ANTIRAID

Главные администраторы
 • Posts

  12,271
 • Joined

 • Last visited

 • Days Won

  299

Everything posted by ANTIRAID

 1. Навязывание Госдепом США судебной реформы в Украине путем полного контроля над назначением ими судей в Украине, вмешательства в работу судебной ветви власти в Украине на мой взгляд является незаконным и противоречащим Конституции Украины. Подробнее об этом Вы узнаете из видео. Хотите быть в курсе важных изменений в законодательстве Украины? Подписывайтесь на канал и приглашайте друзей: https://bit.ly/2G12dHy Подписаться https://t.me/joinchat/AAAAAFIOXCJh_Q3scb07VA
 2. Все учебные заведения запугивают закрытием и не выплатой зарплаты, а также отстранением всех не вакцинированных от учебного процесса. Зачем Шмигаль и Ляшко пошли на этот шаг. Подробнее об этом Вы узнаете из видео. Хотите быть в курсе важных изменений в законодательстве Украины? Подписывайтесь на канал и приглашайте друзей: https://bit.ly/2G12dHy Подписаться https://t.me/joinchat/AAAAAFIOXCJh_Q3scb07VA
 3. Правительство решило проявить заботу о пенсионерах и в зависимости от возраста установило доплаты к пенсии. Подробнее об этом Вы узнаете из видео. Хотите быть в курсе важных изменений в законодательстве Украины? Подписывайтесь на канал и приглашайте друзей: https://bit.ly/2G12dHy Подписаться https://t.me/joinchat/AAAAAFIOXCJh_Q3scb07VA
 4. В Слуге народа переполошились и даже заговорили о снятии спикера Верховной рады из-за направления запроса о получении вывода по закону об олигархах. Что же на самом деле происходит Вы узнаете из видео. Хотите быть в курсе важных изменений в законодательстве Украины? Подписывайтесь на канал и приглашайте друзей: https://bit.ly/2G12dHy Подписаться https://t.me/joinchat/AAAAAFIOXCJh_Q3scb07VA
 5. В огляді вміщено низку важливих правових позицій КАС ВС, сформульованих під час розгляду адміністративних справ. У справах щодо податків, зборів та інших обов’язкових платежів наведено, зокрема, правові позиції, що стосуються: ✅ можливості стягнення податку на доходи фізичної особи з прощеної банком суми основного боргу за фінансовим кредитом в іноземній валюті; ✅ відповідальності, прав та обов’язків сторін щодо валютного контролю за операціями відповідно до зовнішньоекономічних договорів (контрактів), зобов’язання резидента в яких припинені шляхом заліку однорідних зустрічних вимог з участю кількох нерезидентів; ✅ дати виникнення податкового зобов’язання з податку на додану вартість у разі внесення до статутного капіталу іншого товариства нерухомого майна. У справах щодо захисту соціальних прав містяться висновки судової палати, зокрема, стосовно: ✅ обов’язку органу місцевого самоврядування щодо утворення у складі виконавчого комітету служби у справах дітей; ✅ вимог до повідомлення про проведення загальних зборів акціонерного товариства; ✅ обов’язку проведення науково-громадської експертизи сформованих набору продуктів харчування, набору продовольчих продуктів і набору послуг для встановлення прожиткового мінімуму. У справах щодо виборчого процесу та референдуму, а також захисту політичних прав громадян сформульовано, зокрема, висновки судової палати про: ✅ місце виконання виконавчого документа; ✅ зміст поняття «повторна заява» в розумінні Директиви Європейського парламенту та Ради ЄС «Про загальні процедури надання і позбавлення міжнародного захисту» № 2013/32/ЕU від 26 червня 2013 року та норм національного законодавства; ✅ суб’єкти забезпечення пожежної безпеки підприємств, установ та організацій. Предметом розгляду КАС ВС були також інші питання застосування законодавчих норм, зокрема й процесуального характеру, щодо підстав зупинення провадження у справі на підставі пункту 5 частини другої статті 236 КАС України, порядку оскарження рішень, дій і бездіяльності суду, що ухвалені або вчинені після отримання позовної заяви та визначення складу суду для її розгляду. https://supreme.court.gov.ua/userfiles/media/new_folder_for_uploads/supreme/Oglyad_KAS_July_2021.pdf Огляд судової практики ВС-КАС за липень 2021 року.pdf
