AntiBank

Восток Украины, война и противостояние, продолжение темы Крыма и/или Украины...

Recommended Posts

Ну в общих чертах.

Грубо говоря: вся власть в руках военных. 

(комендантский час, блок посты, патрули, возможны ограничения прав и свобод Конституции и т.д. и т.п.)

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T001647.html

ЗАКОН УКРАЇНИ Про правовий режим воєнного стану

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ну в общих чертах.

Грубо говоря: вся власть в руках военных. 

(комендантский час, блок посты, патрули, возможны ограничения прав и свобод Конституции и т.д. и т.п.)

 

Ну вот в основном все и знают в общих чертах... На самом деле это совершенно другая жизнь, это поражение в правах... Так вот оно что означало "Жити по-новому"...

 

Вот можете ознакомиться Закон Украины Про правовий режим воєнного стану... http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1647-14

Share this post


Link to post
Share on other sites

К сожалению,   профессионализм украинской армии действительно не высок. Просто не было опыта войны. 

Но такого хватает везде, и в России тоже. 

Однако в данном случае, как мне кажется, вопрос стоял не сколько в профессионализме, сколько  в элементарной безалаберности, расслабленности, халатности. 

 

А вот, как пример и показатель,  печальный случай профессионализма в России, совсем свежее. 

 

 

И про падения их самолетов и протонов много написано было. 

Так что везде хватает.

Ещё как хватает. Так вот и я говорю - прежде чем кого-то обвинять, нужно у себя порядок навести в руководстве. Нужно официально признавать прежде всего  свои преступные халатные действия, в результате чего гибнут люди.

  • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Стаття 15. Зміст заходів правового режиму воєнного стану.

В Україні або в окремих її місцевостях, де введено воєнний стан, військовому командуванню надається право разом з органами виконавчої влади, Радою міністрів Автономної Республіки Крим та органами місцевого самоврядування, а якщо це неможливо, - самостійно запроваджувати та здійснювати такі заходи правового режиму воєнного стану:

1) запроваджувати трудову повинність для працездатних осіб, не залучених до роботи в оборонній сфері та сфері забезпечення життєдіяльності населення і не заброньованих за підприємствами, установами та організаціями на період мобілізації і воєнного часу з метою виконання робіт, що мають оборонний характер, а також ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного, природного та воєнного характеру, які виникли в період дії воєнного стану, і їх наслідків, та залучати їх в умовах воєнного стану до суспільно корисних робіт, що виконуються для задоволення потреб Збройних Сил України, інших військових формувань і сил цивільного захисту, забезпечення функціонування національної економіки та системи забезпечення життєдіяльності населення і не потребують, як правило, спеціальної професійної підготовки осіб. Працівникам, залученим до виконання суспільно корисних робіт, після закінчення таких робіт надається попередня робота (посада), а в разі її відсутності - інша рівноцінна робота (посада) на тому самому або, за згодою працівника, на іншому підприємстві, в установі, організації. Порядок залучення працездатних осіб в умовах воєнного стану до суспільно корисних робіт ( 753-2011-п ) з визначенням орієнтовного переліку таких робіт та механізму надання компенсації (винагороди) за їх виконання встановлюється Кабінетом Міністрів України;
{ Пункт 1 частини першої статті 15 в редакції Закону N 1836-VI ( 1836-17 ) від 21.01.2010 }

2) використовувати потужності та трудові ресурси підприємств, установ і організацій усіх форм власності для потреб оборони, змінювати режим їх роботи, проводити інші зміни виробничої діяльності, а також умов праці відповідно до законодавства про працю;

3) вилучати для тимчасового використання необхідне для потреб оборони майно міністерств, інших центральних та місцевих органів виконавчої влади, територіальних громад, підприємств, установ і організацій усіх форм власності та громадян, у тому числі згідно з Положенням про військово-транспортний обов'язок - транспортні засоби, споруди, машини, механізми, обладнання та інші об'єкти, пов'язані з обслуговуванням транспорту, та видавати про це відповідні документи встановленого зразка;

4) встановлювати охорону важливих об'єктів національної економіки України, які забезпечують життєдіяльність населення;

5) запроваджувати комендантську годину (заборону перебування у певний період доби на вулицях та в інших громадських місцях без спеціально виданих перепусток і посвідчень), а також встановлювати спеціальний режим світломаскування;

