Огляд судової практики ВС-КГС за грудень 2023 року


Recommended Posts

В огляді висвітлено низку правових позицій в окремих категоріях спорів, що належать до господарської юрисдикції. 

Так, у постановах у справах про банкрутство сформульовано правові висновки про:

- неможливість оскарження суб’єктом субсидіарної відповідальності судових рішень, якими визнано грошові вимоги кредиторів до боржника;

- застосування обмежень, передбачених п. 5 розд. «Прикінцеві та перехідні положення» КУзПБ, при розгляді справ про неплатоспроможність фізичної особи.

У постановах у справах щодо захисту прав інтелектуальної власності наведено висновки щодо: 

- компенсації власнику патенту частини ефективного строку дії патенту, протягом якої винахід за патентом не міг бути фактично використаний;

- доказів передачі прав на торговельну марку.  

У постановах у справах щодо корпоративних спорів, корпоративних прав містяться висновки щодо:

- такого способу захисту корпоративних прав, як звернення до суду з вимогою про встановлення розміру статутного капіталу товариства та розміру часток його учасників;

- відсутності підстав зобов’язання в судовому (примусовому) порядку учасника зробити додатковий внесок у статутний капітал, рішення про збільшення якого було прийнято до набрання чинності Законом України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю». 

У постанові у справі щодо права власності викладено правовий висновок про: 

- належний спосіб захисту порушених прав при ухиленні органу приватизації від проведення визначеної законом процедури приватизації майна шляхом його викупу.  

У постановах у спорах, що виникають із правочинів, зроблено висновки щодо:

- порядку та строків виставлення платіжних документів на оплату отриманої електричної енергії на підставі договору про участь у балансуючому ринку і проведення розрахунків за ними;

- правомірності надання господарським судом самостійної оцінки доказам, діям / бездіяльності продавця щодо порушення податкового законодавства за відсутності матеріалів податкової перевірки (акта або рішення) контролюючого органу. 

Також в огляді висвітлено правові висновки з процесуальних питань про:

- докази у справах про відшкодування шкоди, завданої джерелом підвищеної небезпеки;

-  оцінку судом наукових висновків та висновку експерта, поданих стороною у справі.

https://supreme.court.gov.ua/userfiles/media/new_folder_for_uploads/supreme/ogliady/Ogliad_KGS_VS_gruden_2023.pdf

Огляд судової практики ВС-КГС за грудень 2023 року.pdf

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...