операції резидентів (за використання прав інтелектуальної власності)] не використовується код мети 06 (куплено для погашення кредиту, отриманого від нерезидента). У цьому випадку необхідно використовувати код мети 04 (куплено з іншою метою);

- відображення суми купленої іноземної валюти з метою сплати відсотків за користування кредитом (порушення вимог пункту 3 Пояснень щодо заповнення форми № 538, викладених у Правилах № 124);

- неправильно зазначаються в колонках 10 та 11 номери та дати документів, на підставі яких виникли зобов'язання в іноземній валюті, для виконання яких купується валюта. Так, у разі відображення операцій з купівлі іноземної валюти за дорученням клієнтів банку на підставі інших документів (крім зовнішньоекономічного контракту, кредитного договору) згідно з Положенням про порядок та умови торгівлі іноземною валютою (далі – Положення № 281) у колонці 10 слід зазначати номер заявки, у колонці 11 - дату заявки, на підставі якої була придбана іноземна валюта;

- не відображаються окремими записами операції з купівлі іноземної валюти для одного клієнта протягом дня за різними контрактами (порушення вимог пункту 5 Пояснень щодо заповнення форми № 538, викладених у Правилах № 124);

- не зазначається дата отримання імпортером продукції відповідно до митної декларації згідно із зовнішньоекономічним контрактом (колонка 13);

1.3. При складанні статистичної звітності за формою № 555 «Звіт про переказ безготівкової іноземної валюти» не включаються операції з переказів іноземної валюти за власними операціями банку, що пов’язані з господарською діяльністю банку (оплата SWIFT, договорів тощо);

1.4. При складанні щомісячної статистичної звітності за формою № 527 «Звіт про оборот готівкової іноземної валюти» та щоденної статистичної звітності за формою № 521 «Інформація про курс та обсяги операцій з готівковою іноземною валютою» мають місце розбіжності між показниками обсягів купівлі-продажу фізичними особами готівкової іноземної валюти;

1.5. Банками надається Головному управлінню статистична звітність, визначена Правилами № 124, з порушенням встановлених Національним банком України строків. Звертаємо увагу, що при поданні банком виправленої статистичної звітності на підставі письмового дозволу Національного банку України необхідно дотримуватися термінів, визначених пунктом 2.11 глави 2 Правил № 124, а саме: для щоденних форм звітності – не пізніше ніж через чотири години робочого дня, для інших форм звітності - не пізніше ніж через три робочих дні після встановленого терміну подання форми.

2. Порушення банками порядку здійснення валютно-обмінних операцій, а саме:

2.1. Відмова у здійсненні валютно-обмінної операції за наявності відповідних коштів для цього, операції сторно ;

2.2. Здійснення операції з продажу готівкової іноземної валюти одній особі в один операційний день у сумі, що перевищує в еквіваленті 150000,00 грн. ;

2.3. Здійснення операції з купівлі готівкової іноземної валюти у фізичних осіб-нерезидентів без оформлення довідки-certificate за формою № 377 ;

2.4. Здійснення дробних трансакцій під час проведення валютно-обмінних операцій ;

2.5. Непроставлення під час здійснення валютно-обмінних операцій в довідках - certificate за формою № 377 літерного коду згідно з кодами валют Класифікатора іноземних валют та банківських металів ;

2.6. Відсутність у доступному для огляду клієнтом місці оглядової інформації ;

2.7. Відсутність у касах банків довідників та інформації щодо банкнот іноземної валюти, які є законним платіжним засобом на території відповідної іноземної держави ;

2.8. Відмова фізичним особам у здійсненні валютно-обмінних операцій за відсутності платіжних карток банку або пред'явленням вимоги оформити картку .

3. Невиконання банками функцій агентів валютного контролю, а саме:

3.1. Несвоєчасне повідомлення або відсутність такого повідомлення податкових органів про порушення клієнтами законодавчо встановлених строків розрахунків за експортно-імпортними операціями, відсутність документів, підтверджуючих стан розрахунків за експортно-імпортними операціями ;

3.2. Здійснення переказів іноземної валюти за межі України за дорученням фізичних осіб резидентів і нерезидентів у сумах, які перевищують законодавчо встановлені обмеження .

4. Порушення банками порядку та технології виконання банківських операцій, саме:

4.1. Нездійснення з розподільчого рахунку обов’язкового продажу іноземної валюти ;

4.2. Нездійснення зарахування коштів іноземного інвестора в національній валюті на розподільчий рахунок .

