Recommended Posts

Сейчас сам разбираюсь в этих дебрях)

Не буду привязываться конкретно к Привату, но банк обязан открыть отдельный счет для обслуживания карты. Понятия "карточный  счет" вообще не существует.

Есть поточные клиентские банковские счета. Эта норма во многих постановлениях НБУ.

Еще банк создает кредитные счета, но они являются внутрибанковскими, а посему банк их создает и нумерует по своему усмотрению.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Сейчас сам разбираюсь в этих дебрях)

Не буду привязываться конкретно к Привату, но банк обязан открыть отдельный счет для обслуживания карты. Понятия "карточный  счет" вообще не существует.

Есть поточные клиентские банковские счета. Эта норма во многих постановлениях НБУ.

Еще банк создает кредитные счета, но они являются внутрибанковскими, а посему банк их создает и нумерует по своему усмотрению.

              НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ

 

                             Л И С Т

 

                  02.10.2003  N 12-111/1313-7205

 

                                      Головним управлінням

                                      Національного банку України

                                      в Автономній республіці Крим

                                      та по м. Києву і Київській

                                      області,

                                      Територіальним управлінням

                                      Національного банку України,

                                      Асоціації українських

                                      банків,

                                      Банкам України

 

 

               Роз'яснення про відкриття кредитних

                   рахунків позичальникам банку

 

 

     Департамент бухгалтерського  обліку  надає  роз'яснення   про відкриття кредитних рахунків позичальникам банку.

 

     Відповідно до    Положення    про   організацію   операційної діяльності   в   банках    України,    затвердженого    постановою Правління  Національного   банку  України від 18.06.2003 р.  N 254 ( z0559-03 ) та  зареєстрованих  у  Міністерстві  юстиції  України

08.07.2003 за N 559/7880, клієнтські рахунки - це особові рахунки, за  якими  обліковуються  кошти  клієнтів  банку.  До  клієнтських рахунків належать кореспондентські,  поточні (у тому числі рахунки заспеціальним режимом  їх  використання)  та  вкладні  (депозитні) рахунки.   Усі   інші  рахунки,  що  не  належать  до  клієнтських є внутрішньобанківськими рахунками.

 

     Зважаючи на  те,  що  розпорядником  кредитних   рахунків   є банк, який  відображає  за  ними  свої вимоги до позичальника,  то зазначені рахунки належать до внутрішньобанківських.

 

     Порядок відкриття  (закриття) внутрішньобанківських рахунків банк  визначає самостійно.  З метою формування фінансової та статистичної звітності  Порядком  ведення  аналітичного  обліку установами  банків  України,  затвердженого  постановою  Правління Національного банку України від  30.12.97  N  466  (  v0510500-97,

v0511500-97 )   (із   змінами),   встановлені  вимоги  до  ведення аналітичного обліку,  зокрема введення обов'язкових параметрів під час відкриття аналітичних рахунків.

 

     Отже, кредитні     рахунки     відкриваються    банками    із обов'язковим заповненням  загальних   і   спеціальних   параметрів аналітичного  обліку,  які  забезпечують  формування фінансової та статистичної звітності банків.

 

 Заступник Голови                                        П.М.Сенищ

 

http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/v7205500-03

 

 

ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ

 

                        П О С Т А Н О В А

 

 N 431 від 02.11.2000                 Зареєстровано в Міністерстві

     м.Київ                           юстиції України

                                      20 листопада 2000 р.

                                      за N 839/5060

 

       ( Постанова втратила чинність на підставі Постанови

       Національного банку N 485 ( z1413-04 ) від 14.10.2004 )

 

          Про виконання Закону України "Про внесення до

            деяких законів України змін щодо відкриття

                      банківських рахунків"

1. Затвердити Положення про порядок надання фізичним особам - резидентам  України  індивідуальних ліцензій на відкриття рахунків за  межами  України  та  розміщення  на  них  валютних   цінностей (додається).

