Определение ВАСУ о возможности освобождения от уплаты судебного сбора в случае наличия задолженности по зарплате


Считаете ли Вы решение законным и справедливым?  

1 member has voted

 1. 1. Считаете ли Вы решение законным?

  • Да
   1
  • Нет
   0
  • Затрудняюсь ответить
   0
 2. 2. Считаете ли Вы решение справедливым?

  • Да
   1
  • Нет
   0
  • Затрудняюсь ответить
   0


Recommended Posts

Державний герб України

ВИЩИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД УКРАЇНИ

УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 листопада 2016 року

м. Київ

К/800/18502/16

Вищий адміністративний суд України у складі колегії суддів:

Черпака Ю.К. (судді-доповідача), Головчук С.В., Загороднього А.Ф.,

розглянувши в порядку письмового провадження адміністративну справу

за позовом ОСОБА_4 до Кабінету Міністрів України, голови Харківської обласної державної адміністрації про визнання дій протиправними,

за касаційною скаргою ОСОБА_4 на ухвалу Харківського апеляційного адміністративного суду від 10 червня 2016 року,

в с т а н о в и в:

У березні 2016 року ОСОБА_4 звернувся до суду з позовом про визнання неправомірною бездіяльності та недбалості Кабінету Міністрів України, неправомірною бездіяльності та недбалості голови Харківської обласної державної адміністрації, зобов'язання відповідачів забезпечити виконання завдань, покладених на них Конституцією України в аспекті відновлення законності відносно виплати заробітної плати працівникам Харківського державного авіаційного виробничого підприємства (далі - ХДАВП) та ліквідації заборгованості по заробітній платі перед працівниками ХДАВП.

Ухвалою Харківського окружного адміністративного суду від 31 березня 2016 року позовну заяву ОСОБА_4 залишено без руху у зв'язку з несплатою позивачем судового збору у розмірі 1653,60 коп.

Ухвалою Харківського окружного адміністративного суду від 19 квітня 2016 року позовну заяву ОСОБА_4 повернуто позивачу у зв'язку з не усуненням її недоліків - несплатою судового збору.

Не погодившись із рішенням суду першої інстанції про повернення позовної заяви позивач звернувся до апеляційного суду із апеляційною скаргою.

Ухвалою Харківського апеляційного адміністративного суду від 13 травня 2016 року у задоволенні клопотання ОСОБА_4 про звільнення від сплати судового збору за подання апеляційної скарги відмовлено, апеляційну скаргу ОСОБА_4 залишено без руху в зв'язку з несплатою позивачем судового збору.

Ухвалою Харківського апеляційного адміністративного суду від 10 червня 2016 року апеляційну скаргу ОСОБА_4 повернуто позивачу у зв'язку з не усуненням її недоліків - несплатою судового збору.

З таким рішенням суду апеляційної інстанції не погодився позивач, подав касаційну скаргу, в якій посилається на порушення апеляційним судом норм процесуального права, що призвело до незаконного повернення апеляційної скарги. Зокрема, зазначає, що не додав документ про сплату судового збору через те, що відповідачі не виплачують йому заробітну плату, яка є єдиним джерелом його доходів, а заборгованість по заробітній платі складає 49808,75 грн. за період з лютого 2015 року по лютий 2016 року. Просить скасувати постановлене судом апеляційної інстанції рішення та направити справу до суду апеляційної інстанції для продовження розгляду.

Заслухавши суддю-доповідача, перевіривши правильність застосування судом апеляційної інстанції норм матеріального і процесуального права, правової оцінки обставин у справі, колегія суддів вважає, що касаційна скарга підлягає задоволенню.

Судом встановлено, що ОСОБА_4 звернувся до суду із вказаним позовом та просив звільнити його від сплати судового збору в зв'язку з скрутним матеріальним становищем через невиплату відповідачами йому заробітної плати впродовж року з лютого 2015 року по лютий 2016 року, яка є єдиним джерелом його доходів.

Повертаючи апеляційну скаргу, суд апеляційної інстанції виходив із того, що позивач не усунув у строк встановлений судом недоліки апеляційної скарги, а саме: не надав документа про сплату судового збору.

Згідно з статтею 8 Закону України «Про судовий збір» враховуючи майновий стан сторони, суд може своєю ухвалою відстрочити або розстрочити сплату судового збору на певний строк, але не довше ніж до ухвалення судового рішення у справі. Суд може зменшити розмір судового збору або звільнити від його сплати на підставі, зазначеній у частині першій цієї статті.