5. Використання іноземної валюти на території України як засобу платежу без отримання індивідуальної ліцензії на здійснення разової валютної операції при отриманні банком від клієнтів комісійної винагороди в іноземній валюті за операціями з використанням клієнтами спеціальних платіжних засобів .

6. Несвоєчасне надання обслуговуючими банками звернень до Головного управління з пропозиціями про анулювання реєстрації договорів, які передбачають виконання резидентами боргових зобов'язань перед нерезидентами за залученими від нерезидентів кредитами, позиками в іноземній валюті .

7. Несвоєчасне подання банком до Головного управління та неправильне оформлення документів щодо ввезення в Україну готівкової іноземної валюти та банківських металів .

Share this post


Link to post
Share on other sites

Враховуючи виявлені Головним управлінням факти порушень банками вимог валютного законодавства та нормативно-правових актів Національного банку України, надсилаємо перелік найбільш поширених порушень з метою запобігання допущенню таких порушень у подальшому.

Заемщики и их адвокаты уже 5 лет тыкают НБУ носом в эти нарушения, а они вот выявили..."ай, молодцы"(с).

2.7. Відсутність у касах банків довідників та інформації щодо банкнот іноземної валюти, які є законним платіжним засобом на території відповідної іноземної держави ;

Это, кстати, по теме решения в КСУ у Андрея.

4.1. Нездійснення з розподільчого рахунку обов’язкового продажу іноземної валюти ;

Кто бы разжевал вот этот пункт?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest zanarod

Враховуючи виявлені Головним управлінням факти порушень банками вимог валютного законодавства та нормативно-правових актів Національного банку України, надсилаємо перелік найбільш поширених порушень з метою запобігання допущенню таких порушень у подальшому.

Заемщики и их адвокаты уже 5 лет тыкают НБУ носом в эти нарушения, а они вот выявили..."ай, молодцы"(с).

2.7. Відсутність у касах банків довідників та інформації щодо банкнот іноземної валюти, які є законним платіжним засобом на території відповідної іноземної держави ;

Это, кстати, по теме решения в КСУ у Андрея.

4.1. Нездійснення з розподільчого рахунку обов’язкового продажу іноземної валюти ;

Кто бы разжевал вот этот пункт?

К заёмщикам вышеперечисленные нарушения имеют весьма скользкиое отношение и существенно ничего не меняют. Кроме того вышеперечисленные нарушения не влекут за собой признание (не признание) незаконного кредитования в иностранной валюте ;) .

Share this post


Link to post
Share on other sites

Враховуючи виявлені Головним управлінням факти порушень банками вимог валютного законодавства та нормативно-правових актів Національного банку України, надсилаємо перелік найбільш поширених порушень з метою запобігання допущенню таких порушень у подальшому.

Заемщики и их адвокаты уже 5 лет тыкают НБУ носом в эти нарушения, а они вот выявили..."ай, молодцы"(с).

2.7. Відсутність у касах банків довідників та інформації щодо банкнот іноземної валюти, які є законним платіжним засобом на території відповідної іноземної держави ;

Это, кстати, по теме решения в КСУ у Андрея.

4.1. Нездійснення з розподільчого рахунку обов’язкового продажу іноземної валюти ;

Кто бы разжевал вот этот пункт?

на них поступает выручка от экспортных операций, нас не касается

Share this post


Link to post
Share on other sites

нарушения валютного зак-ва в обслуживании "валютных кредитов" спрятаны, на мой взгляд, в подчеркнутом.

ЕЛЕКТРОННЕ ПОВІДОМЛЕННЯ

Головне управління Національного

банку України по м. Києву і

Київській області

Управління контролю та

ліцензування валютних операцій

Керівникам банків Київського регіону

30.01.2013 № 09-009/1880

Щодо дотримання банками вимог валютного законодавства та нормативно-правових актів Національного банку України

Звертаємо увагу керівників банківських установ на необхідність посилення контролю та вжиття заходів щодо дотримання вимог валютного законодавства, нормативно-правових актів Національного банку України при здійсненні операцій з іноземною валютою.

Враховуючи виявлені Головним управлінням факти порушень банками вимог валютного законодавства та нормативно-правових актів Національного банку України, надсилаємо перелік найбільш поширених порушень з метою запобігання допущенню таких порушень у подальшому.

Додаток: Перелік найбільш поширених порушень валютного законодавства та нормативно-правових актів Національного банку України на 3 арк.

