Решение Святошинского суда об отказе Кей-Коллект во взыскании задолженности


Считаете ли Вы решение законным и справедливым?  

1 member has voted

 1. 1. Считаете ли Вы решение законным?

  • Да
   1
  • Нет
   0
  • Затрудняюсь ответить
   0
 2. 2. Считаете ли Вы решение справедливым?

  • Да
   1
  • Нет
   0
  • Затрудняюсь ответить
   0


Recommended Posts

Державний герб України

 

ун. № 759/272/13- ц

пр. № 2/759/1851/13 

 

РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

 

05 вересня 2013 року 

 

Святошинський районний суд міста Києва в складі

 

головуючого - судді Мазур І.В.

при секретарі Сіряченко Я.В.

 

з участю представника позивача Бондаренко М.Г.

 

представника відповідача ОСОБА_2

 

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві цивільну справу за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю «Кей-Колект» до ОСОБА_2 про стягнення суми заборгованості за кредитним договором , -

 

В С Т А Н О В И В:

 

Товариство з обмеженою відповідальністю «Кей -Колект» звернулось у суд з позовом до ОСОБА_2 про стягнення суми заборгованості за кредитним договором. Просило суд стягнути з відповідачки на користь позивача 32653 долара США 95центів, що за курсом НБУ на 4.12.2012р. становить 261003грн.02коп., з яких 19070,87дол.США, що за курсом НБУ становить 152433грн.46коп.; 13583,08 дол.США, що за курсом НБУ становить 108569грн.56коп.

 

В обґрунтування позовних вимог посилалося на те, що 11.06.2012р. між ПАТ «УкрСиббанк» та ТОВ «Кей - Колект» укладено договір факторингу №4 та Договір відступлення права вимоги за договором іпотеки, згідно якого фактор набув право грошової вимоги до відповідачки ОСОБА_2 по договору про надання споживчого кредиту № 11031476000 від 30.08.2006 р.

 

Представник відповідачки проти позову заперечує вказуючи на те, що договір відступлення права вимоги був укладений з порушенням п.2 ст.517 ЦК України, згідно якого боржник має право не виконувати свого обов'язку новому кредиторові до надання боржникові доказів переходу до нового кредитора прав у зобов'язанні. В договорі факторингу від 11.06.2012р. №4 не вказано, що АКІБ «УкрСиббанк» відступив ТОВ «Кей-Колект» своє право грошової вимоги до ОСОБА_2 , а є посилання на додаток №1 до договору, по яким договорам іпотеки відступлено право вимоги боргу, якого в справі немає, а є тільки виписка з додатку №1, яка підписана в односторонньому порядку директором ТОВ «Кей-Колект» і тому ця виписка є неналежним доказом відповідно до ст.58 ЦПК України. Позивач надав до суду повідомлення від АТК «Украсиббанк» №12-21/15225 від 20.06.2012р., але докази відправки цього повідомлення ОСОБА_2 АТБ «Укрсиббанком» або ТОВ «Кей-Колект» відсутні. Є список рекомендованих відправлень від якоїсь фірми ТОВ «Франко Пак» без дати та без квитанції про відправлення. Оскільки ОСОБА_2 не була належним чином письмово повідомлена про заміну кредитора, і тому вона має право не виконувати свого обов'язку новому кредиторові про погашення кредитної заборгованості.

 

Заслухавши пояснення сторін в судовому засіданні, дослідивши письмові докази, встановив наступне.

 

30.08.2006р. між Акціонерним комерційним інноваційним банком «УкрСиббанк» та ОСОБА_2 укладено Кредитний договір № 11031476000, згідно якого банк надав позичальнику кредит в іноземній валюті в сумі 29127 доларів строком до 30 серпня 2013року та сплатою за користування кредитом процентів у розмірі 10,3% річних./а.с.3-13/

 

11.06.2012р. між ПАТ «УкрСиббанк» та ТОВ «Кей - Колект» укладено договір факторингу №4 та Договір відступлення права вимоги за договором іпотеки./а.с.25-28, 48-50/.

