Інформаційна довідка ЄСПЛ: захист репутації станом на березень 2024 року


Recommended Posts

"Здійснення [свободи вираження поглядів, переконань, одержувати і поширювати інформацію], оскільки воно пов'язане з обов'язками та відповідальністю, може бути піддане таким обмеженням. інформації], оскільки воно пов'язане з обов'язками та відповідальністю, може підлягати таким формальностям, умовам, обмеженням або санкціям, які передбачені законом і є необхідні в демократичному суспільстві, ... для захисту репутації або прав інших осіб ..." (Стаття 10). інших осіб..." (стаття 10 § 2 Європейської конвенції з прав людини).

"... [П]раво на захист репутації є правом, яке захищається статтею 8 Конвенції як частина права на повагу до приватного життя... Для того, щоб стаття 8 вступила в дію в дію, однак, посягання на репутацію особи повинно досягти певного рівня серйозності та у спосіб, що завдає шкоди особистому здійсненню права на повагу до приватного життя... повагу до приватного життя... Крім того, Суд постановив, що на статтю 8 не можна посилатися для того, щоб поскаржитися на втрату репутації, яка є передбачуваним наслідком власних дій, таких як, наприклад, вчинення кримінального правопорушення... Розглядаючи необхідність втручання в демократичному суспільстві в інтересах "захисту репутації або прав інших осіб", Суд може бути зобов'язаний перевірити, чи досягли національні органи влади справедливого балансу при захисті двох цінностей гарантованих Конвенцією цінностей, які в певних випадках можуть вступати в конфлікт між собою, а саме випадках, а саме, з одного боку, свободи вираження поглядів, захищеної статтею 10, а з іншого - права на повагу до іншого - право на повагу до приватного життя, закріплене статтею 8" (Axel Springer AG проти Німеччини, рішення (Велика палата). Germany, рішення (Велика палата) від 7 лютого 2012 року, §§ 83-84).

Захист репутації як обмеження свободи вираження поглядів
Право на захист репутації як аспект права на повагу до приватного життя

https://www.echr.coe.int/documents/d/echr/FS_Reputation_ENG

Інформаційна довідка захист репутації станом на 03.2024.pdf

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...
  • Пользователи