Отменить решение по договору поручительства по вновь выявленным обстоятельствам


YuriySA

Recommended Posts

Здравствуйте.

Ситуация: было получено решение о признании долга по договору поручительства физ лицом за юрика.Пройдена аппеляция, кассация, решение вступило в силу. Спустя некоторое время нахожу в реестре решения о том, что как и в моем случае представители банка в суде не имели полномочий на представление интересов банка (отсутствие нотариального передоверия, справки что работают банке - это условие действительности доверенности, кроме того в иске отсутствовала копия устава о полномочиях доверителя т.д.) Подали заву о пересмотре по вновь выявленным, ссылаясь на ч. 3 ст. 121 ЦПК України та ч. 3 ст. 163 ЦПК України, что именно суд уполномочен проверять полномочия представителя. В ходе предыдущих заседаний мы не обращались к суду с такой просьбой (промах защитника). Нам в пересмотре суд первой инстанции отказал, ссылаясь на это и на ч 2 ст 361 ЦПК. Как контраргументировать в аппеляции, чтобы отменить решение суда первой инстанции и соответственно решение?

Link to comment
Share on other sites

Контраргументировать можно контраргументами :) 

Выложите свои решения и возражения/заявления/жалобы по интересующему вопросу - добрые люди подскажут вам.

  • Like 1
Link to comment
Share on other sites

Наше заявление:

Дніпровський районний суд м. Києва

                                                                                     02105, м. Київ, вул. І. Сергієнка, 3

 

                                               Позивач:                      ПАТ Комерційний банк «Приватбанк»

                                                                                     код з ЄДРПОУ 14360570

                                                                                     49094, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна

                                                                                     Перемоги, 50

 

                                               Відповідач 1:              

 

                                                  Відповідач-2:        

 

                                                                                               ЗАЯВА

про перегляд рішення Дніпровського районного суду м. Києва

від __________. у зв'язку з нововиявленими обставинами

 

Рішенням Дніпровського районного суду м. Києва від _____ року у цивільній справі ________ позов Публічного акціонерного товариства «Комерційний Банк «Приват Банк» до ___________, ___________ про стягнення заборгованості - задоволено.

Стягнуто солідарно з _______, _______ на користь ПАТ «КБ «Приватбанк» заборгованість за кредитним договором в розмірі _______. та судовий збір в сумі _______ грн.

            На підтвердження своїх повноважень представником Позивача було подано до суду разом з позовною заявою довіреність № _________ року. Довіреність видано та посвідчено в м. Дніпропетровськ Секретарем Правління ПАТ КБ «Приватбанк» Єрикаловою Іриною Олексіївною. В подальшому в судовому засіданні представники Позивача надавали наступні довіреності, засвідчені Секретарем Правління ПАТ КБ «Приватбанк» Єрикаловою Іриною Олексіївною: довіреність № ____________., яка уповноважує Діденко Маргариту Василівну; довіреність № ______________., якою уповноважено Нікеркіна Микиту Валерійовича.

            Відповідно до статті 246 ЦК України довіреність від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.

            Частиною 1 статті 40 ЦПК України, зокрема, передбачено, що представником у суді може бути адвокат або інша особа, яка досягла вісімнадцяти років, має цивільну процесуальну дієздатність і належно посвідчені повноваження на здійснення представництва в суді.

            Згідно з пунктом 2 частини 1 статті 42 ЦПК України повноваження представників сторін та інших осіб, які беруть участь у справі, мають бути посвідчені довіреністю юридичної особи або документами, що посвідчують службове становище і повноваження її керівника.

            Крім того, відповідно до частини 8 статті 119 ЦПК України якщо позовна заява подається представником позивача, до позовної заяви додається довіреність чи інший документ, що підтверджує його повноваження.

            Відповідно до частини 3 статті 121 ЦПК України позовна заява повертається у випадках, коли заяву від імені позивача подано особою, яка не має повноважень на ведення справи.

            Також в частині 3 статті 163 ЦПК України передбачено, що при відкритті судового засідання суд, між іншого, встановлює особи тих, хто з'явився, а також перевіряє повноваження представників.

            Як стало відомо Відповідачу ________ з інтернет ресурсів протягом 2013-2014 років від імені ПАТ ««Комерційний Банк «Приват Банк» позови подавали особи, які не мали повноважень на представництво у суді. Так довіреності надані на представників Позивача у даній справі № ________ були засвідчені секретарем Правління ПАТ КБ «Приватбанк» Єрикаловою Іриною Олексіївною. Хоча за статутом, в редакції, що діяла на час засвідчення довіреностей, секретар Правління ПАТ КБ «Приватбанк» не мала повноважень одноособово підписувати та видавати довіреності на представництво інтересів Банку.

            Таким чином, позовна заява ПАТ КБ «Приватбанк» була підписана та подана до Дніпровського районного суду м. Києва особою, яка не мала на те відповідних повноважень. В подальшому представники Позивача, що приймали участь у справі № _______також не мали відповідних повноважень з огляду на те, що їх довіреності не були засвідчені належним чином, відповідно до вимог статуту ПАТ КБ «Приватбанк».