                                                                                  Затверджено

                                       Постанова Правління

                                       Національного банку України

                                       02.11.2000 N 431

 

                                      Зареєстровано в Міністерстві

                                      юстиції України

                                      20 листопада 2000 р.

                                      за N 839/5060

 

                            Положення

     про порядок надання фізичним особам - резидентам України

     індивідуальних ліцензій на відкриття рахунків за межами

         України та розміщення на них валютних цінностей

 

1. У  цьому  Положенні  наведені  нижче  терміни вживаються в такому значенні:

 

кредитні (позичкові) рахунки - внутрібанківські  рахунки,  за якими  іноземний  банк  здійснює  аналітичний облік за наданими та поверненими  кредитами  і  відображає  їх   на   внутрібанківських рахунках за встановленими ним правилами;

 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0839-00

В законодательстве Украины впервые с 1 января 2016 года появилось слово «кредитный  счет».

 

 

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України

(Відомості Верховної Ради (ВВР), 2016, № 5, ст.50)

 

14. Частину першу статті 62 Закону України "Про банки і банківську діяльність" (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 5-6, ст. 30 із наступними змінами) доповнити пунктом 10 такого змісту:

"10) центральному органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної фінансової політики, на його письмовий запит під час бюджетного процесу з метою проведення верифікації і перевірки достовірності інформації, поданої фізичними особами для нарахування та отримання соціальних виплат, пільг, субсидій, пенсій, заробітних плат, інших виплат, що здійснюються за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів, коштів Пенсійного фонду України та інших фондів загальнообов’язкового державного соціального страхування, та своєчасного і в повному обсязі їх здійснення, надається інформація щодо відкритих на їхнє ім’я рахунків (поточних, кредитних, депозитних тощо), операцій та залишків за ними. У разі нарахування та отримання соціальних виплат, пільг, субсидій, призначених на сім’ю або домогосподарство, інформація надається щодо кожного з членів сім’ї або домогосподарства".

 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/911-19/paran127#n127

 

Mercato®, что такое кредитный счет?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Вы это о чём... Просто в виде ликбеза, так поздно уже... больше чем лет 20 как знаем это... Или конкретно о Привате, что то хотите сказать и пояснить...)

Я вот о чем..... у Прихвата есть такая хрень, как моментальный пластик = тебе всучивают кусок пластика с номером из цифирей и на нем нет больше никаких данных .... те  же клубнички или зарплатные карты и их по всей вероятности обликовуют на транзитниках, о которых говорит Siringa, а есть именные карты,  выпуска которых традЫцийно ждут от 10 до 14 дней = на ней прописывают имя держателя и соответственно должны открыть под нее счет.

 

Вобщем все банки без отклонений так делают, ну а у Привата, у них же и конституция своя.... то о чем уж я могу пояснить  :rolleyes:  :P

Share this post


Link to post
Share on other sites

Я вот о чем..... у Прихвата есть такая хрень, как моментальный пластик = тебе всучивают кусок пластика с номером из цифирей и на нем нет больше никаких данных .... те  же клубнички или зарплатные карты и их по всей вероятности обликовуют на транзитниках, о которых говорит Siringa, а есть именные карты,  выпуска которых традЫцийно ждут от 10 до 14 дней = на ней прописывают имя держателя и соответственно должны открыть под нее счет.

 

Вобщем все банки без отклонений так делают, ну а у Привата, у них же и конституция своя.... то о чем уж я могу пояснить  :rolleyes:  :P

 

В том то и дело, что не имеет это никакого значения... Не отличается именная карта от не именной ничем абсолютно по сути, он идентичны во всём, отличаются только именем написанным на ней и ВСЁ... Те же клубнички есть и такие и такие... Это Вы всё сейчас сами придумываете... Как и у тех, так и у тех никаких счетов нет... Они даже на транзитнике не завязаны, они просто в воздухе, они виртуальны, как и виртуален и весь банк Приват... Я его очень плотно изучал, у нас там был внедрён инсайдер в самой их Дельте... У Привата нет вообще практически ничего... Нет отделений, нет терминалов, нет банкоматов... Немного банкоматов есть, но их немного по стране...

