Юридические тонкости апел. обжалования ухвал и решений суда перв. инст.


Recommended Posts

Мной в райсуд был подан иск "про набуття ПАТ «Ерсте Банк» майна без достатньої правової підстави у вигляді виплат за кредитним договором ; відсутність у кредитному договорі від 04.03.2008 року обов'язкових та важливих згідно законодавства, зокрема Закону України «Про захист прав споживачів» умов договору; неукладеність кредитного договору"

В иске я просил

- На підставі відсутності у кредитному договорі від 04.03.2008р. умов, за якими сторони не досягли згоди та які згідно законодавства є обов'язковими, а саме: чіткого, достовірного та детального розпису загальної вартості кредиту для споживача; достовірной вартості всіх супутніх послуг, зокрема вартості юридичного оформлення і послуг нотаріусів; відсутності у договорі значення реальної процентної ставки; відсутності у договорі чітко та достовірно зазначеного виду і предмету кожної супутньої послуги, яка надається споживачу, взагалі не зазначення обґрунтування вартості супутньої послуги, нормативно-правових актів щодо визначення розмірів зборів та обов'язкових платежів, тарифів нотаріусів, страхових компаній; не зазначення належним чином згідно до вимог законодавства кредитного зобов'язання та не зазначення суми, що підлягає сплаті у гривнях яка визначається за офіційним курсом відповідної валюти на день платежу; відсутності достовірного зазначення в договорі у грошовому виразі валюти абсолютного значення подорожчання кредиту, визнати даний договір - неукладеним (таким, що не відбувся).

- Визнати виплати за кредитним договором від 04.03.2008 року кількістю у 32 (тридцять два) платежи за відсотками у сумі 3 621 (три тисячі шістсот двадцять один) долар США - набутими ПАТ «Ерсте Банк» без достатньої правової підстави.

Основывал требования на следующих основаниях.

1. В кредитном договоре и додатке №1 взаглі не зазначено та не розраховано розмір реальної процентної ставки та замість визначення розміру реальної процентної ставки зазначено які-то незрозумілі букви і знаки запитання.

2. В кредитном договоре и додатке №1 достовірно не зазначено вартость всіх супутніх послуг, у тому числі вартість юридичного оформлення і послуг нотаріусів та в Додатку №1 до данного договору вартість юридичного оформлення та послуг нотаріусів зазначено як «0.00.» (хотя я платил 1200грн. нотариусу и этот факт признан в суде банком, а значит не требует дополнительных доказательств)

3. В кредитному договорі від 04.03.2008 року чітко та достовірно не зазначено у грошовому виразі валюту абсолютного значення подорожчання кредиту та є відповідна графа в Додатку №1, де валютою подорожчання кредиту є гривня у сумі 10 775, 53грн., проте банк заявляє що це не 10 775, 53 гривень, а 10 775, 53 доларів США, тобто дана сума визначена не чітко та не достовірно. (Враховуючи, що при підписанні кредитного договору позичальник виходив з того, що йому доведеться переплатити за кредитом 10 775, 53 гривень, а банк виходив з того що дана сума буде в доларах США, то згідно ч. 1 ст. 638 ЦК України можна зробити однозначний висновок що сторони не досягли згоди по даній умові договору та такий договір вважається неукладеним (таким, що не відбувся).)

Тоесть классическое нарушение ч..ч. 2, 4 ст.11 Закону України «Про захист прав споживачів», п.п. 3.1., 3.3., 3.4. «Правил надання банками України інформації споживачу про умови кредитування та сукупну вартість кредиту» які затвердженні постановою Національного банку України № 168 від 10 травня 2007 року.

И соответственно это приводит к следующим выводам:

Згідно ст. 638 ЦК України договір є укладеним, якщо сторони в належній формі досягли згоди з усіх істотних умов договору. Істотними умовами договору є умови про предмет договору, умови, що визначені законом як істотні або є необхідними для договорів даного виду, а також усі ті умови, щодо яких за заявою хоча б однієї із сторін має бути досягнуто згоди.

Суть цієї норми в тому, що сторони повинні зафіксувати ті умови, які є необхідними для договорів даного виду.

