Защита персональных данных


Recommended Posts

Кто стучится в дверь ко мне?

С толстой сумкой на ремне.

Это он, это он....

Помните стихи из детства?

Почтальон принес конверт 8 марта. Даже два конверта.

В одном из суда повестка, в другом неизвестно что и адреса обратного нет, но адресовано точно мне (ФИО, адрес). Открываю второй загадочный конверт, а в нем открытка. Лист формата А4, двустронняя полноцветная печать = цветуёчки, слова поздравительные, обращенные лично ко мне ( Шановна ИО) и.... фото вице-премьера и надпись Партия РЕГИЁНОВ и за подписью Вице-премьера. Такая же открыточка пришла моей маме, всем ее соседкам, двум моим подружкам и их дочерям (это только те которые я своими глазами видела).

Выдруковано в ТОВ "Слон" тираж 200 000.

ЗУ Про захист персональних даних

Стаття 10. Використання персональних даних

1. Використання персональних даних передбачає будь-які дії володільця щодо обробки цих даних, дії щодо їх захисту, а також дії щодо надання часткового або повного права обробки персональних даних іншим суб'єктам відносин, пов'язаних із персональними даними, що здійснюються за згодою суб'єкта персональних даних чи відповідно до закону.

Стаття 11. Підстави для обробки персональних даних

1. Підставами для обробки персональних даних є:

1) згода суб’єкта персональних даних на обробку його персональних даних;

2) дозвіл на обробку персональних даних, наданий володільцю персональних даних відповідно до закону виключно для здійснення його повноважень;

3) укладення та виконання правочину, стороною якого є суб’єкт персональних даних або який укладено на користь суб’єкта персональних даних чи для здійснення заходів, що передують укладенню правочину на вимогу суб’єкта персональних даних;

4) захист життєво важливих інтересів суб’єкта персональних даних;

5) необхідність захисту законних інтересів володільців персональних даних, третіх осіб, крім випадків, коли суб’єкт персональних даних вимагає припинити обробку його персональних даних та потреби захисту персональних даних переважають такий інтерес.

Стаття 14. Поширення персональних даних

1. Поширення персональних даних передбачає дії щодо передачі відомостей про фізичну особу за згодою суб'єкта персональних даних.

{Частина перша статті 14 із змінами, внесеними згідно із Законом № 5491-VI від 20.11.2012}

2. Поширення персональних даних без згоди суб'єкта персональних даних або уповноваженої ним особи дозволяється у випадках, визначених законом, і лише (якщо це необхідно) в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини.

{Частина друга статті 14 із змінами, внесеними згідно із Законом № 5491-VI від 20.11.2012}

Стаття 16. Порядок доступу до персональних даних

1. Порядок доступу до персональних даних третіх осіб визначається умовами згоди суб'єкта персональних даних, наданої володільцю персональних даних на обробку цих даних, або відповідно до вимог закону.

2. Доступ до персональних даних третій особі не надається, якщо зазначена особа відмовляється взяти на себе зобов'язання щодо забезпечення виконання вимог цього Закону або неспроможна їх забезпечити.

3. Суб'єкт відносин, пов'язаних з персональними даними, подає запит щодо доступу (далі - запит) до персональних даних володільцю персональних даних.

4. У запиті зазначаються:

1) прізвище, ім'я та по батькові, місце проживання (місце перебування) і реквізити документа, що посвідчує фізичну особу, яка подає запит (для фізичної особи - заявника);

2) найменування, місцезнаходження юридичної особи, яка подає запит, посада, прізвище, ім'я та по батькові особи, яка засвідчує запит; підтвердження того, що зміст запиту відповідає повноваженням юридичної особи (для юридичної особи - заявника);

3) прізвище, ім'я та по батькові, а також інші відомості, що дають змогу ідентифікувати фізичну особу, стосовно якої робиться запит;

4) відомості про базу персональних даних, стосовно якої подається запит, чи відомості про володільця чи розпорядника персональних даних;

{Пункт 4 частини четвертої статті 16 із змінами, внесеними згідно із Законом № 5491-VI від 20.11.2012}

5) перелік персональних даних, що запитуються;

6) мета та/або правові підстави для запиту.