 

Да Вы правы это отдельная своя банковская система привата, которая не имеет практически ничего общего с банковской системой страны...

  • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

У Привата есть софт и штаб айтишнегов, которых Беня держит в Днепре (ну под присмотром правильных людей).

Поэтому, воспользовавшись их замечательной айтишной услугой не забудьте таки снять остатки реальной кеши с их айтишного пластика.

В худшем случае - Вы потеряете сумму одной трансакции, но не всё (ну, да надеюсь Вы не делаете переводов больше 100 у.е. в эквиваленте через Приват? ;-) ) И надеюсь, никаких валютных транзакций, так ведь? ;-)

  • Like 2

Share this post


Link to post
Share on other sites

У Привата есть софт и штаб айтишнегов, которых Беня держит в Днепре (ну под присмотром правильных людей).

 

)))) igov.org.ua пользовались уже? По Днепру уже больше 200 админпослуг в электронном виде ..... а регистрация через Bank_ID ;) , причем не любого банка ИД подходит, Привата, Ощада, налоговские ЦП ..... в общем всё по-взрослому )

Share this post


Link to post
Share on other sites

Я его очень плотно изучал, у нас там был внедрён инсайдер ...

 

Да Вы правы это отдельная своя банковская система привата, которая не имеет практически ничего общего с банковской системой страны...

 

;) Никогда даже не рассматривала их как возможного работодателя и по возможности старалась обходить, как клиент.

 

Просто интересно ) Многие банки знала изнутри .... а вот Приват как-то сразу на душу не лег.... еще в начале их славного пути  :rolleyes:

  • Like 2

Share this post


Link to post
Share on other sites

Как объясняют в Привате, первая карта-клубничка, которая выдается - её номер и является номером "счёта". Когда выйдет срок её действия или вы её захотите поменять, любая новая карта будет дополнительной к этому так называемому номеру счёта - номеру старой карты.

Но согласно плана счетов текущим счетом может быть только счет 2620, или карточный 2625...

Номер счёта в виде номера карты может использоваться только самим Приватом для своих операций.

Реальные счета вида 2620 Приват открывает всем только под депозиты до востребования.

Кстати, много лет назад все виртуальные счета были анонимными и автономными, их потом подвязали к клиентам. Но неизвестно, все ли.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Mercato®, что такое кредитный счет?

Вы же сами все описали. Что тут еще добавить? ))

Share this post


Link to post
Share on other sites

У Привата есть софт и штаб айтишнегов, которых Беня держит в Днепре (ну под присмотром правильных людей).

Поэтому, воспользовавшись их замечательной айтишной услугой не забудьте таки снять остатки реальной кеши с их айтишного пластика.

В худшем случае - Вы потеряете сумму одной трансакции, но не всё (ну, да надеюсь Вы не делаете переводов больше 100 у.е. в эквиваленте через Приват? ;-) ) И надеюсь, никаких валютных транзакций, так ведь? ;-)

 

В чем проблема валютных транзакций через Приват, кроме риска остаться без суммы валютной транзакции?

С каким еще проблемами сталкивались?

Share this post


Link to post
Share on other sites

1. Как объясняют в Привате, первая карта-клубничка, которая выдается - её номер и является номером "счёта". Когда выйдет срок её действия или вы её захотите поменять, любая новая карта будет дополнительной к этому так называемому номеру счёта - номеру старой карты.

Но согласно плана счетов текущим счетом может быть только счет 2620, или карточный 2625...

Номер счёта в виде номера карты может использоваться только самим Приватом для своих операций.

Реальные счета вида 2620 Приват открывает всем только под депозиты до востребования.

2. Кстати, много лет назад все виртуальные счета были анонимными и автономными, их потом подвязали к клиентам. Но неизвестно, все ли.

 

1. Должен быть счет, но его нет и это факт.

 

 

2. Такая привязка не имеет никакой юридической силы.

 

  • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Вот такое есть по теме.

 

ПО СЧЕТУ 2909 !!!!

