Ухвала ВАкС про обрання запобіжного заходу адвокату голови Верховного суду (без України) Всеволоду Князєву - Олегу Горецькому


Чи вважаєте Ви рішення законним і справедливим?  

1 member has voted

 1. 1. Чи вважаєте Ви рішення законним?

  • Так
   1
  • Ні
   0
  • Важко відповісти
   0
 2. 2. Чи вважаєте Ви рішення справедливим?

  • Так
   1
  • Ні
   0
  • Важко відповісти
   0


Recommended Posts

Справа № 991/4354/23

Провадження № 1-кс/991/4377/23

У Х В А Л А

18.05.2023 м. Київ

Слідча суддя Вищого антикорупційного суду ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , у відкритому судовому засіданні у кримінальному провадженні № 52023000000000202,

за підозрою, зокрема, ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженцю с. Печеніжин Коломийського району Івано-Франківської області, який проживає за адресою: АДРЕСА_1 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 368 КК України,

за участі прокурора ОСОБА_4 , підозрюваного ОСОБА_3 , захисників ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 ,

в с т а н о в и л а:

І. Суть питання, що вирішується ухвалою, і за чиєю ініціативою воно розглядається

1.1. 18.05.2023 до Вищого антикорупційного суду надійшло клопотання детектива Національного бюро Другого відділу детективів Першого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_10 (далі - детектив, НАБУ), погоджене прокурором Першого відділу управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , про застосування до підозрюваного ОСОБА_3 запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у розмірі 37 300 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що становить 100 113 200 грн з покладенням обов`язків, визначених ч. 5 ст. 194 Кримінального процесуального кодексу України (далі - КПК України), у кримінальному провадженні № 52023000000000202.

1.2. Клопотання мотивоване обґрунтованістю підозри та наявністю ризиків: (1) переховуватися від органів досудового розслідування та суду; (2) знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; (3) незаконно впливати на свідків, інших підозрюваних, експертів у цьому ж кримінальному провадженні; (4) перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; (5) вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється.

Розглянувши клопотання про застосування запобіжного заходу, слідча суддя його задовольняє частково з огляду на таке.

ІІ. Положення закону, якими керувалася слідча суддя при постановленні ухвали

2.1.Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

2.2.Одним із видів заходів забезпечення кримінального провадження є запобіжні заходи (п. 9 ч. 2 ст. 131 КПК України).

2.3.Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

2.4.Слідчий суддя відмовляє у застосуванні запобіжного заходу, якщо слідчий, прокурор не доведе, що встановлені під час розгляду клопотання про застосування запобіжних заходів обставини, є достатніми для переконання, що жоден із більш м`яких запобіжних заходів, передбачених частиною першою цієї статті, не може запобігти доведеним під час розгляду ризику або ризикам. При цьому найбільш м`яким запобіжним заходом є особисте зобов`язання, а найбільш суворим - тримання під вартою. Запобіжні заходи застосовуються під час досудового розслідування - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з прокурором, або за клопотанням прокурора (частини 3, 4 ст. 176 КПК України).

2.5.Статтею 177 КПК України встановлено, що метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам, зокрема: 1) переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; 2) знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; 3) незаконно впливати на свідків у кримінальному провадженні; 4) перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; 5) вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється. Підставою застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді вважати, що підозрюваний може здійснити дії, передбачені частиною першою цієї статті.

2.6.Також, при вирішенні питання про обрання запобіжного заходу, крім наявності ризиків, зазначених у статті 177 цього Кодексу, слідчий суддя на підставі наданих сторонами кримінального провадження матеріалів зобов`язаний оцінити в сукупності всі обставини, у тому числі: (1) вагомість наявних доказів про вчинення підозрюваним кримінального правопорушення; (2) тяжкість покарання, що загрожує відповідній особі у разі визнання підозрюваного винуватим у кримінальному правопорушенні, у вчиненні якого він підозрюється; (3) вік та стан здоров`я підозрюваного; (4) міцність соціальних зв`язків підозрюваного в місці його постійного проживання, у тому числі наявність в нього родини й утриманців; (5) наявність у підозрюваного постійного місця роботи або навчання; (6) репутацію підозрюваного; (7) майновий стан підозрюваного; (8) наявність судимостей у підозрюваного; (9) дотримання підозрюваним умов застосованих запобіжних заходів, якщо вони застосовувалися до нього раніше; (10) наявність повідомлення особі про підозру у вчиненні іншого кримінального правопорушення; (11) розмір майнової шкоди, у завданні якої підозрюється, особа, або розмір доходу, в отриманні якого внаслідок вчинення кримінального правопорушення підозрюється особа, а також вагомість наявних доказів, якими обґрунтовуються відповідні обставини; (12) ризик продовження чи повторення протиправної поведінки, зокрема ризик летальності, що його створює підозрюваний, у тому числі у зв`язку з його доступом до зброї (ст. 178 КПК України).

2.7. Згідно з ч. 6 ст. 193 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою та може обрати такий запобіжний захід за відсутності підозрюваного лише у разі доведення прокурором наявності підстав, передбачених статтею 177 цього Кодексу, а також наявності достатніх підстав вважати, що підозрюваний, обвинувачений виїхав та/або перебуває на тимчасово окупованій території України, території держави, визнаної Верховною Радою України державою-агресором, та/або оголошений у міжнародний розшук. У такому разі після затримання особи і не пізніш як через сорок вісім годин з часу її доставки до місця кримінального провадження слідчий суддя, суд за участю підозрюваного, обвинуваченого розглядає питання про застосування обраного запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою або його зміну на більш м`який запобіжний захід, про що постановляє ухвалу.

2.8.Відповідно до ч. 1 ст. 194 КПК України під час розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу слідчий суддя зобов`язаний встановити, чи доводять надані сторонами кримінального провадження докази обставини, які свідчать про: 1) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним кримінального правопорушення; 2) наявність достатніх підстав вважати, що існує хоча б один із ризиків, передбачених ст. 177 цього Кодексу, і на які вказують детектив та прокурор; 3) недостатність застосування більш м`яких запобіжних заходів для запобігання ризику або ризикам, зазначеним у клопотанні.

2.9.Якщо під час розгляду клопотання про обрання запобіжного заходу, не пов`язаного з триманням під вартою, прокурор доведе наявність всіх обставин, передбачених частиною першою цієї статті, слідчий суддя застосовує відповідний запобіжний захід, зобов`язує підозрюваного прибувати за кожною вимогою до суду або до іншого визначеного органу державної влади, а також виконувати один або кілька обов`язків, необхідність покладення яких була доведена прокурором, а саме: (1) прибувати до визначеної службової особи із встановленою періодичністю; (2) не відлучатися із населеного пункту, в якому він зареєстрований, проживає чи перебуває, без дозволу слідчого, прокурора або суду; (3) повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи; (4) утримуватися від спілкування з будь-якою особою, визначеною слідчим суддею, судом, або спілкуватися з нею із дотриманням умов, визначених слідчим суддею, судом; (5) не відвідувати місця, визначені слідчим суддею або судом; (6) пройти курс лікування від наркотичної або алкогольної залежності; (7) докласти зусиль до пошуку роботи або до навчання; (8) здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну; (9) носити електронний засіб контролю (ч. 5 ст. 194 КПК України).

2.10.Тримання під вартою є винятковим запобіжним заходом, який застосовується виключно у разі, якщо прокурор доведе, що жоден із більш м`яких запобіжних заходів не зможе запобігти ризикам, передбаченим ст. 177 (ч. 1 ст. 183 КПК України).

2.11.Запобіжний захід у вигляді тримання під вартою не може бути застосований, окрім як, зокрема, до раніше не судимої особи, яка підозрюється у вчиненні злочину, за який законом передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк понад п`ять років (п. 4 ч. 2 ст. 183 КПК України).

2.12.Згідно з ч. 1 ст. 182 КПК України застава полягає у внесенні коштів у грошовій одиниці України на спеціальний рахунок, визначений в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, з метою забезпечення виконання підозрюваним покладених на нього обов`язків, під умовою звернення внесених коштів у доход держави в разі невиконання цих обов`язків. Можливість застосування застави щодо особи, стосовно якої застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, може бути визначена в ухвалі слідчого судді у випадках, передбачених частинами третьою або четвертою статті 183 цього Кодексу.

2.13.Відповідно до частин 2, 4, 5 цієї ж статті застава може бути внесена як самим підозрюваним, так і іншою фізичною або юридичною особою (заставодавцем). Розмір застави визначається слідчим суддею з урахуванням обставин кримінального правопорушення, майнового та сімейного стану підозрюваного, інших даних про його особу та ризиків, передбачених статтею 177 цього Кодексу. Розмір застави повинен достатньою мірою гарантувати виконання підозрюваним покладених на нього обов`язків та не може бути завідомо непомірним для нього. Розмір застави визначається у таких межах: (1) щодо особи, підозрюваної у вчиненні нетяжкого злочину, - від одного до двадцяти розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб; (2) щодо особи, підозрюваної у вчиненні тяжкого злочину, - від двадцяти до вісімдесяти розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб; (3) щодо особи, підозрюваної у вчиненні особливо тяжкого злочину, - від вісімдесяти до трьохсот розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб. У виключних випадках, якщо слідчий суддя встановить, що застава у зазначених межах не здатна забезпечити виконання особою, що підозрюється у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину, покладених на неї обов`язків, застава може бути призначена у розмірі, який перевищує вісімдесят чи триста розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб відповідно.

ІІІ. Встановлені обставини із посиланням на докази та мотиви слідчої судді

Щодо повноважень слідчої судді на розгляд клопотання

3.1.Дослідивши матеріали клопотання слідча суддя встановила, що воно подане у кримінальному провадженні щодо кримінального правопорушення, віднесеного до підсудності Вищого антикорупційного суду, згідно із ст. 33-1, 216 КПК України, а тому його розгляд належить до повноважень слідчої судді Вищого антикорупційного суду.

Щодо питань, які належить вирішити

3.2.Під час розгляду цього клопотання, відповідно до положень ст. 194 КПК України, з урахуванням доводів поданого клопотання, позиції сторін у судовому засіданні, слідчій судді належало встановити:

-наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_3 кримінального правопорушення;

-наявність ризиків, які дають достатні підстави вважати, що ОСОБА_3 може здійснити спроби: (1) переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; (2) знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; (3) незаконно впливати на свідків, експертів у цьому ж кримінальному провадженні; (4) перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; (5) вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється;

-недостатність застосування більш м`яких запобіжних заходів для запобігання ризикам;

-обґрунтованість розміру застави;

-необхідність покладення обов`язків, визначених ч. 5 ст. 194 КПК України.

