Recommended Posts

http://reyestr.court.gov.ua/Review/18396779

Державний герб України

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 вересня 2011 року м. Київ

Колегія суддів судової палати у цивільних справах

Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ у складі:

Головуючого Кузнєцова В.О., Суддів: Ізмайлової Т.Л.,

Остапчука Д.О., Наумчука М.І.,

Юровської Г.В.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні справу за позовом Публічного акціонерного товариства «УкрСиббанк» до ОСОБА_6, ОСОБА_7, про стягнення заборгованості, за касаційною скаргою ОСОБА_6, ОСОБА_7 на рішення Дарницького районного суду м. Києва від 18 лютого 2011 року та на ухвалу Апеляційного суду м. Києва від 08 червня 2011 року,-

в с т а н о в и л а:

У вересні 2010 року ПАТ «УкрСиббанк» звернулося до суду з позовом до ОСОБА_6, ОСОБА_7, про стягнення заборгованості по кредитному договору, посилаючись на те, що 14 вересня 2007 року між ПАТ «УкрСиббанк» та ОСОБА_6 був укладений договір про надання споживчого кредиту № 11216045000, згідно з яким останній отримав кредит на загальну суму 139500 доларів США до 14 вересня 2034 року зі сплатою 11,9 % річних. Крім того, 14 вересня 2007 року між сторонами було підписано Додаткову угоду № 1 до вказаного договору.

Поручителем по кредитному договору виступив ОСОБА_7 відповідно до укладеного між ним та банком договору поруки від 14 вересня 2007 року.

Оскільки боржник ОСОБА_6 належним чином не виконує свої зобовязання по кредитному договору, позивач після уточнення вимог просив стягнути з відповідачів в солідарному порядку заборгованість за кредитним договором, яка станом на 15 січня 2011 року складає 171237 доларів США, що в гривневому еквіваленті становить 1361905,92 грн.

Рішенням Дарницького районного суду м. Києва від 18 лютого 2011 року, яке залишено без змін ухвалою Апеляційного суду м. Києва від 8 червня 2011 року позов задоволено. Стягнуто з відповідачів у солідарному порядку на користь позивача 1361905,92 грн. заборгованості за кредитним договором та вирішено питання про стягнення судових витрат.

У касаційній скарзі ОСОБА_6 та ОСОБА_7 просять скасувати рішення Дарницького районного суду м. Києва від 18 лютого 2011 року та ухвалу Апеляційного суду м. Києва від 08 червня 2011 року та ухвалити нове рішення, яким в частині стягнення заборгованості за кредитним договором з ОСОБА_7 відмовити, мотивуючи свою вимогу порушенням судами першої та апеляційної інстанцій норм процесуального права та неправильним застосуванням норм матеріального права.

Касаційна скарга підлягає частковому задоволенню з таких підстав.

Задовольняючи позовні вимоги про стягнення заборгованості за кредитним договором, суд першої інстанції, з яким погодився й апеляційний суд, виходив з того, що в звязку з невиконанням зобовязань належним чином і в установлений строк відповідно до умов кредитного договору, заборгованість має бути стягнута солідарно як з боржника ОСОБА_6 так і з поручителя ОСОБА_7, як того вимагають ст.ст. 526, 527, 554,530, 629 ЦК України.

Відповідно до ст. 213 ЦПК України рішення суду повинно бути законним і обґрунтованим. Законним є рішення, яким суд, виконавши всі вимоги цивільного судочинства, вирішив справу згідно із законом. Обґрунтованим є рішення, ухвалене на основі повно і всебічно з'ясованих обставин, на які сторони посилаються як на підставу своїх вимог і заперечень, підтверджених тими доказами, які були досліджені в судовому засіданні.

Судом встановлено, що 14 вересня 2007 року між ПАТ «УкрСиббанк» і ОСОБА_6 був укладений договір про надання споживчого кредиту, згідно з яким позичальнику було надано кредит в сумі 139500 доларів США з поверненням кредиту згідно з графіком погашення, але не пізніше 14 вересня 2034 року зі сплатою 11,9 % річних. Вказаним договором передбачена можливість зміни розміру процентної ставки передбачена п. 5.2 кредитного договору.

В цей же день між сторонами підписано додаткову угоду № 1 до вказаного договору.

В забезпечення зобовязань по цьому договору, які полягають у поверненні кредиту, сплаті відсотків, можливій сплаті неустойки та відшкодуванні збитків у звязку з порушенням цього договору, поручителем виступає ОСОБА_7

Згідно зі ст. 14 ЦК України цивільні обовязки виконуються у межах, встановлених договором або актом цивільного законодавства.