 

 

              Наверное, каждый немного знаком с кредитами в ин.валюте. Если не сами брали, то есть знакомые, которые попали в это валютное, можно сказать, рабство. Предлагаю разобраться, что такое кредит в иностранной валюте. 
Для начала хочу уточнить – любой кредит является валютным, т.к. гривна – это тоже наша, национальная валюта. Но говорить сейчас мы будем об иностранной валюте – доллары США, евро, швейцарские франки. 
На основании генеральной лицензии на осуществление валютных операций (письменное разрешение НБУ) наличную ИНОСТРАННУЮ валюту банк имеет право выдавать только с текущего счета клиента (балансовые счета 26.. "денежные средства клиентов"), т.е. с БАНКОВСКОГО СЧЕТА, который начинается с цифр 2620 

Те банки, которые выдали наличную иностранную валюту с балансового счета 2203 "Долгосрочные кредиты на текущие нужды, которые выданы физическим лицам", (или, как вариант, с 2233, 2909 и др.) не имеют надлежащих и допустимых доказательств передачи в собственность наличной иностранной валюты (клиент не подписывал заявку на выдачу налички с ТЕКУЩЕГО счета). 
Таким образом, если у вас не открыт текущий счет, а кредит каким-то образом получен, то можно смело говорить о том, что кредит в надлежащей форме вы не получили. Кстати, если вы погашаете этот якобы кредит на тот же счет, с которого он был «выдан», вы так же, как и банк, нарушаете законодательство Украины, не говоря уже о том, что если банк не захочет согласиться с тем, что вы погасили свой кредит, то вы это никаким образом не докажете. 
Большинство банков в годы кредитной гонки выдавали иностранную валюту, минуя текущий счет клиента, вовсю используя недействительные (фальшивые, как указано в постановлениях НБУ) документы – заявки на выдачу налички. 
Именно поэтому банки, которые допустили данные ошибки, и предлагают "ин.валютные" кредиты перевести в гривневые на основании ст.604 ГК, во избежание грубого нарушения генеральной лицензии на осуществление валютных операций. Сотрудники банка могут быть привлечены к уголовной ответственности согласно ст.200 УК Украины. 
Однако, выдача наличной НАЦИОНАЛЬНОЙ валюты с балансового счета 2203 ДОПУСКАЕТСЯ, т.е. не запрещена. 

Расскажу на примере. 
Например, по условиям кредитного договора, клиент должен получить кредит на сумму 100 тысяч долларов, что в эквиваленте на момент выдачи составляет 500 тысяч гривен (курс 2007-2008 гг.). Расходные кассовые документы (заявление на выдачу наличности в валюте) - недействительны, поскольку не содержат всех обязательных реквизитов, содержат противоречивые данные и не соответствуют установленным правилам НБУ содержанию и форме, поэтому при их выявлении контролирующими органами банк может в любой момент от них отказаться (ой, мы ошиблись, это не те документы))). 
Вместе с тем, в бухгалтерском учете банка указанный кредит отражается, как гривневый, сам учет в Украине, согласно Закону «О бухгалтерском учете и финансовой отчетности» и согласно Постановления Правления НБУ № 566, - ведется исключительно в гривне, поэтому обнаружить такие подлоги при текущих проверках ревизорами НБУ становится практически невозможным, ничего не вызывает подозрений. По отчетным документам - кредит в бухгалтерской отчетности отражен, как гривневый, валютные колебания никак на него не влияют, база налогообложения - только проценты по предоставленному кредиту. 
НО! для клиента - кредит является валютным, он обязан приносить в банк указанную в договоре сумму долларов США наличными. Курс валют растет, меняется. На примере периода действия указанного кредитного договора, курс доллара менялся от 5 грн/долл. до 15 грн/долл .. Таким образом, гривневый эквивалент, а затем и сумма в гривнах каждого платежа, - меняется. Иными словами, через год после «выдачи», 100 тысяч долларов США, - это уже не 500 тысяч гривен, а около 1500000 гривен. В это же время, по документам, доходы банка учитываются с базы кредита в 500 тысяч гривен, объект налогообложения, - лишь проценты с указанной базы, по телу кредита, а все остальное - чистый теневой доход банка, наличными. 
Возникает вопрос, как же удалить эти теневые средства из банка, ведь все операции о движении средств в кассе банка, - подлежат документированию и возведению в общий баланс, поскольку де-факто банк оперирует чужими деньгами? Именно для изъятия неучтенных доходов от курсовой разницы банком и применяются недействительные приходные кассовые документы в валюте, поскольку на самом деле на учетные счета из кассы учитывают гривню, полученную от теневого валютообмена прямо в кассе банка в пределах, необходимых для закрытия баланса в конце операционного дня, а средства в иностранной валюте, реально внесенные клиентами, - использовались для следующих «выдач» псевдовалютних кредитов, теневых валютообменных операций с клиентами банка, т.е. - по необходимости, а остатки - на собственное усмотрение администрации банка, как чистый доход. Таким