Щодо наявності обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення

3.3.01.05.2023 було розпочато кримінальне провадження № 52023000000000202 /а.с. 22, 23 т. 1/.

3.4.15.05.2023 ОСОБА_3 було затримано співробітниками НАБУ на підставі п. 3 ч. 1 ст. 208 КПК України /а.с. 37 т. 1/.

3.5.У судовому засіданні сторона захисту покликалась на відсутність підстав для затримання та належної відеофіксації затримання, зокрема, його початку, недопущення захисника до затриманого, а також, що обставини вилучення телефону та гаманця не занесені до відповідного протоколу, після повідомлення про затримання проводились обшуки, у понятих не перевірено паспорти.

3.6.З цього приводу слідча суддя звертає увагу, що порядок затримання уповноваженою службовою особою визначається у ст. 208 КПК України.

3.7.Зі змісту протоколу затримання ОСОБА_3 слідчою суддею встановлено, що затримання здійснювалось відповідно до положень названої статті КПК України. Поряд з цим, затримання відбувалось у присутності понятих, що дає можливість оцінити відомості, викладені у протоколі на предмет достовірності. Однак, назване не належить до повноважень слідчої судді, яка вирішує клопотання про застосування запобіжного заходу, з огляду на положення частин 1 та 2 ст. 194 КПК України, відповідно до яких під час розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу слідчий суддя зобов`язаний встановити, чи доводять надані сторонами кримінального провадження докази обставини, які свідчать про: (1) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним, обвинуваченим кримінального правопорушення; (2) наявність достатніх підстав вважати, що існує хоча б один із ризиків, передбачених статтею 177 цього Кодексу, і на які вказує слідчий, прокурор; (3) недостатність застосування більш м`яких запобіжних заходів для запобігання ризику або ризикам, зазначеним у клопотанні; і якщо під час розгляду клопотання прокурор не доведе наявність всіх обставин, передбачених частиною першою цієї статті, слідчий суддя зобов`язаний постановити ухвалу про відмову в застосуванні запобіжного заходу.

3.8.А тому слідча суддя не наводитиме детальні аргументи щодо доводів сторони захисту з цього приводу. Окремо вважає за необхідне зазначити, що проведення відеофіксації затримання особи та перевірка осіб понятих під час затримання КПК України не передбачає, із пояснень сторони захисту слідчою суддею встановлено, що за участі підозрюваного до прибуття захисника будь-які слідчі дії не проводились, дії щодо гаманця і телефону відображені у протоколі затримання. А, для затримання встановлена наявність підстави, передбаченої п. 3 ч. 1 ст. 208 КПК України, з огляду на нижче викладені обставини, що встановлені слідчою суддею.

3.9.Так, ОСОБА_3 повідомлено про підозру у вчиненні особливо тяжкого корупційного злочину, що згідно зі ст. 216 КПК України віднесений до підслідності НАБУ. А обставини, що вказують на обґрунтовані підстави вважати, що можлива втеча з метою ухилення від кримінальної відповідальності особи, є аналогічними обставинам ризику переховування від органів досудового розслідування та/або суду, що доведений прокурором, про що зазначатиметься далі в цій ухвалі.

3.10.16.05.2023 ОСОБА_3 було повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 368 КК України, а саме в пособництві в одержанні службовою особою, яка займає особливо відповідальне становище, неправомірної вигоди в особливо великому розмірі для себе та третіх осіб за вчинення такою службовою особою в інтересах того, хто надає неправомірну вигоду, та інтересах третьої особи дій з використанням наданої їй влади та службового становища, вчинене організованою групою /а.с. 24-28 т. 1/.

3.11.Зокрема, ОСОБА_3 підозрюється у тому, що будучи залученим у невстановлений досудовим розслідуванням час Головою Верховного Суду (далі - ВС) ОСОБА_11 до очолюваної останнім організованої групи, метою якої було систематичне одержання неправомірної вигоди суддями ВС за ухвалення судових рішень, до якої, окрім ОСОБА_3 входили нині невстановлені судді ВС, які погодились за неправомірну вигоду ухвалювати судові рішення на користь наперед визначених осіб, а також ОСОБА_12 , залучений, як і ОСОБА_3 , з метою приховування протиправної діяльності Голови та суддів ВС, сприяв Голові ВС ОСОБА_11 в одержанні неправомірної вигоди для себе та інших суддів ВС у сумі 1 798 800 доларів США за винесення постанови Великої Палати Верховного Суду (далі - ВП ВС) від 19.04.2023 у справі № 910/15551/20 в інтересах ОСОБА_13 та компанії «Ferrexpo AG».

3.12. За змістом повідомлення про підозру, зокрема, як член організованої групи, ОСОБА_3 , діючи під прикриттям адвокатської діяльності, повинен був: підшукувати осіб, судові справи стосовно або в інтересах яких перебувають на розгляді у ВС, згодних надати неправомірну вигоду за ухвалення судового рішення з наперед визначеним результатом; одержувати від осіб, судові справи стосовно або в інтересах яких перебувають на розгляді у ВС, неправомірну вигоду для Голови та суддів ВС; у разі необхідності укладати з особами, судові справи стосовно або в інтересах яких перебувають на розгляді у ВС, що надають неправомірну вигоду, необхідні документи про надання юридичних або інших послуг для створення видимості законності одержання грошових коштів та приховування протиправної діяльності; утримувати (переховувати) протягом визначеного членами організованої групи строку неправомірну вигоду у таємному місці (сховищі) для зменшення ризиків викриття правоохоронними органами; передавати одержану від осіб, судові справи стосовно або в інтересах яких перебувають на розгляді у ВС, неправомірну вигоду ОСОБА_12 для її подальшої передачі безпосередньо ОСОБА_11 .

3.13.Слідча суддя зауважує, що КПК України не встановлює критеріїв визначення обґрунтованості підозри. Однак кримінальне процесуальне законодавство України застосовується з урахуванням практики Європейського суду з прав людини (далі - ЄСПЛ) (ч. 5 ст. 9 КПК України).

3.14.У практиці останнього «обґрунтована підозра» означає, що існують факти або інформація, які можуть переконати об`єктивного спостерігача в тому, що особа, про яку йдеться, могла вчинити правопорушення (рішення ЄСПЛ у справі «Нечипорук і Йонкало проти України» (Nechiporuk and Yonkalo v. Ukraine), від 21.04.2011, заява №42310/04, п. 175).

3.15.Вимога розумної підозри передбачає наявність доказів, які об`єктивно зв`язують підозрюваного з певним злочином і вони не повинні бути достатніми, щоб забезпечити засудження, але мають бути достатніми, щоб виправдати подальше розслідування або висунення звинувачення (рішення ЄСПЛ у справі «Мюррей проти Сполученого Королівства» (Murray v. The United Kingdom), від 28.10.1994, заява № 14310/88, п. 55).

3.16.Тобто, стандарт «обґрунтована підозра», який використовується на стадії вирішення питання про застосування до підозрюваного запобіжного заходу, є значно нижчим, аніж на стадії вирішення судом питання про винуватість чи невинуватість особи у вчиненні кримінального правопорушення після отримання обвинувального акта. Адже обґрунтованість залежить від усіх обставин, проте факти, що в сукупності дають підстави для підозри, не мають бути такого ж рівня як ті, що необхідні для обвинувачення, або навіть винесення вироку (рішення ЄСПЛ у справі «Мерабішвілі проти Грузії» (Merabishvili v. Georgia) від 28.11.2017, заява №72508/13, п. 184).

3.17.Отже, під час перевірки, чи наявна обґрунтована підозра вчинення ОСОБА_3 кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 368 КК України, слідча суддя з`ясовує, чи наявні факти або інформація, які б могли переконати об`єктивного спостерігача у тому, що особа, про яку йдеться, своїми діями могла вчинити кримінальне правопорушення, а також, чи такі виправдовують подальше розслідування.

3.18.Обґрунтованість підозри підтверджується матеріалами, що додані до клопотання на понад 400 аркушах, зокрема, копіями:

-протоколу огляду від 16.05.2023, в ході якого оглянуто Єдиний реєстр судових рішень стосовно стану розгляду судової справи № 910/15551/20, яким підтверджується, що на розгляді ВП ВС у складі, серед інших, ОСОБА_11 , перебувала судова справа № 910/15551/20, яку 19.01.2023 прийнято до розгляду ВП ВС та призначено до розгляду в порядку спрощеного позовного провадження 15.03.2023 /а.с. 238-245 т. 2/, та цього дня відкладено до 19.04.2023 у зв`язку з неявкою представників деяких відповідачів, третіх осіб із самостійними вимогами /а.с. 248, 249 т. 2/, а 19.04.2023 справу розглянуто по суті та винесено постанову, зокрема, в інтересах компанії «Ferrexpo AG» /а.с. 251-269 т. 2/;

-протоколів за результатами проведення оперативно-розшукових заходів та негласних слідчих (розшукових) дій (далі - НС(Р)Д), під час яких, серед іншого, зафіксовано обговорення між ОСОБА_3 та ймовірно ОСОБА_13 суми неправомірної вигоди, яку необхідно надати, дій, які ОСОБА_3 мав вжити для надання неправомірної вигоди, кількості наданих ОСОБА_13 через довірених осіб грошових коштів ОСОБА_3 для подальшої передачі Голові ВС ОСОБА_11 та іншим суддям ВС за прийняття у справі № 910/15551/20 рішення на користь ОСОБА_13 та компанії «Ferrexpo AG», а також обговорення позитивного рішення, прийнятого на користь останнього у справі № 910/15551/20; обговорення між ОСОБА_12 та ОСОБА_3 обставин передачі та одержання ОСОБА_11 неправомірної вигоди, розподілу за вказівкою ОСОБА_11 неправомірної вигоди на частини (в пакети), які необхідно було надати останньому, обставини одержання ОСОБА_11 першої частини неправомірної вигоди у сумі 1 348 800 доларів США 03.05.2023, обговорення ОСОБА_11 з ОСОБА_14 обставин одержання її другої частини, та обставини одержання такої 15.05.2023, обговорення одержання частини неправомірної вигоди ОСОБА_3 та ОСОБА_12 , а також домовленості щодо підшукання, за посередництва ОСОБА_15 , нових «кейсів», що перебувають на розгляді у ВС, для отримання за їх вирішення неправомірної вигоди, зокрема:

