Нацфинуслуг указал на противозаконность передачи долгов физлиц по договору факторинга


Recommended Posts

ну дык, товарищи, призываю подавать встречку по частковий недийсности договора переуступки в части передачи лично Вашего договора споживчого кредиту.

При этом, автоматически соответчиком становиццо Ваш любимый "старый" банк, третьи особы - Нацкомфинпослуг, если договор валютный - то в обязательном порядке Нацбанка, третей третьей особой может еще выступить Споживча инспекция.

Если соответчег неявится в заседание, или от него не придет уведомление, что он получил повестку, то будет перенос заседания. А так как наши "старые" банки либо почили, либо "на морозе" - то такая встречка еще и существенно удлиннит весь процесс.

 • Like 1
Link to post
Share on other sites
 • Replies 530
 • Created
 • Last Reply

Top Posters In This Topic

Top Posters In This Topic

Popular Posts

всем привет и с праздниками! Сразу прошу прощения за грамматику (не мое) с интересом перечитал 12 последних страниц топика (особенно переписку с банковскими работниками), так вот поделюсь своими мале

Это не насчет потребов. Это касается больших пулов долгов, как сделал ПИБ, УкрСиб... Там 1 000 студентов с долгами за телефоны по 2000 грн , что равно  2 000 000 грн...И десяток внезапно пропавших О

Кеп  Зачем вы ей это обьясняете? Она обычный нувориш. И пока она при кормушке, с рук хозяина, ей всё по барабану. Когда её вытолкнут под зад коленом (а это рано или поздно случится), она начнет петь

Posted Images

Лист №8701/11-12 від 08.07.2009 Держфінпослуг Щодо факторингу

Текст правового акту із змінами та доповненнями на жовтень 2010 року

ДЕРЖАВНА КОМІСІЯ З РЕГУЛЮВАННЯ РИНКІВ
ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ УКРАЇНИ

Л И С Т
08.07.2009 N 8701/11-12

Щодо факторингу


Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг України (далі - Держфінпослуг) розглянуто Ваш лист від 26.05.2009 за N 14/1-272 щодо договорів про відступлення прав вимог.

Держфінпослуг відповідно до повноважень, встановлених Законом України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг" ( 2664-14 ) (далі - Закон), не наділена повноваженнями щодо надання роз'яснень законів України. 

Повноваження щодо роз'яснення законодавства мають Міністерство юстиції України, комітети Верховної Ради України, інші органи державної влади в межах своєї компетенції та за умови законодавчого закріплення за ними права надавати роз'яснення.

Разом з тим, відповідно до повноважень, визначених статтею 28 Закону ( 2664-14 ), Держфінпослуг вважає за необхідне зазначити.

Відповідно до пункту 5 частини першої статті 1 Закону ( 2664-14 ) фінансовою послугою є операції з фінансовими активами, що здійснюються в інтересах третіх осіб за власний рахунок чи за рахунок цих осіб, а у випадках, передбачених законодавством, - і за рахунок залучених від інших осіб фінансових активів, з метою отримання прибутку або збереження реальної вартості фінансових активів. Будь-які операції з фінансовими активами, що відповідають цим критеріям мають ознаки фінансової послуги. Проте не всі такі операції або сукупність операцій з фінансовими активами віднесені законодавством до того чи іншого виду фінансування послуги.

Статтею 4 Закону ( 2664-14 ) до фінансових послуг віднесено факторинг.

Держфінпослуг розпорядженням від 03.04.2009 р. N 231 ( z0373-09 ), зареєстрованим Міністерство юстиції України 23.04.2009 р. за N 373/16389, до фінансової послуги факторингу віднесла сукупність таких операцій з фінансовими активами (крім цінних паперів та похідних цінних паперів):
1) фінансування клієнтів - суб'єктів господарювання, які уклали договір, з якого випливає право грошової вимоги;
2) набуття відступленого права грошової вимоги, у тому числі права вимоги, яке виникне в майбутньому, до боржників - суб'єктів господарювання за договором, на якому базується таке відступлення;
3) отримання плати за користування грошовими коштами, наданими у розпорядження клієнта, у тому числі шляхом дисконтування суми боргу, розподілу відсотків, винагороди, якщо інший спосіб оплати не передбачено договором, на якому базується відслуплення.

Відповідно до вимог частини 3 статті 1079 Цивільного кодексу України ( 435-15 ) фактором може бути банк або небанківська фінансова установа, яка отримала цей статус відповідно до законодавства.