образом, банк существенно занижает базу, поскольку прибыли при легальном валютном кредитовании подлежали бы налогообложению по действующей ставке налога на прибыль, а в данном случае, - это чистый не декларируемый теневой доход банка. 
В проигрыше: 
1. клиент, который не имеет валютной выручки и должен покупать иностранную валюту за гривны по коммерческому курсу, 

2. государственный бюджет, 
3. пенсионный фонд, 
4. акционеры 
5. и вкладчики банка. 
Для расчетов сумм задолженности клиента, обоснование возможных судебных исков, - банками используются регистры аналитического учета, которые являются внутренними банковскими счетами банка, открываются, ведутся и закрываются им по своему усмотрению, для внутреннего учета, - по своим внутренним положениями. Именно поэтому, законодательно, - ни данные по этим счетам, ни выписки по этим счетам, - не являются первичными бухгалтерскими документами, и не имеют доказательной силы, но одновременно - справки о движении средств по текущим счетам клиентов, т.е. счетах, которые принадлежат именно клиентам, - есть первичными бухгалтерскими документами, поскольку дают возможность контролировать соблюдение требований валютного законодательства при осуществлении валютных операций. Эта позиция неоднократно подтверждена Национальным банком Украины 

Также недействительными являются и приходные кассовые документы, на основании которых банк осуществлял прием очередных платежей в иностранной валюте на погашение указанного кредита: бухгалтерская проводка, которую применял банк в заявлении на перевод наличности (приходных документ), - применяется в бухгалтерском учете банков Украины для приема наличности национальной валюты, - гривне. Таким образом, наличную иностранную валюту, которую вносил клиент банка на погашение текущей задолженности по кредитному договору в иностранной валюте, в кассе банка, - не учитывалась. Зато, работниками банка проводилась теневая валютообменная операция непосредственно в кассе банка, после проведения которой на счета банка зачислялась гривна. Это дает все основания утверждать, что указанный кредит, как валютный, - не учитывается в бухгалтерском учете банка вообще, а наличные средства, полученные от клиента на погашение кредита, в результате теневых незаконных валютообменных операций, - присваиваются администрацией и/или сотрудниками банка. Более того, в таком случае происходит уклонение банком от уплаты налогов в крупных размерах, также банк избегает обязательного резервирования под выданные валютные кредиты, банком не уплачиваются взносы в Пенсионный фонд при валютообменных операциях (поскольку официально такие операции банком не проводятся), фактически происходит привлечение и размещения наличности иностранной валюты неустановленными физическими лицами в помещении банка, под прикрытием самого банка, как финансового учреждения. 
Согласно ст.16 Закона Украины «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, или финансированию терроризма», финансовая операция или совокупность связанных между собой финансовых операций, - подлежит обязательному финансовому мониторингу, если она имеет, в частности, запутанный или необычный характер, не имеет очевидного экономического смысла или очевидной законной цели. 
Примененные банком схемы выдачи и приема наличности иностранной валюты, и выдача наличности национальной валюты вместо выдачи непосредственно клиенту надлежащей наличности иностранной валюты, - как раз и содержат признаки необычной финансовой операции, поскольку для выдачи наличных валютных кредитов законодательством Украины и нормативно-правовыми актами НБУ было предусмотрено четкую схему выдачи, четкий порядок операций, а именно - с использованием текущего счета клиента (для того, чтобы эта операция была видна в НБУ и налоговой службе). 