-17.03.2023 ОСОБА_3 , розмовляючи телефоном імовірно з ОСОБА_13 , зазначив: «Оскільки опоненти також серйозно працюють так, ви розумієте, і вони, на відміну від нас, давно серйозні і давно підтверджені, так, і ми фізично це не встигли зробити. Відповідно, коли мова йшла про голосування, там просто фізично не вистачило голосів… То ми вирішили повернутись, так, для повторного голосування… 19 квітня… Це дуже серйозні речі, нам треба зараз підготуватись повністю, заздалегідь з людьми зустрітись, а їх дуже багато… Треба мені десь тиждень, два тижні зустрічатись з усіма, щоб вони розуміли і вірили, що ми серйозні, і тоді спокійно виходити на повторне голосування» /а.с. 43 т. 3/;

-22.03.2023 ОСОБА_12 під час розмови з ОСОБА_3 запитує його: «Як ми будуємо розмову з ОСОБА_46», імовірно маючи на увазі ОСОБА_11 , на що ОСОБА_3 відповів: «Я думаю один. Сказав, що клієнт максимум два дає. І то він вважає законна позиція… Він не розуміє за що він їх дає. Ось він раніше мільйон давав, ми його підняли до двох. Обґрунтували, що є опоненти» /а.с. 8 т. 3/;

-цього ж дня увечері ОСОБА_12 зазначив: «Два і п`ять запропонуємо, якраз», на що ОСОБА_3 зазначив: «Два і п`ять, так» /а.с. 44 т. 3/;

-23.03.2023 ОСОБА_3 , розмовляв імовірно з ОСОБА_13 та останній запитав: « ОСОБА_16 , хотів дізнатись питання. Скажи мені, вчора мало бути десь 250, як-би, листків, листків, як-би, цих документів», на що ОСОБА_3 зазначив: «Так, це було», а ОСОБА_13 продовжив: «Сьогодні, ми зараз ОСОБА_47 туди підкачаємо, щоб дали наступні 15 копій. І ми, відповідно, наступні, як-би, сьогодні-завтра довеземо залишки. І відповідно, справа, значить, 15. Мій план такий, що до середи, максимум, четверга наступного тижня закрити все. Щоб ми повністю на 01 квітня вийшли, як-би, мали 19 днів, для того, щоб там все повністю, ну, як-би, працювати вже і розуміти», на що ОСОБА_3 зазначив: «Так, дякую, дякую!.. Тому що мені також, мені треба час, зрозумійте, для таких речей час потрібен… Там люди всі дуже повноцінні, самостійні, зі своєю думкою… Тут треба працювати, з кожною людиною окремо пропрацювати, підготувати її, так». Пізніше під час розмови імовірно ОСОБА_13 також зазначив: «Ти ж розумієш прекрасно, все, що відбувається ось по цьому 19-му числу у Великій Палаті - це чисте беззаконня. Як можна переглядати 20 років потому» /а.с. 44, 45 т. 3/;

-01.04.2023 ОСОБА_3 та ймовірно ОСОБА_13 обговорювали передані останнім ОСОБА_3 суми неправомірної вигоди та вбачається, що в обидвох наявні розбіжності в розрахунках, зокрема, ймовірно ОСОБА_13 зазначив: «До 16 числа, як було засідання тоді, 16 березня. Скільки я передав паперами? Ну, мається на увазі фізично, документами. Я передав «один і один», водночас, ОСОБА_3 зауважив: «Я знаю, що зараз в мене «один дев`ятсот п`ятдесят». У мене все підраховано», далі ймовірно ОСОБА_13 промовив: «Підніми, будь ласка, всі цифри, які були до 16 березня. І які були після 16 березня. По моїй математиці, на всьому цьому рівнянні мало бути «один» і «один плюс один». У підсумку «два сто, мінус п`ятдесят»… Я в понеділок тобі донесу, в понеділок-вівторок тобі донесу цю всю різницю. Щоб ми закрили цю різницю… Тобто, грубо кажучи, якщо по-нашому «два нуль п`ятдесят», то я повинен ще донести «шістсот п`ятдесят», якщо на «один дев`ятсот п`ятдесят», то я повинен донести «сімсот п`ятдесят»… І ми наступного тижня закриваємо це все. Ну, і чекаємо результат 19 квітня», що ОСОБА_3 підтвердив /а.с. 57-59 т. 3/;

-24.04.2023, після винесення постанови ВП ВС від 19.04.2023 у справі № 910/15551/20 ОСОБА_3 , розмовляючи телефоном, імовірно з ОСОБА_13 зазначив: «Ну, арена в шоці. Тому що ніхто не очікував такого рішення. А ваш опонент… він там взагалі в непорозумінні, тому що він всі свої зобов`язання виконав і він не розуміє, як так могло відбутись… Тим пояснював, що: «Дивіться, я зробив все, що завгодно. Ну також є люди, є правова позиція така. Але перемагає правова позиція. Нічого не вдієш» /а.с. 72 т. 3/;

-26.04.2023 ОСОБА_12 зауважив: «Так, ми зараз-же їдемо до цих… Ти відразу все це хочеш відвезти?», між тим ОСОБА_3 зазначив, щоб ОСОБА_12 поїхав з кимось до банку, та відповів останньому: «Так, яка різниця. Ти приїдеш зараз, тобі там 5-10 хвилин, оформиш договір, спустишся вниз, ти відкриєш, потім я зайду, відкрию, залишу там це в кімнатці. Ти потім ще раз зайдеш, відкриєш собі, в кімнатку зайдеш, забереш, перекладеш собі і все». Таке обговорення слідча суддя сприймає, як таке, що стосується входу та перебування у приміщенні з банківськими комірками, позаяк з цього приводу, ОСОБА_12 під час розмови також уточнював: «Слухай, я ще по комірці хотів запитати. А ключі потрібні з собою якісь?», на що ОСОБА_3 зазначив: «Які? Дають» /а.с. 16 т. 3/. Також під час розмови ОСОБА_12 запитав: «Там яка цифра має бути?», на що ОСОБА_3 відповів: «Зараз рахую. Там виходить 2 700 мінус 1 800 є і 900, мінус 150, 100 і 50… Це 750 на 2, 375. Плюс 375. У мене твоїх залишилось 70, вірно?», на що ОСОБА_12 зазначив, що не пам`ятає, у подальшому ОСОБА_3 підсумував підрахунок, зокрема зазначив: «Виходить 2 105», пізніше ОСОБА_12 уточнив: «2 175», на переконання слідчої судді, ймовірно маючи на увазі частки неправомірної вигоди, з яких 1 800 000 доларів США, з урахуванням сукупності нижченаведених даних, призначалось ОСОБА_17 та іншим суддям та решта мала бути розподілена, зокрема, між ОСОБА_12 та ОСОБА_15 /а.с. 13, 14 т. 3/;

-01.05.2023 ОСОБА_12 у мобільному застосунку для миттєвого обміну повідомленнями «Signal» отримав повідомлення від користувача «…» з номером телефону НОМЕР_1 наступного змісту: «Привіт! Зроби 10 по 100 і 2 по 150… і одну 50» /а.с. 172 т. 3/;

-01.05.2023 ОСОБА_12 під час розмови з ОСОБА_3 зазначив: «Цей же просить, просить поїхати, то забрати. Розподіл мені скинув. Я думаю, коли цим займатись, сьогодні чи завтра?... Він, коротше, 10 по 10, 10 по 100 і два по 150, одну по 50» /а.с. 75, 76 т. 3/ та далі ОСОБА_12 зазначив: «Тоді я завтра домовляюсь, що ми їдемо завтра тоді. Так? Я скажу, бо не встигну це все зробити, там же не просто перекласти… Нам треба все сісти, перерахувати», на що ОСОБА_3 згодився /а.с. 78 т. 3/;

-відповідно до названого розподілу коштів, 03.05.2023 готівкові кошти у сумі 1 348 800 доларів США, розділені на 13 частин, а саме: 8 пакетів, у кожному з яких перебувало 100 000 доларів США, 1 пакет у якому було 99 000 США, 1 пакет, в якому було 99 900 доларів США, 1 пакет, в якому було 150 000 доларів США, 1 пакет, в якому було 149 900 доларів США, 1 пакет, у якому було 50 000 доларів США були переміщені до квартири за місцем проживання ОСОБА_18 , де одержані останнім від ОСОБА_14 , після чого вранці 04.05.2023 автомобілем перевезені ОСОБА_11 до приміщення ВС, а 12.05.2023 автомобілем судді Касаційного кримінального суду у складі ВС переміщені до іншої квартири у м. Київ /а.с. 81-141 т. 3/

-08.05.2023 під час зустрічі з ОСОБА_14 . ОСОБА_11 запитав: «Ви ж там по Ж. собі з ОСОБА_19 зібрали? Правильно все? Все нормально?... Він розрахувався з вами, закрився?... Ну ви собі взяли вже? Вірно?», на що ОСОБА_14 відповів, що так /а.с. 141 т. 3/, що на переконання судді стосується одержання ОСОБА_15 та ОСОБА_12 частини від наданих ОСОБА_13 у якості неправомірної вигоди коштів. Окрім того, ОСОБА_14 зазначив: «1 350 там… Ти отримав, так? І ще залишилось 450, так?», що ОСОБА_11 підтвердив. Далі ОСОБА_14 уточнив, коли передати другу частину неправомірної вигоди, на що ОСОБА_11 відповів: «Ну, давай не зараз. Я ще з тими, з тих усіх ще декілька людей не закриті. Ось я думаю в п`ятницю…», а пізніше зазначив: «Нехай воно поки лежить в комірці. Давай тоді вже в понеділок». Також під час розмови ОСОБА_14 повідомив: «Дивись, там же ж ОСОБА_13, він, як-би кейси якісь дає також там», на це ОСОБА_11 відповів: «Ну давай. Ну, ми так і домовлялись, тому що цей дуже образився, дуже… А той ще й розповів… Він зателефонував йому прямо і сказав: «Ну що? Я тебе перекупив?», а він його не перекупив, я просто тому, що він був правий. Розумієш?», та далі ОСОБА_14 підсумував: «Загалом, беремо ще кейси» та ОСОБА_11 це підтвердив, а в подальшому також зауважив ОСОБА_14 : «З цим товаришем спілкуйся, якщо є в нього щось слушне, то», маючи на увазі спілкуватись з ОСОБА_13 /а.с. 141-144 т. 3/;

-15.05.2023 ОСОБА_11 за місцем свого проживання одержав другу частину неправомірної вигоди в сумі 450 000 доларів США, після чого у розмові із ОСОБА_14 зазначив, що він як би тільки для останнього та ОСОБА_19 …, бо там інший, … як би умови набагато цікавіші, … Так багато суддів навіть не зрозуміли …, додав: «Ну, люди, як би … Я сказав, там буде просто менше. І вони…. просто … тоже люди розраховують на щось … та взагалі-то, можна було так і так, но звичайно він більше по закону правий був. Ну, він дальше буде працювати з ОСОБА_19 ? Так?», що ОСОБА_14 підтвердив та зазначив: « ОСОБА_16 мені каже, що він буде далі працювати… Я ж не в курсі, зв`язок через нього… ОСОБА_16 намагається мені щось говорити. Але ти ж розумієш це все, багато речей там слова» /а.с. 145-163 т. 3/;

-протоколом обшуку за місцем проживання ОСОБА_11 від 16.05.2023 за адресою: АДРЕСА_2 , в ході якого виявлено та вилучено грошові кошти в сумі 450 000 доларів США, які є частиною неправомірної вигоди, одержаної ОСОБА_11 15.05.2023 /а.с. 1-160 т. 2/.