 6. С 23 сентября Зеленский так и не решив вопрос с валютными заемщиками, разрешил выкидывать людей на улицу, отменив мораторий. Как себя вести и как защитить свое жилье не нарушая Закон Вы узнаете из видео. Хотите быть в курсе важных изменений в законодательстве Украины? Подписывайтесь на канал и приглашайте друзей: https://bit.ly/2G12dHy Подписаться https://t.me/joinchat/AAAAAFIOXCJh_Q3scb07VA
 7. Что ждет Приватбанк и его клиентов? О каких способах его подготовки к продаже сообщил глава правления ПриватБанка Герхард Бьош? Подробнее об этом Вы узнаете из видео. Хотите быть в курсе важных изменений в законодательстве Украины? Подписывайтесь на канал и приглашайте друзей: https://bit.ly/2G12dHy Подписаться https://t.me/joinchat/AAAAAFIOXCJh_Q3scb07VA
 8. Конституційний Суд України вважає, що довічне позбавлення волі як вид кримінального покарання не суперечить приписам частини першої статті 3, статті 23, частини другої статті 28 Конституції України, якщо засудженому до такого виду покарання на законодавчому рівні гарантовано право на дострокове звільнення від відбування такого покарання та/або заміну невідбутої частини покарання більш м’яким покаранням. Водночас довічне позбавлення волі особи без подальшої можливості її звільнення означає урівняння строку довічного позбавлення волі з позбавленням волі до завершення природнього життя людини, а отже, заперечує не тільки мету покарання, а й саму сутність людської гідності, ставить під сумнів її абсолютний характер та становить порушення позитивного обов’язку держави захищати гідність людини, а отже, не відповідає частині першій статті 3, статті 23, частині другій статті 28, частині третій статті 63 Конституції України. в и р і ш и в: 1. Визнати такими, що не відповідають Конституції України (є неконституційними), частину першу статті 81, частину першу статті 82 Кримінального кодексу України в тім, що вони унеможливлюють їх застосування до осіб, яких засуджено до відбування покарання у вигляді довічного позбавлення волі. 2. Зобов’язати Верховну Раду України невідкладно привести нормативне регулювання, установлене статтями 81, 82 Кримінального кодексу України, у відповідність до Конституції України та цього Рішення. https://ccu.gov.ua/sites/default/files/docs/6-p2-2021.pdf Рішення КСУ 6_р2_2021 щодо перегляду вироку особі, карній за довічне позбавлення волі.pdf
 9. Очень часто банки не сообщают о последствиях массового открытия счетов или перевода на обслуживание в другой банк предприятий, учреждений образования и т.д. На что стоит обратить внимание и какие есть риски Вы узнаете из видео. Хотите быть в курсе важных изменений в законодательстве Украины? Подписывайтесь на канал и приглашайте друзей: https://bit.ly/2G12dHy Подписаться https://t.me/joinchat/AAAAAFIOXCJh_Q3scb07VA
 10. В огляді відображено найважливіші правові висновки, сформульовані під час розгляду господарських справ, які матимуть значення для забезпечення єдності судової практики. Серед них – позиції щодо: ✅ необхідності підтвердження існування такої форс-мажорної обставини, як карантин, встановлений Кабінетом Міністрів України, відповідним сертифікатом; ✅ наявності або відсутності підстав для визнання таким, що не підлягає виконанню, виконавчого напису нотаріуса, вчиненого на підставі аграрної розписки. Також огляд містить декілька важливих висновків об’єднаної палати КГС ВС стосовно: ✅ порядку обчислення позовної давності за позовами про відшкодування збитків унаслідок недостачі вантажу, що виникають із залізничних перевезень; ✅ можливості стягнення безпідставно отриманих коштів