Домашние адреса частных предпринимателей доступны кому попало через Интернет!


Recommended Posts

Державне підприємство

Інформаційно-ресурсний центр

вул. Сурикова, 3А

м. Київ, 03035

Копия: Державний комітет України з питань

регуляторної політики та підприємництва

вул.Арсенальна, 9/11

м. Київ, 01011

Копия: Голові Верховної Ради України Литвину В. М.

Верховна Рада України,

вул. М. Грушевського, 5, м. Київ, 01008

************** Александра **************

почтовый адрес: ул. **************

г. **************, 49**************

Заявление

Я, частное лицо, гражданин Украины, ************** Александр **************, также являюсь физическим лицом-предпринимателем на основании Свидетельства о государственной регистрации.

03.09.2009 я обнаружил, что на вебсайте Государственного Предприятия "Інформаційно-ресурсний центр" по вебадресам

http://www.irc.gov.ua/ua/search.html

http://www.irc.gov.ua/en/search.html

на украинском и английском языках после введения моего ИНН кода 2************** можно получить информацию, в которой содержится в том числе мой домашний адрес проживания

Часть первая статьи 3 Конституции Украины гласит:

Людина, її життя і здоров'я, честь і гідність, недоторканність і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю.

Таким образом я обоснованно считаю, что открытая публикация моего домашнего адреса проживания в публичном неограниченном доступе перед третьими лицами через сеть Интернет на вебсайте Государственного Предприятия "Інформаційно-ресурсний центр" является угрозой для моей жизни, здоровья и личной безопасности.

Так как мой домашний адрес проживания получается свободно доступен через сеть Интернет на вебсайте Государственного Предприятия "Інформаційно-ресурсний центр" для использования ворами, жуликами, вымогателями, что особенно опасно в момент мирового экономического и финансового кризиса.

Первая и вторая части статьи 32 Конституции Украины гласят:

Ніхто не може зазнавати втручання в його особисте

і сімейне життя, крім випадків, передбачених Конституцією України.

Не допускається збирання, зберігання, використання та

поширення конфіденційної інформації про особу без її згоди, крім

випадків, визначених законом, і лише в інтересах національної

безпеки, економічного добробуту та прав людини.

Таким образом я обоснованно считаю, что открытая публикация моего домашнего адреса проживания на этом вебсайте в публичном неограниченном доступе перед третьими лицами через сеть Интернет является вмешательством в мою личную жизнь.

И я не давал своего согласия на публикацию моего домашнего адреса проживания в свободном публичном доступе на вебсайте Государственного Предприятия "Інформаційно-ресурсний центр", и я против публикации моего домашнего адреса проживания в свободном публичном доступе на вебсайте Государственного Предприятия "Інформаційно-ресурсний центр"

Часть вторая статьи 9 Закона Украины "Про інформацію" гласит:

Реалізація права на інформацію громадянами, юридичними

особами і державою не повинна порушувати громадські, політичні,

економічні, соціальні, духовні, екологічні та інші права, свободи

і законні інтереси інших громадян, права та інтереси юридичних

осіб.

Часть первая статьи 23 Закона Украины "Про інформацію" гласит:

Інформація про особу - це сукупність документованих або

публічно оголошених відомостей про особу.

Основними даними про особу (персональними даними) є:

національність, освіта, сімейний стан, релігійність, стан

здоров'я, а також адреса, дата і місце народження.

Таким образом я обоснованно считаю, что открытая публикация моего домашнего адреса проживания (то есть моих персональных приватных данных) в публичном неограниченном доступе перед третьими лицами через сеть Интернет на вебсайте Государственного Предприятия "Інформаційно-ресурсний центр" является нарушением моих гражданских прав и свобод.

Статья 40 Конституции Украины гласит:

Усі мають право направляти індивідуальні чи

колективні письмові звернення або особисто звертатися до органів

державної влади, органів місцевого самоврядування та посадових і

службових осіб цих органів, що зобов'язані розглянути звернення і

дати обґрунтовану відповідь у встановлений законом строк.

