Решение Павлоградского суда о неправомерном повышении процентов Приватбанком


Считаете ли Вы решение справедливым и законным  

7 members have voted

 1. 1. Считаете ли Вы решение справедливым?

  • Да
   7
  • Нет
   0
  • Затрудняюсь ответить
   0
 2. 2. Считаете ли Вы решение законным?

  • Да
   7
  • Нет
   0
  • Затрудняюсь ответить
   0


Recommended Posts

справа 2-1874/09

Р І Ш Е Н Н Я

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 квітня 2009р. Павлоградськиій міськрайонний суд Дніпропетровської області

у складі головуючого судді Литвиненко В.М.

при секретарі Гармаш Ю.В.

з участю представника позивачки: ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Павлограді цивільну справу за позовом ОСОБА_1 до закритого акціонерного товариства комерційний банк «ПриватБанк» про захист прав споживачів банківських послуг

В С Т А Н О В И В

25 лютого 2009р. позивачка ОСОБА_1 звернулася до суду з позовом до ЗАТ КБ «ПриватБанк» про захист прав споживачів банківських послуг.

В обгрунтування позовних вимог вона посилається на те що 20 грудня 2007 року між нею та відповідачем був укладений кредитний договір НОМЕР_1 , згідно якого банк надав їй готівкою кредитні кошти у розмірі 50 400 доларів США з метою їх цільового використання - для придбання нерухомості на строк до 20 грудня 2027 року.

Вона в свою чергу зобов'язалась використати кредитні кошти за цільовим призначенням і своєчасно в період з 15 по 20 число кожного місяця сплачувати банку щомісячний платіж у розмірі 573.74 долара США, який складається з часткової оплати суми основного боргу за кредитом та відсотків за користування кредитними коштами у розмірі 1.03 % на місяць, розрахованих на суму залишку заборгованості за кредитом.

Обов'язки за кредитним договором вона виконувала добросовісно, вносила своєчасно платежі в розмірі, який перевищував встановлений банком розмір мінімального місячного платежу.

В листопаді 2008 року, сплачуючи черговий щомісячний платіж за договором, вона дізналася, що банк без укладення з нею додаткової угоди по договору, навіть не поставивши її до відома, в односторонньому порядку з листопада 2008 року збільшив місячний платіж за договором майже в 2,5 рази.

На її неодноразові письмові звернення до банку з заявами дати письмові пояснення відносно зміни розміру щомісячного платежу за договором, банк відповіді не надає.

Вона вважає дії банку відносно збільшення в односторонньому порядку щомісячного платежу за договором незаконними та такими, що порушують не тільки встановлені законодавством України її цивільні права.

Згідно частини 1 ст. 14 ЦК України цивільні обов'язки між сторонами у цивільних правовідносинах виконуються в межах, встановлених договором або актом цивільного законодавства.

Відповідно до п. 2.3.1 договору банк має право збільшити відсоткову ставку за користування кредитними коштами виключно зі згоди позичальника таких коштів та виключно у разі зміни кон'юктури ринку грошових ресурсів в Україні, а саме: зміні курсу долара США до гривні більше чим на 10% у порівнянні з курсом долара США до гривні, установленого НБУ на день набуття чинності договором, зміни облікової ставки

НБУ, зміни розміру відрахувань у страховий (резервний) фонд або зміні середньозваженої ставки по кредитах банків України у відповідній валюті за статистикою НБУ. Тільки у разі настання таких випадків Банк направляє позичальнику письмове повідомлення про зміну відсоткової ставки за 20 днів до набуття чинності збільшеного розміру відсоткової ставки.

Жодна з подій, вказаних у пункті 2.3.1 договору, не настала.

Таким чином, підвищивши в односторонньому порядку умови кредитного договору, а саме збільшивши в 2.5 рази щомісячний платіж за договором, Банк порушив норми ст. 525 ЦК України, згідно якої зміна умов зобов'язання в односторонньому порядку не допускається.

Крім того, банком порушені норми ст. 11 Закону України «Про захист прав споживачів» НОМЕР_2 від 01.12.2005 року, та пункти 3.1, 3.2, 3.3, 3.5 Правил надання банками України інформації споживачу про умови кредитування та сукупну вартість кредиту, затверджених Постановою Правління НБУ № 168 від 10.05. 2007року, яка зареєстрована Мінюстом України за № 541/13808 від 25.05. 2007 року, а саме: підвищуючи в односторонньому порядку дискримінаційну відносно неї відсоткову ставку, банк не надав їй розрахунку значення цієї процентної ставки, новий графік платежів за кредитним договором або суму щомісячного платежу.

