Определение Черновицкого окружного админ суда об обеспечении иска о ненправомерности действий нотариуса по регистрации права собственности ипотекодержателя путем запрета органам регистрации осуществлять любые регистрационные действия по отчуждению


Recommended Posts

http://reyestr.court.gov.ua/Review/55694542

 

Державний герб України

ЧЕРНІВЕЦЬКИЙ  ОКРУЖНИЙ  АДМІНІСТРАТИВНИЙ  СУД

У Х В А Л А

про забезпечення адміністративного позову

04 лютого 2016 р.                        м. Чернівці                                справа № 824/47/16-а

Чернівецький окружний адміністративний суд у складі:

головуючого судді                       Спіжавки Г.Г.,

за участю:          

секретаря судового засідання     Тимофєєва А.О.,

представника позивача                ОСОБА_1,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання про забезпечення адміністративного позову по справі за позовом ОСОБА_2 до приватного нотаріусу Київського міського нотаріального округу Кобелєвої Алли Михайлівни, третя особа - ТзОВ "Факторингова компанія "Вектор Плюс" про скасування рішення про державну реєстрацію,-

В С Т А Н О В И В:

В провадженні Чернівецького окружного адміністративного суду перебуває справа за адміністративним позовом ОСОБА_2 до приватного нотаріусу Київського міського нотаріального округу Кобелєвої Алли Михайлівни, третя особа - ТзОВ "Факторингова компанія "Вектор Плюс" про скасування рішення про державну реєстрацію.

Позивач 29.01.2016 р. подав клопотання про забезпечення позову шляхом заборони вчинення будь-яких нотаріальних дій з приводу відчуження товариством з обмеженою відповідальністю "Факторингова компанія "Вектор Плюс" житлового будинку АДРЕСА_1 та заборони вчинення товариством з обмеженою відповідальністю "Факторингова компанія "Вектор Плюс" будь-яких дій з приводу перешкоджання ОСОБА_2 у належному користуванні житловим будинком АДРЕСА_1 шляхом звернення ним до відповідних установ про відключення житлового будинку від електро- та газопостачання.

Клопотання вмотиване тим, що на сьогодні товариство з обмеженою відповідальністю "Факторингова компанія "Вектор Плюс" являється власником зазначеного вище житлового будинку на підставі рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень №24278215 від 09.09.2015р., яке прийняте відповідачем по справі та оскаржується позивачем. Так, пояснює позивач, у разі відчуження зазначеного будинку товариством, відновлення її порушених прав буде унеможливлене або потребуватиме значних зусиль, часу та витрат.

В судовому засіданні представник позивача клопотання підтримала та просила задовольнити. Пояснила, що в житловому будинку разом з позивачем проживають діти, на підтвердження чого надала копії свідоцтв про народження та довідку КЖРЕП-6 про склад сім'ї.

Відповідач в засідання не з'явився, хоча був повідомлений про дату, час і місце розгляду клопотання телефонограмою.

Третя особа в засідання не з'явилася, про дату, час і місце розгляду клопотання була повідомлена електронної поштою.

Враховуючи те, що вирішення питання щодо застосування заходів забезпечення позову відбувається в короткі строки, суд вважає, що для повідомлення відповідача і третьої особи про розгляд такого клопотання здійснено всі можливі заходи.

Окрім того, частиною першою статті 118 КАС України визначено, що клопотання про забезпечення адміністративного позову розглядається не пізніше наступного дня після його одержання й у разі обґрунтованості та терміновості вирішується ухвалою негайно без повідомлення відповідача та інших осіб, які беруть участь у справі.

За таких обставин, суд розглядає клопотання без участі відповідача і третьої особи.

Так, заслухавши пояснення представника позивача, встановивши обставини, на які посилається позивач в клопотанні, суд вважає, що воно підлягає задоволенню частково з нижче викладених підстав.

Згідно частини першої статті 117 КАС України, суд за клопотанням позивача або з власної ініціативи може постановити ухвалу про вжиття заходів забезпечення адміністративного позову, якщо існує очевидна небезпека заподіяння шкоди правам, свободам та інтересам позивача до ухвалення рішення в адміністративній справі, або захист цих прав, свобод та інтересів стане неможливим без вжиття таких заходів, або для їх відновлення необхідно буде докласти значних зусиль та витрат, а також якщо очевидними є ознаки протиправності рішення, дії чи бездіяльності суб'єкта владних повноважень.