Начальник Головного управління Є. П. Лехіцька

Грінченко Світлана Маратівна

230 16 80

V13WREG@UIHA

Додаток

Перелік найбільш поширених порушень валютного законодавства та нормативно-правових актів Національного банку України

1. Порушення Правил організації статистичної звітності, що подається до Національного банку України (далі – Правила № 124), а саме:

1.1. При складанні статистичної звітності за формами № 503 «Звіт про залучення та обслуговування кредиту за договором з нерезидентом» та № 504 «Прогноз операцій з одержання та обслуговування кредиту за договором з нерезидентом» зазначається інформація щодо руху коштів за кредитами (позиками) від нерезидентів, яка не відповідає операціям, які фактично здійснювалися у відповідний звітний період через банк;

1.2. При складанні статистичної звітності за формою № 538 «Інформація про купівлю безготівкової іноземної валюти за дорученням клієнтів банку, інших банків та уповноваженими банками» (далі – форма № 538) банками допускаються такі помилки:

- мета купівлі іноземної валюти не відповідає підставам для придбання валюти. Так, з кодом мети 07 (куплено з метою збільшення (зменшення) довгої (короткої) відкритої валютної позиції банку) не використовуються коди підстави 4.4 (виконання власних зобов’язань перед банками-кореспондентами, міжнародними системами зв’язку, платіжними системами, інформаційними агенціями) та 1.3 (оплата постійними представництвами нерезидентів участі в міжнародних симпозіумах, конференціях, виставках, культурних і спортивних заходах); з кодом мети 03 (куплено для погашення кредиту, отриманого в уповноваженому банку) не використовується код підстави 3.1.а.3 (виконання зобов’язання резидентів за кредитними договорами про залучення коштів від нерезидентів); з кодом мети 06 (куплено для погашення кредиту, отриманого від нерезидента) не використовується код підстави 3.1.а.1 (виконання зобов’язання резидентів за кредитними договорами перед суб’єктами ринку). Операції з купівлі іноземної валюти для оплати страхових та перестрахових платежів слід відображати із зазначенням коду мети купівлі 02 (куплено для імпорту послуг, робіт) та коду підстави 4.1 (відповідно до Положення про застосування іноземної валюти в страховій діяльності);

- підстава для придбання валюти не відповідає меті купівлі іноземної валюти. Так, у випадку купівлі іноземної валюти з кодом підстави для придбання валюти 2.1.в.2 [неторговельні операції резидентів (за використання прав інтелектуальної власності)] не використовується код мети 06 (куплено для погашення кредиту, отриманого від нерезидента). У цьому випадку необхідно використовувати код мети 04 (куплено з іншою метою);

- відображення суми купленої іноземної валюти з метою сплати відсотків за користування кредитом (порушення вимог пункту 3 Пояснень щодо заповнення форми № 538, викладених у Правилах № 124);

- неправильно зазначаються в колонках 10 та 11 номери та дати документів, на підставі яких виникли зобов'язання в іноземній валюті, для виконання яких купується валюта. Так, у разі відображення операцій з купівлі іноземної валюти за дорученням клієнтів банку на підставі інших документів (крім зовнішньоекономічного контракту, кредитного договору) згідно з Положенням про порядок та умови торгівлі іноземною валютою (далі – Положення № 281) у колонці 10 слід зазначати номер заявки, у колонці 11 - дату заявки, на підставі якої була придбана іноземна валюта;

- не відображаються окремими записами операції з купівлі іноземної валюти для одного клієнта протягом дня за різними контрактами (порушення вимог пункту 5 Пояснень щодо заповнення форми № 538, викладених у Правилах № 124);

- не зазначається дата отримання імпортером продукції відповідно до митної декларації згідно із зовнішньоекономічним контрактом (колонка 13);

1.3. При складанні статистичної звітності за формою № 555 «Звіт про переказ безготівкової іноземної валюти» не включаються операції з переказів іноземної валюти за власними операціями банку, що пов’язані з господарською діяльністю банку (оплата SWIFT, договорів тощо);

1.4. При складанні щомісячної статистичної звітності за формою № 527 «Звіт про оборот готівкової іноземної валюти» та щоденної статистичної звітності за формою № 521 «Інформація про курс та обсяги операцій з готівковою іноземною валютою» мають місце розбіжності між показниками обсягів купівлі-продажу фізичними особами готівкової іноземної валюти;

1.5. Банками надається Головному управлінню статистична звітність, визначена Правилами № 124, з порушенням встановлених Національним банком України строків. Звертаємо увагу, що при поданні банком виправленої статистичної звітності на підставі письмового дозволу Національного банку України необхідно дотримуватися термінів, визначених пунктом 2.11 глави 2 Правил № 124, а саме: для щоденних форм звітності – не пізніше ніж через чотири години робочого дня, для інших форм звітності - не пізніше ніж через три робочих дні після встановленого терміну подання форми.

