yafet

Пользователи
 • Posts

  680
 • Joined

 • Last visited

 • Days Won

  15

yafet last won the day on July 11 2020

yafet had the most liked content!

Информация

 • Пол
  Мужчина

Recent Profile Visitors

5,522 profile views

yafet's Achievements

Newbie

Newbie (1/14)

350

Reputation

 1. Це ж трохи простіше ніж збирати довідки банків. Зі старту добитись в клієнта якогось документального підтвердження про наявність рахунків трудно.
 2. Корисно. Суддя пояснив чому інформації від податкової служби достатньо для підтвердження наявності рахунків заявника: "...спосіб усунення недоліків заяви про відкриття провадження у справі про неплатоспроможність шляхом надання:- відомостей про наявні рахунки боржника (довідка податкового органу (у тому числі депозитні рахунки)), відкриті в банках та інших фінансово-кредитних установах в Україні та за кордоном; їх реквізити, із зазначенням сум грошових коштів на таких рахунках. У разі їх відсутності, подати відповідні докази. 18.01.2021 до Господарського суду м. Києва надійшла заява ОСОБА_1 (ідентифікаційний номер НОМЕР_1 ) про усунення недоліків, встановлених ухвалою Господарського суду від 23.12.2020 залучено до матеріалів справи належні докази. Так, з поданої заяви вбачається, що заявником не усунуто недоліки встановлені ухвалою від 23.12.2020, але вжито заходів щодо їх усунення шляхом направлення відповідної заяви до Головного управління ДПС у м. Києві. Стосовно заперечень представника заявника, зазначених у поданійц заяві щодо відсутності інформації у податкового органу щодо рахунків фізичної особи, суд зазначає наступне. Пунктом 20.1.5 статті 20 розділу І та ст. 69 глави 6 розділу ІІ Податкового кодексу України визначено, що органи ДПС отримують інформацію про наявність рахунків платників-юридичних осіб чи самозайнятих фізичних осіб у банках та інших фінансових установах. Відповідно до п. 69.2 статті 69 ПКУ та п. 5 розділу І Порядку подання повідомлень про відкриття/закриття рахунків платників податків у банках та інших фінансових установах до контролюючих органів №7212, зареєстрованого у Міністерстві юстиції Українни 04.09.2015 за №1058/27503, зі змінами та доповненнями, банки та інші фінансові установи зобов`язані надіслати повідомлення про відкриття або закриття рахунку платника податків до контролюючого органцу, у якому обліковується платник податків, у день відкриття/закриття рахунку. Зі змісту вказаних норм статті 69 ПК України суд дійшов висновку, що об`єктивно належними, повними та достатніми відомостями про відкриті банківські рахунки боржника (платника податків) є відомості, що надані контролюючим органом, в якому обліковується цей платник податків, оскільки в силу наведених норм ПК України у банку та інших фінансових установ існує обов`язок надсилати контролюючому органу, в якому обліковується платник податків, повідомлення про відкриття або закриття рахунка платника податків." https://reyestr.court.gov.ua/Review/94416239
 3. Я про те, що варіантів більше ніж зазначені автором 4. Перспективи треба дивитись дуже індивідуально.
 4. Варіант реструктуризації в процедурі неплатоспроможності/банкрутства чому не розглядаєте? "5. Установити, що протягом п’яти років з дня введення в дію цього Кодексу заборгованість фізичної особи, що виникла до дня введення в дію цього Кодексу, за кредитом в іноземній валюті, який забезпечений іпотекою квартири або житлового будинку, що є єдиним місцем проживання сім’ї боржника, реструктуризується за процедурою неплатоспроможності фізичної особи згідно з планом реструктуризації або з мировою угодою з урахуванням особливостей, встановлених цим пунктом. Склад і розмір грошових вимог забезпеченого кредитора за зобов’язаннями, які виникли з кредиту в іноземній валюті, який забезпечений іпотекою квартири або житлового будинку, що є єдиним місцем проживання сім’ї боржника, визначаються в національній валюті