Подання адміністративного позову, а також відкриття провадження в адміністративній справі не зупиняють дію оскаржуваного рішення суб'єкта владних повноважень, але суд у порядку забезпечення адміністративного позову може відповідною ухвалою зупинити дію рішення суб'єкта владних повноважень чи його окремих положень, що оскаржуються. Ухвала негайно надсилається до суб'єкта владних повноважень, що прийняв рішення, та є обов'язковою для виконання (частина 3 статті 117 КАС України).

Судом встановлено, що рішенням про державну реєстрацію прав та їх обтяжень №24278215 від 09.09.2015 р., прийнятим приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Кобелєвою Аллою Михайлівною здійснено реєстрацію права власності на житловий будинок АДРЕСА_1 за товариством з обмеженою відповідальністю "Факторингова компанія "Вектор Плюс".

У вказаному житловому будинку позивач проживає разом з двома неповнолітніми дітьми: ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_2

При цьому, позивач в поданому позові просить суд скасувати рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень №24278215 від 09.09.2015 р.

Основним законом, який регулює охорону дитинства в нашій державі, є Закон України "Про охорону дитинства", норми якого кореспондуються з нормами Конвенції "Про права дитини", схваленої  резолюцією 44-сесії Генеральної Асамблеї ООН 44/25 від 20 листопада 1989 року, ратифікованої Постановою ВР України від 27 лютого 1991, в якій встановлено, що в усіх діях щодо дітей, незалежно від того, здійснюються вони державними чи приватними установами, що займаються питаннями соціального забезпечення, судами, адміністративними чи законодавчими органами, першочергова увага приділяється як найкращому забезпеченню інтересів дитини.

Враховуючи зазначене, суд вважає, що до прийняття рішення по даній справі задля забезпечення гарантій захисту прав неповнолітніх осіб, зокрема, права на житло, є достатні підстави для вжиття заходів забезпечення позову шляхом заборони відповідачу вчиняти будь-які дії щодо відчуження товариством з обмеженою відповідальністю "Факторингова компанія "Вектор Плюс" житлового будинку АДРЕСА_1

Окрім того, в разі відчуження третьою особою вказаного житлового будинку, для відновлення прав, свобод та інтересів неповнолітніх дітей необхідно буде докласти значних зусиль та витрат.

Тому, суд задовольняє клопотання про забезпечення позову в цій частині.

Однак, щодо іншої частини клопотання слід зазначити, що згідно частини 4 статті 117 КАС України, адміністративний позов, крім способу, встановленого частиною третьою цієї статті, може бути забезпечено забороною вчиняти певні дії.

При цьому, позивач просить суд заборонити вчиняти будь-які дії з приводу перешкоджання позивачу в належному користуванні житловим будинком АДРЕСА_1 шляхом звернення ним до відповідних установ про відключення житлового будинку від електро- та газопостачання.

Суд вважає таку вимогу безпідставною, так як вчинення третьою особою будь-яких вище зазначених дій не пов'язано з спірними правовідносинами, що склалися між позивачем та відповідачем.

В даному випадку, суд не вбачає підстав вважати, що захист прав, свобод та інтересів позивача стане неможливим без вжиття такого заходу, або для їх відновлення необхідно буде докласти значних зусиль та витрат.

Враховуючи наведене, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню частково.

На підставі наведеного та керуючись статтями 117, 118, 158-160, 165, 167 Кодексу адміністративного судочинства України, суд -

У Х В А Л И В:

Клопотання про забезпечення позову задовольнити частково.

Забезпечити позов шляхом заборони відповідачу вчиняти будь-які дії щодо відчуження товариством з обмеженою відповідальністю "Факторингова компанія "Вектор Плюс" житлового будинку АДРЕСА_1.

В іншій частині клопотання - в задоволенні відмовити.         

                  

У відповідності до ст.ст. 185, 186 КАС України ухвала може бути оскаржена повністю або частково в апеляційному порядку. Апеляційна скарга на ухвалу подається до Вінницького апеляційного адміністративного суду через Чернівецький окружний адміністративний суд протягом п'яти днів з дня її проголошення. Якщо ухвалу було постановлено у письмовому провадженні або без виклику особи, яка її оскаржує, апеляційна скарга подається протягом п'яти днів з дня отримання копії ухвали.

          Згідно статті 254 КАС України ухвала суду першої інстанції, якщо інше не встановлено цим Кодексом, набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після повернення апеляційної скарги, відмови у відкритті апеляційного провадження або набрання законної сили рішенням за наслідками апеляційного провадження.

Оскарження ухвали не зупиняє її виконання, а також не перешкоджає подальшому розгляду справи.

                Ухвалу в повному обсязі складено  09 лютого 2016 р.

Суддя                                                                                                            Г.Г. Спіжавка

 

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...