3.19.Дані, що містяться у наданих слідчій судді копіях матеріалів кримінального провадження № 52023000000000202 можуть переконати об`єктивного спостерігача у тому, що ОСОБА_3 міг вчинити кримінальне правопорушення, передбачене ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 368 КК України, та виправдовують подальше розслідування.

3.20.Отже, ОСОБА_3 обґрунтовано підозрюється у вчиненні наведеного.

3.21.А всі заперечення сторони захисту підозрюваного з цього приводу вказують тільки на необхідність перевірки та/або уточнення певних обставин версії сторони обвинувачення, але не спростовують того, що наразі достатньо даних, які виправдовують подальше розслідування. Поряд з цим, слідча суддя зауважує, що хоч такі матеріали на разі не підтверджують наявність всіх ознак складу злочину, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 368 КК України, однак для їх отримання необхідне проведення великої кількості слідчих дій та заходів забезпечення кримінального провадження, що вимагає часу. Водночас, проведення таких може відбуватись тільки відкрито, а наразі досудове розслідування проводилось шляхом НС(Р)Д та оперативно-розшукових заходів, що було виправданим з огляду на те, що таке здійснювалось стосовно Голови ВС ОСОБА_11 , ураховуючи його зв`язки, а також зв`язки підозрюваного у правоохоронних та судових органах, що зафіксовано за результатами проведення оперативно-розшукових заходів, НС(Р)Д, про що також буде зазначатись далі.

3.22.Слідча суддя вважає неспроможними доводи захисту щодо провокації підозрюваного до вчинення злочину, позаяк такі питання виходять за межі обґрунтованості підозри, тобто, виправданості подальшого розслідування, натомість, потребують вирішення судом питання винуватості/невинуватості особи за результатами всебічного, повного й неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження, на підставі оцінки кожного доказу з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів з точки зору достатності та взаємозв`язку.

Щодо наявності ризиків

3.23.Слідча суддя зауважує, що відповідно до КПК України метою запобіжного заходу є необхідність попередити виникнення ризиків, а не застосувати запобіжний захід за наслідками вчинення підозрюваним відповідних дій. З огляду на викладене, той чи інший ризик слід вважати наявним за умови встановлення обґрунтованої ймовірної можливості здійснення підозрюваним таких спроб. Водночас, КПК України не вимагає доказів того, що підозрюваний обов`язково (поза всяким сумнівом) здійснюватиме відповідні дії, однак вимагає доказів того, що він має реальну можливість їх здійснити у конкретному кримінальному провадженні в майбутньому.

Ризик переховування від органів досудового розслідування та/або суду

3.24.Такий ризик підтверджується тяжкістю передбаченого покарання за інкримінований підозрюваному ОСОБА_3 злочин, передбачений ч. 4 ст. 368 КК України.

3.25.Так, за вчинення кримінального правопорушення, визначеного ч. 4 ст. 368 КК України, передбачено основне покарання у виді позбавлення волі, зокрема строком від 8 до 12 років, а також додаткове обов`язкове покарання у вигляді позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років. До того ж, кримінальний закон встановлює відповідальність ще й у вигляді конфіскації майна. Звільнення від покарання з іспитовим строком відповідно до ст. 75 КК України в даному випадку не допускається, як і призначення покарання більш м`якого, ніж передбачено законом, як про це йдеться у ч. 1 ст. 69 КК України.

3.26.Існування ризику переховування підтверджується ймовірністю для підозрюваного бути засудженим на тривалий строк з примусовим відчуженням всього належного йому майна, в сукупності з наступними обставинами.

3.27.У зв`язку із запровадженням на території України правового режиму воєнного стану встановлено певні обмеження для перетину Державного кордону військовозобов`язаних чоловіків, які відповідно до Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» № 3543-XII від 21.10.1993, Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27.01.1995 № 57 поширюються на підозрюваного.

3.28.Поряд з цим, слідча суддя також не виключає можливості нелегального перетину кордону ОСОБА_3 , з огляду на тяжкість кримінального правопорушення, у вчиненні якого він підозрюється. Очевидно, що в умовах, які існують в Україні, викликаних безпрецедентною військовою та нелюдською агресією російської федерації проти України, у підозрюваного збільшуються можливості для ухилення від органу досудового розслідування та суду, адже у держави наразі з об`єктивних причин відсутні можливості належним чином контролювати його поведінку та місцезнаходження, а також державний кордон у місцях активних бойових дій.

3.29.Зазначене, переконує слідчу суддю, у можливості втечі підозрюваного на тимчасово окуповану територію України чи територію інших держав, з метою переховування від органу досудового розслідування та суду.

3.30.До того ж, майновий стан самого підозрюваного, на переконання слідчої судді, свідчить про достатність ресурсів для тривалого життя підозрюваного в умовах розшуку.

3.31.Так, матеріалами клопотання підтверджується, що загалом дохід, нарахований ОСОБА_3 податковими агентами з 2007 по 2022 роки становить 45 662 477 грн, а задекларований від підприємницької діяльності з 2013 по 2022 роки - 43 220 598 грн /а.с. 208-210 т. 1/.

3.32.Окрім того, у власності ОСОБА_3 перебуває автомобіль Mercedes-Benz GLS 350, 2016 р.в. /а.с. 129 т. 1/.

3.33.Згідно з Інформаційною довідкою з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, підозрюваному також належать на праві власності:

-квартира, загальною площею 62,5 кв.м., що розташована за адресою: АДРЕСА_3 , набута 12.03.2021 за 1 970 640 грн /а.с. 65, 66, 87, 88, 213 т. 1/;

-квартира, загальною площею 66,7 кв.м., що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , набута 10.03.2017 на підставі договору купівлі-продажу /а.с. 66, 67, 213 т. 1/;

-нежитлові приміщення групи приміщень № 239 (загальна площа 85,3 кв.м.), № 244 (загальна площа 15,8 кв.м), літ. А за адресою: АДРЕСА_4 , набуті 22.10.2015 на підставі договору купівлі-продажу /а.с. 73, 74, 214 т. 1/;

-машиномісце за адресою: АДРЕСА_5 , набуте 09.04.2015 на підставі договору-купівлі продажу /а.с. 75, 214 т. 1/;

-групи приміщень № 245, 246 (загальна площа 55,8 кв.м.) за адресою: АДРЕСА_6 , набуті 20.05.2021 на підставі договору купівлі-продажу за 1 659 955 грн /а.с. 76, 83-86, 214, 215 т. 1/;

-групи приміщень № 238 (загальна площа 88,2 кв.м.) за адресою: АДРЕСА_7 , набуте 21.10.2014 на підставі договору купівлі-продажу за ціною 1 940 400 грн /а.с. 76-78, 215 т. 1/.

3.34.Поряд з цим, уся названа нерухомість, окрім квартири за адресою: АДРЕСА_3 та машиномісця, обтяжена договорами іпотеки/позики, що позбавляє можливості його відчужити, однак не обмежує у здачі названого майна в користування іншим особам.

3.35.Водночас, іпотекодержателем у названих випадках виступає мати підозрюваного - ОСОБА_21 /а.с. 206 т. 1/. З цього приводу слідча суддя враховує, що у 2015, 2016 році вона не отримала жодного офіційного доходу, а перед тим у 2013, 2014 роках по 98 360 грн від зайняття підприємницькою діяльністю. У 2017 році її дохід склав 225 000 грн /а.с. 211 т. 1/.

3.36.Слідча суддя враховує, що обтяження за договором позики від 17.06.2017 щодо квартири за адресою: АДРЕСА_1 , набутої 10.03.2017 становить 100 000 грн /а.с. 213 т. 1/, за договором позики від 01.02.2017 щодо нежитлових приміщень № 239, 244 за адресою: АДРЕСА_7 , набутих 22.10.2015 становить 200 000 грн /а.с. 211 т. 1/, що, виходячи з даних про її офіційний дохід переконує у відсутності статків для надання позики синові на придбання нерухомості.

3.37.Такого ж висновку слідча суддя доходить і щодо іншого обтяженого нерухомого майна, хоча й відповідна інформація про розмір обтяження відсутня. Адже ураховуючи необхідність здійснення звичайних побутових витрат, пов`язаних із забезпеченням свого прожиття, її статки були недостатніми для надання позики на придбання підозрюваним нерухомості.

3.38.До того ж, їй на праві власності належить:

-житловий будинок (загальна площа 286,9 кв. м.) за адресою: АДРЕСА_8 , набутий у власність 10.11.2022 /а.с. 102, 103, 221 т. 1/;

-земельна ділянка (загальна площа 0,15 га), кадастровий номер 3220886001:01:009:0277, набута на підставі договору купівлі-продажу 12.06.2020 /а.с. 103, 221 т. 1/;

-квартира (загальна площа 94,7 кв. м.) за адресою: АДРЕСА_9 , набута у власність на підставі договору купівлі-продажу 26.05.2021 /а.с. 103, 104, 221, 222 т. 1/;

-квартира (загальна площа 95,4 кв. м.) за адресою: АДРЕСА_10 , набута у власність на підставі договору купівлі-продажу 11.11.2019 /а.с. 104, 222 т. 1/;

-квартира (загальна площа 262,1 кв. м.) за адресою: АДРЕСА_11 , набута у власність на підставі договору дарування від ОСОБА_22 17.06.2021 /а.с. 105, 222 т. 1/;

-квартира (загальна площа 58,1 кв. м.) за адресою: АДРЕСА_12 набута у власність 19.04.2018 /а.с. 106, 223 т. 1/;

-земельна ділянка (загальна площа 0,2 га) за адресою: АДРЕСА_8 , 3220886001:01:009:0278 набута у власність 08.07.2020 на підставі договору купівлі-продажу /а.с. 108, 109, 223 т. 1/;

-земельна ділянка (загальна площа 0,2 га) за адресою: АДРЕСА_8 , 3220886001:01:009:0311 набута у власність 08.07.2020 на підставі договору купівлі-продажу /а.с. 109, 110, 223, 224 т. 1/;

-квартира (загальна площа 59,4 кв. м.) за адресою: АДРЕСА_13 набута у власність 23.10.2019 /а.с. 111, 224 т. 1/;

-земельна ділянка (загальна площа 0,138 га) за адресою: АДРЕСА_14 , 3225582701:02:016:0022 набута у власність 03.04.2014 /а.с. 113, 224 т. 1/;

-квартира (загальна площа 61,7 кв. м.) за адресою: АДРЕСА_15 набута у власність 25.02.2014, із встановленою забороною на нерухоме майно в інтересах ОСОБА_22 /а.с.114, 224 т. 1/.