за курсом, встановленим Національним банком України на дату відкриття провадження у справі про неплатоспроможність фізичної особи. До розміру вимог такого забезпеченого кредитора не включаються штрафні санкції та пеня. Визнані господарським судом вимоги забезпеченого кредитора погашаються боржником у розмірі ринкової вартості квартири або житлового будинку, що забезпечує вимоги такого кредитора, яка визначається оцінювачем, визначеним кредитором. Залишок заборгованості такого кредитора підлягає прощенню (списанню) в порядку, визначеному цим пунктом. У разі якщо боржник до відкриття провадження у справі про неплатоспроможність частково погасив кредит, розмір вимог забезпеченого кредитора, які підлягають погашенню відповідно до цього пункту, зменшується пропорційно до частини кредиту, погашеної боржником. У разі якщо загальна площа квартири, обтяженої іпотекою, не перевищує 60 квадратних метрів або житлова площа такої квартири не перевищує 13,65 квадратного метра на кожного члена сім’ї боржника, або якщо загальна площа житлового будинку, обтяженого іпотекою, не перевищує 120 квадратних метрів: на реструктуризоване відповідно до цього пункту зобов’язання боржника встановлюється відсоткова ставка у розмірі українського індексу ставок за дванадцятимісячними депозитами фізичних осіб у гривні, збільшеного на 1 відсоток; строк погашення вимог забезпеченого кредитора становить 15 років. У разі якщо загальна площа квартири, обтяженої іпотекою, перевищує 60 квадратних метрів або житлова площа такої квартири перевищує 13,65 квадратного метра на кожного члена сім’ї боржника, або якщо загальна площа будинку, обтяженого іпотекою, перевищує 120 квадратних метрів: на реструктуризоване відповідно до цього пункту зобов’язання боржника встановлюється відсоткова ставка у розмірі українського індексу ставок за дванадцятимісячними депозитами фізичних осіб у гривні, збільшеного на 3 відсотки; строк погашення вимог забезпеченого кредитора становить 10 років. План реструктуризації, що відповідає вимогам цього пункту, вважається підтриманим забезпеченим кредитором у частині вимог такого забезпеченого кредитора за зобов’язаннями, що виникли з кредиту в іноземній валюті, який забезпечений іпотекою квартири або житлового будинку, що є єдиним місцем проживання сім’ї боржника. Боржник та забезпечений кредитор за погодженням можуть встановити в плані реструктуризації або мировій угоді інші умови та порядок погашення вимог забезпеченого кредитора, за умови, що вони є не гіршими для інтересів боржника, ніж ті, що встановлені цим пунктом. Прощення (списання) залишку заборгованості за кредитним договором в іноземній валюті, забезпеченим іпотекою, що визначається як різниця між розміром вимог забезпеченого кредитора, визнаних господарським судом у справі про неплатоспроможність боржника, та розміром вимог забезпеченого кредитора, які підлягають погашенню відповідно до цього пункту, здійснюється після повного виконання зобов’язань боржником за реструктуризованим зобов’язанням. У разі якщо боржник не має фінансових можливостей погашати вимоги забезпеченого кредитора на умовах, передбачених цим пунктом, господарський суд за клопотанням боржника відмовляє у затвердженні плану реструктуризації та закриває провадження у справі про неплатоспроможність. Для цілей цього пункту членами сім’ї боржника вважаються члени сім’ї боржника, які проживали в квартирі або житловому будинку, що є предметом забезпечення, на момент укладення іпотечного договору та проживають на момент відкриття провадження у справі про неплатоспроможність, а також діти цих осіб, які народилися після укладення іпотечного договору."