6) встановлювати особливий режим в'їзду і виїзду, обмежувати свободу пересування громадян, іноземців та осіб без громадянства, а також рух транспортних засобів;

7) перевіряти документи у громадян, а в разі потреби проводити огляд речей, транспортних засобів, багажу та вантажів, службових приміщень і житла громадян, за винятком обмежень, встановлених Конституцією України ( 254к/96-ВР );

8) у порядку, визначеному Конституцією і законами України, порушувати питання про заборону діяльності політичних партій, громадських організацій, якщо вона загрожує суверенітету, національній безпеці України, її державній незалежності і територіальній цілісності, життю громадян;

9) здійснювати контроль за роботою підприємств зв'язку, поліграфічних підприємств, видавництв, телерадіоорганізацій, театральних, концертно-видовищних та інших підприємств, установ і організацій культури, використовувати місцеві радіостанції, телевізійні центри та друкарні для військових потреб і проведення роз'яснювальної роботи серед військ і населення; регулювати роботу цивільних телерадіоцентрів, забороняти роботу аматорських приймально-передавальних радіостанцій особистого і колективного користування та передачу інформації через комп'ютерні мережі;

10) у разі порушення вимог або невиконання заходів правового режиму воєнного стану вилучати у підприємств, установ і організацій усіх форм власності, окремих громадян радіопередавальне обладнання, телевізійну, відео- і аудіоапаратуру, комп'ютери, а також у разі потреби інші технічні засоби зв'язку;

11) забороняти торгівлю зброєю, сильнодіючими хімічними і отруйними речовинами, а також алкогольними напоями та речовинами, виробленими на спиртовій основі;

12) вилучати у громадян вогнепальну зброю та боєприпаси, холодну зброю, а у підприємств, установ і організацій також навчальну та бойову техніку, вибухові, радіоактивні речовини і матеріали, сильнодіючі хімічні та отруйні речовини;

13) забороняти призовникам і військовозобов'язаним змінювати місце проживання без відома військового командування;

14) встановлювати для фізичних і юридичних осіб військово-квартирну повинність з розквартирування військовослужбовців та розміщення військових частин, підрозділів і установ;

15) встановлювати порядок використання сховищ, споруд та інших об'єктів для захисту населення, а також для задоволення потреб оборони;

16) проводити евакуацію населення з місць і районів, небезпечних для проживання, а також підприємств, установ, організацій та матеріальних цінностей, які мають важливе державне, господарське і культурне значення;

17) запроваджувати в разі необхідності нормоване забезпечення населення основними продовольчими і непродовольчими товарами, ліками;

18) усувати з посад керівників державних підприємств, установ і організацій за неналежне виконання ними своїх обов'язків, призначати виконуючих обов'язки керівників зазначених підприємств, установ і організацій;

19) примусово відчужувати або вилучати майно у юридичних і фізичних осіб для потреб оборони.
{ Частину першу статті 15 доповнено пунктом 19 згідно із Законом N 4765-VI ( 4765-17 ) від 17.05.2012 }

Порядок встановлення обмежень прав і свобод людини і громадянина та прав і законних інтересів юридичних осіб в умовах воєнного стану визначається законами України.

Share this post


Link to post
Share on other sites

 

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T001647.html

ЗАКОН УКРАЇНИ Про правовий режим воєнного стану

 

 

Ну и как Вам теперь, не очень оптимистично... правда...

  • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Заместитель представителя Государственного департамента США Мари Харф заявила, что у Вашингтона есть доказательства того, что три танка, которые незаконно пересекли государственную границу Украины, принадлежали Российской Федерации. Зато Россия настаивает, что ее техники и оружия в Украине нет и обвиняет украинских военных в нарушении границы. 

(фотоснимки)
 
Думаю, кремль все же будет ожидать еще санкции.
Танки, "Град", ПЗРК  да еще и сбитый самолет в придачу. 

Share this post


Link to post
Share on other sites

 

Заместитель представителя Государственного департамента США Мари Харф заявила, что у Вашингтона есть доказательства того, что три танка, которые незаконно пересекли государственную границу Украины, принадлежали Российской Федерации. Зато Россия настаивает, что ее техники и оружия в Украине нет и обвиняет украинских военных в нарушении границы. 