Соответственно, выдавать кредиты наличной иностранной валютой банк имел право только с текущего счета клиента, открытого клиентом в банке на основании ст.1066 ГК Украины и договора банковского счета клиента, то есть фактически - путем кредитования текущего счета на основании положений ст.1069 ГК Украины. 
Такой порядок установлен законодательством для возможности контроля выданных кредитов в иностранной валюте и для предотвращения валютных махинаций: оборот иностранной валюты на территории Украины ограничен и четко регламентирован целым рядом законов и нормативно-правовых актов Украины. 
Согласно нормативно-правовых актов НБУ, указанные счета должны содержать данные об идентификационном коде клиента и отражаться в бухгалтерской отчетности банка для декларирования банком своих доходов с дальнейшей уплатой налогов с таких доходов. Но текущий счет клиенту банком не открывался, а в кредитном договоре банком применена схема выдачи кредитных средств,предусмотренную для выдачи кредитов в национальной валюте (т.е. с транзитного счета 2203… или с2909… напрямую через кассу). Наличные валютообменные операции при выдаче и приему наличности иностранной валюты проводились непосредственно в кассе банка по теневой схеме, на банковских счетах учитывалась гривна, а курсовая разница от необъявленных валютообменных операций оставалась в виде неучтенной наличности в кассе. Вместе с тем, банк, декларируя указанный кредит в своей финансовой и налоговой отчетности, как гривневый, - избегал уплаты налогов с полученной от клиента огромной курсовой разницы, которая образуется между гривневым эквиваленты сумм в иностранной валюте в результате девальвации гривни, уменьшал размеры резервирования под валютные кредиты, вводил в заблуждение вкладчиков и акционеров банка, а также органы ГНА относительно размеров полученных доходов. 

  • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

В чем проблема валютных транзакций через Приват, кроме риска остаться без суммы валютной транзакции?

С каким еще проблемами сталкивались?

 

А вы не  слышали историю пенсионера из Севастополя, который по приватовской карте снял в Грузии лари, а потом через 9 месяцев вдруг стал должен 300 тыс грн привату?

Share this post


Link to post
Share on other sites

А вы не  слышали историю пенсионера из Севастополя, который по приватовской карте снял в Грузии лари, а потом через 9 месяцев вдруг стал должен 300 тыс грн привату?

Нет.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Нет.

хм, странно.... История нашумевшая еще до войны. Дядька долго судился во всех инстанциях.

Кроме того был не единичный случай.

 

А вся фишка была в том, что приват через 6 а потом через 9 месяцев задним числом сменил курсы валюты. Типа менагер не доглядел. Менагера конечно уволили или он уволился сам, но признать его вину а тем более погашать возникший долг за счет виновного банк отказался.

Ну как-то вот так ;) 

Погуглите на досуге, на ютубе даже видео было об этом случае. А о судилищах несколько раз писали СМИ..... чел судился несколько лет. Чем закончилась эпопея = не знаю.... Может войной и крымнашем ;)

  • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

А вы не  слышали историю пенсионера из Севастополя, который по приватовской карте снял в Грузии лари, а потом через 9 месяцев вдруг стал должен 300 тыс грн привату?

 

Я слышал много таких историй связанных с лари... Это всё продолжается ещё с 2008 года... В ютубе кстати полно этих рассказов...

Share this post


Link to post
Share on other sites

хм, странно.... История нашумевшая еще до войны. Дядька долго судился во всех инстанциях.

Кроме того был не единичный случай.