2. Порушення банками порядку здійснення валютно-обмінних операцій, а саме:

2.1. Відмова у здійсненні валютно-обмінної операції за наявності відповідних коштів для цього, операції сторно ;

2.2. Здійснення операції з продажу готівкової іноземної валюти одній особі в один операційний день у сумі, що перевищує в еквіваленті 150000,00 грн. ;

2.3. Здійснення операції з купівлі готівкової іноземної валюти у фізичних осіб-нерезидентів без оформлення довідки-certificate за формою № 377 ;

2.4. Здійснення дробних трансакцій під час проведення валютно-обмінних операцій ;

2.5. Непроставлення під час здійснення валютно-обмінних операцій в довідках - certificate за формою № 377 літерного коду згідно з кодами валют Класифікатора іноземних валют та банківських металів ;

2.6. Відсутність у доступному для огляду клієнтом місці оглядової інформації ;

2.7. Відсутність у касах банків довідників та інформації щодо банкнот іноземної валюти, які є законним платіжним засобом на території відповідної іноземної держави ;

2.8. Відмова фізичним особам у здійсненні валютно-обмінних операцій за відсутності платіжних карток банку або пред'явленням вимоги оформити картку .

3. Невиконання банками функцій агентів валютного контролю, а саме:

3.1. Несвоєчасне повідомлення або відсутність такого повідомлення податкових органів про порушення клієнтами законодавчо встановлених строків розрахунків за експортно-імпортними операціями, відсутність документів, підтверджуючих стан розрахунків за експортно-імпортними операціями ;

3.2. Здійснення переказів іноземної валюти за межі України за дорученням фізичних осіб резидентів і нерезидентів у сумах, які перевищують законодавчо встановлені обмеження .

4. Порушення банками порядку та технології виконання банківських операцій, саме:

4.1. Нездійснення з розподільчого рахунку обов’язкового продажу іноземної валюти ;

4.2. Нездійснення зарахування коштів іноземного інвестора в національній валюті на розподільчий рахунок .

5. Використання іноземної валюти на території України як засобу платежу без отримання індивідуальної ліцензії на здійснення разової валютної операції при отриманні банком від клієнтів комісійної винагороди в іноземній валюті за операціями з використанням клієнтами спеціальних платіжних засобів .

6. Несвоєчасне надання обслуговуючими банками звернень до Головного управління з пропозиціями про анулювання реєстрації договорів, які передбачають виконання резидентами боргових зобов'язань перед нерезидентами за залученими від нерезидентів кредитами, позиками в іноземній валюті .

7. Несвоєчасне подання банком до Головного управління та неправильне оформлення документів щодо ввезення в Україну готівкової іноземної валюти та банківських металів .

удивляет следующее:

проведя массову проверку крупного банка (могу только предположить что это прихват,) проверяющие не не обнаружили ни одной заявы на переказ готивки валюты, ни одного приходного ордера по приему валюты от клиентов, ни одной валютообменной операции с центами, то есть вопиющих нарушений валютообменных операций , кассовой дисциплины. Может этих документов, которые выдаються на руки погашателям кредитов в обмен на внесенные в кассу гривны или доллары в кассе вообще НЕТ? или опять, тут играем, а там рыбу заворачиваем?

а комиссия - это не проценты.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest zanarod

нарушения валютного зак-ва в обслуживании "валютных кредитов" спрятаны, на мой взгляд, в подчеркнутом.

Вот именно спрятаны!

Ничего не говоритса о нарушениях которые могут служить основанием для спора в суде по валютным кредитным отношеним.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Вот именно спрятаны!

Ничего не говоритса о нарушениях которые могут служить основанием для спора в суде по валютным кредитным отношеним.

А может необходимо проверяющим помочь и заслать свои "первичные бухг. документы". Пусть составят акт. Только это надо сделать продумано.

Т.к. по данным жалобам были уже "отказные" со ссылкой - отправляйтесь в суд со стороны НБУ.

У кого какие идеи?

Share this post


Link to post
Share on other sites

А может необходимо проверяющим помочь и заслать свои "первичные бухг. документы". Пусть составят акт. Только это надо сделать продумано.

