Решение Апелляциоонного суда Черниговской обл. об отказе Приватбанку во взыскании задолженности


Recommended Posts

Категорія справи 

Начало формы

№750/8288/14

Конец формы

Цивільні справи; Позовне провадження; Спори, що виникають із договорів; Спори, що виникають із договорів позики, кредиту, банківського вкладу.

Дата набрання законної сили: 23.01.2015


Справа № 750/8288/14 Провадження № 22-ц/795/179/2015 Категорія - цивільнаГоловуючий у I інстанції - Сапон А. В. Доповідач - Шарапова О. Л.

          

Р І Ш Е Н Н Я

І М Е Н Е М  У К Р А Ї Н И

23 січня 2015 року м. Чернігів

АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ у складі:

головуючого - суддіШарапової О.Л.суддів:Євстафіїва О.К., Страшного М.М.при секретарі:Нечасному О.Л.за участю:ОСОБА_5, ОСОБА_6

  розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Чернігові цивільну справу за апеляційною скаргою ОСОБА_7 на рішення Деснянського районного суду м. Чернігова від 12 грудня 2014 року в справі за позовом Публічного акціонерного товариства комерційний банк «Приват Банк» до ОСОБА_7 про стягнення заборгованості за кредитним договором,-    

в с т а н о в и в:

   В серпні 2014 року ПАТ КБ «Приват Банк» звернулось до суду з позовом, в якому просило стягнути з ОСОБА_7 заборгованість за кредитним договором в сумі 22 103 грн. 93 коп. та судові витрати.

Позовні вимоги мотивовані тим, що 13 вересня 2006 року між банківською установою та ОСОБА_7 укладений кредитний договір на суму 2 500 грн. (з подальшим його збільшенням до 5 500 грн.) у вигляду встановленого кредитного ліміту на платіжну картку зі сплатою відсотків за користування кредитом у розмірі 36.00% на рік на суму залишку заборгованості. Відповідач свої зобов'язання за кредитним договором належним чином не виконав, в зв'язку з чим виникла заборгованість в сумі 22 103 грн. 93 коп., яка складається з наступного: 5 132 грн. 90 коп. заборгованість за кредитом, 15 442 грн. 27 коп. заборгованість по процентам за користування кредитом, 500 грн. - штраф (фіксована частина), 1 028 грн. 76 коп. - штраф (процентна складова).

Рішенням Деснянського районного суду м. Чернігова від 12 грудня 2014 року позовні вимоги задоволені.

В апеляційній скарзі ОСОБА_7 просить оскаржуване рішення суду скасувати і ухвалити нове, яким відмовити в задоволенні позовних вимог.

Доводи апеляційної скарги полягають в тому, що рішення суду є незаконним. Апелянт посилається на те, що з розрахунку заборгованості вбачається, що останній платіж проведений 03 березня 2009 року, а з позовом банк звернувся в серпні 2014 року, тобто після спливу строку позовної давності. Апелянт вказує на те, що згідно з п. 3.1.3 правил користування платіжною карткою по закінченню строку дії відповідна картка продовжується банком на новий строк шляхом надання клієнту картки з новим строком дії, а в ході розгляду справи позивачем не надано доказів про те, що йому, апелянту, було видано декілька банківських карток та що строк дії належної йому картки було встановлено до січня 2013 року. Апелянт зазначає, що скріншот екрану ПК з програмного комплексу Мультикаса/Приват48 не є належним доказом щодо отримання нової картки. Апелянт посилається на те, що помилковим є твердження суду про визнання представником відповідача факту здійснення відповідачем 03 березня 2009 року погашення заборгованості в сумі 350 грн. на картку НОМЕР_1, оскільки в запереченнях на позовну заяву та в судових засіданнях зазначалось лише про те, що згідно із розрахунком банку, проведення останнього платежу відбулося 03 березня 2009 року і жодного разу не зазначалося про проведення цього платежу саме відповідачем та на картковий рахунок НОМЕР_1.

Заслухавши суддю-доповідача, пояснення учасників судового розгляду, дослідивши матеріали справи та обговоривши доводи апеляційної скарги, апеляційний суд приходить до наступного висновку.

Встановлено, що 13 вересня 2006 року між банківською установою та ОСОБА_7 укладений кредитний договір на суму 2 500 грн. у вигляду встановленого кредитного ліміту на платіжну картку зі сплатою відсотків за користування кредитом у розмірі 36.00% на рік на суму залишку заборгованості.

Задовольняючи позовні вимоги, суд першої інстанції дійшов висновку, що відповідач отримав від банківської установи декілька банківських карток, в тому числі і картку № НОМЕР_3; 03 березня 2009 року відповідач здійснив погашення кредитної заборгованості на картку № НОМЕР_3; підстави для застосування строків давності відсутні, оскільки строк дії вказаної банківської картки було встановлено до січня 2013 року.

Проте, з таким висновком не погоджується апеляційний суд, виходячи з наступного.