Судами правильно встановлено, що права й обовязки сторін установлені договором про надання споживчого кредиту та договором поруки.

Відповідно до вимог ст. 553 ЦК України за договором поруки поручитель поручається перед кредитором боржника за виконання ним свого обовязку та відповідає перед кредитором за порушення зобовязання боржником.

Статтею 554 ЦК України передбачено, що у разі порушення боржником зобовязання забезпеченого порукою, боржник і поручитель відповідають перед кредитором як солідарні боржники.

Поручитель відповідає перед кредитором у тому ж обсязі, що і боржник, включаючи сплату основного боргу, процентів, неустойки, відшкодування збитків, якщо інше не встановлено договором поруки.

Відповідно до ч. 1 ст. 559 ЦК України припинення договору поруки пов`язується із зміною основного зобов`язання за відсутності згоди поручителя на таку зміну та за умови збільшення обсягу відповідальності поручителя. При цьому обсяг зобов`язання поручителя визначається як умовами договору поруки, так і умовами основного договору, яким визначено обсяг зобовязань боржника, забезпечення виконання яких здійснює поручитель.

Відповідно до п. 3.4.3 кредитного договору, укладеного між позивачем та ОСОБА_6, обовязок позичальника достроково повернути банку у повному розмірі всю суму кредиту та повністю сплатити плату за кредит виникає в разі застосування банком прав вимоги дострокового повернення кредиту в порядку, визначеному розділом 6 договору.

Згідно п. 6.2 розділу 6 кредитного договору, терміни дострокового повернення кредиту та сплати за кредит вважаються такими, що настали, а кредит і плата за кредит обовязковими для повернення і сплати в повному обсязі банку з 31 календарного дня, рахуючи із дати одержання позичальником повідомлення (вимоги) банку про дострокове повернення коштів, за умови, якщо банк направив позичальнику відповідну вимогу поштою цінним листом з описом та повідомленням про вручення, а позичальник не усунув зазначених банком порушень.

Відповідно до п. 2.1 договору поруки, кредитор не вправі без згоди поручителя змінювати умови основного договору з боржником, внаслідок яких збільшується обсяг відповідальності поручителя. Під «згодою поручителя» сторони погодили візування поручителем змін до основного договору шляхом проставлення підпису та/або отримання його письмової згоди з такими змінами та/або шляхом обміну листами, факсимільними повідомленнями та/або укладення поручителем додаткової угоди до цього договору щодо внесення відповідних змін.

Відповідачі, заперечуючи проти заявленого позову, зазначали, що правові підстави для стягнення кредитної заборгованості з поручителя відсутні, оскільки позивач звернувся до ОСОБА_6 з заявою, про негайне повернення всієї суми кредиту, в якій зазначив, що на 32-й календарний день від дати отримання заяви строк повернення кредиту та сплати процентів буде вважатись таким, що настав, проте, після настання строку негайного повернення всієї суми кредиту, позивач не предявляв вимоги до ОСОБА_7, чим порушив умови договору поруки, а саме збільшив обсяг відповідальності поручителя без його згоди.

Проте, суд першої інстанції не навів в рішенні мотивів, з яких не взяв до уваги всі вищенаведені доводи відповідачів, не з`ясував важливі обставини по справі, а саме: чи виконав позивач умови кредитного договору та договору поруки щодо направлення ОСОБА_7 письмових вимог про дострокове повернення всієї суми кредиту, в порядку, визначеному, договорами.


Суд апеляційної інстанції, залишаючи рішення суду першої інстанції без змін, вимог ст. ст. 303, 315 ЦПК України не виконав, на порушення судом першої інстанції норм процесуального права уваги не звернув, не перевірив доводів апеляційної скарги, не зазначив конкретних обставин та фактів, що спростовують такі доводи.

За таких обставин, ухвалені судові рішення підлягають скасуванню з підстав, передбачених ст. 338 ЦПК України, передачею справи на новий розгляд до суду першої інстанції.

Керуючись ст. ст. 336, 338 ЦПК України, колегія суддів судової палати у цивільних справах Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ,-

у х в а л и л а:

Касаційну скаргу ОСОБА_6, ОСОБА_7 задовольнити частково.

Рішення Дарницького районного суду м. Києва від 18 лютого 2011 року та ухвалу Апеляційного суду м. Києва від 08 червня 2011 року скасувати.

Справу передати на новий розгляд до суду першої інстанції.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Головуючий Кузнєцов В.О.   Судді: Ізмайлова Т.Л.   Наумчук М.І.   Остапчук Д.О.   Юровська Г.В.
 

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...