Статтею 34 Закону України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг" ( 2664-14 ) визначено види діяльності, на які Держфінпослуг може надавати фінансовим установами ліцензії, а саме страхової дальності, діяльності з накопичувального пенсійного забезпечення, надання фінансових кредитів за рахунок залучення коштів та діяльність з надання будь-яких фінансових послуг, що передбачають пряме або опосередковане залучення фінансових активів від фізичних осіб.

Статтею 202 Кримінального кодексу України ( 2341-14 ) передбачено, що здійснення банківської діяльності, банківських операцій або іншої діяльності з надання фінансових послуг, а також професійної діяльності на ринку цінних паперів без набуття статусу фінансової установи чи без спеціального дозволу (ліцензії), якщо законом передбачено набуття статусу фінансової установи чи одержання спеціального дозволу (ліцензії) для здійснення зазначених видів діяльності, або з порушенням умов ліцензування, якщо не було пов'язано з отриманням доходу у великих розмірах карається штрафом від тисячі до трьох тисяч неоподаткованих мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк до трьох років, з позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Заступник Голови В.Левченко

 • Like 2
Link to post
Share on other sites

Щодо операцій з відступлення права грошової вимоги

По состоянию на 27 марта 2007 года

- На главную страницу -

       ДЕРЖАВНА КОМІСІЯ З РЕГУЛЮВАННЯ РИНКІВ          ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ УКРАЇНИ               Л И С Т           05.10.2005 N 1139/11-8    Держкомісією з регулювання ринків фінансових послуг Українирозглянуто лист ТОВ щодо операцій з відступлення права грошовоївимоги.   Згідно з частиною першою ст. 1077 ЦКУ ( 435-15 ) за договоромфакторингу (фінансування під відступлення права грошової вимоги)одна сторона (фактор) передає або зобов'язується передати грошовікошти в розпорядження другої сторони (клієнта) за плату, а клієнтвідступає або зобов'язується відступити факторові своє правогрошової вимоги до третьої особи (боржника). Предметом договоруфакторингу відповідно до ст. 1078 ЦКУ може бути право грошовоївимоги, строк платежу за якою настав (наявна вимога), а такожправо вимоги, яке виникне в майбутньому (майбутня вимога).   Таким чином, операції з відступлення клієнтом права грошовоївимоги за зобов'язаннями боржника, які передбачають передачуфактором за плату в розпорядження клієнта грошових коштів, маютьздійснюватися на підставі договору факторингу.   Підпунктом 11 частини першої ст. 4 Закону України "Профінансові послуги та державне регулювання ринків  фінансовихпослуг" ( 2664-14 ) (далі - Закон) факторинг віднесений дофінпослуг.   Відповідно до ст. 1079 ЦКУ ( 435-15 ) фактором може бути банкабо  фінансова установа, а також фізична особа - СПД, якавідповідно до закону має право здійснювати факторингові операції.Клієнтом у договорі факторингу може бути фізична або юридичнаособа, яка є СПД.   Таким чином, юридична особа, що має намір надавати послуги зфакторингу,  повинна набути статусу фінустанови. Фінустановоюзгідно зі ст. 1 Закону ( 2664-14 ) є юридична особа, якавідповідно до закону надає одну чи декілька фінпослуг та якавнесена до відповідного реєстру у порядку, встановленому законом.Частиною першою  ст.  1 Закону встановлюється, що діяльністьфінустанов з надання фінпослуг  має  бути  виключним  видомдіяльності.  Порядок та вимоги щодо внесення інформації профінкомпанії до Держреєстру фінустанов установлюються  Законом,Положенням про Держреєстр фінустанов, затвердженим розпорядженнямДержфінпослуг від 28.08.2003 р. N 41 ( z0797-03 ), зареєстрованиму Мін'юсті України 11.09.2003 р. за N 797/8118, та Положенням провнесення інформації щодо фінкомпаній до Держреєстру фінустанов тавстановлення  вимог  до  облікової  та  реєструючої  системифінкомпаній,  затвердженим  розпорядженням  Держфінпослуг  від05.12.2003 р. N 152 ( z1252-03 ), зареєстрованим у Мін'юстіУкраїни 29.12.2003 р. за N 1252/8573. Перший заступник Голови                 А.Литвин
Link to post
Share on other sites

Абсолютно согласна с предыдущим оратором: физик-заемщик в данном случае предмет торга. А как там насчет крепостного права в стране? Торговля физиками вроде как была запрещена с 1861 года. Да и вродь как ЗПП в стране есть. Заемщики типа ж не за долгом пошли в банки а за УСЛУГАМИ... и жаждют получать услуги у конкретного юрика. А если конкретный юрик не хочет - или не может, то токмо через правонаступництво, т.е. фактическую "кончину" предыдущего юрика и замену его на следующего путем подписания доп. соглашения.


