Решение Беляевского райсуда о признании договора с Райффайзен Банк Аваль не заключенным


Считаете ли Вы решение справедливым и законным?  

1 member has voted

 1. 1. Считаете ли Вы решение справедливым?

  • Да
   1
  • Нет
   0
  • Затрудняюсь ответить
   0
 2. 2. Считаете ли Вы решение законным?

  • Да
   1
  • Нет
   0
  • Затрудняюсь ответить
   0


Recommended Posts

Державний герб України

 

10.10.2012

 

Справа № 1506/3907/2012

Провадження № 2/1506/1644/2012

 

Категорія 54

 

ЗАОЧНЕ РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

 

Біляївський районний суд Одеської області

в складі: судді - Буран В.М.

при секретарі - Рогачко О.С.

 

розглянувши у судовому засіданні в м. Біляївка цивільну справу за позовом ОСОБА_1 до ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» про визнання недійсним договору у з порушенням вимог Закону України «Про захист прав споживачів»,-

 

В С Т А Н О В И В:

 

Позивачка звернулася до суду з даним позовом та просила визнати недійсним кредитний договір № 014/0027/74/74189 від 07 травня 2007 року, укладений між ОСОБА_1 та ПАТ «Райффайзен Банк Аваль».

 

Свої вимоги позивач мотивував тим, що 07 травня 2007 року між сторонами був укладений кредитний договір № 014/0027/74/74189. за умовами якого позивачка одержала кредит у сумі 241 693 доларів США і зобов'язалася щомісячно сплачувати проценти за користування кредитом в розмірі 13,25 % річних. А також здійснювати щомісячне погашення кредиту у строк до 07 травня 2018 року. Оскільки позивачка вважає, що зазначений договір є таким, що не відповідає вимогам законодавства з питань захисту прав споживачів і є недійсним у зв'язку з порушенням закону при його укладанні, то була змушена звернутися до суду за захистом своїх прав.

 

Представник відповідача за позовом ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» подав заперечення проти позову та наполягав, що обставини викладені у позовній заяві є надуманими, не відповідають дійсності, не підтверджені будь-якими доказами та направлені на уникнення від виконання обов'язку, передбаченого договором кредиту від 07.05.2007 року.

 

В судове засідання з'явилась позивачка, на задоволенні позовних вимог у повному обсязі наполягала.

 

Представник відповідача до судового засідання не з'явився, хоча був повідомлений належним чином, про день та час слухання справи, а тому суд вважає можливим ухвалити заочне рішення на підставі наявних у справі доказів, відповідно до статті 224 ЦПК України. 

 

Вислухавши позивачку, вивчивши матеріали справи, суд вважає, що позов не підлягає задоволенню з наступних підстав.

 

В судовому засіданні встановлено, що між ПАТ «Райффайзен Банк Аваль»та ОСОБА_1 було кредитний договір № 014/0027/74/74189. за умовами якого позивачка одержала кредит у сумі 241 693 доларів США і зобов'язалася щомісячно сплачувати проценти за користування кредитом в розмірі 13,25 % річних. (а.с.8-12).

 

В забезпечення вищевказаного кредитного договору 07.05.2007 року між ПАТ «Райффайзен Банк Аваль»та ОСОБА_1 було укладено також іпотечний договір. Предметом іпотеки за вказаним договором стало нерухоме майно, а саме чотирьохкімнатна ізольована квартира під АДРЕСА_1, яка складається з 1- коридор, 2- кухня, 3 -сан. вузол, 4 -коридор, 5, 6, 11, 12- жилі, 7- коридор, 8- кладочка. 13, 14- антресолі, загальною площею -95,4 кв. м., жилою -52, 7 кв. м., який належить ОСОБА_1 на підставі договору купівлі -продажу.(а.с.12)

 

Відповідно до ст. 60 ЦПК України, кожна сторона зобов'язана довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог та заперечень, крім випадків, встановлених статтею 61 ЦПК України.

 

Згідно ч.1 ст. 1054 ЦК України за кредитним договором банк або інша фінансова установа зобов'язуються надати грошові кошти (кредит) позичальнику у розмірі та на умовах, встановлених договором, а позичальник зобов'язується повернути кредит та сплатити проценти.

 

Істотними умовами кредитного договору, що визначені законом, є предмет, сума, строк повернення, розмір процентів. При тлумаченні змісту істотних умов кредитного договору, необхідно враховуючи норми статей глави 71 ЦК України, а також рекомендації Листа юридичного департаменту НБУ від 18 серпня 2004 року № 18-111/3249-8378. Відповідно до зазначеного Листа, юридичний департамент НБУ з посиланням на положення ч. 1 ст. 638 ЦК України, істотними умовами цивільно-правового договору є умова про предмет договору, умови, що визначені законом як істотні або є необхідними для договорів даного виду, усі інші умови, щодо яких за заявою хоча б однією із сторін має бути досягнуто згоди.