 

За змістом частини 1 статті 1077 Цивільного кодексу України за договором факторингу (фінансування під відступлення права грошової вимоги) одна сторона (фактор) передає або зобов'язується передати грошові кошти в розпорядження другої сторони (клієнта) за плату (у будь-який передбачений договором спосіб), а клієнт відступає або зобов'язується відступити факторові своє право грошової вимоги до третьої особи (боржника).

 

Згідно п.1.1 Договору факторингу №4 від 11.06.2012р. за цим Договором ПАТ «УкрСиббанк» (надалі клієнт) зобов»язується передати у власність ТОВ «Кей-Колект» (надалі Фактор), а Фактор - прийняти Права Вимоги та в їх оплату надати грошові кошти в розпорядження клієнта за плату та на умовах, визначених цим Договором.

 

Згідно п.1.4 одночасно з відступленням права вимоги до Фактора переходять усі права Клієнта за усіма Договорами Забезпечення.

 

П. 3.2. договору факторингу № 4 від 11.06.2012 р. встановлено, що відступлення права вимоги засвідчується складанням сторонами акта приймання -передачі прав вимоги за формою згідно з додатком 2 до цього договору. Акт приймання -передачі прав вимоги складається сторонами виключно після одержання клієнтом суми фінансування.

 

Позивачем не надано акта приймання -передачі прав вимоги за формою згідно з додатком 2 до цього договору, що ставить під сумнів виконання сторонами договору факторингу № 4 від 11.06.2012 р. та не може бути належним та допустимим доказом, в розумінні ст.ст. 58,59 ЦПК України, права звернення ТОВ «Кей -Колект»до суду.

 

Згідно з Постановою Верховного Суду України від 18.12.2009 р. №14 «Про судове рішення в цивільній справі» правом на звернення до суду за захистом наділена особа в разі порушення, невизнання або оспорювання саме її прав, свобод чи інтересів, а також у разі звернення до суду органів та осіб, яким надано право захищати права, свободи та інтереси інших осіб або державні та суспільні інтереси (частини перша та друга статті 3 ЦПК), то суд повинен встановити, чи були порушені, невизнані або оспорені права, свободи чи інтереси цих осіб, а якщо були, то вказати, чи є залучений у справі відповідач відповідальним за це.

 

Відповідно до вимог ст. З ЦПК кожна особа вправі в порядку, встановленому законом, звернутись до суду за захистом своїх порушеного, невизнаного або оспорюваного права, свобод чи інтересів. Наявність процесуальної заінтересованості, як передумова порушення позовної справи у суді, є у сторони в тому випадку, якщо вона є стороною у спірному матеріальному правовідношенні і вважає, що її суб'єктивне право порушено, не визнане чи оспо рюється.

 

Крім того, за змістом пункту 1.1. договору фактор зобов'язується передати грошові кошти у розпорядження клієнта за плату, а клієнт - відступити факторові свої права грошової вимоги.

 

Про відплатний характер договору свідчать також умови пунктів 1.3, 2.2 договору.

 

Отже, товариство з обмеженою відповідальністю «Кей -Колект»та публічне акціонерне товариство «УкрСиббанк» уклали консенсуальний договір, предметом якого є фінансування одного учасника іншим у рахунок передання грошової вимоги до третьої особи.

 

У даному випадку відплатність договору має вирішальне значення як ознака визначення виду договірного правовідношення, який відповідає договірній конструкції договору факторингу.

 

Згідно ч.1 ст.517 ЦК України первісний кредитор у зобов'язанні повинен передати новому кредиторові документи, які засвідчують права, що передаються, та інформацію, яка є важливою для їх здійснення.

