Витяги із Постанови Правління НБУ № 492 від 12.11.2003 року («Інструкція


Recommended Posts

Соловій Х. М.: Йдемо далі валютними кредитними стежками.

Вівторок, 23:52, 25/10

Подаємо витяг із експертного висновку аудиторської фірми (юридичної особи). До слова, цей висновок знаходиться в одному із судів України. Звичайно, що назва самої аудиторської фірми та назва приватного підприємства, як позивача, із відповідних міркувань вказуватись не буде.

«…ЕКСПЕРТНИЙ ВИСНОВОК

Витяги із Постанови Правління НБУ № 492 від 12.11.2003 року («Інструкція про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах»):

1. «…суб'єкти господарювання - юридичні особи-резиденти і фізичні особи-підприємці;…»;

2. юридичні особи-резиденти - юридичні особи з місцезнаходженням на території України, які здійснюють свою діяльність на підставі законів України…»;

3. «…5.2. Поточний рахунок в іноземній валюті відкривається суб'єкту господарювання для зберігання грошей і проведення розрахунків у межах законодавства України в безготівковій та готівковій іноземній валюті, для здійснення поточних операцій, визначених законодавством України, для здійснення інвестицій за кордон, розрахунків за купівлю-продаж облігацій зовнішньої державної позики України, для зарахування, використання і погашення кредитів (позик, фінансової допомоги) в іноземній валюті, для надходження іноземних інвестицій в Україну відповідно до законодавства України, а також для проведення операцій, передбачених генеральною ліцензією Національного банку на здійснення валютних операцій…»;

4. «…На поточні рахунки в іноземній валюті юридичних осіб-резидентів зараховуються такі кошти:…» «…б) безпосередньо на поточні рахунки: перераховані як кредит, позика, фінансова допомога відповідно до договору;…».

Витяги із Постанови Правління НБУ № 254 від 18.06.2003 року (Положення про організацію операційної діяльності в банках України):

«…5.3. Банки обов'язково мають складати на паперових та/або електронних носіях такі регістри: особові рахунки та виписки з них;…»;

«…5.5. Форма особових рахунків затверджується банком самостійно залежно від можливостей програмного забезпечення. Особові рахунки та виписки з них мають містити такі обов'язкові реквізити:

номер особового рахунку;

дату здійснення останньої (попередньої) операції;

дату здійснення поточної операції;

код банку, у якому відкрито рахунок;

код валюти;

суму вхідного залишку за рахунком;

код банку-кореспондента;

номер рахунку кореспондента;

номер документа;

суму операції (відповідно за дебетом або кредитом);

суму оборотів за дебетом та кредитом рахунку;

суму вихідного залишку.

5.6. Виписки з особових рахунків клієнтів є підтвердженням виконаних за день операцій і призначаються для видачі або відсилання клієнту.

Порядок, періодичність друкування та форма надання виписок (у паперовій чи електронній формі) із особових рахунків клієнтів обумовлюються договором банківського рахунку, що укладається між банком і клієнтом під час відкриття рахунку…»;

«…5.7. У разі втрати клієнтом виписки з його особового рахунку на вимогу клієнта видається дублікат. Порядок видачі дублікатів виписок обумовлюється в договорі банківського рахунку...»;

«…5.8. За станом на 1 січня банки надають клієнтам виписки за їх особовими рахунками. Після вивіряння даних цих виписок клієнти складають у письмовій формі підтвердження про залишки на їх особових рахунках за станом на 1 січня. Порядок складання підтверджень слід передбачати в договорах банківського рахунку. Якщо підтвердження про залишки на особових рахунках клієнтів не отримані банком протягом місяця, то ці залишки вважаються підтвердженими…»;

«…Інформація про стан особових рахунків клієнтів може надаватись їх власникам, уповноваженим власниками рахунків особам та державним органам, які мають право на отримання такої інформації згідно із законодавством України.

5.9. Операції в іноземній валюті в аналітичному обліку ведуться в подвійній оцінці, а саме: в іноземній валюті – за номіналом, у гривневому еквіваленті - за офіційним курсом гривні до іноземних валют.

5.10. Виписки з аналітичних рахунків з обліку внутрішньобанківських операцій роздруковуються на паперових носіях у разі потреби з періодичністю, визначеною згідно з внутрішнім положенням банку…».

Витяги із Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 21 «Вплив змін валютних курсів»:

1. «…Монетарні статті - статті балансу про грошові кошти, а також про такі активи й зобов’язання , які будуть отримані або сплачені у фіксованій (або визначеній) сумі грошей або їх еквівалентів;…»;

2. «…монетарні статті в іноземній валюті відображаються з використанням валютного курсу на дату балансу».

Коментар. Між Банком та Приватним підприємством мусів бути обов’язково укладений договір на розрахунково - касове обслуговування, який був підставою для здійснення банком розрахунків відповідно до потреб підприємства.

Крім того, банк був зобов’язаний реєструвати всі здійснені операції по руху коштів на рахунку по виписці з рахунку, до якої потрібно додавати підтверджуючі документи.

Зазначимо, що нормативного визначення такого поняття, як банківська виписка - не існує.

Отже, виходячи із вищезазначеного нами, при видачі валютних кредитів (монетарні статті, курсове відхилення) Банк був зобов’язаний у себе для Приватного підприємства відкрити валютний рахунок (монетарні статті, курсове відхилення), перерахувати на нього суму валютного кредиту (монетарні статті, курсове відхилення) та це все відобразити у виписці із банку по валютному рахунку. Однак, факти свідчать про наступне:

10.05.2008 року, як стверджує Банк, він видав Приватному підприємству кредит у розмірі 220000,00 доларів США. У цей день один долар США по курсу НБУ становив 5,05 гривень. Однак на валютний рахунок Приватного підприємства 220000,00 доларів США не поступало, у виписці по цьому рахунку факт надходження кредиту не зафіксований. Навіть на поточний гривневий рахунок не надходила сума у розмірі 1111000,00 гривень (220000,00 х 5,05). У цей день там появилася цифра у розмірі 1039016,06 гривень, як «…Зарахування гривневого еквіваленту коштів від продажу на МВР…».

ЕКСПЕРТНИЙ ВИСНОВОК

Ми не можемо висловити своєї позитивної думки на предмет відповідності чинному законодавству України щодо факту отримання вищезазначеного кредиту у доларах США Приватного підприємства від Банку…»

P.S. Як видно із вищезазначеного, що збиткуванню українських банків над своїми клієнтами не має меж.

Фахівець з міжнародного права, аудитор Соловій Х. М.

http://pravovaderzhava.org/yur/44-antiraid...-valutni-stejki

http://politiko.ua/blogpost71025

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...
  • Пользователи

    No members to show