 

Грошові кошти в сумі 241 693 грн., які надавалися відповідачем позивачці, були надані позивачці в повному обсязі. В забезпечення кредитного договору було укладено іпотечний договір. Предметом іпотеки стала чотирьохкімнатна ізольована квартира під АДРЕСА_1. З наведеного вище випливає, що зобов'язання, яке виникло на підставі кредитного договору, є іпотечним договором.

 

Таким чином,, спірні правовідносини врегульовані спеціальною правовою нормою -Законом України «Про іпотечне кредитування, операції з консолідованим іпотечним боргом богом та іпотечні сертифікати».

 

Відповідно до ст.. 1 Закону України «Про іпотечне кредитування, операції з консолідованим іпотечним боргом богом та іпотечні сертифікати»іпотечним боргом є основне зобов'язання за будь-яким правочином, виконання якого забезпечене іпотекою. Договір про іпотечний борг вказаний законом визначено як цивільно-правову угоду, спрямовану на набуття, зміну або припинення цивільних прав і обов'язків, які виникають у кредитодавця і боржника з приводу іпотечного боргу.

 

Згідно ст. 2 Закону України «Про іпотечне кредитування, операції з консолідованим іпотечним боргом богом та іпотечні сертифікати»іпотечний борг виникає тільки при дотримання сторонами договору про іпотечний борг умов, встановлених законом.

 

Статтею 2 Закону України «Про іпотечне кредитування, операції з консолідованим іпотечним боргом богом та іпотечні сертифікати».передбачено. що основні економічні та правові вимоги виникнення іпотечного боргу мають бути розкриті до укладення договору про іпотечний борг. Така інформація повинна бути оприлюднена кредитодавцем у письмовій формі і містити опис грошових зборів і витрат, пов'язаннях зі встановленням іпотеки; принципи визначення плати за договором про іпотечний борг; положення про інфляційне застереження; порядок дострокового виконання основного зобов'язання в разі неплатоспроможності боржника або невиконання боржником своїх зобов'язань за договором про іпотечний борг та юридичні наслідки цього невиконання; право боржника попереджати кредитодавця про можливе невиконання основного зобов'язання; реквізити ліцензії та/або свідоцтва про внесення кредитодавця до Державного реєстру фінансових установ чи Державного реєстру банків; інші умови за рішенням кредитодавця.

 

Наведені норми чинного законодавства містять припис, згідно з яким надання інформації про умови кредитування є істотною умовою договору про іпотечний борг, яким є кредитний договір, укладений між сторонами по справі.

 

Відсутність згоди сторін щодо будь-якої з істотних умов договору має наслідком його неукладеність.

 

Позивач не довів обставини щодо ненадання йому повної та достовірної інформації стосовно всіх умов договору до його укладення. Але вказані обставини не є підставою для визнання спірного кредитного договору № 014/0027/74/74189 від 07 травня 2007 року, недійсним..

 

Суд дійшов висновку, що норми діючого законодавства при укладанні кредитного договору не порушені, але сторони не дійшли згоди щодо всіх істотних умов договору, а тому він є неукладеним. Неукладеність кредитного договору № 014/0027/74/74189 від 07 травня 2007 року між ОСОБА_1 та ПАТ «Райффайзен Банк Аваль»є фактом який ніяким чином не порушує права позивача, а тому вони не потребують судового захисту

 

На підставі вищевикладеного суд дійшов висновку, що позов не обґрунтований та не знайшов своє підтвердження в судовому засіданні, а тому в задоволенні позовних вимог відмовляє.

 

Керуючись ст.ст.10, 11, 60, 212-216, 224-226 ЦПК України, ст.ст. 203, 215, 525, 526, 530, 1046, 1054, ЦК України, ЗУ «Про захист прав споживачів» ст. ст. 11, п.4 ст. 18, ЗУ «Про іпотечне кредитування, операції з консолідованим іпотечним боргом богом та іпотечні сертифікати» ст.1, 2 суд,-

 

В И Р І Ш И В:

 

В задоволенні позову ОСОБА_1 до ПАТ «Райффайзен Банк Аваль»про визнання недійсним кредитного договору № 014/0027/74/74189 від 07 травня 2007 року у з зв'язку з порушенням вимог Закону України «Про захист прав споживачів», - відмовити в повному обсязі. 

 

Заочне рішення може бути переглянуте судом, що його ухвалив, за письмовою заявою відповідача, яку може бути подано протягом десятим днів з дня отримання його копії.

 

У разі залишення заяви про перегляд заочного рішення без задоволення, заочне рішення може бути оскаржене в загальному порядку, встановленому ЦПК України.

 

Суддя Біляївського районного суду

 

Одеської області Буран В.М.

 


 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

 • 1 month later...

может кому известно решение этого процесса ... не могу найти в реестре

 

Справа № 752/1228/13- ц

 

Провадження №  2/752/1555/13

 

У Х В А Л А

 

22 січня 2013 року суддя Голосіївського районного суду м. Києва Новак А.В., вивчивши позовну заяву ОСОБА_1 до Закритого акціонерного товариства «ОТП Банк»про визнання кредитного договору неукладеним.