 5. Цікаво. Апеляція про підстави відкриття провадження (сукупність чотирьох чи ні). "Колегія суддів погоджується з доводами апелянта про те, що ухвалення постанови у виконавчому провадженні про відсутність у фізичної особи майна, на яке може бути звернено стягнення, є самостійною підставою, визначеною у п.3 ч.2 ст.115 КУзПБ, для відкриття провадження у справі про неплатоспроможність, та зазначає, що норми Кодексу України з процедур банкрутства не містять вимог щодо наявності одночасно усіх, передбачених ч.2 ст.115 КУзПБ підстав." https://reyestr.court.gov.ua/Review/93982032
 6. Посилання на ст.25-1 Закону України «Про фінансову реструктуризацію" в справах про неплатоспроможність/банкрутство фізичних осіб є невірним. В ст.1 того закону намальовано: "5) боржник - юридична особа - суб’єкт підприємницької діяльності, який має заборгованість хоча б перед однією фінансовою установою, що не є пов’язаною з боржником особою, та ініціює проведення процедури фінансової реструктуризації відповідно до цього Закону, у тому числі комунальні та державні підприємства, крім фінансових установ та казенних підприємств;". Для боржників-фізичних осіб для цієї ж мети діє частина 5 Прикінцевих та перехідних положень КУзПБ, яку і зацитував суд. Але побоявся прямо вказати на дату закінчення строку кредитування і припинення права на подальші проценти. Так само, якось дивно виглядає "вартість обєкта іпотеки". Надалі в цій справі передбачаються проблеми у визначенні кворуму на зборах кредиторів і в формулюванні самого "плану реструктуризації". https://reyestr.court.gov.ua/Review/93856095
 7. Завершилась перша зі справ, відкритих Госпсудом Львівської області. Провадження було відкрите 15 січня 2020 року. Від первинного подання заяви з недоліками пройшов фактично один рік. https://reyestr.court.gov.ua/Review/93262624 "... 1. Звіт керуючого реалізацією у справі про неплатоспроможність боржника - ОСОБА_1 ( АДРЕСА_1 , ідентифікаційний номер НОМЕР_1 ) - затвердити. 2. Звільнити фізичну особу - ОСОБА_1 ( АДРЕСА_1 , ідентифікаційний номер НОМЕР_1 ) від боргів, а саме від подальшого виконання грошових вимог кредитора: Головного управління ДПС у Львівській області (79003, м. Львів, вул. Стрийська, 35, ідентифікаційний код 43143039) на суму 284 985 грн. 21 коп., з яких: 245 222 грн. 58 коп. - основний борг по єдиному соціальному внеску, 23 443 грн. 83 коп. - основний борг по податках та зборах, 7 910 грн. 80 коп. - пеня, 8 408 грн. 00 коп. - судовий збір. 3. Визнати такими, що не підлягають виконанню виконавчі документи, а саме: вимогу про сплату боргу (недоїмки) №Ф-29398-25, видану 09.11.2017 р. Головним управлінням ДФС у м. Києві (ВП №56120314); вимогу про сплату боргу (недоїмки) №Ф-29398-25, видану 06.11.2019 р. Головним управлінням ДПС у Львівській області (ВП №61086741). 4. Вимоги конкурсних кредиторів, які не були заявлені в установлений Кодексом України з процедур банкрутства строк або були відхилені господарським судом, вважаються погашеними, а виконавчі документи за відповідними вимогами визнаються такими, що не підлягають виконанню. 5. Процедуру погашення боргів боржника - ОСОБА_1 ( АДРЕСА_1 , ідентифікаційний номер НОМЕР_1 ) - завершити. 6. Провадження у справі №914/2514/19 про неплатоспроможність боржника - ОСОБА_1 ( АДРЕСА_1 , ідентифікаційний номер НОМЕР_1 ) - закрити."
 8. Рекомендую постанова від 13.10.2020 Дніпро: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/92254886 Тут боржник трохи виправив декларації, уникнув закриття справи як за клопотанням керуючого реструктуризацією, так і вдруге. Не зовсім детально описані окремі джерела інформації, але повчально , в т.ч. про виявлення майнових прав за договором будівництва. Багато корисного і повчального для практики.
 9. 17 жовтня 2020 набрали чинності зміни про призначення арбітражного керуючого https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/686-20#n2 і про порядок проведення зборів кредиторів на час карантинуhttps://zakon.rada.gov.ua/laws/show/728-20#n2.