Виходячи із системного тлумачення норм ЦК України, можна дійти до наступного визначення неукладеного договору, а саме якщо сторони не досягли згоди за всіма істотними умовами договору, такий договір вважається неукладеним (таким, що не відбувся).

Отже, правовий наслідок неузгодження сторонами істотних для договорів даного виду умов договору полягає у відсутності такого договору та зобов'язання, що є наслідком укладення кредитного договору, між сторонами не виникли.

У відповідності до п. 8 Постанови Пленуму ВСУ "Про судову практику розгляду цивільних справ про визнання правочинів недійсними" від 6 листопада 2009 року № 9, не укладений договір не породжує для його сторін прав та обов'язків, на досягнення яких було спрямоване їх волевиявлення при його документальному оформленні. В разі передчасної передачі на виконання юридично ще не укладеного договору коштів, право на ці кошти у набувача не виникає і власник може витребувати його в порядку, встановленому главою 83 ЦК України.

Виплати за кредитним договором набути банком без достатньої правової підстави, тому що як вважає позивач даний кредитний договір є неукладеним і сторони в належній формі не досягли згоди його істотних умов та зміст яких неможливо встановити виходячи з норм чинного законодавства, що у свою чергу позбавило ПАТ «Ерсте Банк» права на отримання відсотків, які йому належало бути сплаченими позичальником згідно до норм ст. 1054 ЦК України.

Кроме того я подал клопотання про призначення судово - економічної експертизи

Для з'ясування обставин, що мають значення для справи і потребують спеціа¬льних знань пов'язаних зі складними фінансово-економічними або бухгалтерськими розрахунками, позивач вважає за необхідне порушити перед експертом такі питання:

1. Який розмір реальної процентної ставки за кредитним договором на момент укладання договору без урахування витрат на юридичне оформлення кредиту у сумі 237,62 доларів США (1 200грн.) понесених позивачем при оформленні договору?

2. Який розмір реальної процентної ставки за кредитним договором на момент укладання договору, з урахуванням витрат на юридичне оформлення кредиту у сумі 237,62 доларів США (1 200грн.) понесених позивачем при оформленні договору ?

3. Чи відповідає розмір реальної процентної ставки зазначений у Графіку платежів, вказаному у Додатку № 1 до кредитного договору умовам кредитного договору

від 04.03.2008 року та Постанові НБУ № 168 від 10.05.2007р. ?

4. Який розмір абсолютного значення подорожчання кредиту (у доларовому і гривневому вираженні) відповідно до умов кредитного договору від 04.03.2008р. та Постанові НБУ № 168 від 10.05.2007р. з урахуванням витрат на юридичне оформлення кредиту у сумі 237,62 доларів США (1 200грн.) понесених позивачем при оформленні договору ?

5. Який розмір абсолютного значення подорожчання кредиту (у доларовому і гривневому вираженні) відповідно до умов кредитного договору та Постанові НБУ № 168 від 10.05.2007р. без урахування витрат на юридичне оформлення кредиту у сумі 237,62 доларів США (1 200грн.) понесених позивачем при оформленні договору ?

6. Чи відповідає значення абсолютного подорожчання кредиту в сумі 10 755,53грн. вказане в Графіку платежів (додаток № 1 до кредитного договору) умовам кредитного договору від 04.03.2008р та Постанові НБУ № 168 від 10.05.2007р. з урахуванням витрат на юридичне оформлення кредиту у сумі 237,62 доларів США (1 200грн.) понесених позивачем при оформленні договору ?

Иск подан на основании нарушений Закону України «Про захист прав споживачів» и естественно судебный сбор я не платил. Судья же поступила следующим образом, оставила клопотання про призначення судово - економічної експертизи без движения на основании того, что не оплачен судебный сбор (ст. 133 ЦПК) и предложила до следующего заседания устранить недостатки и оплатить сбор, что я и сделал. Но на следующем заседании ухвалой отказала в проведении экспертизы мотивируя тем, что "законодательство не требует обязательного проведения экспертизы и в материалах дела есть достаточно данных на основании которых суд может рассмотреть дело по сути." Эта ухвала не подлежит обжалованию.

На этом же заседании быстренько провела дебаты и приняла решение в котором отказала мне в удовлетворении исковых требований в полном объеме как необосновательных (зачитана только резолютивная часть, полное решение позже).

