yafet

Пользователи
 • Content Count

  667
 • Joined

 • Last visited

 • Days Won

  15

Status Replies posted by yafet

 1. Ребята, у кого есть практика кассационной инстанции о том, что ежемесячный платеж не прерывает течение исковой давности по требованиям о взыскании задолженности по кредитному договору в целом?

  1. yafet

   yafet

   тут  http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/58431119      

   ці ключові слова ("підставою для переривання перебігу позовної давності стосовно інших (невизнаних) частин платежу") ЄДРСР дає також:   

   58328951 Постанова 13.06.2016 13.06.2016 Господарське 925/1931/15 Вищий господарський суд України Попікова О.В.
   58074136 Постанова 01.06.2016 01.06.2016 Господарське 910/31815/15 Вищий господарський суд України Губенко Н.М.
   57896518 Постанова 24.05.2016 24.05.2016 Господарське 910/26281/15 Вищий господарський суд України Бакуліна С. В.
   57786834 Ухвала 18.05.2016   Цивільне 661/5345/14-ц Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ Ступак Ольга В’Ячеславівна
   57644694 Постанова 27.04.2016   Господарське 3-269гс16 Верховний Суд України Барбара В.П.
   56305925 Постанова 03.03.2016   Господарське 910/20128/15 Вищий господарський суд України Яценко О.В.
   56305932 Постанова 02.03.2016   Господарське 922/5236/15 Вищий господарський суд України Іванова Л.Б.
   54420421 Постанова 15.12.2015   Господарське 920/3/15 Вищий господарський суд України Поляк О.І.
   54433829 Постанова 15.12.2015   Господарське 904/1938/15 Вищий господарський суд України Білошкап О.В.
   54000605 Постанова 01.12.2015   Господарське 910/7812/15-г Вищий господарський суд України Чернов Є.В.
   51652497 Постанова 29.09.2015   Господарське 925/1923/14 Вищий господарський суд України Палій В.В.
   47843262 Постанова 30.07.2015   Господарське 910/2906/15-г Вищий господарський суд України Прокопанич Г.К.
   44073702 Постанова 05.05.2015   Господарське 910/18221/14 Вищий господарський суд України Попікова О.В.
   43742334 Постанова 22.04.2015   Господарське 911/4380/14 Вищий господарський суд України Жукова Л.В.
   43201661 Постанова 16.03.2015   Господарське 5008/1137/2012 Вищий господарський суд України Євсіков О.О.
   39905659 Постанова 23.07.2014   Господарське 910/881/14 Вищий господарський суд України Прокопанич Г.К.
   39574240 Постанова 02.07.2014   Господарське 910/25720/13 Вищий господарський суд України Мачульський Г.М.
   39106866 Постанова 03.06.2014   Господарське 910/17741/13 Вищий господарський суд України Грейц К.В.
   38842611 Постанова 21.05.2014   Господарське 910/12476/13 Вищий господарський суд України Іванова Л.Б.
   38692348 Постанова 15.05.2014   Господарське 22/60 Вищий господарський суд України Палій В.В.
   38890455 Ухвала 14.05.2014   Цивільне 6-13449св14 Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ Горелкіна Н.А
   38359047 Ухвала 09.04.2014   Цивільне 6-53896св13 Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ Луспеник Д.Д.
   38021690 Ухвала 25.03.2014   Адміністративне 2а/0570/10779/12 Вищий адміністративний суд України Маринчак Н.Є.
   38021715 Ухвала 25.03.2014   Адміністративне 2а/0570/10779/12 Вищий адміністративний суд України Маринчак Н.Є.
  2. (See 2 other replies to this status update)

 2. Ребята, у кого есть практика кассационной инстанции о том, что ежемесячный платеж не прерывает течение исковой давности по требованиям о взыскании задолженности по кредитному договору в целом?

  1. yafet

   yafet

   Самого касаційного рішення зараз не бачу. А саме відношення до суті питання від  ВГСУ можливо стане в пригоді: 

   п. 4.4.1. Постанови Пленуму Вищого господарського суду України від 29.05.2013р. №10 «Про деякі питання практики застосування позовної давності у вирішенні господарських спорів» :     « У дослідженні обставин, пов'язаних із вчиненням зобов'язаною особою дії, що свідчить про визнання нею свого боргу або іншого обов'язку (частина перша статті 264 ЦК України), господарському суду необхідно у кожному випадку встановлювати, коли конкретно вчинені боржником відповідні дії, маючи на увазі, що переривання перебігу позовної давності може мати місце лише в межах строку давності, а не після його спливу.

   До дій, що свідчать про визнання боргу або іншого обов'язку, можуть, з урахуванням конкретних обставин справи, належати:

   визнання пред'явленої претензії;

   зміна договору, з якої вбачається, що боржник визнає існування боргу, а так само прохання боржника про таку зміну договору;

   письмове прохання відстрочити сплату боргу;

   підписання уповноваженою на це посадовою особою боржника разом з кредитором акта звірки взаєморозрахунків, який підтверджує наявність заборгованості в сумі, щодо якої виник спір;

   письмове звернення боржника до кредитора щодо гарантування сплати суми боргу;

   часткова сплата боржником або з його згоди іншою особою основного боргу та/або сум санкцій. При цьому якщо виконання зобов'язання передбачалося частинами або у вигляді періодичних платежів і боржник вчинив дії, що свідчать про визнання лише певної частини (чи періодичного платежу), то такі дії не можуть бути підставою для переривання перебігу позовної давності стосовно інших (невизнаних) частин платежу.

   Вчинення боржником дій з виконання зобов'язання вважається таким, що перериває перебіг позовної давності, лише за умови, коли такі дії здійснено уповноваженою на це особою, яка представляє боржника у відносинах з кредитором у силу закону, на підставі установчих документів або довіреності.

   Бездіяльність боржника (наприклад, неоспорювання ним безспірного списання коштів, якщо така можливість допускається за законом або договором) не свідчить про переривання перебігу позовної давності, оскільки таке переривання можливе лише шляхом вчинення дій.

   Визнання боржником основного боргу, в тому числі і його сплата, саме по собі не є доказом визнання ним також і додаткових вимог кредитора (зокрема, неустойки, процентів за користування коштами), а так само й вимог щодо відшкодування збитків і, відтак, не може вважатися перериванням перебігу позовної давності за зазначеними вимогами.

   Визнання боржником свого боргу після спливу позовної давності не свідчить про переривання перебігу такої давності.»

    

  2. (See 2 other replies to this status update)