(фотоснимки)
 
Думаю, кремль все же будет ожидать еще санкции.
Танки, "Град", ПЗРК  да еще и сбитый самолет в придачу. 

 

 

Но ведь это (причастность РФ) ещё надо доказать для этого, для санкций... 

 

Танки могли быть угнанны или куплены... А всё остальное можно купить террористам, хоть российского производства, хоть китайского, хоть украинского...

Share this post


Link to post
Share on other sites

BqGQZXKCYAASK8B.png

Так что эти смерти на совести военных генералов. 

BqGb1dbIQAAg0j7.png

Share this post


Link to post
Share on other sites

Но ведь это (причастность РФ) ещё надо доказать для этого, для санкций... 

 

Танки могли быть угнанны или куплены... А всё остальное можно купить террористам, хоть российского производства, хоть китайского, хоть украинского...

Там идет комплекс доказательств. Особенный упор делается именно на пересечение границы (фото к космоса, также видео от пограничников).

Российское производство  это косвенно, но тоже убедительно. 

Конечно, кремль может сказать, что они не знают ничего о пересечении границы. Но в данном случае, их бездействие в части предотвращения пересечений границы боевиками из России им не на руку. Ну а о том, что российские боевики системно пересекают границу есть неопровержимые доказательства. А именно грузы 200 в очень большом количестве возвращающиеся назад. Т.е. это не несколько "патриотично настроенных" россиян, а сотни и даже тысячи. 

Кстати, звонили оттуда родственники, они об этом (о грузе 200) ничего не знают. Им это не показывали. 

 

Все в комплексе будет. 

Но посмотрим. Но кремль играет в нехорошие игры. Все прекрасно понимают, что без ведома их папы ничего не происходит. 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Но ведь это (причастность РФ) ещё надо доказать для этого, для санкций... 

 

Танки могли быть угнанны или куплены... А всё остальное можно купить террористам, хоть российского производства, хоть китайского, хоть украинского...

 

НАТО показало на снимках из космоса, что танки в Украине приехали из России

 

http://ipress.ua/ru/news/nato_pokazalo_na_snymkah_yz_kosmosa_chto_tanky_v_ukrayne_pryehaly_yz_rossyy_69754.html

Share this post


Link to post
Share on other sites

НАТО показало на снимках из космоса, что танки в Украине приехали из России

 

http://ipress.ua/ru/news/nato_pokazalo_na_snymkah_yz_kosmosa_chto_tanky_v_ukrayne_pryehaly_yz_rossyy_69754.html

 

А это по Граду...

 

Подтвердилось, #Град точно из 18 ОМСБР РФ. И тактический знак и камуфляжная схема совпадают. + документы. #АТО

BqGr8fRCUAAiHPT.jpg

 

BqGr89dCUAEl0vk.jpg

 

BqGr8zeCEAAwEzl.jpg

Share this post


Link to post
Share on other sites

Я такой "значок" нарисую за 2 минуты.

А могу нарисовать знак ВС Мозамбика...

Вот будет потеха!

 

Фэйк на фэйке. 

  • Like 2

Share this post


Link to post
Share on other sites

BqFm_dBCUAAhuut.jpg

 

BqFoanYIgAABRA2.jpg

 

Вот такие дела. :(

Вы верили во что то другое с президентом Петей?

  • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

BqGb1dbIQAAg0j7.png

Президент Петя в первую очередь обязан сменить руководство силовых ведомств, а потом ставить задачи.

Share this post


Link to post
Share on other sites

По ходу сегодня "мирные" жители будут снова штурмовать.

BqG0RyyIgAAnEwm.png

Share this post


Link to post
Share on other sites

Посольство РФ в Киеве забрасывают камнями и дымовыми шашками

Суббота, 14 июня 2014, 19:31 
видео, фото

 

Учасники акції протесту під посольством РФ у Києві закидують будівлю камінням та димовими шашками.

Як повідомили в ефірі Hromadske TV, наразі учасники акції протесту закидують будівлю посольства камінням, розбираючи бруківку перед будівлею, в хід також пішли димові шашки. У будівлі розбито кілька вікон.

"Під посольством РФ у Києві близько 300-400 людей. Ультрас підтягнулись", - повідомляє Hromadske TV. 

