Суд визнав що вимоги закону - це формальності


Recommended Posts

Шановні Форумчани, дайте пораду. Сьогодні суд відхилив мою Скаргу на дії державного виконавця, зазначивши що всі порушення  закону при відкритті виконавчого провадження , про які я зазначила - це формальне оскарження, яке не порушує мої інтереси.  В мене вже їде криша.... Може це я  чогось не розумію... Викладаю Скаргу і рішення суду. Готую апеляцію.  Важлива ваша думка щодо рішення суду.

 

 

 

ЗАЯВНИК

 

ЗАЦІКАВЛЕНА СТОРОНА

 

                                                

                                                                           

25.12.2014 р.

СКАРГА

щодо визнання дій  та бездіяльності   державного виконавця ВДВС Дніпровського РУЮ у м. Херсоні по прийняттю постанови про відкриття виконавчого провадження ВП№5, ВП №60  неправомірними

 

Старшим державним виконавцем Державної виконавчої служби Дніпровського районного управління юстиції у м. Херсоні….   12.12.2014 року прийняті Постанови  про відкриття виконавчого провадження  ВП№.5, ВП №.760:

 На примусове виконання виконавчих  листів  від 05.06.2014 року, виданих Дніпровським районним судом м.Херсона  по справі №.13-ц за позовом ПАТ «Державний ощадний банк України», від імені якого виступає Філія-Херсонське обласне управління ПАТ «Державний ощадний» до фізичної особи …………. про

- ВП№.25  звернення стягнення на предмет іпотеки який належить ……... в рахунок погашення заборгованості за кредитним договором №……170 від 10.10.08 у сумі 268439,25 грн. перед ВАТ «ДОБУ»

-  ВП №60 про стягнення боргу з……... на користь ПАТ «ДОБУ» у сумі 114,70 грн.

 

Зазначенні Постанови отриманні мною 15 грудня 2014 року, а тому подання Скарги 25 грудня є належним 10 денним терміном (копія повідомлення про вручення).

 

Вважаю прийняті Постанови такими , що не відповідають вимогам закону, і дії державного виконавця по їх прийняттю неправомірними, виходячи із наступного:

 

1.) Згідно п.1 ч.6 ст. 26 ЗУ «Про виконавче провадження» державний виконавець відмовляє у відкритті виконавчого провадження у разі невідповідності виконавчого  документа вимогам , передбаченим ст. 18 цього Закону.Згідно п.1 ч.3 ст.18 ЗУ «Про виконавче провадження» у виконавчому листі зазначається       повне   найменування   (для  юридичних  осіб)  або  ім'я (прізвище,  власне  ім'я  та  по  батькові)  (для  фізичних  осіб) стягувача і боржника, їх місцезнаходження (для юридичних осіб) або місце    проживання    чи   перебування   (для   фізичних   осіб), ідентифікаційний  код  суб'єкта господарської діяльності стягувача ідентифікаційний  код  суб'єкта господарської діяльності стягувача

 

 Згідно р.3 п.3.3 пп. в) «Інструкції з організації примусового виконання рішень  перевірці відповідності виконавчого документа вимогам пункту 3 частини першої статті 18 Закону державний виконавець враховує таке: «в) відсутність коду за Єдиним державним реєстром підприємств та організацій України стягувача та боржника (для юридичних осіб) допускається, якщо законодавством країни, на території якої зареєстровано юридичну особу, не передбачено присвоєння юридичній особі такого коду»

 

Виконавчі листи від 05.06.2014 р. по справі № 13-ц  не містять коду із  ЕДРПОУ суб’єкта  господарської діяльності  юридичної особи ПАТ «Державний ощадний банк України» та юридичної  адреси місцезнаходження стягувача ПАТ «Державний ощадний банк України» , а тому у відповідності до  п.1 ч.6 ст. 26 ЗУ «Про виконавче провадження» державний виконавець мав відмовити у відкритті виконавчого провадження, чого він не зробив. Такі дії є неправомірними у відповідності до  п.1 ч.3 ст.18 ЗУ «Про виконавче провадження» та р.3 п.3.3 пп. в) «Інструкції з організації примусового виконання рішень», а тому  суд має  скасувати незаконне рішення державного виконавця.