В ході апеляційного розгляду справи представник відповідача пояснила, що ОСОБА_7 у вересні 2006 року отримував лише банківську картку № НОМЕР_2, строк дії цієї картки невідомий у зв»язку зі спливом значного часу. Платіж, який згідно з розрахунком позивача проведений 03 березня 2009 року, проведений не ОСОБА_7

Під час апеляційного розгляду справи представник позивача пояснив, що ОСОБА_7 отримав чотири банківські картки в слідуючій послідовності : № НОМЕР_2; № НОМЕР_5; № НОМЕР_4; № НОМЕР_3. Строк дії першої, другої та третьої картки невідомий, оскільки ці дані не зберіглися в комп»ютерній програми у зв»язку з видачею четвертої картки. Строк дії останньої картки встановлений по січень 2013 року, що підтверджується даними скріншот екрану ПК з програмного комплексу Мультикаса/Приват48 ( а.с. 43). Відсутні письмові докази, зокрема заяви та підписи відповідача по отримання другої, третьої та четвертої карток. Після видачі кожної слідуючої картки, дія попередньої картки блокується.

Як вбачається з заяви клієнта, 13 вересня 2006 року ОСОБА_7 отримав банківську картку № НОМЕР_2.

Згідно п.3.1.3 правил користування платіжною карткою по закінченню строку дії відповідна картка продовжується банком на новий строк (шляхом надання клієнту картки з новим строком дії), якщо раніше (до початку місяця закінчення строку дії) не надходило письмової заяви держателя про закриття карткового рахунку, а також за умови наявності грошових коштів на картковому рахунку для оплати послуг по виконанню розрахункових операцій (в передостанній строк день місяця закінчення строку дії) і при дотриманні інших умов продовження, передбачених договором.

В ході розгляду справи позивачем не надано заяви відповідача, підпису відповідача або інших належних доказів, які б свідчили про отримання останнім банківських карток № НОМЕР_5; № НОМЕР_4; № НОМЕР_3.

Скріншот екрану ПК з програмного комплексу Мультикаса/Приват48, з урахуванням приписів ст.. 5859 ЦПК України. не є належним та допустимим доказом щодо отримання відповідачем нових карток.

В ході розгляду справи позивачем не спростовані твердження відповідача та його представника про те, що платіж, який згідно з розрахунком банку, проведений 03 березня 2009 року на платіжна картку № НОМЕР_3, проведений не ОСОБА_7

Відповідно до п.3.1. Умов та правил надання банківських послуг для надання послуг банк відкриває клієнту картрахунки, видає клієнту карти, їх вид та строк дії вказаний в заяві і в пам'ятці клієнта, підписанням якого банк та клієнт укладають договір про надання банківських послуг.

Відповідно до заяви клієнта від 13 вересня 2006 року строк дії кредитного ліміту відповідає строку дії картки.

Відповідно до пунктів 3.1.1, 5.4 правил користування платіжною карткою граничний строк дії картки (місяць і рік) указано на ній і вона дійсна до останнього календарного дня такого місяця, строк погашення процентів за кредитом визначено щомісячними платежами, а строк погашення кредиту в повному обсязі визначено останнім днем місяця вказаного на картці.

Згідно з правовою позицією, яка висловлена  Верховним Судом України  в постанові від 19 березня 2014 року ( справа № 6-14цс14) картка діє в межах визначеного нею строку. За таким договором, що визначає щомісячні платежі погашення кредиту та кінцевий строк повного погашення кредиту перебіг позовної давності (ст.257 ЦК України) щодо місячних платежів починається після несплати чергового платежу, а щодо повернення кредиту в повному обсязі зі спливом останнього дня місяця дії картки (ст.261 ЦК України), а не закінченням строку дії договору.

В заяві клієнта від 13 вересня 2006 року термін дії картки № НОМЕР_2 не зазначений; в ході розгляду справи банківська картка № НОМЕР_2 суду не надана, що унеможливлює встановити строк її дії.

Відповідно до законодавства, що регулює кредитні правовідносини, облік всіх операцій за договором банківського кредиту покладений на кредитора. Отже, саме банк має надати суду документи, в яких зафіксовано строк дії виданої ОСОБА_7 картки № НОМЕР_2. Проте, таких документів банк не надав.

В ході розгляду справи відповідачем було заявлено про застосування наслідків спливу строку позовної давності.

За таких обставин, апеляційний суд приходить до висновку, що ненадання саме позивачем належних доказів про строк дії банківської картки № НОМЕР_2 позбавляє можливості спростувати твердження відповідача щодо пропуску строку позовної давності як по основній вимозі, так і по додатковим вимогам, тобто позовні вимоги банківською установою належними доказами по справі не підтверджені.

Керуючись ст.ст. 303307, п.2 ч.1 ст. 309313316317 ЦПК України, апеляційний суд,  

В И Р І Ш И В:

   Апеляційну скаргу ОСОБА_7 - задовольнити.

Рішення Деснянського районного суду м. Чернігова від 12 грудня 2014 року - скасувати.

В задоволенні позовних вимог публічного акціонерного товариства комерційний банк «Приват Банк» до ОСОБА_7 про стягнення заборгованості за кредитним договором - відмовити.