 

А вся фишка была в том, что приват через 6 а потом через 9 месяцев задним числом сменил курсы валюты. Типа менагер не доглядел. Менагера конечно уволили или он уволился сам, но признать его вину а тем более погашать возникший долг за счет виновного банк отказался.

Ну как-то вот так ;)

Погуглите на досуге, на ютубе даже видео было об этом случае. А о судилищах несколько раз писали СМИ..... чел судился несколько лет. Чем закончилась эпопея = не знаю.... Может войной и крымнашем ;)

 

Да действительно странно... Тем более, что там не только дядька, а есть и куча тёток... Банк просто делал на карте минус задним числом и вбухивал проценты, а проценты то там зверские по несанкционированному овердрафту... А люди всего то навсего свои деньги снимали, они о кредитах даже не думали...

  • Like 2

Share this post


Link to post
Share on other sites

И это продолжается уже в течении восьми лет, время от времени регулярно... С тех пор как курс стал прыгать по взрослому, банк понял, что это неплохой приработок...

  • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

А п что это такое?

Что Вы имеете в виду?

Share this post


Link to post
Share on other sites
В 23.03.2016 в 16:44, НБ Украины сказал:

  Mercato®, что такое кредитный счет?

може трішки не в тему , але хочу конкретно вам задати питання

так яку вас назва акаунта повязана з моїм питанням , можете дати свою оцінку???

написала запит в НБУ про наявність-відсутність мене в реєстрі ЄІС боржників в Україні прийшла відповідь що на моє імя відсутня інформація про наявність боргу перед банками України, зараз маю суд на початковому етапі, доларовий кредит, банк кредобанк, 

можете щось порадити, люди пишуть що це нічого неозначає??

наперед вдячна за відповідь.

Share this post


Link to post
Share on other sites
В 23.03.2016 в 08:28, Mercato® сказал:

Сейчас сам разбираюсь в этих дебрях)

Не буду привязываться конкретно к Привату, но банк обязан открыть отдельный счет для обслуживания карты. Понятия "карточный  счет" вообще не существует.

Есть поточные клиентские банковские счета. Эта норма во многих постановлениях НБУ.

Еще банк создает кредитные счета, но они являются внутрибанковскими, а посему банк их создает и нумерует по своему усмотрению.

як тоді банк може видати кредит , списавши кошти з позичкового 2203 на поточний 2206, якщо фізично їх там немає????

і як юридично в суді дати оцінку такій операції, кредит був виданий???чи я посто зняла кошти із свого рах 2606, і яка валюта там все ж таки обліковується долар чи гривня, (в договорі про відкриття рах 2606 написано що він є і дол і гривневий)

Share this post


Link to post
Share on other sites
8 часов назад, Viktoria Lychva сказал:

може трішки не в тему , але хочу конкретно вам задати питання

так яку вас назва акаунта повязана з моїм питанням , можете дати свою оцінку???

написала запит в НБУ про наявність-відсутність мене в реєстрі ЄІС боржників в Україні прийшла відповідь що на моє імя відсутня інформація про наявність боргу перед банками України, зараз маю суд на початковому етапі, доларовий кредит, банк кредобанк, 

можете щось порадити, люди пишуть що це нічого неозначає??

наперед вдячна за відповідь.

Правилами форума запрещено задавать один и тот же вопрос в разных темах.

Если Вас интересует какой-то вопрос и Вы хотите его задать конкретному человеку, то разместите ссылку на тему, где Вы задали вопрос в чате.

Пока чата нет, могли бы в ответе на сообщение форумчанина, чье мнение Вас интересует разместить ссылку на интересующий Вас вопрос.

 

п.с. Я Вам дал совет исходя из судебной практики.

Если есть желание, могу дать номер заемщика, против которого было вынесено решение апелляционного суда.

п.с.2 Как я и писал, это лишь одно из направлений Вашей борьбы. Обращайтесть за помощью к профильному специалисту и совместно разрабатывайте стратегию по блокированию действий кредитора.

Я думаю, что отсутствие Вашей задолженности в реестре, это лишь одно из многих оснований для блокирования действий кредитора.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...