Постановление 6ААС о чрезмерном формализме ОАСК при принятии иска к рассмотрению и возможности проверить оригинал доверенности во время заседания


Считаете ли Вы решение законным и справедливым?  

1 member has voted

 1. 1. Считаете ли Вы решение законным?

  • Да
   1
  • Нет
   0
  • Затрудняюсь ответить
   0
 2. 2. Считаете ли Вы решение справедливым?

  • Да
   1
  • Нет
   0
  • Затрудняюсь ответить
   0


Recommended Posts

Державний герб України

ШОСТИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД

Справа № 640/2430/19

Суддя (судді) першої інстанції: Кармазін О.А.

ПОСТАНОВА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 квітня 2019 року

м. Київ

Шостий апеляційний адміністративний суд у складі колегії суддів: головуючого судді: Карпушової О.В., суддів: Губської Л.В., Епель О.В., секретар судового засідання Харитонова Х.Б., розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві, без фіксації судового процесу, в порядку ч. 4 ст. 229 КАС України, апеляційну скаргу ОСОБА_2, що діє в інтересах ОСОБА_3, на ухвалу Окружного адміністративного суду міста Києва від 06 березня 2019 р. у справі за адміністративним позовом ОСОБА_3 до Голови Києво-Святошинського районного суду Київської області про визнання незаконним та скасування наказу, зобов'язання вчинити певні дії, -

В С Т А Н О В И В :

12.02.2019 р. до Окружного адміністративного суду надійшов позов ОСОБА_3, який був підписаний представником позивача ОСОБА_2, до Голови Києво-Святошинського районного суду Київської області про визнання незаконним та скасування наказу відповідача від 10.01.2019 № 1-к «Про звільнення судді ОСОБА_3» та зобов'язання поновити позивача на посаді судді Києво-Святошинського районного суду Київської області (а.с.5).

Позовні вимоги обґрунтовано тим, що відповідач протиправно звільнив його з посади, оскільки рішення Вищої ради правосуддя від 18.12.2018р. №3948/0/15-18 про його звільнення з посади судді Києво-Святошинського районного суду Київської області було ним оскаржено до Верховного Суду, і до Великої Палати Верховного Суду ним оскаржено інше рішення Вищої ради правосуддя від 29.11.2018р. № 3653/0/15-18, ухвалене за результатами розгляду його скарги на рішення її Третьої Дисциплінарної палати від 11.07.2018р. № 2247/3дп/15-18.

До позовної заяви долучено: довіреність ОСОБА_3 на ОСОБА_2 та інших осіб вести його справи у всіх судових установах, місцевих адміністративних, господарських та третейських судах, в тому числі з правом пред'явлення позову (а.с.10), копія свідоцтва про право ОСОБА_2 на зайняття адвокатською діяльністю (а.с.9), копія позовної заяви з додатками для сторін, тощо.

Ухвалою Окружного адміністративного суду міста Києва від 19.02.2019р. позовну заяву залишено без руху та встановлено строк для усунення недоліків протягом 10 днів з дня вручення вказаної ухвали (а.с.1).

Згідно змісту ухвали суду від 19.02.2019р. про залишення позову без руху позивачу вказано на наступні недоліки позовної заяви:

· позивачем у позовній заяві не зазначено офіційної електронної адреси або адреси електронної пошти як позивача так і відповідача, а також не зазначено відомих номерів засобів зв'язку відповідача;

· позивачем до позовної заяви не надано копій доданих до позовної заяви документів відповідно до кількості учасників справи.

· з доданих до позовної заяви документів вбачається, що останні засвідчені представником позивача ОСОБА_2, в той же час до матеріалів справи не надано документів, засвідчених у визначеному законом порядку, якими ОСОБА_2 надано право засвідчувати копії документів (не надано нотаріально засвідчену копію довіреності).