3.39.Окрім того, батькові підозрюваного ОСОБА_23 /а.с. 205 т. 1/ на праві власності належить:

-земельна ділянка (загальна площа 0,0684 га) за адресою: Київська обл., Бориспільський р-н, с. Проців, 3220886001:01:009:0353, набута у власність 03.08.2021 /а.с. 92, 93, 217 т. 1/;

-квартира (загальна площа 35,9 кв.м.) за адресою: АДРЕСА_16 , придбана 26.07.2021 за ціною 561 410 грн /а.с. 217 т. 1/;

-земельна ділянка (загальна площа 0,1503 га) за адресою: Івано-Франківська обл., Коломийський р-н, смт Печеніжин, 2623255700:01:001:0457, набута у власність 13.06.1994/а.с. 217 т. 1/;

-земельна ділянка (загальна площа 0,1386 га) за адресою: Івано-Франківська обл., Коломийський р-н, смт Печеніжин, 2636255700:01:001:0458, набута у власність 13.06.1994 /а.с. 94, 95, 217, 218 т. 1/;

-земельна ділянка (загальна площа 0,4611 га) за адресою: Івано-Франківська обл., Коломийський р-н, смт Печеніжин, 2623255700:02:002:0676, набута у власність 13.06.1994 /а.с. 218 т. 1/;

-земельна ділянка (загальна площа 0,2741 га) за адресою: Івано-Франківська обл., Коломийський р-н, смт Печеніжин, 2623255700:01:001:0418, набута у власність на підставі договору дарування 12.03.2018 /а.с. 95, 96, 218 т. 1/;

-земельна ділянка (загальна площа 0,1099 га) за адресою: Івано-Франківська обл., Коломийський р-н, смт Печеніжин, 2623255700:18:001:0002, набута у власність на підставі договору дарування 12.03.2018 /а.с. 96, 218 т. 1/;

-земельна ділянка (загальна площа 0,216 га) за адресою: Івано-Франківська обл., Коломийський р-н, смт Печеніжин, 2623255700:01:001:0422, набута у власність на підставі договору дарування 12.03.2018 /а.с. 97, 220 т. 1/;

-земельна ділянка (загальна площа 0,1461 га) за адресою: Івано-Франківська обл., Коломийський р-н, смт Печеніжин, 2623255700:01:001:0417, набута у власність на підставі договору дарування 12.03.2018 /а.с. 97, 98, 220 т. 1/;

-житловий будинок (загальна площа 82,8 кв.м.) за адресою: АДРЕСА_17 , набутий 24.04.1998 на підставі договору довічного утримання із встановленою забороною на нерухоме майно в інтересах ОСОБА_21 /а.с. 98-100, 220 т. 1/.

3.40.Дохід батька підозрюваного у період з 1998 по 2022 роки склав 207 146 грн, при цьому 121 480 грн у 2018 році одержав у спадок /а.с. 211 т. 1/. Поряд з цим, вбачається, що належні йому земельні ділянки він набув безоплатно, зокрема, на підставі договору дарування чи рішення органу місцевого самоврядування.

3.41.Ураховуючи наведені дані про майновий стан батьків підозрюваного, наявна обґрунтована ймовірність того, що оформлення договорів іпотеки/позики щодо придбаного підозрюваним майна, ураховуючи, що іпотекодержателем була його близька особа, здійснювалась з метою приховання здійснення ОСОБА_3 відповідних витрат. До того ж, близькі особи підозрюваного, зокрема, мати, з огляду на вищевикладене, загалом за період 2014-2021 років набула у власність майно, яке у рази перевищує її доходи.

3.42.Як зазначив сам ОСОБА_3 у судовому засіданні його дохід у місяць складає близько 580 тис грн, а у дружини - 1 млн/рік.

3.43.Однак, на переконання слідчої судді, рівень статків підозрюваного є значно вищим, аніж офіційно відображений та повідомлений ним.

3.44.Зокрема, під час обшуку 16.05.2023 офісних приміщень юридичної фірми «Горецький та партнери» за адресою: м. Київ, вул. Полтавська, 10, виявлено та вилучено 737 090 доларів США /а.с. 43 т. 1/. Такі кошти не були ідентифіковані, як предмет неправомірної вигоди, але, ураховуючи, що до 08.05.2023 така ймовірно була ним одержана у сумі не менше 375 000 доларів США /а.с. 13, 14, 141-144 т. 3/, віднайдені кошти можуть бути її частиною, яку перетворено. Ймовірність зазначеного не може бути спростована одними тільки твердженнями сторони захисту, що віднайдені кошти включали кошти клієнтів адвокатського об`єднання, заробітну плату працівників, особисті кошти цивільної дружини ОСОБА_3 .

3.45.Однак, все ж слідча суддя бере до уваги, що нині такими коштами ОСОБА_3 скористатись не може, позаяк такі вилучені під час обшуку.

3.46.Окрім того, ймовірність одержання ним такої частини неправомірної вигоди, у сукупності з отриманими органом досудового розслідування даними про можливі інші випадки сприяння в одержанні суддями, від інших осіб неправомірної вигоди, про що йдеться нижче в цій ухвалі, переконують слідчу суддю у наявності інших, одержаних у такий спосіб доходів, що можуть зберігатись в іншому, невстановленому органом досудового розслідування місці.

3.47.За таких обставин, підозрюваний має значні заощадження, що переконує слідчу суддю у наявності в підозрюваного достатніх ресурсів для переховування.

3.48.З цього приводу слідча суддя також враховує відсутність міцних соціальних зв`язків підозрюваного на території України. Так, ОСОБА_3 , як сам зазначив, офіційно не одружений, перебуває у фактичних шлюбних відносинах, дітей не має, має батьків, які уже не працюють, однак в останніх також є дочка.

3.49.Що стосується професійної діяльності, підозрюваний з 25.09.2008 має право на зайняття адвокатською діяльністю /а.с. 88 т. 4/, є керівником та засновником Адвокатського об`єднання «Горецький і партнери» /а.с. 205 т. 1/, має науковий ступінь кандидата юридичних наук /а.с. 82 т. 4/, працює на посаді доцента кафедри кримінального права і процесу юридичного факультету Національного авіаційного університету /а.с. 61 т. 4/, де позитивно характеризується /а.с. 62 т. 4/. Також підозрюваний активно бере участь у різних професійних подіях, був їх організатором та спонсором /а.с. 80, 84-87 т. 4/, має відзнаки Асоціації адвокатів України /а.с. 75-79 т. 4/

3.50.Окрім того, підозрюваний є засновником Громадської організації «Український щит» /а.с. 205 т. 1/, Благодійної організації «Благодійний фонд «ОСОБА_47» /а.с. 53, 54 т. 4/ та активно займається волонтерською діяльністю в умовах війни російської федерації проти України, що підтверджується численними подяками від отримувачів допомоги / а.с. 55-60, 72, 81, 83 т. 4/, а також має відзнаки Православної церкви України /а.с. 64-68, 71-73 т. 4/.

3.51.Водночас, слідча суддя зважає, що підозрюваному 37 років, на поганий стан здоров`я він не скаржився та доказів такого не надано. Відомостей про наявність не знятої чи не погашеної судимості у підозрюваного, а так само і про застосування до нього запобіжних заходів у розпорядженні слідчої судді немає чи про підозру у вчиненні іншого кримінального правопорушення.

3.52.Однак, наведені позитивно характеризуючі дані не нівелюють ризику переховування від органів досудового розслідування та/або суду з огляду на вищевикладене.

3.53.Все таки наведені вище фактичні обставини цього кримінального провадження та особисті обставини підозрюваного в сукупності, дають слідчій судді підстави дійти висновку про існування ризику переховування від органу досудового розслідування або/та суду.

3.54.Поряд з цим, слідча суддя вважає недоведеними покликання прокурора на вжиття заходів до переховування від органу досудового розслідування при спробі затримання підозрюваного. З цього приводу, слідча суддя бере до уваги пояснення підозрюваного, згідно з якими, він почувши гуркіт у двері, злякався, і не усвідомлював, що це були співробітники НАБУ, а тому, з метою врятування власного життя та здоров`я вдався до втечі та у подальшому перебував у готелі у м. Київ.

Ризик незаконного впливу на свідків, інших підозрюваних, експертів у цьому ж кримінальному провадженні

3.55.З цього питання, слідча суддя враховує встановлену КПК України процедуру отримання показань від осіб, які є свідками, у кримінальному провадженні.

3.56.Так, спочатку на стадії досудового розслідування показання отримуються шляхом допиту слідчим чи прокурором, а після направлення обвинувального акта до суду на стадії судового розгляду - усно, шляхом допиту особи в судовому засіданні (частини 1, 2 ст. 23, ст. 224 КПК України).

3.57.Водночас, суд може обґрунтовувати свої висновки лише на показаннях, які він безпосередньо сприймав під час судового засідання або отриманими у порядку, передбаченому ст. 225 КПК України, тобто якщо свідки допитувалися на стадії досудового розслідування слідчим суддею.

3.58.Поряд з цим, за змістом ч. 11 ст. 615 КПК України як докази в суді можуть бути використані і показання, отримані під час допиту свідка, потерпілого, у тому числі одночасного допиту двох чи більше вже допитаних осіб, у кримінальному провадженні, що здійснюється в умовах воєнного стану. Проте хід і результати такого допиту мають фіксуватися за допомогою доступних технічних засобів відеофіксації.

3.59.Тому, ризик впливу на свідків існує як на початковому етапі кримінального провадження при зібранні доказів, так і на стадії судового розгляду до моменту безпосереднього отримання судом показань від свідків, та дослідження їх судом.

3.60.Відповідний незаконний вплив може стосуватись як свідків, які безпосередньо вказують на підозрюваного як на особу, яка вчинила злочин, так і свідків, які можуть надати свідчення щодо інших важливих обставин кримінального провадження, які не інкримінуються підозрюваному та не мають безпосереднього зв`язку із його особою (наприклад, показання понятих, які брали участь у слідчих діях).