- На главную страницу -

     Пожалуйста, поподробнее о подписании доп. соглашения и чем подтверджается правонаступныцтво.У меня проигран суд по ЗПС в первой инстанции, апеляция и касация. Касация вынесла решение в пользу банка, которого на момент вынесения ухвалы уже не существовало, он был перекуплен другим банком. Обжаловать в ВСУ? Видповидача уже не существует. Юрист теперешнего банка сказал, что готовит иск о подтверджении права требования в суд. Мне не предоставили никаких документов о смене кредитора, хотя запрос мною оновому банку направлен.
Link to post
Share on other sites

Подал  основании этой темы встречный иск о признании договора купли-продажи кредитного портфеля ОТП Факторинг недействительным вместе с ЗПП.  Районный суд откладывал 3 раза, потому как  ответчик ОТП Факторинг не являлся. Ухвалою суда постановили до 28  ноября  ОТП факторинг должен предоставить много документов о покупке-продаже кредитного портфеля, документы перед укладанням кредита и т.д.. Ничего и никто не предоставил. Сегодня заседание  четвёртое и посмотрим что будет :) Если  надо выложу иск здесь или  в ветку Факторинга ?

Link to post
Share on other sites

Подал  основании этой темы встречный иск о признании договора купли-продажи кредитного портфеля ОТП Факторинг недействительным вместе с ЗПП.  Районный суд откладывал 3 раза, потому как  ответчик ОТП Факторинг не являлся. Ухвалою суда постановили до 28  ноября  ОТП факторинг должен предоставить много документов о покупке-продаже кредитного портфеля, документы перед укладанням кредита и т.д.. Ничего и никто не предоставил. Сегодня заседание  четвёртое и посмотрим что будет :) Если  надо выложу иск здесь или  в ветку Факторинга ?

 

  Очень нужно, буду благодарна. Сообщите о результатах заседания.

Link to post
Share on other sites

Подал  основании этой темы встречный иск о признании договора купли-продажи кредитного портфеля ОТП Факторинг недействительным вместе с ЗПП.  Районный суд откладывал 3 раза, потому как  ответчик ОТП Факторинг не являлся. Ухвалою суда постановили до 28  ноября  ОТП факторинг должен предоставить много документов о покупке-продаже кредитного портфеля, документы перед укладанням кредита и т.д.. Ничего и никто не предоставил. Сегодня заседание  четвёртое и посмотрим что будет :) Если  надо выложу иск здесь или  в ветку Факторинга ?

 

  Очень нужно, буду благодарна. Сообщите о результатах заседания.

Присоединяюсь к просьбе. Спасибо заранее.

Link to post
Share on other sites

Только что прошло заседание. Явился представитель ОТП фаторинг и заявил что будет апеллировать ухвалу Районного суда о предоставлении доказательств. Судья назначил на 25 декабря заседание. Адвокат готовит более уточненный иск на следующей недельке выложу. Там больше "крючков".

Link to post
Share on other sites

Только что прошло заседание. Явился представитель ОТП фаторинг и заявил что будет апеллировать ухвалу Районного суда о предоставлении доказательств. Судья назначил на 25 декабря заседание. Адвокат готовит более уточненный иск на следующей недельке выложу. Там больше "крючков".

 

  Нормально! Они хотят оспорить требование суда предоставить доказательства? Действительно, суд обнаглел - доки требует! :) 

 • Like 2
Link to post
Share on other sites

эта ухвала не обжалуется:

 

Стаття 293. Ухвали, на які можуть бути подані скарги окремо
від рішення суду

1. Окремо від рішення суду можуть бути оскаржені в
апеляційному порядку ухвали суду першої інстанції щодо:

1) відмови у прийнятті заяви про видачу судового наказу або
скасуванні судового наказу;

2) забезпечення позову, а також щодо скасування забезпечення
позову;
{ Офіційне тлумачення положення пункту 2 частини першої статті 293
див. в Рішенні Конституційного Суду N 12-рп/2010 ( v012p710-10 )
від 28.04.2010 }


