Определение Окружного административного суда г. Киева об обеспечении иска о ненправомерности действий нотариуса по регистрации права собственности ипотекодержателя путем запрета органам регистрации осуществлять любые регистрационные действия с имущес


Recommended Posts

http://reyestr.court.gov.ua/Review/54599783

 

Державний герб України

  ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД  міста КИЄВА 01601, м. Київ, вул. Командарма Каменєва 8, корпус 1 У Х В А Л А

про забезпечення адміністративного  позову

22 грудня 2015 року                              м. Київ                              № 826/13372/15

          Окружний адміністративний суд міста Києва у складі: судді Арсірія Р.О., вирішив питання про вжиття заходів забезпечення адміністративного позову по справі

за позовом          ОСОБА_1       до          Реєстраційної служби Головного управління юстиції у м. Києві, Державного реєстратора Реєстраційної служби Головного управління юстиції у    м. Києві Сипчу Крістіни Миколаївни, Приватного нотаріусу Київського міського ноторіального округу Єгорової Марини Євгенівни, Міністерства юстиції України, треті особи: Товариство з обмеженою відповідальністю "Факторингова компанія "Вектор плюс", Товариство з обмеженою відповідальністю "Дідков"       про   визнання протиправним та скасування рішення, зобов'язання вчинити дії

ВСТАНОВИВ:

Позивач звернувся до Окружного адміністративного суду м. Києва суду з позовом до відповідачів в якому з урахуванням заяви про зміну позовних вимог просить:

- визнати незаконним та скасувати рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень № 19045694, на підставі якого внесено запис до Державного реєстру речових  прав на нерухоме майно державним реєстратором прав на нерухоме майно про державну реєстрацію права власності за товариством з обмеженою відповідальністю Факторингова компанія "Вектор плюс" код ЄДРПОУ 38004195 на об'єкт нерухомого майна: реєстраційний номер 566461780000, квартира, об'єкт житлової нерухомості, адреса: АДРЕСА_1;

- визнати незаконним та скасувати рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень № 19674199 від 27.02.2015 року приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу Єгорової Марини Євгеніївни про державну реєстрацію права власності за товариством з обмеженою відповідальністю "Дідков", код ЄДРПОУ 39582619 на об'єкт нерухомого майна: реєстраційний номер 566461780000, квартира, об'єкт житлової нерухомості, адреса: АДРЕСА_1.'

Ухвалою суду від 14.08.2015 року відкрито провадження у справі та призначено судове засідання.

16 грудня 2015 року позивач подав клопотання про вжиття заходів забезпечення позову шляхом заборони здійснювати державну реєстрацію права власності, інших речових прав, іпотеки, обтяжень - щодо квартири за адресою АДРЕСА_1 - на будь яких осіб, окрім ОСОБА_1

В обґрунтування вказаного клопотання позивач вказує на існуючу очевидну небезпеку запобігання шкоди його правам та інтересам до ухвалення рішення в адміністративній справі, оскільки позивач є власником вказаного нерухомого майна та проживає там разом із своєю сім'єю. Крім того, на думку позивача, є всі підстави вважати, що для відновлення прав, свобод та інтересів позивача необхідно буде докласти значних зусиль та витрат.

Відповідно до ч.1 ст. 118 Кодексу адміністративного судочинства України клопотання про забезпечення адміністративного позову розглядається не пізніше наступного дня після його одержання й у разі обґрунтованості та терміновості вирішується ухвалою негайно без повідомлення відповідача та інших осіб, які беруть участь у справі.

Під час розгляду заявленого клопотання судом встановлено, що ОСОБА_1 належало нерухоме майно (жила квартира) за адресою: АДРЕСА_1, що була придбана ним на підставі договору купівлі-продажу квартири від 30 липня 2008 року.

Грошові кошти для придбання зазначеної квартири позивачем отримано у ВАТ «Сведбанк» на підставі Кредитного договору № 2628/0708/45-023 від 30 липня 2008 року Також, з метою забезпечення виконання зобов'язань перед банком по кредитному договору, між ОСОБА_1 та ВАТ «Сведбанк», було укладено Іпотечний договір № 2628/0708/45-023-7-1 від 30 липня 2008 року.

Під час розгляду справи судом встановлено, що 28 листопада 2012 року між ПАТ «Сведбанк» та ТОВ «Факторингова компанія «Вектор Плюс» укладено Договір факторингу № 15, за яким ПАТ «Сведбанк» відступає ТОВ «Факторингова компанія «Вектор Плюс» свої права вимоги заборгованості, зокрема, по кредитному договору № 2628/0708/45-023 укладеного з ОСОБА_1 Також 28 листопада 2012 року між ПАТ «Сведбанк» та ТОВ «Факторингова компанія «Вектор Плюс» укладено договір про відступлення прав за іпотечним договором № 2628/0708/845-023-Z-1.