{Пункт 6 частини четвертої статті 16 із змінами, внесеними згідно із Законом № 5491-VI від 20.11.2012}

5. Строк вивчення запиту на предмет його задоволення не може перевищувати десяти робочих днів з дня його надходження.

Протягом цього строку володілець персональних даних доводить до відома особи, яка подає запит, що запит буде задоволено або відповідні персональні дані не підлягають наданню, із зазначенням підстави, визначеної у відповідному нормативно-правовому акті.

Запит задовольняється протягом тридцяти календарних днів з дня його надходження, якщо інше не передбачено законом.

6. Суб'єкт персональних даних має право на одержання будь-яких відомостей про себе у будь-якого суб'єкта відносин, пов'язаних з персональними даними, за умови надання інформації, визначеної у пункті 1 частини четвертої цієї статті, крім випадків, установлених законом.

{Частина шоста статті 16 із змінами, внесеними згідно із Законом № 5491-VI від 20.11.2012}

ЗУ Про Державний реєстр виборців

Розділ IV ВИКОРИСТАННЯ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ ДЕРЖАВНОГО РЕЄСТРУ ВИБОРЦІВ

Стаття 26. Цілі використання персональних даних Реєстру

1. Під час підготовки до виборів Президента України, народних

депутатів України, виборів депутатів Верховної Ради Автономної

Республіки Крим, місцевих рад чи сільських, селищних, міських

голів, до всеукраїнського або місцевого референдуму персональні

дані Реєстру можуть використовуватися лише для:

1) складання попередніх списків виборців на виборчих

дільницях;

2) уточнення попередніх списків виборців та складання

остаточних списків виборців на виборчих дільницях;

3) надання Кабінету Міністрів України, іншим органам

виконавчої влади, органам місцевого самоврядування, Центральній

виборчій комісії, виборчій комісії Автономної Республіки Крим,

територіальним виборчим комісіям місцевих виборів статистичної

інформації щодо кількісних характеристик виборчого корпусу на

відповідній території;

4) проведення передбаченої у частині другій цієї статті

перевірки відомостей про виборців.

2. Персональні дані Реєстру можуть бути використані для

проведення перевірки достовірності відомостей про виборців, які

поставили свої підписи у підписних листах на підтримку проведення

всеукраїнського референдуму, а також відомостей, що надаються до

відповідних виборчих комісій щодо кандидатів, уповноважених та

довірених осіб, членів ініціативної групи референдуму, кандидатур

до складу виборчих комісій.

3. Персональні дані Реєстру можуть бути використані для

здійснення публічного контролю за веденням Реєстру в порядку та

межах, встановлених цим Законом.

4. Персональні дані Реєстру можуть бути на підставі закону

одноразово використані для первинного наповнення бази даних

державної системи обліку фізичних осіб після її створення.

5. Використання персональних даних Реєстру для інших цілей,

крім зазначених у частинах першій - четвертій цієї статті, можливе

виключно за рішенням суду.

Внимание вопрос:

К какому органу государственной власти можно обратиться для начала с запросом о том ПОЧЕМУ ДАННЫЕ ИЗ РЕЕСТРА ВЫБОРЦИВ ИСПОЛЬЗУЮТСЯ ТРЕТИМИ ОСОБАМИ БЕЗ МОЕГО (НАШЕГО) НА ТО СОГЛАСИЯ ИЛИ ПО РЕШЕНИЮ КАКОГО СУДА ЭТИ ДАННЫЕ В КОЛИЧЕСТВЕ 200 000 были предоставлены третьим особам, пусть даже и из благородных побуждений, а скорее в целях пиара и саморекламы.

И за чей счет банкет? за деньги вице-премьера или за деньги налогоплательщиков?

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...