3.61.Натомість, підозрюваний, будучи обізнаним про них та можливих свідків вчинення злочину, у силу тяжкості покарання, що йому загрожує, може впливати на зміст їх показань, у т.ч. суддів ВП ВС.

3.62.До того ж, у межах досудового розслідування здійснюється перевірка обставин імовірного вчинення інших кримінальних правопорушень організованою ОСОБА_11 групою, а тому ОСОБА_3 може впливати на причетних до цього осіб з метою уникнення притягнення до відповідальності за іншими діяннями, а так само і встановлених уже наразі співучасників, зокрема, ОСОБА_11 .

3.63.Окрім того, слідча суддя враховує, що у цьому кримінальному провадженні може бути проведена низка експертиз, на висновки за результатами яких сторона обвинувачення може покликатись під час судового розгляду в обґрунтування обвинувачення. У силу того, відповідно до ч. 7 ст. 101 КПК України, експерт може бути викликаний для допиту під час судового розгляду для доповнення чи роз`яснення свого висновку.

3.64.Про наявність таких можливостей заявлено безпосередньо ОСОБА_3 , зокрема під час розмови з імовірно ОСОБА_13 01.04.2023: «Я спілкуюся там із начальником ДСРу. Він розробив механізм як можна закрити провадження. Там задіяно Генеральну прокуратуру. Там задіяно експертизу. Та й там задіяна ДСР. Вони хочуть 300 за закриття справи. Туди входить прокуратура, експертиза і вони» /а.с. 65 т. 3/.

3.65.За наведених обставин, на переконання слідчої судді існує й ризик незаконного впливу на експертів у цьому кримінальному провадженні.

3.66.Поряд з цим, слідча суддя виходить з того, що для здійснення тиску не обов`язково осіб знати особисто. Для цього достатньо, наприклад, того, що особі, якій загрожує покарання у виді позбавлення волі на строк до 12 років, після ознайомлення з матеріалами справи, у т.ч. й цього клопотання детектива, стануть відомі анкетні дані свідків та експертів. Тому з метою уникнення покарання, ця особа може вчиняти дії, покликані на примушення їх до зміни показань чи до відмови від їх надання, а також узгодження позиції із іншими підозрюваними.

3.67.Отже, викладені обставини дають достатні підстави вважати, що все таки існує ризик впливу на свідків, інших підозрюваних, експерта у цьому ж кримінальному провадженні.

Ризик знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення

3.68.Слідча суддя вважає такий ризик доведеним.

3.69.Отримані органом досудового розслідування відомості, характер кримінального правопорушення, що розслідуються вказують на високий рівень підготовки та конспіративності ймовірних співучасників вчинення злочину, у т.ч. підозрюваного ОСОБА_3 .

3.70.Зокрема, предмет неправомірної вигоди мав бути переданий двома частинами, був попередньо розфасований по пакетах, а ОСОБА_11 таку безпосередньо до рук не приймав, а надавав вказівки, у яких місцях квартири її залишити. До того ж, для її зберігання використовувались банківська комірка. Слідча суддя враховує й те, що неправомірна вигода передавалась у вечірній час доби за місцем проживання ОСОБА_11 , що, на переконання слідчої судді, учасники організованої групи вважали безпечним. Отже, фактично вживались заходи щодо унеможливлення виявлення кримінального правопорушення.

3.71.Наведене вказує на високий рівень підготовки ймовірних співучасників до вчинення злочину, а, відтак, ускладнює встановлення усіх обставин вчинення кримінального правопорушення задля виконання завдання кримінального провадження.

3.72.Слідча суддя бере до уваги, що згідно з отриманими органом досудового розслідування відомостями ОСОБА_3 та ОСОБА_12 мали розділити між собою частину від одержаних від ОСОБА_13 , як неправомірну вигоду для ОСОБА_11 та інших суддів ВС, кошти. Поряд з цим, 08.05.2023 ОСОБА_12 підтвердив ОСОБА_11 , що свою частину вони з ОСОБА_3 одержали. Натомість, відповідні, попередньо ідентифіковані кошти не були віднайдені під час обшуку за місцем проживання та в офісі адвокатського об`єднання ОСОБА_3 /а.с. 29-36, 39-45 т. 1/.

3.73.Наведене, може вказувати на те, що ОСОБА_3 вдалось перетворити одержані кошти, таким чином, приховавши відповідні речові докази, а так само й на те, що такі кошти можуть знаходитись в іншому невідомому для слідства місці, зокрема, унаслідок їх приховування від органу досудового розслідування.

3.74.Адже матеріали клопотання підтверджують, що ОСОБА_3 був обізнаний з місцем зберігання коштів, одержаних як неправомірна вигода від ОСОБА_13 , а саме у банківській комірці, оскільки обговорював з ОСОБА_12 їх переміщення туди та звідти, разом з останнім вони відповідні кошти перераховували, у т.ч. визначили залишок у сумі 750 000 доларів США /а.с. 13, 14 т.3/.

3.75.Тому, учасниками організованої групи, у т.ч. ОСОБА_3 можуть вживатись заходи з метою їх перетворення або знищення.

3.76.Про схильність ОСОБА_3 до приховування вказує й те, що у його телефоні, вилученому під час затримання виявили видалені повідомлення та установлення часу на зникнення повідомлень /а.с. 246-255 т. 1/.

3.77.До того ж, з матеріалів клопотання встановлено, що під час спілкування з ОСОБА_13 . ОСОБА_3 використовував застосунок «Google meet» /а.с. 28 т. 3/. Під час розмови 09.03.2023 ОСОБА_12 повідомив ОСОБА_3 , що з його використанням забезпечується найбільш безпечний зв`язок та в Україні зміст переданої інформації зчитати неможливо, хіба-що за запитом до США /а.с. 28 т. 3/. Поряд з цим, ОСОБА_3 побоювався, що в офісі ОСОБА_13 може «щось стояти», маючи на увазі, з огляду на весь контекст розмови, засоби прослуховування /а.с. 28, 29 т. 3/.

3.78.Окрім того, слідча суддя зважає, що суми неправомірної вигоди ОСОБА_3 та ОСОБА_13 обговорювали завуальовано, вдаючись до слів «листки», «документи», «копії», не називали їх величини, а обговорюючи з ОСОБА_12 обставини передачі неправомірної вигоди ОСОБА_11 його імені, прізвища не називали, зазначаючи «цей» або скорочене «ОСОБА_46» тощо, аналогічно до особи ОСОБА_13 , що без сукупності інших фактичних даних не дало б змоги однозначно стверджувати, що йдеться про цих осіб.

3.79.Слідча суддя бере до уваги, що такий стиль спілкування під час ймовірного вчинення кримінального правопорушення є типовим для учасника злочину з огляду на мету особи не бути викритою, а у випадку викриття - ускладнити процес доведення її винуватості з тим, щоб уникнути покарання за вчинене.

3.80.10.03.2023 ОСОБА_3 у розмові ймовірно з ОСОБА_13 зазначив: «Дивіться, я такі речі повинен узгоджувати зі своїми як-би партнерами. Так? Розумієте. Вони мені категорично заборонили проводити це через себе. Оскільки в нас багато таких історій, ви не одні. Так? Відповідно, якщо це трапиться, все відразу стане зрозуміло. І я боюсь, що воно може не лише допомогти, а зашкодити сильно… Тому мене попросили, в жодному разі, там мене не повинно бути взагалі ніде в цій історії. Якщо ми хочемо результат» /а.с. 37 т. 3/.

3.81.Отже, ще до викриття ймовірно вчиненого злочину ОСОБА_3 , поряд з іншими ймовірними учасниками організованої групи, вживав заходів щодо приховування своєї діяльності.

3.82.З огляду на наведене, підозрюваний ОСОБА_3 володіючи інформацією про кримінальне провадження відносно нього, обставини, які є предметом доказування у кримінальному провадженні, може безперешкодно знищити, сховати інші речі і документи, які мають значення для кримінального провадження.

3.83.Окрім того, маючи власне адвокатське бюро з практикою у всіх галузях права, велике коло знайомств, зокрема, у зв`язку із своєю професійною адвокатською діяльністю, серед яких є навіть Голова ВС ОСОБА_11 , у змові з яким ймовірно вчинялось кримінальне правопорушення, ОСОБА_3 може їх використати для знищення чи спотворення оригіналів матеріалів судової справи №910/15551/20.

3.84.Вищенаведені обставини свідчать про наявність ризику, передбаченого п. 2 ч. 1 ст. 177 КПК України.

Ризик перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином

3.85.Надаючи оцінку наявності цього ризику, слідча суддя бере до уваги наявне у ОСОБА_3 та ОСОБА_11 широке коло зв`язків, серед службових осіб різних судових, правоохоронних та інших державних органів, користуючись якими підозрюваний може опосередковано здійснювати тиск на представників сторони обвинувачення та суд з метою незаконного впливу на перебіг досудового розслідування та прийняття процесуальних рішень.

3.86.Зокрема, в розмові за 10.03.2023 ОСОБА_3 повідомив: «А дивіться, я вчора їздив до начальника управління ДСУ. Там, де запрошували наших менеджерів, ваших директорів та заступників директорів на допити. Ми дуже добре з ним поспілкувалися. Ну, мало того, що в попередній раз він дуже, дуже добре зустрів на допиті, скажімо так, так, ваших менеджерів. Ваш директор навіть сам чув цей дзвінок від керівника. Коли слідчому сказали: «Дуже лояльно стався до цих людей». Відповідно, я зараз повернувся, і приїхав до нього для того, щоб подякувати йому. Ну і далі обговорити можливість подальшої співпраці. Він, на диво, підтвердив готовність до цієї співпраці» /а.с. 37 т. 3/.

3.87.Також ОСОБА_24 зазначив: «А ця ж справа така ж, по цьому щебеню. Так? Тільки ДБР розслідує, так? А в чому там складність. Поліція - це один заступник генерального, ДБР - інший заступник генерального. В мене так, як-би, і одне, й інше нормально» /а.с. 38 т. 3/.

3.88.Отже, за даними органу досудового розслідування, підозрюваний має зв`язки, зокрема, у Офісі Генерального прокурора, за допомогою яких може вирішувати питання в інших правоохоронних органах. Отже, ураховуючи, що підозрюваний ймовірно вже вчиняв дії з перешкоджання кримінальному провадженню в інтересах інших осіб, слідча суддя переконана, що він може вдатись до таких і у межах цього кримінального провадження

3.89.Беручи до уваги те, що інкримінований ОСОБА_3 злочин вчинений ним у співучасті з іншими особами, у т.ч. досі не встановленими суддями ВС, які одержали частину неправомірної вигоди, ОСОБА_3 може координувати свою процесуальну поведінку з такими особами, іншим підозрюваним, таким чином, перешкоджаючи кримінальному провадженню, задля уникнення кримінальної відповідальності.