Исходя из этого и всего вышеперечисленного я обращаюсь к Вам с требованием убрать отображение моего домашнего адреса проживания на вебсайте Государственного Предприятия "Інформаційно-ресурсний центр" и в установленный действующим законодательством срок уведомить меня об решении данного вопроса.

С уважением

************ Александр **************

Приложения:

1. Копия страницы вебсайта Государственного Предприятия "Інформаційно-ресурсний центр" с отображением информации на украинском языке

2. Копия страницы вебсайта Государственного Предприятия "Інформаційно-ресурсний центр" с отображением информации на английском языке

Link to comment
Share on other sites

  • 2 weeks later...

На текущий момент времени эти господа родили вот такую вот интернет-отписку:

http://www.irc.gov.ua/ua/registers/EDR/sea...xplanation.html

Роз'яснення щодо виводу відомостей у розділі "Пошук в ЄДР" про фізичну особу-підприємця

Шановні відвідувачі!

У зв’язку з надходженням численних скарг стосовно відомостей, що виводяться в розділі «Пошук в ЄДР», а саме інформації про місце проживання фізичної особи-підприємця, повідомляємо наступне.

У відповідності до частини другої статті 30 Закону України «Про інформацію» від 02 жовтня 1992 року № 2657-XII, конфіденційна інформація – це відомості, які знаходяться у володінні, користуванні або розпорядженні окремих фізичних чи юридичних осіб і поширюються за їх бажанням відповідно до передбачених ними умов.

У відповідності до абзацу другого частини першої статті 42 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців» від 15 травня 2003 року № 755-IV (далі – Закон) для проведення державної реєстрації фізична особа, яка має намір стати підприємцем, повинна подати державному реєстратору за місцем проживання певні документи, в тому числі заповнену реєстраційну картку на проведення державної реєстрації фізичної особи-підприємця, відповідна графа, якої стосується місця проживання.

Реєстраційна картка – це документ встановленого зразка, який підтверджує волевиявлення особи щодо внесення відповідних записів до Єдиного державного реєстру (абзац шостий частини першої статті 1 Закону).

Єдиний державний реєстр юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців – це автоматизована система збирання, накопичення, захисту, обліку та надання інформації про юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців.

У відповідності до частини першої статті 20 Закону, відомості, що містяться в Єдиному державному реєстрі, є відкритими і загальнодоступними, за винятком ідентифікаційних номерів фізичних осіб-платників податків. Слід зазначити, що будь-яка особа має можливість отримати інформацію з Єдиного державного реєстру у формі довідки або витягу.

Крім того, частиною першою статті 22 Закону передбачено, що інформація про проведення певних реєстраційних дій підлягає обов'язковому опублікуванню в спеціалізованому друкованому засобі масової інформації, яким є Бюлетень Державної реєстрації.

Таким чином, заповнивши реєстраційну картку, фізична особа-підприємець підтверджує своє волевиявлення на поширення інформації про себе, в тому числі і щодо свого місця проживання.

З повагою,

Державне підприємство «Інформаційно-ресурсний центр»

Что можно на это сказать?

Link to comment
Share on other sites

Президентові України

Ющенку В. А.

Секретаріат Президента України,

вул. Банкова, 11, м. Київ, 01220

Мiнiстерство юстицiї України

вул.Городецького, 13

м.Київ, 01001

Уповноважений Верховної Ради України

з прав людини,

вул.Інститутська, 21/8

м.Київ, 01008

Комітет з питань промислової і

регуляторної політики та підприємництва

Верховна Рада України,

вул. М. Грушевського, 5, м. Київ, 01008

Комітет з питань прав людини,

національних меншин і міжнаціональних відносин

Верховна Рада України,

вул. М. Грушевського, 5, м. Київ, 01008

Вот еще адреса куда можно и нужно отправлять заявление!

Присоединяемся!

Link to comment
Share on other sites

  • 1 month later...

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...