ПАТ «Сведбанк» направлено позивачу (вих. № 0027371 від 14.12.2012 року) Повідомлення про відступлення права грошової вимоги, в якому повідомлено, що право вимоги по Кредитному договору відступлене Товариству з обмеженою відповідальністю «Факторингова компанія «Вектор Плюс».

Позивач зазначає, що зазначене повідомлення підписане невідомими особами без зазначення їх посад і прізвищ, а відбиток печатки банку на повідомленні відрізнявся від відбитків оригіналу печатки, якими засвідчені у позивача договори укладені «Сведбанком». На питання про надання підтверджуючих документів йому відмовили. Докази на підтвердження законності та обґрунтованості вимог нових кредиторів йому не надавалися. Також, жодних інших листів, повідомлень, тощо, пов'язані відступленням права вимоги новому кредитору він не отримував.

03 лютого 2015 року державним реєстратором прав на нерухоме майно  Реєстраційої служби Головного управління юстиції у м. Києві прийнято рішення № 19045694 про державну реєстрацію права власності за ТОВ Факторингова компанія "Вектор Плюс", код СДРПОУ 38004195 на об'єкт спірного нерухомого майна: реєстраційний номер 566461780000, квартира, адреса: АДРЕСА_1.

27 лютого 2015 року приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Єгоровою М.Є. було прийнято рішення № 19674199 про державну реєстрацію права власності; на квартиру за ТОВ "Дідков", код СДРПОУ 39582619, на підставі договору купівлі-продажу квартири, укладеного між ТОВ «ФК «Вектор Плюс» і ТОВ «Дідков».

Позивач зазначив, що був протиправно позбавлений належного йому майна.

Також повідомляє, що представники ТОВ «Дідков» 03.04.2015 року, здійснили напад на його квартиру за адресою: АДРЕСА_1, зламавши замок та виламавши вхідні двері. Крім цього, на адресу позивача надійшов лист від ТОВ «Дідков»      (вих. № 512642 від 04.12.2015 року) який містить пропозиції укладення договору купівлі -продажу спірної квартири.

Таким чином, судом встановлено, що на теперішній час існує ймовірність розпорядження в будь-який спосіб вказаним нерухомим майном, що належало позивачу. При цьому, проведення державної реєстрації права власності на вищевказане нерухоме майно до постановлення остаточного рішення по суті спору безумовно призведе до порушення прав та інтересів ОСОБА_1

В Рішенні Конституційного Суду України № 3-рп/2003р від 30.01.2003 року зазначено, що правосуддя за своєю суттю визнається таким лише за умови, що воно відповідає вимогам справедливості і забезпечує ефективне поновлення в правах.

З аналізу ст. 117 КАС України слідує, що метою застосування заходів забезпечення позову є, перш за все, захист прав позивача до ухвалення рішення по справі. Відповідно до положення ч.4 ст.117 КАС України адміністративний позов, крім способу, встановленого частиною третьою цієї статті, може бути забезпечено забороною вчиняти певні дії.

Розглядаючи клопотання про вжиття заходів забезпечення адміністративного позову, суд, з огляду на докази, надані стороною по справі для підтвердження своїх вимог, має пересвідчитись зокрема у тому, що клопотання не є надуманим, спір поміж сторонами існує, існує також дійсна і реальна загроза невиконання рішення суду чи суттєва перешкода у такому виконанні, позов слід забезпечити саме у такий спосіб, про який просить позивач, а не якимось менш обмежувальним у правах способом для відповідачів, такий спосіб є співмірним обсягу позовних вимог, даним про особу та характер дій відповідачів, позивач має легітимну мету забезпечити саме захист своїх прав та інтересів від неправомірних дій відповідачів, а не завдати шкоди правам та інтересам відповідачів та іншим особам. Вирішуючи клопотання про забезпечення позову суд має зважати на необхідний баланс процесуальних прав та обов'язкові сторін.

Аналіз обставин справи свідчить про наявність дійсного спору поміж учасниками процесу та реальність загрози виникнення суттєвої фінансової шкоди позивачу, яка полягає у втраті права власності на нерухоме майно.

Відповідно до загальних засад цивільного права та вимог ст. 3 Закону України "Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень" від 01.07.2004 № 1952-IV права на нерухоме майно та їх обтяження, які підлягають державній реєстрації відповідно до цього Закону, виникають з моменту такої реєстрації.

Відповідно до ст. 9 вказаного Закону та п. 2 Порядку державної реєстрації прав на нерухоме майно та їх обтяжень" від 17.10.2013, № 868   державну реєстрацію прав шляхом внесення записів до Державного реєстру прав проводять орган державної реєстрації прав та нотаріус як спеціальний суб'єкт, на якого покладаються функції державного реєстратора прав на нерухоме майно.

Нотаріус, яким вчинено нотаріальну дію з нерухомим майном, проводить державну реєстрацію прав, набутих виключно у результаті вчинення такої дії, крім випадків, визначених Законом України "Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень".