 

2)  У відповідності до п.4,5 ст.9 ЗУ «Про виконавче провадження» представництво сторін у виконавчому провадженні   участь    юридичних   осіб   у   виконавчому   провадженні здійснюється їх керівниками чи органами,  посадовими особами,  які діють   у   межах  повноважень,  наданих  їм  законом,  або  через представників юридичної особи.  Повноваження  представника   повинні   бути   підтверджені довіреністю, виданою і оформленою відповідно до вимог закону.

 

У відповідності до «Інструкції з організації примусового виконання рішень»:

 

п.2.10. Права і обов’язки сторін та інших учасників виконавчого провадження реалізуються відповідно до статті 12 Закону.

2.11. Повноваження представників сторін, які беруть участь у виконавчому провадженні, мають бути посвідчені такими документами:

а) довіреністю фізичної особи;

б) довіреністю юридичної особи або документами, що посвідчують право представництва юридичної особи (документом про призначення керівником юридичної особи тощо);

в) рішенням про призначення опікуном, піклувальником чи управителем спадкового майна.

2.11.1. Документи, що посвідчують повноваження представників, повинні бути оформлені відповідно до вимог чинного законодавства.

2.11.2. Оригінали документів, зазначених у пункті 2.11 цього розділу, або належним чином засвідчені їх копії приєднуються до матеріалів виконавчого провадження.

3.4.1. До заяви про відкриття виконавчого провадження, яка подається представником стягувача, додається документ, що підтверджує його повноваження.

 

До Заяви стягувача додано ксерокопію Довіреності юридичної особи ПАТ «Державний ощадний банк» , яка ніяким чином не завірена, а тому  не може вважатися  посвідченням повноважень права представництва юридичної особи, що мало бути підставою для державного виконавця у відмові у відкритті виконавчого провадження на підставі  п.8ст.26 ЗУ «Про виконавче провадження». 

Дії державного виконавця у відкритті виконавчого провадження    на підставі Заяви стягувача, без належно оформлених повноважень представника є неправомірними.

 

3) Постанова державного виконавця про відкриття провадження

-ВП№5  звернення стягнення на предмет іпотеки який належить………в рахунок погашення заборгованості за кредитним договором №70 від 10.10.08 у сумі 268439,25 грн. перед ВАТ «ДОБУ»

-  ВП №60 про стягнення боргу з…….на користь ПАТ «ДОБУ» у сумі 114,70 грн.

не відповідає вимогам   п.1.5.’ «Інструкції з організації примусового виконання рішень»

 

У відповідності до  п.1.5.’ «Інструкції з організації примусового виконання рішень»

 Постанова як окремий документ містить такі обов’язкові реквізити:

а) вступну частину із зазначенням:

назви постанови, дати видачі постанови та місця її винесення;

найменування органу ДВС, прізвища, імені та по батькові державного виконавця, який виніс постанову;

назви виконавчого документа, коли та ким виданий, резолютивної частини документа (далі - реквізити виконавчого документа);

за зведеним виконавчим провадженням - прізвища, імені та по батькові боржника - фізичної особи, повного найменування боржника - юридичної особи та дати об’єднання виконавчих проваджень у зведене;

б) мотивувальну частину із зазначенням мотивів, з яких державний виконавець прийняв відповідне рішення (дійшов певних висновків), і посилання на закон чи інший нормативно-правовий акт (статтю, її частину, абзац, пункт, підпункт, на підставі якого видано постанову);

в) резолютивну частину із зазначенням:

прийнятого рішення державного виконавця;

прізвища, імені, по батькові фізичних осіб, повного найменування юридичних осіб, яким надсилається копія постанови;

строку і порядку оскарження постанови;

г) до постанов можуть вноситись також інші відомості, визначені Законом, цією Інструкцією та іншими нормативно-правовими актами;

ґ) постанова складається і підписується державним виконавцем у необхідній кількості примірників (копій), один з яких (оригінал) залишається у виконавчому провадженні, а інші (копії) направляються за належністю і у випадках, встановлених Законом або цією Інструкцією, затверджуються начальником відділу або його заступником та скріплюються печаткою;

д) у разі якщо постанова державного виконавця є виконавчим документом, вона повинна відповідати вимогам до виконавчого документа, визначеним статтею 18 Закону.

Інші посадові особи органів ДВС у випадках, передбачених Законом та цією Інструкцією, виносять постанови з урахуванням вимог, визначених цим пунктом.

 

Постанови  державного виконавця не відповідають зазначеним вимогам. 

