Інформаційна довідка ЄСПЛ: Відмова від військової служби з мотивів совісті станом на березень 2024 року


Recommended Posts

Ця інформаційна довідка не є обов'язковою для Суду і не є вичерпною

https://www.echr.coe.int/documents/d/echr/fs_conscientious_objection_eng

Відмова від військової служби з міркувань совісті

"Стаття 9-1 [Європейської конвенції з прав людини] не містить прямого посилання на право на відмову від військової служби з міркувань совісті. Однак [Європейський суд з прав людини] вважає, що відмова від військової служби, якщо вона мотивована серйозним і непереборним конфліктом між обов'язком служити в армії та совістю особи або її глибокими і щирими релігійними чи іншими переконаннями, є переконання або вірою, які є достатньо переконливими, серйозними, цілісними та важливими для того, щоб
скористатися гарантіями статті 9.

Чи підпадає і в якій мірі відмова від військової служби під сферу дії цього положення, має оцінюватися у світлі конкретних обставин справи" (Баятян проти Вірменії (Bayatyan v. Armenia), рішення Великої палати від 7 липня 2011 року, § 110). Справа Баятян (див. нижче, стор. 3) є першою справою, в якій Суд розглянув питання застосовності статті 9 Конвенції до осіб, які відмовляються від військової служби з міркувань совісті.

Раніше Європейська комісія з прав людини у низці рішень (див. нижче) відмовилася застосовувати це положення до таких осіб на тій підставі, що, оскільки Стаття 4 § 3 (b) Конвенції виключає з поняття примусової праці "будь-яку службу військового характеру або, у випадку відмови від військової служби з міркувань совісті, в країнах, де вони визнаються, службу, що вимагається замість обов'язкової військової служби". Вибір визнавати чи не визнавати відмову від військової служби з міркувань совісті було залишено на розсуд Договірним державам. Таким чином, це питання було виключено зі сфери дії статті 9 Конвенції, яка не може тлумачитися як така, що гарантує свободу від переслідування за відмову від служби в армії.

FS_Conscientious_objection_ENG.pdf

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...
  • Пользователи

    No members to show