Також стало відомо, що протестувальники виламали ворота посольства РФ у Києві. 

Перед тим перед посольством перевернули, побили та розмалювали автівки, що належать дипустанові.

Щоб протестуючі не пішли на штурм посольства, його оточила міліція. Однак пізніше їх оточили мітингарі і міліція розвернулася та пішла.

На паркані посольства РФ встановлено український прапор. 

 
 
 

Представники самооборони Майдану не беруть активної участі у діях мітингувальників, "стоять збоку, спостерігають".

 
 

Разом з тим у Києві активно обговорюють можливість закриття російського посольства.

В Киеве сейчас активно обсуждают возможность закрытия российского посольства. Граждане настаивают на разрыве дипотношений с бывшим братом
— Павел Шеремет (@pavelsheremet) 

 

Українська правда 

http://www.pravda.com.ua/rus/news/2014/06/14/7029051/

 

Жаль, что живу не в Киеве!

Share this post


Link to post
Share on other sites

Я такой "значок" нарисую за 2 минуты.

А могу нарисовать знак ВС Мозамбика...

Вот будет потеха!

 

Фэйк на фэйке. 

Не похоже на нарисованный значок, плюс документы, плюс табличка изготовителя.

Все это косвенно, конечно, можно сказать - украли, угнали хулиганы...

Share this post


Link to post
Share on other sites

Посольство РФ в Киеве забрасывают камнями и дымовыми шашками

...

99 % сейчас будет такое же в Москве у посольства Украины. 

Share this post


Link to post
Share on other sites

99 % сейчас будет такое же в Москве у посольства Украины. 

Никаких переговоров и дипотношений с врагом быть не может!

Если президент Петя этого не понимает, то народ обязан ему об этом напомнить.

a1f0cec2.jpg

Share this post


Link to post
Share on other sites

Никаких переговоров и дипотношений с врагом быть не может!

Если президент Петя этого не понимает, то народ обязан ему об этом напомнить.

 

 

По Першому сказали, що буде звернення Президента щодо подій в Луганську. soon

BqHP05xIgAAoWfR.png

Share this post


Link to post
Share on other sites

 

 

По Першому сказали, що буде звернення Президента щодо подій в Луганську. soon

BqHP05xIgAAoWfR.png

 

Ла-ла-ла-ла! И больше ничего!

Рішучі кроки по запровадженню мирного плану на Донбасі - що він має на увазі?

  • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Вот примерно что должен был сказать и сделать президент Петя (перепост):

 

Это страшно и невыносимо больно. В один момент потерять 50 молодых парней, патриотов Украины - это ужасная трагедия...
Я считаю себя пацифистом. И все мои предыдущие комментарии этому подтверждение.
Никогда не позволял себе призывов к крови и смертоубийству. Но сегодня я понял,что Рубикон пройден. Назад дороги нет. Никаких переговоров и амнистий убийцам и террористам не светит.

Некоторые комментаторы называют сбитый ИЛ победой. Они правы в том, что война победила мир. Зло победило добро. Смерть победила жизнь.
Сегодня. Единовременно, но не навсегда. Агрессоры убили парней из Днепропетровска, Донецка, Херсона, Одессы... Убийцы не граждане Украины, и не жители этих областей. Они празднуют победу, фотографируясь на фоне обломков
ИЛа.

Теперь все жители Украины, и власть в первую очередь, должны понять, что время "мягкой" АТО закончилось.

Все любые акции против государственности Украины должны пресекаться в зародыше. Как правоохранительными органами, так и гражданами Украины.

Все апологеты расчленения Украины и сторонники страны-агрессора должны быть выявлены и депортированы в "родные" пенаты. Их недвижимость должна быть передана жертвам их идеологии. Мужчины-беженцы из Лугандона должны быть мобилизованы и освобождать свою Родину.

Госграница любой ценой должна быть закрыта на замок.
Оборонпром должен немедленно перейти на выпуск новейшей техники и вооружения.

 

А теперь главное - роспуск Верховной Рады, объявление ВП в Луганской и Донецкой областях и обращение к Совбезу ООН о вводе миротворческого контингента. Без этого возможно перерастание в войну с внешним агрессором.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest
This topic is now closed to further replies.