Вступна і результативна частина ВП№5 про  звернення стягнення на предмет іпотеки який належить ……….рахунок погашення заборгованості за кредитним договором №.70 від 10.10.08 у сумі 268439,25 грн. перед ВАТ «ДОБУ» та ВП  №60  про стягнення боргу 114,7 грн. не відповідає прийнятому  рішенні суду згідно виконавчого листа.

 

У Постанові ВП№5   не ідентифіковано предмет іпотеки у відповідності до результативної частини рішення суду згідно  виконавчого листа. За рішенням суду згідно виконавчого листа стягувачем є ПАТ «Державний ощадний банк України», тоді як державний виконавець визначив що рішення суду прийнято на користь ВАТ «ДОБУ» та прийняв рішення виконати рішення суду на користь ВАТ «ДОБУ». У Постанові ВП №60   державний виконавець зазначив, що рішення прийнято на користь ПАТ «ДОБУ» та прийняв рішення на примусове виконання рішення на користь ПАТ «ДОБУ».

Такі дії державного виконавця є вільним тлумаченням рішення суду, що є перевищенням його повноважень.

 

Дата видачи виконавчого листа  згідно Постанов   ВП№5, №60    21.10.2014 р.  не  відповідає  фактичним даним виконавчого листа, згідно якого він був виданий 17.11.2014 р., що має суттєве значення, т.я  дата видачи виконавчого листа є  істотною для визначення строку на подання виконавчого листа до виконання.

 

Мотивувальні частини постанов не містять відомостей про  прізвища, імені, по батькові фізичних осіб, повного найменування юридичних осіб, яким надсилається копія постанови.

 

Адреса стягувача у Постановах не відповідає відомостям виконавчих листів.У виконавчому листі адреса стягувача зазначена як м.Херсон, вул.Суворова 24, тоді як згідно постанов державного виконавця адресою стягувача зазначено м.Херсон, вуд.Суворова 26, що не відповідає змісту виконавчих листів.

 

Виходячи із вищенаведенного,  зміст Постанов державного виконавця не відповідає обов’язковим реквізитам п.1.5. «Інструкції з організації примусового виконання рішень» та прийнятому рішенню суду, а тому є незаконними.

 

Діями державного виконавця порушенні мої права, як боржника, тому як ніхто не може бути примушений виконувати рішення прийняті на незаконних підставах.

 

В Україні як правовій державі визнається і діє принцип верховенства права (стаття 1, частина перша статті 8 Конституції України), який передбачає панування права в суспільстві і вимагає від держави його втілення у правотворчу та правозастосовну діяльність.

 

Права і свободи людини і громадянина захищаються судом, завданням якого є, здійснюючи правосуддя на засадах верховенства права, забезпечити кожному право на справедливий суд та повагу до інших прав і свобод, гарантованих Конституцією і законами України (частина перша статті 55 Основного Закону України, стаття 2 Закону України "Про судоустрій і статус суддів").

 

Відповідно до ст. 383 ЦПК, сторони виконавчого провадження мають право звернутися до суду із скаргою, якщо вважають, що рішенням, дією або бездіяльністю державного виконавця чи іншої посадової особи державної виконавчої служби під час виконання судового рішення, ухваленого відповідно до цього Кодексу, порушено їх права чи свободи.

 

Згідно з ч. 2 ст. 387 ЦПК, у разі встановлення обґрунтованості скарги суд визнає оскаржувані рішення, дії чи бездіяльність неправомірними і зобов'язує державного виконавця або іншу посадову особу державної виконавчої служби задовольнити вимогу заявника та усунути порушення або іншим шляхом поновлює його порушені права чи свободи.

 

Згідно  ст.21 ЦК України, п.2 ст.249 Господарського кодексу України суд визнає незаконний та скасовує акт індивідуальної дії, який виданий органом державної влади, органу місцевого самоврядування, якщо він суперечить актам законодавства і порушує законні права або інтереси.

 

Враховуючи викладене,

Прошу:

1. Прийняти до впровадження та розглянути Скаргу;

2.Визнати дії та бездіяльність державного виконавця ВДВС Дніпровського РУЮ у м. Херсоні ……..з прийняття Постанови ВП ВП№.5,ВП №.60 від 12.12.2014 р.  неправомірними.

3. Скасувати Постанови державного виконавця  ВП№.5,ВП №.60 від 12.1.2.2014 р., як незаконні.

 

post-10161-0-96740800-1423068560_thumb.j

post-10161-0-95330900-1423068582_thumb.j

Link to comment
Share on other sites

Шановні Форумчани, дайте пораду.

