Огляд судової практики ВС-КАС зі спорів у справах за участю органів Державної служби України з питань праці (за жовтень 2018 – квітень 2022 року)


Recommended Posts

У ньому вміщено низку важливих правових позицій КАС ВС, сформульованих під час розгляду цієї категорії адміністративних справ. 

У спорах з приводу притягнення до відповідальності за порушення законодавства про працю викладено висновки:

 об’єднаної палати КАС ВС про неможливість одночасного притягнення фізичної особи – підприємця, яка використовує найману працю, до відповідальності за ч. 2 ст. 265 КЗпП України та ч. 3 ст. 41 КУпАП; 

 Судової палати з розгляду справ щодо захисту соціальних прав КАС ВС про одночасне застосування до суб’єкта господарювання штрафних санкцій та внесення припису про усунення виявлених порушень щодо недодержання мінімальних гарантій в оплаті праці.

У спорах, що виникають з питань оформлення трудових відносин між роботодавцем і працівником, наведено правові позиції, зокрема, про: 

 розмежування цивільно-правових і трудових відносин; 

 обов’язковість укладення трудових договорів між закладами охорони здоров’я та медичними працівниками; 

 негативні наслідки укладання цивільно-правового договору замість трудового у разі наявності ознак трудових відносин між роботодавцем і працівником.

У спорах, що пов’язані з перевіркою дотримання вимог законодавства про працю та оплату праці, містяться висновки, зокрема, стосовно:

 забезпечення права працівника надати письмові пояснення роботодавцю у разі виявлення факту прогулу;

 збереження за працівником, призваним на строкову військову службу в період дії особливого режиму, його робочого місця і середнього заробітку;

 обов’язку роботодавця дотримуватись мінімальних державних гарантій в оплаті праці при звільненні працівника.

У спорах, що пов’язані зі здійсненням контролю за дотриманням умов колективного договору, – висновки щодо:

 повноважень Держпраці та її територіальних органів здійснювати контроль за виконанням умов колективного договору;

 обов’язковості нарахування працедавцем встановленої в колективному договорі надбавки за інтенсивність праці.

У спорах, що  пов’язані з дотриманням органами Держпраці процедури проведення перевірок, викладено, зокрема, висновки про:

оформлення вимоги щодо надання документів, необхідних для проведення інспекційного відвідування інспектором праці; 

 особливості перевірки громадських організацій органами Держпраці;

 неприпустимість проведення перевірок суб’єктів господарювання за анонімними та іншими безпідставними заявами.

https://supreme.court.gov.ua/userfiles/media/new_folder_for_uploads/supreme/sud_pract/Oglyad_KAS_Derjprac.pdf

Огляд судової практики ВС-КАС зі спорів у справах за участю органів Державної служби України з питань праці (за жовтень 2018 – квітень 2022 року).pdf

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...