Т.к. по данным жалобам были уже "отказные" со ссылкой - отправляйтесь в суд со стороны НБУ.

У кого какие идеи?

5. Використання іноземної валюти на території України як засобу платежу без отримання індивідуальної ліцензії на здійснення разової валютної операції при отриманні банком від клієнтів комісійної винагороди в іноземній валюті за операціями з використанням клієнтами спеціальних платіжних засобів .

Что такое специальные платежные средства?

Это какие-то специальные банковские переводы?

Нужно подходить взвешено к этому вопросу.

Я только за то, что бы эти основания были действенными.

Но есть два вышеуказанных вопроса.

А так цепочка прослеживается такая ч. 1 ст. 203, ч. 1 ст. 227, ч. 2 ст. 215 к.д. частично недействителен, как следствие это влияет на цену, что означает, что к.д. весь недействителен согласно ст. 18 ЗУ о ЗПП.

http://antiraid.com.ua/articles/16884-valj...vne-zakona.html

После этого перед украинскими судами остро встанет вопрос – действительны ли валютные договора без наличия у сторон индивидуальной лицензии или нет? Кроме того, возникает еще один резонный вопрос – с какой целью НБУ ввел в заблуждение судей два года назад и зачем именно сейчас признавать отсутствие индивидуальной лицензии нарушением? Ведь за это теперь можно привлечь к ответственности практически любой банк, выдававший и выдающий валютные кредиты без индивидуальной лицензии.

Возможно штрафовать банки и получать деньги в бюджет с целью притормозить конкурентов и вывести свои банки в лидеры рынка?

Share this post


Link to post
Share on other sites

5. Використання іноземної валюти на території України як засобу платежу без отримання індивідуальної ліцензії на здійснення разової валютної операції при отриманні банком від клієнтів комісійної винагороди в іноземній валюті за операціями з використанням клієнтами спеціальних платіжних засобів .

Что такое специальные платежные средства?

Это какие-то специальные банковские переводы?

Нужно подходить взвешено к этому вопросу.

Я только за то, что бы эти основания были действенными.

Но есть два вышеуказанных вопроса.

А так цепочка прослеживается такая ч. 1 ст. 203, ч. 1 ст. 227, ч. 2 ст. 215 к.д. частично недействителен, как следствие это влияет на цену, что означает, что к.д. весь недействителен согласно ст. 18 ЗУ о ЗПП.

http://antiraid.com.ua/articles/16884-valj...vne-zakona.html

После этого перед украинскими судами остро встанет вопрос – действительны ли валютные договора без наличия у сторон индивидуальной лицензии или нет? Кроме того, возникает еще один резонный вопрос – с какой целью НБУ ввел в заблуждение судей два года назад и зачем именно сейчас признавать отсутствие индивидуальной лицензии нарушением? Ведь за это теперь можно привлечь к ответственности практически любой банк, выдававший и выдающий валютные кредиты без индивидуальной лицензии.

Возможно штрафовать банки и получать деньги в бюджет с целью притормозить конкурентов и вывести свои банки в лидеры рынка?

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0474-10

спеціальний платіжний засіб - платіжна картка, мобільний

платіжний інструмент, інший платіжний інструмент, що виконує

функцію засобу ідентифікації, за допомогою якого держатель цього

інструменту здійснює платіжні операції з рахунку платника або

банку, а також інші операції, установлені договором;

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest zanarod

Что такое специальные платежные средства?

Это какие-то специальные банковские переводы?

Закон України "Про платіжні системи та переказ коштів в Україні"

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 1. Визначення термінів та понять:

1.27) платіжна картка - електронний платіжний засіб у вигляді емітованої в установленому законодавством порядку пластикової чи іншого виду картки, що використовується для ініціювання переказу коштів з рахунка платника або з відповідного рахунка банку з метою оплати вартості товарів і послуг, перерахування коштів зі своїх рахунків на рахунки інших осіб, отримання коштів у готівковій формі в касах банків через банківські автомати, а також здійснення інших операцій, передбачених відповідним договором;

1.31) платіжний інструмент - засіб певної форми на паперовому, електронному чи іншому носії інформації, який використовується для ініціювання переказів. До платіжних інструментів належать документи на переказ та електронні платіжні засоби;

Постанова Національного Банку України "Про здійснення операцій з використанням спеціальних платіжних засобів" від 30.04.2010 N 223

1. Затвердити Положення про порядок емісії спеціальних платіжних засобів і здійснення операцій з їх використанням (далі - Положення), що додається.