Відповідно до ст.23 Закону України "Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень" державна реєстрація права власності та інших речових прав зупиняється у разі прийняття рішення суду про заборону вчинення дій, пов'язаних з державною реєстрацією таких прав. Державний реєстратор у день отримання рішення суду про заборону вчинення дій, пов'язаних з державною реєстрацією прав, приймає рішення про зупинення державної реєстрації прав, про що письмово повідомляє заявника не пізніше наступного дня після прийняття ним відповідного рішення. Державна реєстрація права власності та інших речових прав зупиняється до скасування рішення суду, що було підставою для прийняття рішення про зупинення державної реєстрації прав. Загальний строк розгляду заявленого права продовжується з урахуванням часу, що минув до його зупинення.

Згідно п. 19 Постанови Кабінету міністрів України від 17 жовтня 2013 № 868, проведення державної реєстрації прав зупиняється у разі прийняття рішення суду про заборону вчинення дій, пов'язаних з державною реєстрацією таких прав.

Орган державної реєстрації прав, нотаріус реєструє таке рішення у базі даних про реєстрацію заяв і запитів.

Державний реєстратор приймає рішення про зупинення або відмову в зупиненні державної реєстрації прав на підставі рішення суду про заборону вчинення дій, пов'язаних з державною реєстрацією прав.

Орган державної реєстрації прав, нотаріус у день прийняття рішення про зупинення або відмову в зупиненні державної реєстрації прав або відновлення їх державної реєстрації надсилає поштою заявникові таке рішення.

Аналіз зазначених норм права дає підстави вважати, що державний реєстратор у день отримання рішення суду про заборону вчинення дій, пов'язаних з державною реєстрацією прав, зобов'язаний прийняти рішення про зупинення державної реєстрації прав (відмову у зупиненні), про що письмово повідомити заявника.

Відповідно до Порядку державної реєстрації прав на нерухоме майно та їх обтяжень від 17.10.2013 № 868 органами державної реєстрації прав є Міністерство юстиції України та його територіальні органи.

Набуття права власності на нерухоме майно, що розташовано за адресою: АДРЕСА_1 за суб'єктом ТОВ "Дідков" дозволяє останньому здійснювати будь-які дії із спірним нерухомим майном, а тому до ухвалення рішення в адміністративній справі необхідно забезпечити позов шляхом заборони структурним підрозділам територіальних органів (управлінь) Міністерства юстиції України та нотаріусам вчиняти дії, пов'язані з державною реєстрацією прав на спірне нерухоме майно, що належало ОСОБА_1, оскільки без вжиття цих заходів для відновлення прав, на захист яких поданий даний адміністративний позов, необхідно буде докласти значних зусиль та витрат.

Таким чином, оскільки позивачем доведено існування очевидної небезпеки заподіяння шкоди його правам, свободам та інтересам до ухвалення рішення в адміністративній справі, клопотання про вжиття заходів забезпечення адміністративного з метою запобігання будь-якого розпорядження спірним нерухомим майном підлягає задоволенню у вигляді заборони органам державної реєстрації прав проводити державну реєстрацію права власності та інших речових прав на спірне нерухоме майно.

Забезпечення позову у вищезазначений судом спосіб відповідає критеріям розумності, обґрунтованості і адекватності, забезпечення збалансованості інтересів учасників спірних правовідносин, запобігання порушенню у зв'язку з вжиттям таких заходів прав та охоронюваних інтересів учасників процесу та відповідають інституту забезпечення позову в адміністративному процесі.

Керуючись ст.ст. 117, 118, 160, 165 Кодексу адміністративного судочинства України, суд,-

       У Х В А Л И В:

Заяву ОСОБА_1 про забезпечення адміністративного позову задовольнити.

Заборонити органам державної реєстрації прав вчиняти будь-які реєстраційні дії щодо нерухомого майна (квартира, об'єкт житлової нерухомості) (реєстраційний номер об'єкту нерухомого майна 566461780000) загальною площею 26,9 кв.м., що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 до вирішення справи по суті та набрання законної сили судовим рішенням у даній справі.

3. Ухвала набирає чинності з 22.12.2015 і підлягає негайному виконанню на підставі ч.5 ст.118 Кодексу адміністративного судочинства України.

4.Ухвала може бути пред'явлена до виконання до 22.12.2016.

5. Стягувачем у виконавчому провадженні, відкритому на підставі даної ухвали, є ОСОБА_1 (реєстраційний номер облікової картки платника податків, НОМЕР_1, АДРЕСА_1), боржником - органи державної реєстрації.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала може бути оскаржена відповідно до ст.ст. 118, 185-187 Кодексу адміністративного судочинства України.

Оскарження ухвали не зупиняє її виконання, а також не перешкоджає подальшому розгляду справи.

          Суддя                                                                                                    Р.О. Арсірій

 

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...