1. Я хочу во первых обжаловать в апелляции ухвалу об отказе проведения экспертизы (хотя она не подлежит обжалованию, но помоему есть решение КС что любую ухвалу можно обжаловать)

2. Ну и конечно подать апелляцию на решение суда отказавшего в удовлетворении исковых требований.

Как обжаловать отдельно ухвалу об отказе в экспертизе и что просить в апелляции (настаивать чтоб апеляшка назначила экспертизу), ведь решение по данному делу уже принято без экспертизы?????

Link to comment
Share on other sites

Мной в райсуд был подан иск "про набуття ПАТ «Ерсте Банк» майна без достатньої правової підстави у вигляді виплат за кредитним договором ; відсутність у кредитному договорі від 04.03.2008 року обов'язкових та важливих згідно законодавства, зокрема Закону України «Про захист прав споживачів» умов договору; неукладеність кредитного договору"

В иске я просил

- На підставі відсутності у кредитному договорі від 04.03.2008р. умов, за якими сторони не досягли згоди та які згідно законодавства є обов'язковими, а саме: чіткого, достовірного та детального розпису загальної вартості кредиту для споживача; достовірной вартості всіх супутніх послуг, зокрема вартості юридичного оформлення і послуг нотаріусів; відсутності у договорі значення реальної процентної ставки; відсутності у договорі чітко та достовірно зазначеного виду і предмету кожної супутньої послуги, яка надається споживачу, взагалі не зазначення обґрунтування вартості супутньої послуги, нормативно-правових актів щодо визначення розмірів зборів та обов'язкових платежів, тарифів нотаріусів, страхових компаній; не зазначення належним чином згідно до вимог законодавства кредитного зобов'язання та не зазначення суми, що підлягає сплаті у гривнях яка визначається за офіційним курсом відповідної валюти на день платежу; відсутності достовірного зазначення в договорі у грошовому виразі валюти абсолютного значення подорожчання кредиту, визнати даний договір - неукладеним (таким, що не відбувся).

- Визнати виплати за кредитним договором від 04.03.2008 року кількістю у 32 (тридцять два) платежи за відсотками у сумі 3 621 (три тисячі шістсот двадцять один) долар США - набутими ПАТ «Ерсте Банк» без достатньої правової підстави.

Основывал требования на следующих основаниях.

1. В кредитном договоре и додатке №1 взаглі не зазначено та не розраховано розмір реальної процентної ставки та замість визначення розміру реальної процентної ставки зазначено які-то незрозумілі букви і знаки запитання.

2. В кредитном договоре и додатке №1 достовірно не зазначено вартость всіх супутніх послуг, у тому числі вартість юридичного оформлення і послуг нотаріусів та в Додатку №1 до данного договору вартість юридичного оформлення та послуг нотаріусів зазначено як «0.00.» (хотя я платил 1200грн. нотариусу и этот факт признан в суде банком, а значит не требует дополнительных доказательств)

3. В кредитному договорі від 04.03.2008 року чітко та достовірно не зазначено у грошовому виразі валюту абсолютного значення подорожчання кредиту та є відповідна графа в Додатку №1, де валютою подорожчання кредиту є гривня у сумі 10 775, 53грн., проте банк заявляє що це не 10 775, 53 гривень, а 10 775, 53 доларів США, тобто дана сума визначена не чітко та не достовірно. (Враховуючи, що при підписанні кредитного договору позичальник виходив з того, що йому доведеться переплатити за кредитом 10 775, 53 гривень, а банк виходив з того що дана сума буде в доларах США, то згідно ч. 1 ст. 638 ЦК України можна зробити однозначний висновок що сторони не досягли згоди по даній умові договору та такий договір вважається неукладеним (таким, що не відбувся).)

Тоесть классическое нарушение ч..ч. 2, 4 ст.11 Закону України «Про захист прав споживачів», п.п. 3.1., 3.3., 3.4. «Правил надання банками України інформації споживачу про умови кредитування та сукупну вартість кредиту» які затвердженні постановою Національного банку України № 168 від 10 травня 2007 року.