Відповідно до роз'яснень НБУ України на його постанову №319 від 11.10. 2008 року, які викладені у листі НБУ № 18-311\ 3496-14715 від 28.10.2008року, при розрахунку відсоткової ставки за кредитом банки мають право враховувати лише ті зміни облікової ставки НБУ, які можуть відбутися після 13.10. 2008року.

За таких обставин банк зобов'язаний поновити ї порушені права і визнати свої дії відносно односторонньої умов кредитного договору незаконними та поновити дію умов кредитного договору, які були узгоджені між нею та банком та викладені в договорі.

Згідно ст. 22 Закону України «Про захист прав споживачів», у разі порушення прав споживача, останній має право, крім поновлення його порушених прав та стягнення матеріальних збитків , на відшкодування моральних збитків.

Спричинена їй матеріально шкода полягає у тому, що своїми неправомірними діями відповідач змусив її багато часу витрачати на переговори та листування з ним, нервувати, доказувати відповідачу незаконність його вимог, страждати від його цинізму і самовпевненості у своїй безвідповідальності.

Спричинену їй моральну шкоду вона оцінює у 10 000грн

У зв'язку з тим, що у добровільному порядку відповідач не бажає поновити її порушені права, вона змушена звернутися до суду з позовом і просити визнати незаконними дії відповідача відносно зміни ним в одноособовому порядку умов кредитного договору НОМЕР_1 від 20.12.2007р. між нею та «Приватбанком» відносно збільшення щомісячних платежів та зобов'язати відповідача зробити перерахунок за кредитним договором НОМЕР_1 від 20.12.2007р. між нею та «Приватбанком», зарахувавши отриману банком з 01 листопада 2008року різницю по відсоткам від одностороннього збільшення щомісячного платежу за кредитом в рахунок сплати її заборгованості за основною сумою кредиту, стягнути на її користь моральну шкоду в сумі 10 000грн, та судові витрати.

В судовому засіданні представник позивачки підтримала позовні вимоги, а представник відповідача позовне визнав.

Представник третьої особи, сектора головного Дніпропетровського обласного управління у справах захистку прав споживачів у Паавлоградському район, у судове засідання не з'явився.

Вислухавши пояснення представників сторін, вивчивши матеріали справи, суд вважає, що позовні вимоги позивачки підлягають задоволенню частково з наступних підстав.

В судовому засіданні встановлено, що дійсно 20 грудня 2007 року позивачка уклала з відповідачем кредитний договір НОМЕР_1 , згідно якого банк надав їй готівкою кредитні кошти у розмірі 50 400 доларів США з метою їх цільового використання - для придбання нерухомості на строк до 20 грудня 2027 року на умовах щомісячної сплати в період з 15 по 20 число виплат у розмірі 573.74 долара США, які складаються з часткової оплати суми основного боргу за кредитом та пільгових відсотків за користування кредитними коштами у розмірі 1.03 % на місяць, розрахованих на суму залишку заборгованості за кредитом, тому що на день укладення договору позивачка була співробітником «Приватбанку» і мала право на пільги . ( а.с. 6-9).

В жовтні 2008 року ОСОБА_1 звільнилася з роботи, тому банк мав право згідно пунктів 6.2 та 6.2.1. договору НОМЕР_1 змінити відсоткову

ставку за користування кредитом та\або нарахувати додаткову комісію, що фактично виповнив, збільшив місячний платіж за договором майже в 2,5 рази.

При цьому були порушені права позивачки, тому що це було виконано з порушенням пункту 6.8 договору НОМЕР_1 , оскільки нарахування додаткової комісії здійснюється банком в односторонньому порядку в день сповіщення позичальника про нарахування додаткової комісії під розписку. В разі направлення позичальнику письмового повідомлення про нарахування додаткової комісії, додаткова комісія нараховується наступного дня після закінчення семи календарних днів з дня направлення позичальнику повідомлення. При цьому 7ми денний строк повідомлення починає відраховуватись з дня, наступного за днем, в який було направлено повідомлення.

Вимог пунктів 6.2 та 6.2.1 відповідач не виповнив - не сповістив позивачку про нарахування додаткової комісії під розписку і не направив по пошті письмове повідомлення про нарахування додаткової комісії.