 10. 1. Неможливо оминути увагою. Цікавинки про онлайнмікрокредити. Жоден! не заявив вимоги "Також, заявник надає інформацію про строк виникнення заборгованості перед кредиторами, а саме: - перед кредитором ТзОВ "Манівео швидка фінансова допомога" за договором позики № 961049859 від 29.09.2019р., заборгованість 54 385,00 грн., сплата боргу припинена з 29.10.2019 р., по даний час; - перед кредитором ТзОВ "Споживчий центр" за договором позики 02.10.2019-100004006 від 02.10.2019р. заборгованість 17 800,00 грн., сплата боргу припинена з 15.10.2019 р., по даний час; - перед кредитором ТзОВ "Служба миттєвого кредитування" за договором позики №1926828901643 від 25.09.2019р.р., заборгованість 43 617,00 грн., сплата боргу припинена з 10.10.2019 р., по даний час; - перед кредитором ТзОВ "Качай гроші" за кредитним договором № 00-445350 від 20.09.2019 р. заборгованість 17 888,25 грн., сплата боргу припинена з 17.10.2019 р., по даний час; - перед кредитором ТзОВ "Займер" за кредитним договором № 79159 від 10.09.2019 р. заборгованість 70 400,00 грн., сплата боргу припинена з 09.10.2019 р., по даний час; - перед кредитором ТзОВ "Алекскредит" за договором позики № 2638098 від 25.08.2019 р.заборгованість 22 550,00 грн., сплата боргу припинена з 24.10.2019 р., по даний час; - перед кредитором ТзОВ "Мілоан" за кредитним договором № 7216176 від 26.09.2019 р. заборгованість 7 750,00 грн., сплата боргу припинена з 26.10.2019 р., по даний час; - перед кредитором ТзОВ "КФ.ЮА" за договором позики № 2521514-1-1-183002.2 від 24.08.2019 р. заборгованість 7 285,86 грн., сплата боргу припинена з 22.09.2019 р., по даний час; - перед кредитором ТзОВ "Інфінанс" за кредитним договором № 0636415418 від 15.05.2019 р. (підписаний електронним підписом боржника, відповідно до заявки-анкети, 20.09.2019 р.) заборгованість боржника перед на суму 39 400,72 грн., сплата боргу припинена з 20.10.2019 р., по даний час; - перед кредитором ТзОВ "ФК "Фінанс Інновація" за кредитним договором № 190825-7427-3 від 25.08.2019 р. заборгованість 23 316,00 грн., сплата боргу припинена з 01.10.2019 р., по даний час; - перед кредитором ТзОВ "ФК Є ГРОШІ" за договором позики № 3604906935-332261 від 07.09.2019 р.заборгованість 33 161,96 грн.,сплата боргу припинена з 06.10.2019 р., по даний час; - перед кредитором ТзОВ "Верона" за кредитним договором № 1458692 від 27.09.2019 р. заборгованість 15 441,00 грн., сплата боргу припинена з 25.10.2019 р., по даний час; - перед кредитором ТзОВ "ФК "Гелексі" за договором позики № 104082 від 18.09.2019 р. заборгованість 15 843,65 грн., сплата боргу припинена з 17.10.2019 р., по даний час; - перед кредитором ТзОВ "Кредитна установа "Європейська кредитна група" за договором позики № 3604906935/384795 від 04.09.2019 р. заборгованість 18 840,00 грн., сплата боргу припинена з 03.10.2019 р., по даний час; - перед кредитором ТзОВ "Веллфін" за договорм позики № 981507 від 08.09.2019 р. заборгованість 13 998,00 грн., сплата боргу припинена з 08.10.2019 р., по даний час; - перед кредитором ТзОВ "УКР Кредит Фінанс" за кредитним договором № 0228-1487 від 18.09.2019 р. заборгованість 3 520,00 грн., сплата боргу припинена з 16.10.2019 р., по даний час; - перед кредитором ТзОВ "Авентус Україна" за договором позики № 1082745 від 19.07.2019 р. заборгованість 4 389,00 грн., сплата боргу припинена з 19.10.2019 р., по даний час; - перед кредитором ТзОВ "ФК "Івест Фінанс" за договором позики № 10001066968 від 12.10.2019 р. заборгованість 5 043,00 грн., сплата боргу припинена з 19.10.2019 р., по даний час; - перед кредитором ТзОВ "ФК "Форза" за договором позики № 00019095947 від 27.09.2019 р. заборгованість 3 547,12 грн.; сплата боргу припинена з 17.10.2019 р., по даний час; - перед кредитором ТзОВ "ФК "Джобер" за кредитним договором № 395850 від 11.10.2019 р.заборгованість 5 215,10 грн.,сплата боргу припинена з 08.11.2019 р., по даний час; - перед кредитором ТзОВ "Гоуфінгоу" за договором позики № 3604906935/132968 від 11.09.2019 р. заборгованість 9 330,00 грн., сплата боргу припинена з 10.10.2019 р., по даний час." Але тут, суд не став закривати справу і визнавати погашеними всі вимоги, а визнав боржника банкрутом і перейшов до процедури погашення боргів . http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/91939041 2. 08 жовтня 2020р. набрали чинності зміни до КУПБ про продовження мораторію на іпотечне житло до 21 квітня 2021 р. 3. Підписано(очікуємо публікації) зміни до КУПБ, які передбачають, що кандидатуру арбітражного керуючого пропонує сам боржник/заявник при поданні заяви про неплатоспроможність.