И соответственно это приводит к следующим выводам:

Згідно ст. 638 ЦК України договір є укладеним, якщо сторони в належній формі досягли згоди з усіх істотних умов договору. Істотними умовами договору є умови про предмет договору, умови, що визначені законом як істотні або є необхідними для договорів даного виду, а також усі ті умови, щодо яких за заявою хоча б однієї із сторін має бути досягнуто згоди.

Суть цієї норми в тому, що сторони повинні зафіксувати ті умови, які є необхідними для договорів даного виду.

Виходячи із системного тлумачення норм ЦК України, можна дійти до наступного визначення неукладеного договору, а саме якщо сторони не досягли згоди за всіма істотними умовами договору, такий договір вважається неукладеним (таким, що не відбувся).

Отже, правовий наслідок неузгодження сторонами істотних для договорів даного виду умов договору полягає у відсутності такого договору та зобов'язання, що є наслідком укладення кредитного договору, між сторонами не виникли.

У відповідності до п. 8 Постанови Пленуму ВСУ "Про судову практику розгляду цивільних справ про визнання правочинів недійсними" від 6 листопада 2009 року № 9, не укладений договір не породжує для його сторін прав та обов'язків, на досягнення яких було спрямоване їх волевиявлення при його документальному оформленні. В разі передчасної передачі на виконання юридично ще не укладеного договору коштів, право на ці кошти у набувача не виникає і власник може витребувати його в порядку, встановленому главою 83 ЦК України.

Виплати за кредитним договором набути банком без достатньої правової підстави, тому що як вважає позивач даний кредитний договір є неукладеним і сторони в належній формі не досягли згоди його істотних умов та зміст яких неможливо встановити виходячи з норм чинного законодавства, що у свою чергу позбавило ПАТ «Ерсте Банк» права на отримання відсотків, які йому належало бути сплаченими позичальником згідно до норм ст. 1054 ЦК України.

Кроме того я подал клопотання про призначення судово - економічної експертизи

Для з'ясування обставин, що мають значення для справи і потребують спеціа¬льних знань пов'язаних зі складними фінансово-економічними або бухгалтерськими розрахунками, позивач вважає за необхідне порушити перед експертом такі питання:

1. Який розмір реальної процентної ставки за кредитним договором на момент укладання договору без урахування витрат на юридичне оформлення кредиту у сумі 237,62 доларів США (1 200грн.) понесених позивачем при оформленні договору?

2. Який розмір реальної процентної ставки за кредитним договором на момент укладання договору, з урахуванням витрат на юридичне оформлення кредиту у сумі 237,62 доларів США (1 200грн.) понесених позивачем при оформленні договору ?

3. Чи відповідає розмір реальної процентної ставки зазначений у Графіку платежів, вказаному у Додатку № 1 до кредитного договору умовам кредитного договору

від 04.03.2008 року та Постанові НБУ № 168 від 10.05.2007р. ?

4. Який розмір абсолютного значення подорожчання кредиту (у доларовому і гривневому вираженні) відповідно до умов кредитного договору від 04.03.2008р. та Постанові НБУ № 168 від 10.05.2007р. з урахуванням витрат на юридичне оформлення кредиту у сумі 237,62 доларів США (1 200грн.) понесених позивачем при оформленні договору ?

5. Який розмір абсолютного значення подорожчання кредиту (у доларовому і гривневому вираженні) відповідно до умов кредитного договору та Постанові НБУ № 168 від 10.05.2007р. без урахування витрат на юридичне оформлення кредиту у сумі 237,62 доларів США (1 200грн.) понесених позивачем при оформленні договору ?

6. Чи відповідає значення абсолютного подорожчання кредиту в сумі 10 755,53грн. вказане в Графіку платежів (додаток № 1 до кредитного договору) умовам кредитного договору від 04.03.2008р та Постанові НБУ № 168 від 10.05.2007р. з урахуванням витрат на юридичне оформлення кредиту у сумі 237,62 доларів США (1 200грн.) понесених позивачем при оформленні договору ?

Иск подан на основании нарушений Закону України «Про захист прав споживачів» и естественно судебный сбор я не платил. Судья же поступила следующим образом, оставила клопотання про призначення судово - економічної експертизи без движения на основании того, что не оплачен судебный сбор (ст. 133 ЦПК) и предложила до следующего заседания устранить недостатки и оплатить сбор, что я и сделал. Но на следующем заседании ухвалой отказала в проведении экспертизы мотивируя тем, что "законодательство не требует обязательного проведения экспертизы и в материалах дела есть достаточно данных на основании которых суд может рассмотреть дело по сути." Эта ухвала не подлежит обжалованию.