3) повернення заяви позивачеві (заявникові);

4) відмови у відкритті провадження у справі;

5) відкриття провадження у справі з недотриманням правил
підсудності;

6) передачі справи на розгляд іншому суду;

7) відмови поновити або продовжити пропущений процесуальний
строк;

8) визнання мирової угоди за клопотанням сторін;

9) визначення розміру судових витрат;

10) внесення виправлень у рішення;

11) відмови ухвалити додаткове рішення;

12) роз'яснення рішення;
{ Офіційне тлумачення положення пункту 12 частини першої статті
293 див. в Рішенні Конституційного Суду N 18-рп/2010
( v018p710-10 ) від 08.07.2010 }


13) зупинення провадження у справі;

14) закриття провадження у справі;

15) залишення заяви без розгляду;

16) залишення заяви про перегляд заочного рішення без
розгляду;

17) відмови у відкритті провадження за нововиявленими
обставинами;
{ Пункт 17 частини першої статті 293 в редакції Закону N 4176-VI
( 4176-17 ) від 20.12.2011 }


18) видачі дубліката виконавчого листа;
{ Офіційне тлумачення положення пункту 18 частини першої статті
293 див. в Рішенні Конституційного Суду N 3-рп/2010
( v003p710-10 ) від 27.01.2010 }


19) поновлення пропущеного строку для пред'явлення
виконавчого документа до виконання;

20) відстрочки і розстрочки, зміни чи встановлення способу і
порядку виконання рішення;

21) тимчасового влаштування дитини до дитячого або
лікувального закладу;

22) оголошення розшуку відповідача (боржника) або дитини;

23) примусового проникнення до житла;

24) звернення стягнення на грошові кошти, що знаходяться на
рахунках;

24-1) тимчасового обмеження у праві виїзду за межі України;
{ Частину першу статті 293 доповнено пунктом 24-1 згідно із
Законом N 2677-VI ( 2677-17 ) від 04.11.2010 }

25) заміни сторони виконавчого провадження;

26) визначення частки майна боржника у майні, яким він
володіє спільно з іншими особами;

27) рішень, дій або бездіяльності державного виконавця чи
іншої посадової особи державної виконавчої служби;

28) повороту виконання рішення суду;
{ Офіційне тлумачення положення пункту 28 частини першої статті
293 див. в Рішенні Конституційного Суду N 13-рп/2011
( v013p710-11 ) від 02.11.2011 }


28-1) виправлення помилки у виконавчому листі або визнання
виконавчого листа таким, що не підлягає виконанню; { Частину першу
статті 293 доповнено пунктом 28-1 згідно із Законом N 3538-IV
( 3538-15 ) від 15.03.2006 }

29) відмови в поновленні втраченого судового провадження;

30) звільнення (призначення) опікуна чи піклувальника;
{ Частину першу статті 293 доповнено пунктом 30 згідно із Законом
N 3551-IV ( 3551-15 ) від 16.03.2006 }

31) відмови у відкритті провадження у справі про скасування
рішення третейського суду; { Частину першу статті 293 доповнено
пунктом 31 згідно із Законом N 2979-VI ( 2979-17 ) від
03.02.2011 }

32) повернення заяви про скасування рішення третейського
суду; { Частину першу статті 293 доповнено пунктом 32 згідно із
Законом N 2979-VI ( 2979-17 ) від 03.02.2011 }

33) повернення заяви про видачу виконавчого листа на
примусове виконання рішення третейського суду. { Частину першу
статті 293 доповнено пунктом 33 згідно із Законом N 2979-VI
( 2979-17 ) від 03.02.2011 } 

Link to post
Share on other sites

Обжаловать можно любую Ухвалу, если нет прямого запрета в законе на это.

Было разъяснение КСУ на счет этого.

Там что-то вроде "обжаловать можно все, что не запрещено законом". 

 

ВОТ... Нашел...

 

Відповідно до правової позиції Конституційного Суду України
"положення пункту 8 частини третьої статті 129 Конституції України
( 254к/96-ВР ) стосовно забезпечення апеляційного оскарження
рішення суду, крім випадків, визначених законом, слід розуміти
так, що у цивільному процесі апеляційному оскарженню підлягають
ухвали за винятком випадків, коли таке оскарження заборонено
законом
" (абзац сьомий підпункту 3.2 пункту 3 мотивувальної
частини Рішення від 27 січня 2010 року N 3-рп/2010)
( v003p710-10 ). 