 

У меня тут один человек в мантии судьи Центрального суда г. Николаева по фамилии Алейников совсем недавно, уже в этом году, в решении указал, что заявка на кредит и график платежей кредитного договора не имеют юридического значения для кредитного договора, а во время судебного разбирательства заявил, что  нормы материального права, которые регулируют отношения кредитора и заемщика, ему не интересны.

 

Порада така: воскресить Сашка Билого.

  • Like 2
Link to comment
Share on other sites

У меня тут один человек в мантии судьи Центрального суда г. Николаева по фамилии Алейников совсем недавно, уже в этом году, в решении указал, что заявка на кредит и график платежей кредитного договора не имеют юридического значения для кредитного договора, а во время судебного разбирательства заявил, что  нормы материального права, которые регулируют отношения кредитора и заемщика, ему не интересны.

 

Порада така: воскресить Сашка Билого.

Да. Этот этап в таком же ключе я уже прошла... Вот имею  последствия... А вообще  где  выход....?  

Link to comment
Share on other sites

Да. Этот этап в таком же ключе я уже прошла... Вот имею  последствия... А вообще  где  выход....?  

В реформе судебной власти, которая, к сожалению, саботируется президентом Украины.

Link to comment
Share on other sites

У меня тут один человек в мантии судьи Центрального суда г. Николаева по фамилии Алейников совсем недавно, уже в этом году, в решении указал, что заявка на кредит и график платежей кредитного договора не имеют юридического значения для кредитного договора, а во время судебного разбирательства заявил, что  нормы материального права, которые регулируют отношения кредитора и заемщика, ему не интересны.

 

Порада така: воскресить Сашка Билого.

Алейников придурок по жизни.

  • Like 1
Link to comment
Share on other sites

Шановні Форумчани, дайте пораду. Сьогодні суд відхилив мою Скаргу на дії державного виконавця, зазначивши що всі порушення  закону при відкритті виконавчого провадження , про які я зазначила - це формальне оскарження, яке не порушує мої інтереси.  В мене вже їде криша.... Може це я  чогось не розумію... Викладаю Скаргу і рішення суду. Готую апеляцію.  Важлива ваша думка щодо рішення суду.

 

як дилетант дилетанту: 

на мою холопську думку Вам потрібно насамперед

визначитись в чому порушені ваші права: як сторони ВП виконавцем  , на мою думку - тут більше порушень прав стягувача, ніж боржника, що дає підстави вважати про спробу здійснення якихось коррупційних схем.

КУ Стаття 19. Органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

Меж, встановлених законом, для влади не існує. Якщо закон стоїть на шляху, то його можна або змінити, або проігнорувати.

Link to comment
Share on other sites

Борги треба сплачувати, а не звинувачувати суддів.

Що вам дасть оскарження дій виконавця? Максимум відстрочите собі 2-3 місяці.

так борг то ненастоящий!!! А банковский!!! Кидалам платить нестоит..
Link to comment
Share on other sites

Борги треба сплачувати, а не звинувачувати суддів.

Що вам дасть оскарження дій виконавця? Максимум відстрочите собі 2-3 місяці.

 

І що це за захисник суддів зявився..?  Якби не ці судді  , то  і  боргу б не було...А банк би мені  заплатив  за  оману і нечесну підприємницьку діяльність...

Link to comment
Share on other sites

Шановні Форумчани, дайте пораду.

1. Пишите жалобу в Минюст - перевищення повноважень держ вик при відкритті ВП

2. Жалобу в прокуратуру - перевищення повноважень держ вик при відкритті ВП

3. до ап скарги добавить заявление о фальшивости доверенности и каких доументов вы считаете еще

Link to comment
Share on other sites

 

Шановні Форумчани, дайте пораду.

1. Пишите жалобу в Минюст - перевищення повноважень держ вик при відкритті ВП

2. Жалобу в прокуратуру - перевищення повноважень держ вик при відкритті ВП

3. до ап скарги добавить заявление о фальшивости доверенности и каких доументов вы считаете еще

 

Спасибо за поддержку.

Link to comment
Share on other sites

Борги треба сплачувати, а не звинувачувати суддів.

Що вам дасть оскарження дій виконавця? Максимум відстрочите собі 2-3 місяці.

 

Долги платят только трусы. :)

Обжаловать можно по разному и 2-3 месяца превращаются в годы. :rolleyes:

  • Like 1
Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...