Частиною 1 статті 2 КАС України встановлено, що завданням адміністративного судочинства є захист прав, свобод та інтересів фізичних осіб, прав та інтересів юридичних осіб у сфері публічно-правових відносин від порушень з боку органів державної влади, органів місцевого самоврядування, їхніх посадових і службових осіб, інших суб'єктів при здійсненні ними владних управлінських функцій на основі законодавства, в тому числі на виконання делегованих повноважень, шляхом справедливого, неупередженого та своєчасного розгляду адміністративних справ.

Як вбачається із частини 4 статті 11 КАС України суд вживає передбачені законом заходи, необхідні для з'ясування всіх обставин у справі, у тому числі щодо виявлення та витребування доказів з власної ініціативи.

Відповідно до частини 1 статті 88 КАС України суд, враховуючи майновий стан сторони, може своєю ухвалою зменшити розмір належних до оплати судових витрат чи звільнити від їх оплати повністю або частково, чи відстрочити або розстрочити сплату судових витрат на визначений строк.

За приписами частини 3 статті 159 КАС України обґрунтованим є рішення, ухвалене судом на підставі повно і всебічно з'ясованих обставин в адміністративній справі, підтверджених тими доказами, які були досліджені в судовому засіданні.

Аналіз наведених норм права свідчить про те, що визначення майнового стану сторони є оціночним та залежить від доказів, якими обґрунтовується рівень майнового стану сторони. Якщо залежно від рівня майнового стану сторона позбавлена можливості сплатити судовий збір, то такі обставини є підставою, зокрема, для звільнення від сплати судового збору. Таким чином, при визначенні майнового стану сторони, яка просить звільнити її від сплати судового збору, суд вживає передбачені законом заходи, необхідні для з'ясування цієї обставини та ухвалює рішення на підставі повно і всебічно з'ясованих обставин.

Виходячи з цього, колегія суддів Вищого адміністративного суду України приходить до висновку, що судом апеляційної інстанції зроблено передчасні висновки щодо повернення апеляційної скарги, оскільки із судового рішення не вбачається жодної правової оцінки довідці про заборгованість №145/217 від 09 березня 2016 року, яку позивач додав до апеляційної скарги на ухвалу Харківського окружного адміністративного суду від 19 квітня 2016 року, яка, в свою чергу, може свідчити про майновий стан позивача. Окрім того, в такій ситуації суд мав врахувати характер спору, що пов'язаний з невиплатою заробітної плати та запропонувати позивачу подати інші докази скрутного матеріального становища, як то: документи про нарахування субсидії, соціальної допомоги малозабезпеченим тощо.

За приписами частин 1, 2 статті 220 КАС України суд касаційної інстанції перевіряє правильність застосування судами першої та апеляційної інстанцій норм матеріального та процесуального права, правової оцінки обставин у справі і не може досліджувати докази, встановлювати та визнавати доведеними обставини, що не були встановлені в судовому рішенні, та вирішувати питання про достовірність того чи іншого доказу.

Суд касаційної інстанції переглядає судові рішення судів першої та апеляційної інстанцій у межах касаційної скарги, але при цьому може встановлювати порушення норм матеріального чи процесуального права, на які не було посилання в касаційній скарзі.

За приписами частини 1 статті 227 КАС України підставою для скасування судових рішень судів першої та (або) апеляційної інстанцій і направлення справи для продовження розгляду є порушення норм матеріального чи процесуального права, які призвели до постановлення незаконної ухвали, яка перешкоджає подальшому провадженню у справі.

Зважаючи на те, що ухвалене у справі судове рішення суду апеляційної інстанції прийняте на підставі не повно з'ясованих обставин у справі, що призвело до постановлення незаконної ухвали, яка перешкоджає подальшому провадженню у справі, таке судове рішення слід скасувати, а справу направити для продовження судового розгляду до суду апеляційної інстанції.

Керуючись статтями 220, 222, 223, 227, 230, 231 Кодексу адміністративного судочинства України, суд

у х в а л и в:

Касаційну скаргу ОСОБА_4 задовольнити.

Ухвалу Харківського апеляційного адміністративного суду від 10 червня 2016 року скасувати, а справу за позовом ОСОБА_4 до Кабінету Міністрів України, голови Харківської обласної державної адміністрації про визнання дій протиправними направити для продовження розгляду до суду апеляційної інстанції.

Ухвала набирає законної сили через п'ять днів після направлення її копії особам, які беруть участь у справі, та оскарженню не підлягає.

Судді: Черпак Ю.К.
Головчук С.В.
Загородній А.Ф.
 
http://reyestr.court.gov.ua/Review/62487232

Link to comment
Share on other sites

ВАСУ обратил внимание нижестоящего суда на одну из основных задач административного судопроизводства, а именно защиту прав, свобод и интересов физических лиц. При этом судам необходимо давать оценку обстоятельствам при которых истец просит освободить от уплаты судебного сбора, а также самому предмету спора.

 

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...