 

Джерело И джерело

Ну и просто статья об этом   

Link to post
Share on other sites

Уважаемые юристы! я тут прочла много интересного. Мне ОТП Банк прислал письмо , что по договору факторинга , подписанного с Росвен Украина, им передано право требования моей задолжености по кредиту(взятого в гривне). Исходя из вышепрочитанного, я так поняла, что я не подпадаю под условия этого  договора, т.к.я не являюсь субъектом предпринимательской деятельности. 

Вопрос: что мне делать дальше? К ОТП Банку претензий не предъявлять, ждать когда Росвены активизируются, и сказать:"Накусь-выкусь!"?))) Или как?

Заранее благодарю за совет.

Link to post
Share on other sites

Уважаемые юристы! я тут прочла много интересного. Мне ОТП Банк прислал письмо , что по договору факторинга , подписанного с Росвен Украина, им передано право требования моей задолжености по кредиту(взятого в гривне). Исходя из вышепрочитанного, я так поняла, что я не подпадаю под условия этого  договора, т.к.я не являюсь субъектом предпринимательской деятельности. 

Вопрос: что мне делать дальше? К ОТП Банку претензий не предъявлять, ждать когда Росвены активизируются, и сказать:"Накусь-выкусь!"?))) Или как?

Заранее благодарю за совет.

Не уверен, что мой опыт может быть Вам полезен, т.к. мое дело еще мною не выиграно, но все же. Я подал отдельный иск о признании противоправными требований первичного кредитора, изложенных в письме о том, что долг переуступлен. Мое дело описано здесь. http://antiraid.com.ua/forum/index.php?showtopic=5884

Правда, не будучи знакомым с Вашим делом, не знаю, найдется ли у Вас еще какие-нибудь дополнительные основания, кроме этого распоряжения 231, т.к. для наших судей оно не является законом. Как я понимаю, Вам нужен совет по тактике - подавать самой или подождать, пока коллекторы подадут.

Тут нужно определиться, что Вы хотите просить у суда - если достаточно просто отказать коллекторам во взыскании суммы долга, то можно ждать, а потом все описать в возражении на иск. Ну а если Вы хотите, чтобы им отказали вообще в праве у Вас что-то требовать, не только какую-то сумму просроченных платежей - тогда, конечно, подавать иск Вам нужно самой - либо отдельный, либо как встречный на иск от коллекторов.

На форуме есть тема, которая может вам помочь определиться http://antiraid.com.ua/forum/index.php?showtopic=6111

Желаю удачи.

П,С. Я не юрист, просто интересуюсь.

Link to post
Share on other sites

Не уверен, что мой опыт может быть Вам полезен, т.к. мое дело еще мною не выиграно, но все же. Я подал отдельный иск о признании противоправными требований первичного кредитора, изложенных в письме о том, что долг переуступлен. Мое дело описано здесь. http://antiraid.com.ua/forum/index.php?showtopic=5884

Правда, не будучи знакомым с Вашим делом, не знаю, найдется ли у Вас еще какие-нибудь дополнительные основания, кроме этого распоряжения 231, т.к. для наших судей оно не является законом. Как я понимаю, Вам нужен совет по тактике - подавать самой или подождать, пока коллекторы подадут.

Тут нужно определиться, что Вы хотите просить у суда - если достаточно просто отказать коллекторам во взыскании суммы долга, то можно ждать, а потом все описать в возражении на иск. Ну а если Вы хотите, чтобы им отказали вообще в праве у Вас что-то требовать, не только какую-то сумму просроченных платежей - тогда, конечно, подавать иск Вам нужно самой - либо отдельный, либо как встречный на иск от коллекторов.

На форуме есть тема, которая может вам помочь определиться http://antiraid.com.ua/forum/index.php?showtopic=6111

Желаю удачи.

П,С. Я не юрист, просто интересуюсь.

Спасибо Вам за совет, сейчас пригодится все. Я склоняюсь к тому, что подожду, пока коллекторы не станут требовать через суд, и тогда подам встречный иск в отказе что-либо у меня требовать. Ведь банк имеет право передавать истребования долга, но это не значит, что я что-то должна третьему лицу...Это , конечное, логично...Если бы банк у меня истребовал долг, то тут, кроме проверки правильности начисления штрафов я бы и не трепыхалась..а так, платить коллекторам у меня нет никакого интереса.