            Відповідно до п.1 ч. 2 ст. 361 ЦПК України підставами для перегляду рішення, ухвали суду чи судового наказу у зв'язку з нововиявленими обставинами є істотні для справи обставини, що не були і не могли бути відомі особі, яка звертається із заявою, на час розгляду справи.

            Відповідно до ч. 3 ст. 121 ЦПК України та ч. 3 ст. 163 ЦПК України саме суд уповноважений на перевірку повноважень представника позивача. Таким чином, Відповідач ________. не мав процесуальних повноважень переконатись у відсутності повноважень осіб, що звернулись до суду від імені Банку, а суд в свою чергу, їх повноваження належним чином не перевірив, що призвело до незаконного вирішення справи № ___________.

 

            Виходячи з вищенаведеного, керуючись ст.ст. 361-364 ЦПК України,

ПРОШУ:

 

1.      Переглянути рішення Дніпровського районного суду м. Києва від ______ року у цивільній справі № ________

2.      Скасувати рішення Дніпровського районного суду м. Києва від ______ року у цивільній справі ________ та відмовити у задоволені позову повністю.

Додатки:

1.      Документ про сплату судового збору.

2.      Копія заяви про перегляд рішення – 2 прим.

3.      Інформація з Інтернету.

4.      Копія довіреності на представника Відповідача 2.

 

На заседании по пересмотру по вновь выявленным представитель банка принес таки Устав, в котором для препоручения необходимо нотариальное заверение. Т.е. Устав мы впервые увидели только сейчас.

 

Есть еще такой вопрос - "Допустим, суд нарушил ЦПК. Позволю себе повториться - это как-то повлияло на мотивировочную часть судебного решения в нашем случае? Чтобы было более нагляднее,давайте обрисую другую ситуацию: суд заметил бы такую доверенность и дал бы время на устранение. Этот представитель оформил бы новую доверенность или интересы банка представлял бы другой представитель с надлежащей доверенностью".
Пока что нет идей, что можно предложить в качестве ответа на этот вопрос. Какие могут быть варианты?

 

 

Рішення по нововиявленим 1 (без особових даних).jpg

Рішення по нововиявленим 2 (без особових даних).jpg

Link to comment
Share on other sites

В ходе судебного заседания мы также предоставили доп пояснения, после того как ознакомились с предоставленным уставом:

Дніпровський районний суд м. Києва

                                                                                     02105, м. Київ, вул. І. Сергієнка, 3

 

                                               Позивач:                     

 

                                               Відповідач 1:              

                                                  Відповідач-2:            

 

                          Представник Відповідача2:           

 

справа №

 

ДОДАТКОВІ ПОЯСНЕННЯ

до заяви про перегляд рішення Дніпровського районного суду м. Києва

від. у зв'язку з нововиявленими обставинами

 

            В довіреностях представників банку зазначено, що Секретар Правління ПАТ КБ «Приватбанк» Єрикалова Ірина Олексіївна діє на підставі статуту та протоколу засідання наглядової ради ПАТ Комерційний банк «Приватбанк». Натомість суду не надано засвідченої копії статуту та протоколу наглядової ради на підтвердження повноважень секретаря Правління Єрикалової І.О.

            Крім того, в довіреностях зазначено, що дія довіреності припиняється, зокрема, у випадку припинення трудових правовідносин між Представником і ПАТ КБ «Приватбанк». Однак представниками не надано суду засвідчених документів, що підтверджували б чинність трудових відносин на час розгляду справи між Представником і ПАТ КБ «Приватбанк».

            Згідно з пунктом 2 частини 1 статті 42 ЦПК України повноваження представників сторін та інших осіб, які беруть участь у справі, мають бути посвідчені довіреністю юридичної особи або документами, що посвідчують службове становище і повноваження її керівника.

            Відповідно до частини 8 статті 119 ЦПК України якщо позовна заява подається представником позивача, до позовної заяви додається довіреність чи інший документ, що підтверджує його повноваження.

            Відповідно до частини 3 статті 121 ЦПК України позовна заява повертається у випадках, коли заяву від імені позивача подано особою, яка не має повноважень на ведення справи.

            Також в частині 3 статті 163 ЦПК України передбачено, що при відкритті судового засідання суд, між іншого, встановлює особи тих, хто з'явився, а також перевіряє повноваження представників.

            Таким чином, від імені позивача виступили особи, які не надали суду документів, що підтверджували б їх повноваження, а тому суд не мав права розглядати дану справу.

 

                          
Link to comment
Share on other sites

Да, сроки бы прошли - в этом вся затея с нынешней подачей. Вот только апеляции об этом же не скажешь)

Как нам суду аргументировать - что изменилось бы, если бы банк представлял надлежащим образом полномочный представитель?

Link to comment
Share on other sites

В 16.12.2016 в 14:32, YuriySA сказал:

Да, сроки бы прошли - в этом вся затея с нынешней подачей. Вот только апеляции об этом же не скажешь)

Как нам суду аргументировать - что изменилось бы, если бы банк представлял надлежащим образом полномочный представитель?

Т.е. Устав мы впервые увидели только сейчас. , это можно использовать.

Здесь нарушение норм процессуального права.

А других основаних для того, что бы отменить поручительство нет?

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...
  • Пользователи

    No members to show