Крім того, відповідач порушив пункти 3.1, 3.2, 3.3, 3.5 Правил надання Банками України інформації споживачу про умови кредитування та сукупну вартість кредиту, затверджених Постановою Правління НБУ № 168 від 10.05. 2007року, яка зареєстрована Мінюстом України за № 541/13808 від 25.05. 2007 року, а саме: підвищуючи в односторонньому порядку дискримінаційну відносно неї відсоткову ставку, банк не надав їй розрахунку значення цієї процентної ставки, новий графік платежів за кредитним договором або суму щомісячного платежу.

Згідно ст. 525 ЦК України одностороння відмова від зобов'язання чи одностороння зміна його умов не допускається, якщо інше не встановлене договором чи законом.

Тому слід визнати незаконними дії відповідача відносно зміни ним в одноособовому порядку умов кредитного договору НОМЕР_1 від 20.12.2007р. відносно збільшення щомісячних платежів.

З 01 листопада 2008 року позивачка продовжувала виконувати свої обов'язки за кредитним договором. Вона добросовісно і своєчасно вносила платежі в розмірі, який перевищував встановлений банком розмір мінімального місячного платежу вказаного в договорі НОМЕР_1 , а банк їх зараховував у погашення збільшених відсотків за користування кредитними коштами . В зв'язку з тим, що відповідач порушив права позивачки слід зобов'язати його зробити перерахунок за кредитним договором НОМЕР_1 від 20.12.2007р. між позивачкою та «Приватбанком», зарахувавши отриману банком з 01 листопада 2008року різницю по відсоткам від одностороннього збільшення щомісячного платежу за кредитом в рахунок сплати заборгованості ОСОБА_1 за основною сумою кредиту.

Відповідно до вимог ст.4 Закону України «Про захист прав споживачів» встановлений перелік прав та обов'язків споживачів, а згідно ст.22 цього закону моральна шкода може відшкодовуватись при порушенні цих прав. Порушення відповідачем права ОСОБА_1 не входить в перелік прав споживача , які підлягають захисту згідно приведеного закону, тому в задоволенні позову в частині стягнення з відповідача на її користь моральної шкоди в сумі 10 000грн слід відмовити за безпідставністю.

Судові витрати слід покласти на відповідача: судовий збір в сумі 454грн 30 коп із приведеного розрахунку (а.с. 35) та витрати на інформаційно -технічне забезпечення розгляду справи у розмірі 30 гр. 00 коп (а.с. 1 )

Враховуючи вищевикладене та керуючись ст.ст. 10,60, 131,212,214 ЦПК України, суд

В И Р І Ш И В :

Позов ОСОБА_1 задовольнити частково.

Визнати незаконними дії закритого акціонерного товариства комерційний банк «ПриватБанк» відносно зміни ним в односторонньому порядку умов кредитного договору НОМЕР_1 від 20.12.2007р. між закритим акціонерним товариством комерційний банк «ПриватБанк» з однієї сторони і ОСОБА_1 з другої сторони.

Зобов'язати закрите акціонерне товариство комерційний банк «ПриватБанк» зробити перерахунок за кредитним договором НОМЕР_1 від 20.12.2007р. між закритим акціонерним товариством комерційний банк «ПриватБанк» з однієї сторони і ОСОБА_1 з другої сторони і зарахувати отриману Банком з 01 листопада 2008 року суму різниці по відсоткам від одностороннього збільшення щомісячного платежу за кредитом в рахунок сплати заборгованості ОСОБА_1 за основною сумою кредиту.

Стягнути з закрите акціонерного товариство комерційний банк «ПриватБанк» на користь держави судовий збір в сумі 454 грн 30коп Стягнути з закрите акціонерного товариство комерційний банк «ПриватБанк» на користь державного бюджету м. Павлограда (р/р 31217259700032 код одержувача 24237540 банк «ГУДКУ» в Дніпропетровській області МФО банку 805012 ) витрати на інформаційно -технічне забезпечення розгляду справи у розмірі 30 гр. 00 коп

В іншій частині позову відмовити за безпідставністю

Заява про апеляційне оскарження рішення суду першої інстанції може бути подана в Павлоградський міськрайонний суд протягом десяти днів з дня проголошення рішення.

Апеляційна скарга на рішення суду подається в апеляційний суд Дніпропетровської області через Павлоградський міськрайонний суд протягом двадцяти днів після подання заяви про апеляційне оскарження.

Суддя: В.М. Литвиненко

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...