 

Згідно ч.2 боржник має право не виконувати свого обов'язку новому кредиторові до надання боржникові доказів переходу до нового кредитора прав у зобов'язанні.

 

Позивачем не надано доказів переходу до нового кредитора прав у зобов'язанні і доказів того, що в нього є право на звернення до суду з позовною заявою до відповідача, що виключає законність позовних вимог.

 

Виходячи із загальних положень Цивільного кодексу України факторинг у даних правовідносинах має характер уступки права вимоги, де одна сторона (фактор, новий кредитор) передав або зобов'язується передати іншій стороні (клієнту) грошові кошти в рахунок грошової вимоги клієнта (первісного кредитора) до третіх осіб (боржників), яка випливає із кредитних договорів, а клієнт відступає або зобов'язується відступити фактору цю грошову вимогу переходу цих прав.

 

Умови договору про надання споживчого кредиту № 11031476000 від 30.08.2006 р. передбачали надання кредиту під забезпечення передачі в заставу рухомого майна. (п.1.1. розділу 1 Договору).

 

Відповідно до ст. 1077 ЦК України, за договором факторингу (фінансування під відступлення права грошової вимоги) одна сторона (фактор) передає або зобов'язується передати грошові кошти в розпорядження другої сторони (клієнта) за плату (у будь-який передбачений договором спосіб), а клієнт відступає або зобов'язується відступити факторові своє право грошової вимоги до третьої особи (боржника). Клієнт може відступити факторові свою грошову вимогу до боржника з метою забезпечення виконання зобов'язання клієнта перед фактором. Зобов'язання фактора за договором факторингу може передбачати надання клієнтові послуг, пов'язаних із грошовою вимогою, право якої він відступає.

 

Згідно з ч. 1 ст. 1082 ЦК України, боржник зобов'язаний здійснити платіж факторові за умови, що він одержав від клієнта або фактора письмове повідомлення про відступлення права грошової вимоги факторові і в цьому повідомленні визначена грошова вимога, яка підлягає виконанню, а також названий фактор, якому має бути здійснений платіж.

 

Даній нормі права кореспондують також і умови договору факторингу №4 від 11.06.2012 р. , зокрема, п. 3.5. встановлено, що клієнт зобов'язується за власний рахунок повідомити кожного боржника і гаранта про відступлення прав вимог за формою згідно з додатком 3 до договору протягом 30 робочих днів з дати відступлення.

 

Станом на час розгляду справи судом позивачем не надано доказів про одержання ОСОБА_2 повідомлення про відступлення прав вимог за формою згідно до договору факторингу №4 від 11.06.2012 р.

 

Позивачем не надано суду доказів виконання п. 3.5. договору факторингу №1 від 11.12.2011 р., суд не приймає до уваги наданий представником позивача список згрупованих рекомендованих відправлень №039150847939, оскільки зазначений список належним чином не завірений, відсутня відповідна дата відправки кореспонденції.

 

Згідно ч.3 ст.10 та ч.1 ст.60 ЦПК України кожна сторона зобов'язана довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог і заперечень, крім випадків, встановлених ст.61 цього Кодексу.

 

З урахуванням доказів, оцінку яким суд дав вище, суд приходить до висновку про необґрунтованість та недоведеність ТОВ «Кей-Колект» позовних вимог, у зв'язку з чим підстави для задоволення позовних вимог відсутні.

 

На підставі викладеного та керуючись ст..ст. 514,1077,1082 ЦК України, ст. ст. 10, 11, 60, 88, 208, 209, 212-215 ЦПК України, суд, -

 

В И Р І Ш И В:

 

В задоволенні позову відмовити.

 

Апеляційна скарга на рішення суду подається протягом десяти днів з дня його проголошення. Особи, які брали участь у справі, але не були присутні у судовому засіданні під час проголошення судового рішення, можуть подати апеляційну скаргу протягом десяти днів з дня отримання копії цього рішення.

 

Суддя

 


Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...