на підставі статті 1212 ЦК України внаслідок недійсності додаткових угод до основного договору; ✅ наявності режиму надзвичайної ситуації загальнодержавного рівня на території Донецької області як достатньої підстави для використання переговорної процедури закупівлі; ✅ умов задоволення вимог за банківською гарантією; ✅ визнання недійсним правочину з відчуження заставленого майна за відсутності згоди заставодержателя; ✅ правомірності відкриття виконавчого провадження приватним виконавцем за наявності відомостей про відкриті рахунки боржника в банківських та/або фінансових установах у межах виконавчого округу приватного виконавця. Крім того, в огляді наведено висновки судової палати для розгляду справ про банкрутство КГС ВС щодо: ✅ застосування статті 42 КУзПБ під час вирішення питання про визнання недійсними правочинів, учинених боржником до набрання чинності та введення в дію КУзПБ, і захисту порушених прав кредиторів та боржника у правовідносинах, до яких не підлягають застосуванню приписи статті 42 КУзПБ, під час укладення договору боржника поза межами «підозрілого періоду», визначеного статтею 20 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом»; ✅ процесуального статусу уповноваженої особи засновників (учасників, акціонерів) у справах про банкрутство, обсягу та моменту набуття нею процесуальних прав, зокрема щодо оспорювання результатів аукціону. https://supreme.court.gov.ua/userfiles/media/new_folder_for_uploads/supreme/Oglyad_KGS_ June_July_2021.pdf Огляд судової практики ВС-КГС за червень-липень 2021 року.pdf
 11. Минэкономики опубликовало свой очередной законопроект о "заботе" про украинцев. Результат будет прямо противоположным заявленным "благим" намерениям. Подробнее об этом Вы узнаете из видео. Хотите быть в курсе важных изменений в законодательстве Украины? Подписывайтесь на канал и приглашайте друзей: https://bit.ly/2G12dHy Подписаться https://t.me/joinchat/AAAAAFIOXCJh_Q3scb07VA
 12. Кабмин нашел способ как сбывать вакцину с одной стороны, а с другой как уклониться от выплат компенсаций за введение ограничений и не нести ответственность за здоровье граждан. О новых ограничениях при карантине Вы узнаете из этого видео. Хотите быть в курсе важных изменений в законодательстве Украины? Подписывайтесь на канал и приглашайте друзей: https://bit.ly/2G12dHy Подписаться https://t.me/joinchat/AAAAAFIOXCJh_Q3scb07VA
 13. В учебных заведениях начали распространять информации о необходимости обязательной вакцинации всего педагогического состава, иначе обещают не допускать к занятиям и не выплачивать заработную плату. Как защитить свои права, избежать принудительной вакцинации и не быть уволенным, на что ссылаться, Вы узнаете из видео. Хотите быть в курсе важных изменений в законодательстве Украины? Подписывайтесь на канал и приглашайте друзей: https://bit.ly/2G12dHy Подписаться https://t.me/joinchat/AAAAAFIOXCJh_Q3scb07VA
 14. После уничтожения банковской и финансовой системы Украины иностранными экспертами появилось громадное количество компаний выдающих кредиты. Многие из них пользуясь нуждой заемщиков обманывают своих клиентов. Как обезопасить себя и не попасть на мошенников Вы узнаете из видео. Хотите быть в курсе важных изменений в законодательстве Украины? Подписывайтесь на канал и приглашайте друзей: https://bit.ly/2G12dHy Подписаться https://t.me/joinchat/AAAAAFIOXCJh_Q3scb07VA
 15. К сожалению, не всегда совместная жизнь складывается гладко. И когда супруги разводятся зачастую возникает масса вопросов связанных с разделом совместно нажитого имущества. Как максимально предупредить такие споры Вы узнаете из видео. Хотите быть в курсе важных изменений в законодательстве Украины? Подписывайтесь на канал и приглашайте друзей: https://bit.ly/2G12dHy Подписаться https://t.me/joinchat/AAAAAFIOXCJh_Q3scb07VA