3.90.Отже, наведений ризик є обґрунтованим.

Ризик вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється

3.91.Під час досудового розслідування також виявлені обставини, які свідчать як про можливу причетність ОСОБА_3 до вчинення інших кримінальних правопорушень, а також про існування намірів їх вчинити.

3.92.Зокрема, здобутими органом досудового розслідування матеріалами оперативно-розшукових заходів та НС(Р)Д у даному провадженні зафіксовано розмови та домовленості осіб, у тому числі, які входять до складу організованої групи, щодо можливого систематичного скоєння тяжких та особливо тяжких корупційних кримінальних правопорушень, пов`язаних з наданням/одержанням неправомірної вигоди, зловживанням впливом, при розгляді та ухваленні судових рішень не тільки у ВС, а й в інших установах під час проваджень.

3.93.Зокрема, відповідно до матеріалів НС(Р)Д 01.04.2023 під час розмови з ОСОБА_13 , у процесі взаємного підрахунку наданої ОСОБА_13 неправомірної вигоди, ОСОБА_3 зазначив: «Мінус п`ятдесят, тому що п`ятдесят пішло на Верховний... у іншій справі» /а.с. 58 т. 3/, а також: «Я спілкуюся там із начальником ДСРу. Він розробив механізм як можна закрити провадження. Там задіяно Генеральну прокуратуру. Там задіяно експертизу. Та й там задіяна ДСР. Вони хочуть 300 за закриття справи. Туди входить прокуратура, експертиза та вони» /а.с. 65 т. 3/.

3.94.Окрім обставин інкримінованого діяння, ОСОБА_3 погоджувався допомогти і з іншими подібними проханнями. Зокрема, імовірно ОСОБА_13 , після підрахунку неправомірної вигоди за інкримінованим фактом зазначив ОСОБА_3 : «І друге, я хотів тебе попросити. Толік тобі мав переслати зараз документи, одна людина, прізвище ОСОБА_25 ... Ти можеш допомогти з цього питання? Для того, що ми, ми маємо перший плюс, другий плюс. Нам треба мати третій плюс, на що ОСОБА_3 відповів: «Ага. Добре, працюватиму з ним. Ми вже мали одну справу...», а то продовжив: «І тому ось я тобі зараз по ОСОБА_25 передав дуже безпечно. Ти їх, можливо вийти», « ОСОБА_26 , я тоді попрошу тебе, звір, будь ласка, цифри, які ми зробили. Звір ОСОБА_25 . І звір тоді мені апеляцію» /а.с. 60-62 т. 3/.

3.95.Також ОСОБА_13 зазначав: «Скажи мені, ще одне запитання. У тебе є можливості на рівні апеляції у ОСОБА_28», на що ОСОБА_3 зазначив: «Це мій друг. Це не просто мій друг. Я так скажу, по секрету, завдяки мені збереглася ціла юрисдикція. Свого часу, коли Львова збили, завдяки мені збереглася ціла юрисдикція. Тому всі їхні голови, не тільки ОСОБА_28 , а всі інші п`ять, вони мені сильно зобов`язані». У свою чергу імовірно ОСОБА_13 зазначив: «Зрозуміло, нам треба йти, начебто, розбиратися з ОСОБА_28 на цю тему. Ну мається на увазі поговорити, щоб він допоміг» та на це ОСОБА_3 відповів згодою /а.с. 67 т. 3/.

3.96.Водночас, вище слідчою суддею зазначались обставини погодження ОСОБА_11 підшукування ОСОБА_3 нових судових справ, що перебувають на розгляді у ВС для їх вирішення за неправомірну вигоду, зокрема, в інтересах ОСОБА_13 .

3.97.Викладене переконує слідчу суддю у тому, що ОСОБА_3 , спільно з іншими учасниками організованої групи може вдатись до вчинення нових кримінальних правопорушень, пов`язаних з одержанням неправомірної вигоди. А також продовжити вчинення кримінального правопорушення, зокрема, надання сприяння суддям ВС, які входили до складу організованої групи, перелік яких наразі не встановлений, в отриманні неправомірної вигоди за прийняття рішень в інших судових справах.

3.98.Наведеним підтверджується наявність та вагомість ризику, передбаченого п. 5 ч. 1 ст. 177 КПК України.

Щодо недостатності застосування більш м`яких запобіжних заходів аніж тримання під вартою для запобігання ризикам

3.99.Запобігти встановленим ризикам, із урахуванням наведеного в цій ухвалі, можливо шляхом застосування до підозрюваного ОСОБА_3 запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою строком на 60 днів, який обчислюється з моменту затримання, однак, у будь-якому разі у межах строку досудового розслідування.

3.100.Поряд з цим, встановлені ризики не нівелюються тим, що підозрюваний раніше не судимий, доказів притягнення до кримінальної відповідальності в іншому кримінальному провадженні чи застосування стосовно нього раніше запобіжних заходів у розпорядженні слідчої судді немає. Водночас, відомостей про наявність тяжких хронічних захворювань, які б перешкоджали триманню його під вартою, слідчій судді не надано, станом на день вирішення клопотання йому виповнилось 37 років.

3.101.Слідча суддя також враховує дані про особу підозрюваного, зокрема, дані про освіту, науковий ступінь, волонтерську, благодійну діяльність, підтримку Православної церкви України, інші наведені у цій ухвалі дані про підозрюваного, що однак не нівелює встановлені слідчою суддею ризики.

3.102.Оцінюючи можливість застосування інших більш м`яких запобіжних заходів, слідча суддя використовує стандарт доказування «обґрунтованої ймовірності», за яким слід вважати, що інші більш м`які запобіжні заходи, в тому числі, застава, домашній арешт, особиста порука та особисте зобов`язання не зможуть запобігти визначеним ризикам за умови встановлення обґрунтованої ймовірності цього.

3.103.Домашній арешт, у тому числі цілодобовий, а також застава не будуть достатніми запобіжними заходами, адже пов`язані з доступом підозрюваного до технічних засобів, безпосередніх соціальних контактів з іншими особами, що також може завадити виконанню завдань кримінального провадження на цьому його етапі. Адже всі причетні особи наразі не встановлені, а всі грошові кошти, які передавались як неправомірна вигода, не віднайдені.

3.104.Застосування застави як основного запобіжного заходу відтерміновує можливість виконання такого заходу, що, з урахуванням установлених слідчою суддею ризиків, створює сприятливі умови для їх реалізації.

3.105.Порушення домашнього арешту може зумовити лише ініціювання питання застосування до підозрюваного більш суворого запобіжного заходу.

3.106.Слід зазначити, що через військову агресію російської федерації та, як наслідок, запроваджений на території України воєнний стан, постійну загрозу ракетних та інших обстрілів, пошкодження об`єктів критичної інфраструктури, систематичні збої у роботі мережі електропостачання та засобів зв`язку, участь працівників Національної поліції, які відповідно до ч. 3 ст. 181 КПК України виконують ухвалу про домашній арешт у забезпеченні громадської безпеки та охорони держави, дієвість та ефективність запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту, навіть за умови застосування електронних засобів контролю, об`єктивно знижується і у даному кримінальному провадженні не може запобігти встановленим слідчою суддею ризикам.

3.107.Особиста порука та особисте зобов`язання тим більше не зможуть належним чином забезпечити досягнення мети застосування запобіжного заходу. Адже, у випадку їх застосування, з огляду на встановлені слідчою суддею ризики, відсутні будь-які стримуючі стимули від неналежного виконання підозрюваним процесуальних обов`язків, а так само відсутній належний контроль за дотриманням відповідних процесуальних обов`язків.

3.108.Що стосується доводів сторони захисту про відсутність належного обґрунтування прокурором неможливості застосування більш м`яких запобіжних заходів, слідча суддя виходить з того, що за змістом п. 3 ч. 1 ст. 194 КПК України слідчий суддя зобов`язаний встановити такі обставини на основі наданих сторонами кримінального провадження доказів. Натомість, у разі не доведення таких прокурором, слідчий суддя має право застосувати більш м`який запобіжний захід, аніж зазначений у клопотанні сторони обвинувачення.

3.109.Обґрунтовуючи неможливість застосування більш м`якого запобіжного заходу прокурор послався на встановлені під час досудового розслідування та відображені у його клопотанні обставини вчинення кримінального правопорушення, ступінь його тяжкості, обґрунтування та ступінь вираженості наведених ризиків, а також те, що основним є ризик переховування від органу досудового розслідування та/або суду, у зв`язку з чим, лише тримання під вартою здатне забезпечити мету застосування запобіжного заходу, а не жоден більш м`який запобіжний захід. Таку аргументацію, з огляду на обґрунтованість підозри, доведеність усіх наявних ризиків слідча суддя вважає достатньою для висновку про неможливість застосування більш м`якого запобіжного заходу, аніж тримання під вартою.

Щодо розміру застави

3.110.Відповідно до ч. 3 ст. 183 КПК України слідчий суддя при постановленні ухвали про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою зобов`язаний визначити розмір застави, достатньої для забезпечення виконання підозрюваним обов`язків, передбачених цим Кодексом.

3.111.За змістом приписів ч. 4 ст. 182 КПК України при визначенні розміру застави слідча суддя зобов`язана врахувати:

-обставини кримінального правопорушення;

-майновий та сімейний стан підозрюваного, інші дані про його особу;

-встановлені ризики, визначені ст. 177 КПК України;

-можливість достатньою мірою гарантувати виконання підозрюваним покладених на нього обов`язків;

-те, що такий розмір не може бути завідомо непомірним для підозрюваного.

3.112.Європейський суд з прав людини вважає, що розмір застави має оцінюватись, з огляду на, з-поміж іншого, ступінь вірогідності того, що перспектива втрати застави або вжиття заходів проти його поручителів у випадку його неявки до суду буде достатньою для того, щоб стримати його від втечі» («Гафа проти Мальти» (Gafa v. Malta) від 22.05.2018, заява № 54335/14, § 70; «Мангурас проти Іспанії» (Mangouras v. Spain) від 28.09.2010, заява № 12050/04, § 78).

3.113.Водночас, підозрюваний, якого судові органи готові відпустити під заставу, повинен надати вірну інформацію, яку за необхідності можливо перевірити, щодо суми застави, яка може бути призначена (рішення у справах «Іванчук проти Польщі» (Ivanchuk v. Poland) від 15 листопада 2001 року, заява № 25196/94, § 66; «Тошев проти Болгарії» (Toshev v. Bulgaria) від 10 серпня 2006 року, заява № 56308/00, § 68).