2. Затвердити Зміни до Інструкції про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах, затвердженої постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 N 492

Положення про порядок емісії спеціальних платіжних засобів і здійснення операцій з їх використанням

п. 1.4. Терміни в цьому Положенні вживаються в такому значенні:

спеціальний платіжний засіб - платіжна картка, мобільний платіжний інструмент, інший платіжний інструмент, що виконує функцію засобу ідентифікації, за допомогою якого держатель цього інструменту здійснює платіжні операції з рахунку платника або банку, а також інші операції, установлені договором;

Share this post


Link to post
Share on other sites

Закон України "Про платіжні системи та переказ коштів в Україні"

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 1. Визначення термінів та понять:

1.27) платіжна картка - електронний платіжний засіб у вигляді емітованої в установленому законодавством порядку пластикової чи іншого виду картки, що використовується для ініціювання переказу коштів з рахунка платника або з відповідного рахунка банку з метою оплати вартості товарів і послуг, перерахування коштів зі своїх рахунків на рахунки інших осіб, отримання коштів у готівковій формі в касах банків через банківські автомати, а також здійснення інших операцій, передбачених відповідним договором;

1.31) платіжний інструмент - засіб певної форми на паперовому, електронному чи іншому носії інформації, який використовується для ініціювання переказів. До платіжних інструментів належать документи на переказ та електронні платіжні засоби;

Постанова Національного Банку України "Про здійснення операцій з використанням спеціальних платіжних засобів" від 30.04.2010 N 223

1. Затвердити Положення про порядок емісії спеціальних платіжних засобів і здійснення операцій з їх використанням (далі - Положення), що додається.

2. Затвердити Зміни до Інструкції про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах, затвердженої постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 N 492

Положення про порядок емісії спеціальних платіжних засобів і здійснення операцій з їх використанням

п. 1.4. Терміни в цьому Положенні вживаються в такому значенні:

спеціальний платіжний засіб - платіжна картка, мобільний платіжний інструмент, інший платіжний інструмент, що виконує функцію засобу ідентифікації, за допомогою якого держатель цього інструменту здійснює платіжні операції з рахунку платника або банку, а також інші операції, установлені договором;

Данное письмо не распространяется на потребительские кредиты.

Кто-то видел решения, где бы кредитный договор признавался хотя частично недействительным на основании незаконности комиссии?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest zanarod

Данное письмо не распространяется на потребительские кредиты.

Кто-то видел решения, где бы кредитный договор признавался хотя частично недействительным на основании незаконности комиссии?

Я выше говорил,что к валютным кредитным договорам данное письмо не имеет отношение.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Данное письмо не распространяется на потребительские кредиты.

Кто-то видел решения, где бы кредитный договор признавался хотя частично недействительным на основании незаконности комиссии?

кредитный договор - это сложный договор, не в аспекте понимания, а потому, что для его исполнения исполняется еще энное кол-во договоров!!! и каждый из них можно оспаривать.

что значит незаконность комиссии? основания? какую комиссию вы имеете в виду?

Share this post


Link to post
Share on other sites

кредитный договор - это сложный договор, не в аспекте понимания, а потому, что для его исполнения исполняется еще энное кол-во договоров!!! и каждый из них можно оспаривать.

что значит незаконность комиссии? основания? какую комиссию вы имеете в виду?

А какая между ними разница?

Главное, что есть последовательность определённых действий согласно гл. 69 ЦК.

Основания незаконности комиссии - отсутствие договора комиссии. Иначе - скрытая услуга, в т. ч. нечестная предпринимательская деятельность.

ИМХО.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Данное письмо не распространяется на потребительские кредиты.

Кто-то видел решения, где бы кредитный договор признавался хотя частично недействительным на основании незаконности комиссии?

Я подал иск о недействительности части КД в части оплаты комиссии за предоставлении кредита в ин.валюте и возврате безосновательно полученных средств. Иск обоснован письмом НБУ №13-135/5657-11177 от 09.11.2005. На предварительное 03.10.2012 банк не явился, жду повестки из суда.

http://zakon.nau.ua/doc/?uid=1045.6712.0

Кстати в еще одном письме НБУ №13-210/1006-2842 от 20.03.2007 можно почитать о комиссии в валюте в контексте договора комиссии.

http://zakon.nau.ua/doc/?uid=1045.7934.0

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...

  • Пользователи