 11. Мораторій на відчуження іпотечного житла, як каже Рада, продовжать до квітня 2021 року. У звязку з відсутністю інтересу, не бачу змісту надалі тут підтримувати тему. Якщо щось важливе, пишіть на yafet.ua@gmail.com Дякую всім, хто цікавився.
 12. Питання до практикуючих. ? Наскільки реальним, на Вашу думку, є пройти процедуру неплатоспроможності фізособи в ЗАГАЛЬНОМУ порядку (тобто НЕ по перехідних положеннях КУПБ щодо реструктуризації іпотечного кредиту під UIRD12 + 1% до 15 років), якщо боржник(він же і іпотекодавець) готовий в плані реструктуризації запропонувати: підмораторну іпотечну квартиру віддати на реалізацію в процедурі неплатоспроможності, виручені з продажу квартири кошти-в банк, а залишок - під списання(прощення).
 13. Вісті з приводу. Невиправдано трудно просуваються справи про неплатоспроможність (банкрутство) фізичних осіб. Строки майже ніде не дотримуються. З цікавого і свіжого: 1. В оцій справі боржник вже визнаний банкрутом; зараз продовжуються поточні вимоги кредиторів. http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/91588833 Питання щодо податку з доходів фізособи на списані(прощені) суми кредиторських вимог надалі залишається підвішеним. 2. В оцій (фактично ПЕРША справа) http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/91589219 щось зажувало на стадії зборів кредиторів. Що надалі (після завершення авансованих коштів на витрати арб.керуючого) має бути з фінасуванням діяльності арб.керуючого поки-що ясності нема. Нагадую, що в КУПБ намальовано однозначно: а) Стаття 130. Визнання боржника банкрутом і введення процедури погашення боргів боржника 1. Господарський суд ухвалює постанову про визнання боржника банкрутом і введення процедури погашення боргів боржника у разі, якщо протягом 120 днів з дня відкриття провадження у справі про неплатоспроможність зборами кредиторів не прийнято рішення про схвалення плану реструктуризації боргів боржника або прийнято рішення про перехід до процедури погашення боргів боржника. б) ... Сплата основної винагороди арбітражного керуючого за виконання ним повноважень розпорядника майна, ліквідатора, керуючого санацією, керуючого реструктуризацією, керуючого реалізацією здійснюється за рахунок коштів, авансованих заявником (кредитором або боржником) на депозитний рахунок господарського суду, який розглядає справу, до моменту подання заяви про відновлення відкриття провадження у справі. У разі якщо процедура триває після закінчення авансованих заявником коштів, основна винагорода арбітражного керуючого сплачується за рахунок коштів, одержаних боржником - юридичною особою у результаті господарської діяльності, або коштів, одержаних від продажу майна боржника, яке не перебуває в заставі. (абз.6,7 ч.1 ст. 30) В реальності судді натякають, що подальший банкет буде за рахунок кредиторів. Задоволеними залишаються арбітражні керуючі. Інші учасники дещо зденервовані строками розгляду справ
 14. З 28.08.2020 Мінюст удосконалив бюрократію у справах про банкрутство. Правильність ведення реєстру кредиторських вимог покладається на боржника і арбітражного керуючого. https://minjust.gov.ua/m/vimogi-do-formi-ta-poryadku-vedennya-reestru-vimog-kreditoriv-u-spravah-pro-bankrutstvo-neplatospromojnist?fbclid=IwAR3kNnZCBHDm_43LFSpjaV9J7yws2ifdcUrKmKLyNnFmQ0-cixCHV-1rGYU