3.114.Виходячи із встановлених під час розгляду цього клопотання обставин, слідча суддя переконана, що розмір застави повинен бути таким, щоб загроза її втрати утримувала підозрюваного від намірів та спроб порушити покладені на нього обов`язки. З іншого боку, розмір застави не має бути таким, щоб через очевидну неможливість виконання умов застави, це фактично призвело б до подальшого його ув`язнення, яке перетворилося б на безальтернативне.

3.115.Слідча суддя переконана, що застава застосовується не з метою забезпечити відшкодування шкоди, а, зокрема, задля належної процесуальної поведінки підозрюваного.

3.116.Водночас, враховує, що ОСОБА_3 підозрюється у вчиненні особливо тяжкого корупційного злочину, а саме, у тому, що вступивши до організованої Головою ВС групи, сприяв останньому та іншим суддям ВС в одержанні неправомірної вигоди загалом в сумі 1 798 800 доларів США за вирішення справи в інтересах ОСОБА_13 та компанії «Ferrexpo AG».

3.117.Поряд з цим, відповідно до п. 11 ст. 178 КПК України при застосуванні запобіжного заходу слідча суддя зобов`язана також врахувати розмір доходу, в отриманні якого внаслідок вчинення кримінального правопорушення підозрюється особа, а також вагомість наявних доказів, якими обґрунтовуються відповідні обставини.

3.118.Так, відповідно до матеріалів клопотання, за обставин зазначеного, ОСОБА_3 мав одержати частину наданої ОСОБА_13 неправомірної вигоди загалом у сумі 2 700 000 доларів США, з яких 1 800 000 доларів США призначалась Голові ВС та суддям ВС, а решта мала бути розподілена між ОСОБА_3 та ОСОБА_12 /а.с. 13, 14, 57-59, 75, 76, 78, 81-163, 172 т. 3/. Матеріалами клопотання підтверджується одержання ним своєї частини в сумі не менше 375 000 доларів США /а.с. 13, 14, 141-144 т. 3/.

3.119.Окрім того, існують обґрунтовані підстави вважати, як про це уже зазначалось в ухвалі, що підозрюваний отримував певні суми коштів за ймовірно надане ним сприяння у вирішенні судових справ на користь інших осіб.

3.120.Зокрема, підозрюваний ймовірно сприяв у вирішенні справи у ВС, в інших судах, у закритті кримінального провадження, про що свідчать такі його висловлювання під час розмови з імовірно ОСОБА_13 01.04.2023: «Мінус п`ятдесят, тому що п`ятдесят пішло на Верховний Суд… по іншій справі» /а.с. 58 т. 3/, «П`ятнадцять… Я займався з п`ятнадцять. Потім місяць ми мучились, мучились, мучились, так. І я переконав, що краще зі мною… І людина відмовилась від ста… на минулому тижні вже було засідання… І ви виграли…» /а.с. 63 т. 3/ «Вони хочуть 300 за закриття справи, туди входить прокуратура, експертиза і вони» /а.с. 65 т. 3/.

3.121.Також, вбачається, що підозрюваний мав взяти участь у вирішенні ще ряду судових справ, кримінального провадження імовірно за неправомірну вигоду, про що слідча суддя зазначала у п. 3.92-3.94 цієї ухвали, а його роль в організованій ОСОБА_11 групі, згідно з даними НС(Р)Д зводилась до підшукування судових справ, що перебувають на розгляді у ВС для їх вирішення за неправомірну вигоду /а.с. 140-147 т. 3/.

3.122.Злочин, у вчиненні якого підозрюється ОСОБА_3 , за умови його доведеності, має особливу суспільну небезпеку, позаяк стосується участі у створеній Головою ВС організованій групі та в таких умовах пособництві в одержанні ним та іншими суддями ВС неправомірної вигоди у сумі 1 798 800 доларів США за вирішення судової справи, що, таким чином, підриває довіру суспільства до всієї судової системи та заперечує право кожного на справедливий суд.

3.123.При визначенні розміру застави слідча суддя бере до уваги обставини вчинення кримінального правопорушення та спричинену ними шкоду, встановлені ризики, в сукупності з майновим станом підозрюваного, особистими даними, про які уже зазначалось у цій ухвалі.

3.124.Водночас, слідча суддя також враховує, що застава може бути внесена, як самим підозрюваним, так і іншою фізичною та/або юридичною особою (заставодавцем), що передбачено ч. 2 ст. 182 КПК України.

3.125.З огляду на викладене, слідча суддя переконана, що застава у межах 300 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що визначено ч. 5 ст. 182 КПК України, яка може бути встановлена особі, яка підозрюється у вчиненні особливо тяжкого кримінального правопорушення, не здатна забезпечити виконання ОСОБА_3 покладених на нього обов`язків. А тому заставу належить призначити у розмірі, який перевищує 300 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

3.126.За таких обставин, майновий стан підозрюваного, у сукупності з обставинами ймовірного вчинення кримінального правопорушення, даними про його особу, встановленими ризиками, переконують слідчу суддю у тому, що обґрунтованим розміром застави є 80 000 000 (вісімдесят мільйонів) гривень.

3.127.На переконання слідчої судді, такий розмір застави з огляду на вищевикладене не є завідомо непомірним для підозрюваного ОСОБА_3 та разом з покладеними на нього обов`язками, про що йтиметься далі, забезпечуватиме належну процесуальну поведінку підозрюваного та запобігатиме існуючим ризикам.

Щодо покладення обов`язків, визначених ч. 5 ст. 194 КПК України

3.128.Відповідно до абз. 2 ч. 3 ст. 183 КПК України в ухвалі слідчого судді зазначаються, які обов`язки з передбачених статтею 194 цього Кодексу будуть покладені на підозрюваного, у разі внесення застави, наслідки їх невиконання, обґрунтовується обраний розмір застави, а також можливість її застосування, якщо таке рішення прийнято у кримінальному провадженні, передбаченому частиною четвертою цієї статті.

3.129.З огляду на встановлені ризики, обставини, викладені в повідомленій підозрі та дані матеріалів клопотання, на підозрюваного слід покласти також обов`язки, об`єктивна необхідність у яких доведена прокурором, а саме: (1) прибувати за вимогою до слідчого (детектива), прокурора та суду; (2) не відлучатися із м. Києва без дозволу слідчого (детектива), прокурора або суду; (3) повідомляти слідчого (детектива), прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та місця роботи; (4) утримуватися від спілкування із ОСОБА_11 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , ОСОБА_40 , ОСОБА_41 , ОСОБА_42 , ОСОБА_43 , ОСОБА_44 , ОСОБА_45 , ОСОБА_13 , ОСОБА_12 ; (5) здати на зберігання до ГУ ДМС у м. Києві паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дозволяють право на виїзд з України та в`їзд до України; (6) носити електронний засіб контролю.

3.130.Свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну підозрюваний зобов`язаний здати на зберігання до відповідного територіального відділення Державної міграційної служби України, а саме до ГУ ДМС у м. Києві.

3.131.З огляду на встановлені у цій ухвалі обставини, а також обставини, викладені в підозрі, зазначені обов`язки, у разі внесення застави, покладаються на підозрюваного строком на два місяці (ч. 7 ст. 194 КПК України), однак, у будь-якому разі у межах строку досудового розслідування. Після закінчення строку, в тому числі продовженого, на який на підозрюваного, були покладені відповідні обов`язки, ухвала про застосування запобіжного заходу в цій частині припиняє свою дію і обов`язки скасовуються (ч. 7 ст. 194 КПК України).

3.132.З огляду на викладене, слідча суддя дійшла висновку про часткове задоволення клопотання.

3.133.На підставі викладеного, керуючись статтями 9, 177, 178, 182, 183, 194-197, 372 КПК України, слідча суддя

п о с т а н о в и л а:

Клопотання детектива Національного бюро Другого відділу детективів Першого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_10 , погоджене прокурором першого відділу управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , про застосування запобіжного заходу щодо підозрюваного ОСОБА_3 задовольнити частково.

Застосувати до підозрюваного ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 (шістдесят) днів з дня його фактичного затримання (15.05.2023), тобто, до 13.07.2023 включно, в межах строку досудового розслідування.

Визначити підозрюваному ОСОБА_3 заставу у розмірі 80 000 000 (вісімдесят мільйонів) гривень.

Застава може бути внесена підозрюваним, іншою фізичною або юридичною особою (заставодавцем) на депозитний рахунок Вищого антикорупційного суду за реквізитами: код ЄДРПОУ 42836259, номер рахунку за стандартом IBAN НОМЕР_2 .

У разі внесення застави у визначеному слідчою суддею розмірі вважається, що до підозрюваного обрано запобіжний захід у вигляді застави.

Підозрюваний або заставодавець мають право у будь-який момент часу внести заставу у розмірі, визначеному в ухвалі про застосування запобіжного заходу, протягом дії ухвали.

У випадку внесення застави покласти на підозрюваного ОСОБА_3 такі обов`язки:

-прибувати за вимогою до слідчого (детектива), прокурора та суду;

-не відлучатися із м. Києва без дозволу слідчого (детектива), прокурора або суду;

-повідомляти слідчого (детектива), прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та місця роботи;

-утримуватися від спілкування із ОСОБА_11 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , ОСОБА_40 , ОСОБА_41 , ОСОБА_42 , ОСОБА_43 , ОСОБА_44 , ОСОБА_45 , ОСОБА_13 , ОСОБА_12 ;

-здати на зберігання до ГУ ДМС у м. Києві паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дозволяють право на виїзд з України та в`їзд до України;

-носити електронний засіб контролю.

З моменту звільнення з-під варти, у зв`язку з внесенням застави підозрюваний вважається таким, до якого застосовано запобіжний захід у вигляді застави, в такому разі контроль за виконанням ухвали в частині виконання покладених на підозрюваного обов`язків покласти на детективів Національного антикорупційного бюро України.

Строк дії обов`язків, покладених слідчою суддею, у разі внесення застави, визначити два місяці з моменту звільнення з-під варти внаслідок внесення застави, однак у межах строку досудового розслідування.

Ухвала може бути оскаржена до Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду шляхом подачі апеляційної скарги безпосередньо до такої палати протягом п`яти днів з її оголошення.

Ухвала набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Повідомити про застосування запобіжного заходу стосовно адвоката ОСОБА_3 Раду адвокатів Київської області.

Слідча суддя ОСОБА_1

https://reyestr.court.gov.ua/Review/111031358

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...
 • Пользователи

  No members to show