кредит Альфа продан Кредитным инициативам, а договор залога остался за Альфа


Recommended Posts

Есть 2 кредита между моим мужем и Альфа банком:

1) беззалоговый, поручитель не я, исполнительный лист в ДВС по нему Альфа пытается реализовать авто(КРЕДИТ1);

2) залоговый, в залоге авто, я поручитель, кредит продан ТОВ Кредитные инициативы, исполнительный лист еще не выдан(КРЕДИТ2).

На днях приходит документ с информцентра, что заборона на видчудження залогового авто продлена еще на несколько лет , инициатор Альфа, т.е. получается, что залоговый кредит КРЕДИТ2 продан ТОВ Кредитные инициативы, а залог не передан... При этом сам залоговый автомобиль изьят ДВС и будет реализация для погашения беззалогового КРЕДИТ1.

Когда я подписывала договор поручительства по КРЕДИТУ2, то я давала добро на передачу в залог авто, как жена, т.е. кредит был в первую очередь обеспечен машиной, а только потом моим имуществом. А теперь получается я должна отвечать всем своим имуществом.

Могу ли я просить признать прекращенным поручительство на основании того, что выросли мои обязательства, может кто с таким сталкивался?! либо признать недействительным договор факторинга для затягивания выдачи исполнительного листа, это тоже мне поможет.

Может укажите ссылки где такая тема обсуждалась?!

Очень нужны идеи.....

Link to comment
Share on other sites

Нашла на сайте Гранд Иншура такой иск о признании поручительства прекращенным. Интересует вопрос, кто подавал по этим основаниям. И еще вопрос, можно ли прекратить поручительство задним числом?! решение третейки по стягнення с меня задолженности как с поручителя конец 2011 года:

ЗУСТРІЧНА ПОЗОВНА ЗАЯВА

про розірвання договору поруки

В провадженні Приморського районного суду м. Одеси знаходиться справа № 2-_____/10 за позовом АКІБ «УкрСиббанк» до _________ (позичальника) та ___________ (поручителя) про стягнення заборгованості за договором про надання споживчого кредиту №___________ від __.12.2006 р.

Цим позовом АКІБ «УкрСиббанк» просить стягнути з позичальника та поручителя солідарно _________ грн.

Позивач вважає таки дії АКІБ «УкрСиббанк» істотним порушенням умов договору поруки та своїх прав і вважає необхідним розірвати договір поруки, керуючись нижченаведеним.

Договір поруки є двостороннім договором, тобто передбачає права та обов’язки для кожної із сторін договору по відношенню до іншої сторони.

При укладенні договору поруки сторонами були погоджені, зокрема, наступні умови:

- Пунктом 1.2. договору поруки передбачається, що термін виконання основного зобов’язання закінчується __.12.2027 р. При цьому передбачається часткове повернення кредиту та відсотків згідно графіку погашення, викладеному у кредитному договорі.

- Пунктом 4.1. договору поруки передбачається зобов’язання банку, згідно доручення поручителя, здійснювати договірне списання коштів з будь-яких рахунків поручителя.

- Пунктом 2.2. передбачено, що банк має повідомити поручителя про наявність простроченої заборгованості рекомендованим листом, з метою виконання зобов’язань позичальника поручителем.

Всупереч зазначеним умовам договору, АКІБ «УкрСиббанк» не здійснював договірного списання коштів (та не повідомляв про недостатність коштів для договірного списання), не повідомляв поручителя про наявність заборгованості, не пропонував погасити існуючу заборгованість. Замість належного виконання умов договору поруки, АКІБ «УкрСиббанк» надіслав поручителю вимогу про дострокове повернення всього кредиту та нарахованих відсотків.

Тобто не повідомляючи поручителя про заборгованість, не пропонуючи заборгованість погасити, банк надіслав вимогу на повернення всього кредиту.

Зважаючи на те, що при укладенні договору поруки поручитель розраховував, що у разі необхідності буде погашати борг за позичальника частинами, згідно схеми погашення, на протязі передбаченого строку кредитування (до __.12.2027 р.), то негайне витребування в нього всієї суми кредиту є порушенням його прав та істотним порушенням умов договору поруки.

Відповідно до п. 2 ст. 651 ЦК України, договір може бути змінено або розірвано за рішенням суду на вимогу однієї із сторін у разі істотного порушення договору другою стороною та в інших випадках, встановлених договором або законом. Істотним є таке порушення стороною договору, коли внаслідок завданої цим шкоди друга сторона значною мірою позбавляється того, на що вона розраховувала при укладенні договору.

Згідно п. 1 ст. 615 ЦК України, у разі порушення зобов'язання однією стороною друга сторона має право частково або в повному обсязі відмовитися від зобов'язання, якщо це встановлено договором або законом.

Враховуючи вищенаведене, керуючись ст. ст. 3, 4, 38, 44, 88, 109, 118-120 ЦПК України, ст. ст. 14, 16, 590, 610, 611, 615, 651 ЦК України, -

ПРОШУ:

1. Розірвати договір поруки за рішенням суду.

2. Відмовити у задоволенні позовних вимог АКІБ «УкрСиббанк» до __________________.

Додаток:

1. Копія довіреності представника – 1 арк.

2. Квитанції про сплату витрат на ІТЗ та держмита – 2 арк.

Представник Позивача _________________/А.М. Сте-паненко

17.06.2010 р.

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...