05.03.2019р. до Окружного адміністративного суду м.Києва надійшла заява представника позивача ОСОБА_2 про усунення недоліків до якої згідно переліку додатків було долучено: оригінал ордеру виданий на підставі договору про надання ОСОБА_3 правової допомоги від 17.12.2018р. (а.с.26), копія вказаного ордера, засвідчена ОСОБА_2 (а.с.27), договір про надання правничої допомоги від 17.12.2018р., посвідчений ОСОБА_2 (а.с.24), тощо (а.с.12).

Ухвалою Окружного адміністративного суду міста Києва від 06.03.2019 р. на підставі ч.4 ст.169 КАС України позовну заяву повернуто позивачу.

Приймаючі рішення про повернення позову суд першої інстанції зазначив, що на виконання вимог ухвали суду від 19.02.2019 представником позивача надано клопотання про усунення недоліків, в якому зазначено адресу електронної пошти представника позивача та відповідача, а також номер засобів зв'язку відповідача. Також, представником позивача надано копії доданих до позовної заяви документів відповідно до кількості учасників справи. Разом з тим, на усунення недоліків щодо належного підтвердження повноважень особи, яка визначена у позові представником, надано фотокопію договору про надання правничої допомоги від 17.12.2018 та ордер. Нотаріально посвідчена копія довереності до цих матеріалів не надана.

Судом першої інстанції зроблені наступні висновки:

· наданий ордер, не відповідає встановленим вимогам, за таких умов - не є юридично значимим документом та не може бути належним документом, що підтверджує повноваження адвоката - ОСОБА_2 як представника позивача;

· договір не може вважатися юридично значимим документом, у т.ч. для цілей підтвердження волевиявлення особи позивача та повноважень представника вчиняти дії від імені позивача.

· у разі якщо повноваження представника визначені у довіреності фізичної особи, яка посвідчена нотаріально, належною копією такої довіреності може бути нотаріально засвідчена копія такої довіреності.

Позивач, не погоджуючись з ухвалою суду від 06.03.209р., подав апеляційну скаргу, в якій просить скасувати її як таку, що прийнято з порушенням норм процесуального права та прийняти рішення, яким справу направити до суду першої інстанції для продовження розгляду.

Апеляційну скаргу обґрунтовано тим, що повноваження адвоката ОСОБА_2 на підписання адміністративного позову від імені ОСОБА_3 підтверджені довіреністю від 19.12.2018р. № 4180, а копію належним чином завіреної такої довіреності було надано адвокатом до адміністративного позову. Крім того, апелянт звернув увагу на те, що судом першої інстанції було звернуто увагу на недоліки не в оформленні довіреності, а у засвідченні її копії. Отже, апелянт наголошує, що у суду першої інстанції у разі виникнення сумніву в тому, що надана копія документа не відповідає оригіналу, суд не був позбавлений можливості запропонувати надати оригінал довіреності від 19.12.2018р. або її копії, засвідченої особою, передбаченою ч.3 ст. 55 КАС України.

Справу розглянуто у відкритому судовому засіданні в м. Києві без фіксації судового процесу, в порядку ч. 4 ст. 229 КАС України.

Колегія суддів, заслухавши доповідь судді-доповідача, перевіривши матеріали справи та доводи апеляційної скарги, вважає, що апеляційна скарга підлягає задоволенню, ухвала суду від 06.03.2019р. скасуванню з наступних підстав.

Норми права, якими керувався суд апеляційної інстанції:

Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод, ратифікована Законом України від 17.07.1997 №475/97-ВР (далі - Конвенція):

"Стаття 6. Право на справедливий суд

1. Кожен має право на справедливий і публічний розгляд його справи упродовж розумного строку незалежним і безстороннім судом, встановленим законом, який вирішить спір щодо його прав та обов'язків цивільного характеру або встановить обґрунтованість будь-якого висунутого проти нього кримінального обвинувачення".

Стаття 60 КАС України. Повноваження представника в суді

Представник, який має повноваження на ведення справи в суді, здійснює від імені особи, яку він представляє, її процесуальні права та обов'язки.

Обмеження повноважень представника на вчинення певних процесуальної дії мають бути застережені у виданій йому довіреності або ордері.