Стягнути з Публічного акціонерного товариства комерційний банк «Приват Банк» на користь ОСОБА_7 у відшкодування судових витрат 121 грн. 80 коп.

Рішення набирає законної сили з моменту проголошення, може бути оскаржено до Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ протягом двадцяти днів.  

Головуючий:Судді:

http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/42439155

 

Категорія справи 

Начало формы

№6-5744св15

Конец формы

не визначено.

 

У х в а л а

і м е н е м  у к р а ї н и

16 квітня 2015  рокум. КиївКолегія суддів судової палати у цивільних справах

Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і

кримінальних справ у складі:

Коротуна В.М.,             Парінової І.К.,                                          Штелик С.П.,

розглянувши в попередньому судовому засіданні справу за позовом публічного акціонерного товариства комерційний банк «ПриватБанк» до ОСОБА_4 про стягнення заборгованості за кредитним договором, за касаційною скаргою публічного акціонерного товариства комерційний банк «ПриватБанк» на рішення апеляційного суду Чернігівської області від 23 січня 2015 року,

                                                                                                 в с т а н о в и л а:

У серпні 2014 року публічне акціонерне товариство комерційний банк «ПриватБанк» (далі - ПАТ КБ «Приват Банк») звернулось до суду з позовом до ОСОБА_4 про стягнення заборгованості за кредитним договором.

В обґрунтування позовних вимог позивач посилався на те, що               13 вересня 2006 року між ПАТ КБ «Приват Банк» та ОСОБА_4 було укладено кредитний договір, за умовами якого ОСОБА_4 отримав кошти у сумі 2 500 грн. (з подальшим його збільшенням до 5 500 грн.) у вигляді встановленого кредитного ліміту на платіжну картку, зі сплатою відсотків за користування кредитом у розмірі 36 % на рік на суму залишку заборгованості.

У зв'язку з неналежним виконанням умов кредитного договору виникла заборгованість у сумі 22 103 грн. 93 коп., яку позивач і просив стягнути на свою користь з ОСОБА_4

Рішенням Деснянського районного суду м. Чернігова від 12 грудня             2014 року, позов задоволено. Стягнуто з ОСОБА_4 на користь ПАТ КБ «Приват Банк» заборгованість за кредитним договором у сумі 22 103 грн.            93 коп. та 243 грн. 60 коп. судового збору.

Рішенням апеляційного суду Чернігівської області від 23 січня                2015 року, рішення суду першої інстанції скасовано та у справі ухвалено нове рішення, яким в задоволенні позову відмовлено. Вирішено питання щодо розподілу судових витрат.

У касаційній скарзі ПАТ КБ «Приват Банк» просить скасувати рішення апеляційного суду та справу передати на новий розгляд до суду апеляційної інстанції, посилаючись на порушення судом норм матеріального та процесуального права.

Вивчивши матеріали справи, перевіривши доводи касаційної скарги, колегія суддів судової палати у цивільних справах Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ вважає, що касаційна скарга підлягає відхиленню.

Згідно з частиною 2 статті 324 ЦПК України підставами касаційного оскарження є неправильне застосування судом норм матеріального чи порушення норм процесуального права.

Відповідно до вимог ст. 335 ЦПК України під час розгляду справи в касаційному порядку суд перевіряє в межах касаційної скарги правильність застосування судом першої або апеляційної інстанції норм матеріального чи процесуального права і не може встановлювати або вважати доведеними обставини, що не були встановлені в рішенні чи відкинуті ним, вирішувати питання про достовірність або недостовірність того чи іншого доказу, про перевагу одних доказів над іншими.

Встановлено й це вбачається з матеріалів справи, що оскаржуване судове рішення апеляційного суду ухвалено з додержанням норм матеріального та процесуального права.

Зокрема, докази та обставини, на які посилається заявник, були предметом дослідження апеляційного суду і при їх дослідженні та встановленні судом дотримані норми процесуального та матеріального права.

Суд апеляційної інстанції на підставі доказів, поданих сторонами, що належним чином оцінені, дійшов вірного висновку  щодо недоведеності позовних вимог.

Наведені в касаційній скарзі доводи висновків апеляційного суду не спростовують.

Керуючись ч.2 ст. 332, ст. 336 ЦПК України, колегія суддів судової палати у цивільних справах Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ

у х в а л и л а:

Касаційну скаргу публічного акціонерного товариства комерційний банк «ПриватБанк» відхилити.

Рішення апеляційного суду Чернігівської області від 23 січня 2015 року залишити без змін.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Колегія суддів:

В.М. Коротун І.К. Парінова С.П. Штелик

http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/43775658

 

 

  • Like 1
Link to comment
Share on other sites

25 минут назад, Vasil сказал:

зачем эти уроды подавали кассацию?

У них такая разнорядка, всегда подавать, авось прокатит... вдруг попадёт на нужного судью...

  • Like 1
Link to comment
Share on other sites

9 часов назад, Vasil сказал:

зачем эти уроды подавали кассацию?

Это ж хорошо, что подавали и им отказали в удоблетворения касационной жалобы. На основание этого решения можно подавать у ВСУ, если будет дело с анаголичными обстоятельствами.

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...