 

в с т а н о в и в :

 

позивач звернувся до Закритого акціонерного товариства «ОТП Банк»про визнання кредитного договору неукладеним. 

 

Позовну заяву подано і оформлено з додержанням вимог ст.ст. 119, 120 ЦПК України.

 

Позов підлягає розгляду в суді в порядку цивільного судочинства.

 

Справа підсудна Голосіївському районному суду м. Києва.

 

Підстав для відмови у відкритті провадження в справі відсутні.

 

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 119-120, 122 ЦПК України,-

 

у х в а л и в :

 

Відкрити провадження у цивільній справі за позовом ОСОБА_1 до Закритого акціонерного товариства «ОТП Банк»про визнання кредитного договору неукладеним.

 

Призначити судове засідання в приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва на 28 лютого 2013 року на 11 годин 00 хвилин.

 

В судове засідання викликати осіб, які беруть участь в справі.

 

Роз'яснити відповідачу право подати суду письмові заперечення проти позову стосовно всіх заявлених вимог чи їх певної частини або обсягу, посилаючись на незаконність вимог позивача, їх необґрунтованість, відсутність у позивача права на звернення до суду або наявність перешкод для відкриття провадження в справі, з обов'язковим посиланням на докази, якими такі заперечення обґрунтовуються.

 

Копії ухвали надіслати особам, які беруть участь у справі, крім того, відповідачу-копію позовної заяви з доданими до неї документами.

 

Ухвала може бути оскаржена в частині недотримання правил підсудності протягом п'яти днів з дня проголошення ухвали, а ухвалу яку було постановлено без участі особи, яка її оскаржує протягом п'яти днів з дня отримання копії ухвали. Апеляційна скарга подається до Апеляційного суду м. Києва через Голосіївський районний суд м. Києва.

 

           Суддя                                                                           А.Новак

http://reyestr.court.gov.ua/Review/28715624

Link to comment
Share on other sites

ПЛЕНУМ ВЕРХОВНОГО СУДУ УКРАЇНИ

П О С Т А Н О В А

 06.11.2009 N 9


Про судову практику розгляду
цивільних справ про визнання
правочинів недійсними 

 

8.

Вимога про визнання правочину (договору) неукладеним не
відповідає можливим способам захисту цивільних прав та інтересів,
передбачених законом. Суди мають відмовляти в позові з такою
вимогою. У цьому разі можуть заявлятися лише вимоги, передбачені
главою 83 книги п'ятої ЦК ( 435-15 ). 

Link to comment
Share on other sites

ПЛЕНУМ ВЕРХОВНОГО СУДУ УКРАЇНИ

П О С Т А Н О В А

 06.11.2009 N 9

Про судову практику розгляду

цивільних справ про визнання

правочинів недійсними 

 

8.

Вимога про визнання правочину (договору) неукладеним не відповідає можливим способам захисту цивільних прав та інтересів, передбачених законом. Суди мають відмовляти в позові з такою вимогою. У цьому разі можуть заявлятися лише вимоги, передбачені главою 83 книги п'ятої ЦК ). 

Полистал закон, и а....

Во первых, где в 83 главе изложены требования ПРИЗНАТЬ ДОГОВОР НЕЗАКЛЮЧЕННЫМ.

Ладно, проехали....

Теперь см. ч. 2 ст. 1214 ГКУ.

Рассматриваем сит-ю. Заявлено требование про "признание договора недействующим" И его "в теле решения" признают незаключенным (как у Т.С.).

Ответчик (банк) заявляет исковое требовние про реституцию, и... получает деньги с процентами в соответствии со ст. 536 ГКУ(вообщем то, это и есть большая часть того, что он хотел ибо не получает только нестойку).

Link to comment
Share on other sites

может кому известно решение этого процесса ... не могу найти в реестре

 

Справа № 752/1228/13- ц

 

Провадження №  2/752/1555/13

А ты его там искал?

http://reyestr.court.gov.ua/Review/30904634

Link to comment
Share on other sites

Повальной практики применения ст.1057-1 в гражданских делах пока не наблюдается. Письмецо ВХСУ еще не показатель, поскольку решение КСУ об обратном действии законов во времени касается именно физических лиц, а ВХСУ рассматривает правоотношения субъектов хозяйствования. 

 

ВССУ никаких письмишек еще не издал по этому поводу.

 

Хотя, может это мне так сильно хочется, чтобы такое объяснение было истиной...

 

Обращение в КСУ по применению этой статьи просто необходимо....

Link to comment
Share on other sites

Обращение в КСУ по применению этой статьи просто необходимо....

Как Вы помните, я уже писал, к сожалению, но на 99,9 % мы не сможем в КСУ попасть. Как максимум на ВСУ можно расчитывать.

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...