Стаття 171 КАС України. Відкриття провадження в адміністративній справі

1. Суддя після одержання позовної заяви з'ясовує, чи:

1) подана позовна заява особою, яка має адміністративну процесуальну дієздатність;

2) має представник належні повноваження (якщо позовну заяву подано представником);

3) відповідає позовна заява вимогам, встановленим статтями 160, 161, 172 цього Кодексу;

4) належить позовну заяву розглядати за правилами адміністративного судочинства і чи подано позовну заяву з дотриманням правил підсудності;

5) позов подано у строк, установлений законом (якщо позов подано з пропущенням встановленого законом строку звернення до суду, то чи достатньо підстав для визнання причин пропуску строку звернення до суду поважними);

6) немає інших підстав для залишення позовної заяви без руху, повернення позовної заяви або відмови у відкритті провадження в адміністративній справі, встановлених цим Кодексом».

Стаття 169 КАС України. Залишення позовної заяви без руху, повернення позовної заяви

…4. Позовна заява повертається позивачеві, якщо:

… 3) позов подано особою, яка не має адміністративної процесуальної дієздатності, не підписано або підписано особою, яка не має права її підписувати, або особою, посадове становище якої не вказано.

Стаття 242 КАС України. Законність і обґрунтованість судового рішення

1. Рішення суду повинно ґрунтуватися на засадах верховенства права, бути законним і обґрунтованим.

2. Законним є рішення, ухвалене судом відповідно до норм матеріального права при дотриманні норм процесуального права.

3. Обґрунтованим є рішення, ухвалене судом на підставі повно і всебічно з'ясованих обставин в адміністративній справі, підтверджених тими доказами, які були досліджені в судовому засіданні, з наданням оцінки всім аргументам учасників справи.

4. Судове рішення має відповідати завданню адміністративного судочинства, визначеному цим Кодексом.

Висновки за результатами розгляду апеляційної скарги:

Враховуючи положення статті 60 Кодексу адміністративного судочинства України та додані до позову документи: довіреність ОСОБА_3 на ОСОБА_2 та інших осіб вести його справи у всіх судових установах, місцевих адміністративних, господарських та третейських судах, в тому числі з правом пред'явлення позову (а.с.10), копія свідоцтва про право ОСОБА_2 на зайняття адвокатською діяльністю (а.с.9), оригінал ордеру виданий на підставі договору про надання ОСОБА_3 правової допомоги від 17.12.2018р. (а.с.26), копія вказаного ордера, засвідчена ОСОБА_2 (а.с.27), договір про надання правничої допомоги від 17.12.2018р., посвідчений ОСОБА_2 (а.с.24), ОСОБА_2 підтвердив наявність адміністративної процесуальної дієздатності на подання позовної заяви у цій справі. Тобто, позовна заява підписана із зазначенням посадового становища особи, яка іі підписала.

Згідно ч.5 статті 242 КАС України при виборі і застосуванні норми права до спірних правовідносин суд враховує висновки щодо застосування норм права, викладені в постановах Верховного Суду.

Апеляційний суд при прийнятті рішення у даній справі приймає до уваги висновок Верховного Суду у постанові від 18.02.2019р. у справі № 855/41/19.

Крім того, приймає до уваги, що згідно практики Європейського суду з прав людини, реалізуючи положення Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод, необхідно уникати занадто формального ставлення до передбачених законом вимог, так як доступ до правосуддя повинен бути не лише фактичним, але і реальним. Надмірний формалізм при вирішені питання щодо прийняття позовної заяви або скарги - є порушенням права на справедливий судовий захист.

Зокрема, у рішенні від 04 грудня 1995 року у справі «Беллет проти Франції» Європейський суд з прав людини зазначив, що стаття 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод від 04 листопада 1950 року містить гарантії справедливого судочинства, одним з аспектів яких є доступ до суду. Рівень доступу, наданих національним законодавством, має бути достатнім для забезпечення права особи на суд з огляду на принцип верховенства права в демократичному суспільстві. Для того, щоб доступ був ефективним, особа повинна мати чітку практичну можливість оскаржити дії, які становлять втручання у її права.