На этом же заседании быстренько провела дебаты и приняла решение в котором отказала мне в удовлетворении исковых требований в полном объеме как необосновательных (зачитана только резолютивная часть, полное решение позже).

1. Я хочу во первых обжаловать в апелляции ухвалу об отказе проведения экспертизы (хотя она не подлежит обжалованию, но помоему есть решение КС что любую ухвалу можно обжаловать)

2. Ну и конечно подать апелляцию на решение суда отказавшего в удовлетворении исковых требований.

Как обжаловать отдельно ухвалу об отказе в экспертизе и что просить в апелляции (настаивать чтоб апеляшка назначила экспертизу), ведь решение по данному делу уже принято без экспертизы?????

ст.301 ЦПК Підготовка розгляду справи апеляційним судом , п.6 " за клопотанням сторін та інших осіб, які беруть участь у справі, вирішує питання про виклик свідків, призначення експертизи, витребування доказів, судових доручень щодо збирання доказів, залучення до участі у справі спеціалістів, перекладача" .

Пишите Клопотання отдельное , как приложение к апеляции.

Link to comment
Share on other sites

У меня тоже отказ по таким основаниям. Два раза подавала под разным углом. Тупо пишут все согласовали и все соответствует.

У мене аналогічна, ситуація але і апеляційний суд відмовив щодо застосування п.6 ст.301 ЦПК, а ВССУ не взяв до розгляду по ст.328 ЦПК.

епер залишається тільки у ВСУ через неодакове застосування але чи допустить знову ж таки ВССУ.

Link to comment
Share on other sites

У меня тоже отказ по таким основаниям. Два раза подавала под разным углом. Тупо пишут все согласовали и все соответствует.

У мене аналогічна, ситуація але і апеляційний суд відмовив щодо застосування п.6 ст.301 ЦПК, а ВССУ не взяв до розгляду по ст.328 ЦПК.

тепер залишається тільки у ВСУ через неодакове застосування, але чи допустить знову ж таки ВССУ.

Link to comment
Share on other sites

У меня тоже отказ по таким основаниям. Два раза подавала под разным углом. Тупо пишут все согласовали и все соответствует.

Так вот для этого я и хотел привлечь эксперта, чтоб он хоть косвенно но доказал, что не согласовали и не соответствует.
Link to comment
Share on other sites

ст.301 ЦПК Підготовка розгляду справи апеляційним судом , п.6 " за клопотанням сторін та інших осіб, які беруть участь у справі, вирішує питання про виклик свідків, призначення експертизи, витребування доказів, судових доручень щодо збирання доказів, залучення до участі у справі спеціалістів, перекладача" .

Пишите Клопотання отдельное , как приложение к апеляции.

Ну это ясно что при подготовке к обжалованию самого решения можно подать ходатайство. А если все таки пытаться обжаловать саму ухвалу об отказе в экспертизе, о чем просить в жалобе апелляцию?
Link to comment
Share on other sites

Ну это ясно что при подготовке к обжалованию самого решения можно подать ходатайство. А если все таки пытаться обжаловать саму ухвалу об отказе в экспертизе, о чем просить в жалобе апелляцию?

У мене в рішенні суддя окрему Ухвалу у відмові не виносила, я повторив в апеляції клопотання про експертизу, про витребування первинних документів та задоволення позовних вимог, але і апеляція відмовила винісше окрему УХВАЛУ (КОРУПЦІЯ), де і що доказувати якщо "вітер дме з одної СТОРОНИ, а ВССУ не бере до розгляду??

Link to comment
Share on other sites

У мене в рішенні суддя окрему Ухвалу у відмові не виносила, я повторив в апеляції клопотання про експертизу, про витребування первинних документів та задоволення позовних вимог, але і апеляція відмовила винісше окрему УХВАЛУ (КОРУПЦІЯ), де і що доказувати якщо "вітер дме з одної СТОРОНИ, а ВССУ не бере до розгляду??

И чем в ухвалі мотивирован отказ?
Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...
  • Пользователи

    No members to show