Link to post
Share on other sites

ну рассказывайте же

Ждём апелляцию от ОТП Fuckτοринга. 25 декабря будет очередное слушание и посмотрим что судья решит. Т.е. ухвала вынесена  обеспечить документами-оригиналами-доказательствами, а на сегодняшний день ничего они не принесли. На чём будет основываться суд для вынесения решения я не знаю. В понедельник выложу уточнённый иск как и обещал. Адвокат мой работает над этим.

Link to post
Share on other sites

Ждём апелляцию от ОТП Fuckτοринга. 25 декабря будет очередное слушание и посмотрим что судья решит. Т.е. ухвала вынесена  обеспечить документами-оригиналами-доказательствами, а на сегодняшний день ничего они не принесли. На чём будет основываться суд для вынесения решения я не знаю. В понедельник выложу уточнённый иск как и обещал. Адвокат мой работает над этим.

 

Ждем.

Link to post
Share on other sites

Обжаловать можно любую Ухвалу, если нет прямого запрета в законе на это.

Было разъяснение КСУ на счет этого.

Там что-то вроде "обжаловать можно все, что не запрещено законом". 

 

 

 

Т.е. получается так, что если нет прямого запрещения в законе, то можно обжаловать ? Но там ясно сказано " на яки можуть бути поданi скарги" и перечень, а на остальные значит нельзя. По-моему всё ясно. Или уже в такой юридический бред всё превращаем ?

Link to post
Share on other sites

Лист №8701/11-12 від 08.07.2009 Держфінпослуг Щодо факторингу

Текст правового акту із змінами та доповненнями на жовтень 2010 року

ДЕРЖАВНА КОМІСІЯ З РЕГУЛЮВАННЯ РИНКІВ

ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ УКРАЇНИ

Л И С Т

08.07.2009 N 8701/11-12

Щодо факторингу

*******

Статтею 202 Кримінального кодексу України ( 2341-14 ) передбачено, що здійснення банківської діяльності, банківських операцій або іншої діяльності з надання фінансових послуг, а також професійної діяльності на ринку цінних паперів без набуття статусу фінансової установи чи без спеціального дозволу (ліцензії), якщо законом передбачено набуття статусу фінансової установи чи одержання спеціального дозволу (ліцензії) для здійснення зазначених видів діяльності, або з порушенням умов ліцензування, якщо не було пов'язано з отриманням доходу у великих розмірах карається штрафом від тисячі до трьох тисяч неоподаткованих мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк до трьох років, з позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Заступник Голови В.Левченко

 

 

вот и ответ на вопрос - кто заинтересован поставить факторов в стойло?.  прокурорские, следственный комитет, фэбосы

 

реальная дойная корова 

Link to post
Share on other sites
 • 3 weeks later...

Сегодня в суд. заседание пришел представитель Нацкомфинпослуг (как третье лицо по встречному иску о признании частично недействительным договора переуступки.

С собой принес вот такое пояснение, был чрезвычайно добр и дал отфоткать пояснення прямо на месте, не ожидая официального прикрепления в дело.

 

Ваши комментарии приветствуются,

 

943f74912b1bt.jpgc65051105aa1t.jpg572492356765t.jpgd4e5b45e33edt.jpg

Чем всё закончилось? Или на какой стадии эта апеляция? Что нового известно о Розпорядженні № 231 Нацкомфинпослуг?

Link to post
Share on other sites

Чем всё закончилось? Или на какой стадии эта апеляция? Что нового известно о Розпорядженні № 231 Нацкомфинпослуг?

Бог с Вами. свят-свят... какая там апеляция!

В первой инстанции мы рассматриваемся, ждем соответчега 2... 

О Распоряжении 231 новостей нет, тут надо ждать админкасацию... Но судя по тому, что вчерась ВАСУ в "Праге" корпоративчег новогодний гулял на 4 ляма, то ждать придется сперва нового года...

 • Like 1
Link to post
Share on other sites

Ждём апелляцию от ОТП Fuckτοринга. 25 декабря будет очередное слушание и посмотрим что судья решит. Т.е. ухвала вынесена  обеспечить документами-оригиналами-доказательствами, а на сегодняшний день ничего они не принесли. На чём будет основываться суд для вынесения решения я не знаю. В понедельник выложу уточнённый иск как и обещал. Адвокат мой работает над этим.

И как у Вас все прошло 25 декабря?

Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...