У рішенні від 13 січня 2000 року у справі «Мірагаль Есколано та інші проти Іспанії» та у рішенні від 28 жовтня 1998 року у справі «Перес де Рада Каваніллес проти Іспанії» Європейський Суд з прав людини вказав, що надто суворе тлумачення внутрішніми судами процесуальної норми позбавило заявників права доступу до суду і завадило розгляду їхніх позовних вимог. Це визнано порушенням пункту 1 статті 6 Конвенції.

Таким чином, з огляду на викладене, суд апеляційної інстанції дійшов висновку про те, що Окружний адміністративний суд м.Києва дійшов помилкового висновку про повернення позовної заяви на підставі пункту 3 частини четвертої статті 169 КАС України та зазначає, що надмірний формалізм при вирішені питання щодо прийняття позовної заяви або скарги - є порушенням права позивача на справедливий судовий захист.

Внаслідок вказаного та приймаючі до уваги положення статтей 6 та 7 КАС України, суд апеляційної інстанції не приймає до уваги посилання суду першої інстанції на рішення Верховного Суду як обґрунтованості повернення позову.

Враховуючи вищенаведене, колегія суддів приймає до уваги доводи апелянта як такі, що є обґрунтованими, оскільки у разі виникнення у суду першої інстанції сумніву в тому, що надана копія довіреності не відповідає оригіналу, суд не був позбавлений можливості запропонувати позивачу надати оригінал довіреності від 19.12.2018 р. або її копії, засвідченої особою, передбаченою ч.3 ст. 55 КАС України, або справжність довіреності перевірити в судовому засіданні.

Статтею 320 КАС України передбачені підстави для скасування ухвали суду, яка перешкоджає подальшому провадженню у справі.

Крім того, судові витрати відповідно до положень статтей 132, 139 підлягають присудженню на користь позивача.

Отже, колегія суддів вважає за необхідне апеляційну скаргу позивача задовольнити, а ухвалу суду першої інстанції, внаслідок порушення норм процесуального права, скасувати та направити справу для продовження розгляду до суду першої інстанції.

Повне судове рішення складено 24.04.2019 року.

Керуючись ст. ст. 242, 311, 313, 320, 321, 322, 325, 328, 329 КАС України, апеляційний суд,

 П О С Т А Н О В И В:

Апеляційну скаргу ОСОБА_2, що діє в інтересах ОСОБА_3, на ухвалу Окружного адміністративного суду міста Києва від 06 березня 2019 р. - задовольнити.

Ухвалу Окружного адміністративного суду міста Києва від 06 березня 2019 р. у справі за адміністративним позовом ОСОБА_3 до Голови Києво-Святошинського районного суду Київської області про визнання незаконним та скасування наказу, зобов'язання вчинити певні дії - скасувати, справу направити для продовження розгляду до суду першої інстанції.

Присудити на користь ОСОБА_3 (ІПН НОМЕР_1) за рахунок бюджетних асигнувань Києво-Святошинського районного суду Київської області (ЄДРПОУ 38010937) судові витрати у вигляді сплаченого судового збору за подання апеляційної скарги у розмірі 1921,00 грн. (одна тисяча дев'ятсот двадцять одна грн.)

Постанова суду апеляційної інстанції за наслідками перегляду набирає законної сили з моменту проголошення та оскарженню не підлягає.

Колегія суддів: О.В. Карпушова
Л.В. Губська
О.В. Епель

http://reyestr.court.gov.ua/Review/81398447

Link to comment
Share on other sites

Это наше решение. Апелляционный суд указала, что поскольку в случае возникновения у суда первой инстанции сомнения в том, что предоставленная копия доверенности не соответствует оригиналу, то суд не был лишен возможности предложить истцу предоставить оригинал доверенности или ее копии, заверенной лицом, предусмотренной ч.3 ст. 55 КАС Украины, или подлинность доверенности проверить в судебном заседании.

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...
 • Пользователи

  No members to show