Решение Голосеевского суда о взыскании с КС УКФГ суммы вклада и морального ущерба


Считаете ли Вы решение законным и справедливым?  

3 members have voted

 1. 1. Считает ли Вы решение законным?

  • Да
   2
  • Нет
   0
  • Затрудняюсь ответить
   1
 2. 2. Считаете ли Вы решение справедливым?

  • Да
   2
  • Нет
   0
  • Затрудняюсь ответить
   1


Recommended Posts

№ 2-5688/09

РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

8 грудня 2009 року м. Київ

Голосіївський районний суд міста Києва у складі:

головуючого - судді Мазурик О.Ф.,

секретаря Коруни О.В.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні цивільну справу за позовом ОСОБА_1 до Кредитної спілки «Українська кредитна-фінансова група» про розірвання договору, повернення вкладу та стягнення моральної шкоди,

В С Т А Н О В И В :

В вересні 2009 року позивачка ОСОБА_1 звернулася до Голосіївського районного суду м. Києва з позовом, уточненим в подальшому, до Кредитної спілки «Українська кредитно-фінансова група» (далі - КС «Українська кредитно-фінансова група», Кредитна Спілка) про дострокове розірвання договору про залучення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок, повернення вкладу та стягнення моральної шкоди.

В обґрунтування позовних вимог зазначила, що 23 березня 2009 року між нею та відповідачем укладено договір № КВ-2620 про залучення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок.

Зазначила, що вона має право достроково розірвати договір. На її неодноразові заяви про переоформлення договору на меншу суму відповідач відповіді не дав.

У судовому засіданні позивач підтвердила зазначені в позові обставини, підтримала уточнені позовні вимоги та просила суд достроково розірвати договір № КВ-2620 про залучення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок та стягнути з відповідача суму депозитного вкладу 3 400 грн. 00 коп.

Крім того пояснила, що внаслідок халатного відношення до займаної посади голови правління Кредитної спілки «Українська кредитно-фінансова група» їй завдано моральної шкоди, яка полягає в тому, що вона не в змозі скористатися своїми внесеними коштами і це спричинило їй значних душевних страждань та незручностей.

Представник відповідача у судовому засіданні позов визнав у повному обсязі та пояснив, що відповідач згоден вирішити питання мировим шляхом та запропонував позивачці з’явитися в офіс відповідача для отримання коштів.

Позивач вирішити питання мировим шляхом відмовилась.

Наполягала на тому, що б моральну шкоду стягнули з відповідача не у твердій грошовій сумі, а саме у розмірі двох посадових окладів голови правління Кредитної спілки «Українська кредитно-фінансова група».

Заслухавши позивача та представника відповідача, повно та всебічно з’ясувавши всі обставини справи та перевіривши їх наявними у справі письмовими доказами, суд дійшов висновку, що заявлений позов підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ч. 2 ст. 1 Закону України «Про кредитні спілки» від 20 грудня 2001 року (далі – Закон) кредитна спілка є фінансовою установою, виключним видом діяльності якої є надання фінансових послуг, передбачених законом.

Відповідно до ч. 1 ст. 21 Закону кредитна спілка, відповідно до свого статуту залучає на договірних умовах внески (вклади) своїх членів на депозитні рахунки як у готівковій так і в безготівковій формі.

З матеріалів справи вбачається, що 23.03.2009 року ОСОБА_1 як член кредитної спілки «Українська кредитно-фінансова група» та Кредитна спілка «Українська кредитно-фінансова група» в особі заступника голови правління Грузинського В.А. уклали договір № КВ-2620 про залучення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок (далі –Договір) (а.с. 3-4).

Частиною 2 ст. 23 Закону України «Про кредитні спілки» передбачено, що кожний член кредитної спілки має право одержати належні йому кошти, зазначені в частині першій цієї статті, у порядку і строки, які визначені відповідно до частини сьомої статті 10 цього Закону, статуту кредитної спілки або укладеними з членом кредитної спілки договорами.

Відповідно п. 1.1. вказаного договору Кредитна Спілка прийняла на депозитний рахунок Спілки на умовах строковості, зворотності та платності кошти в розмірі 3 400 грн. на строк до 23 квітня 2010 року.

Згідно з п. 3.3.1 Договору член Кредитної Спілки має право в будь-який час достроково розірвати цей договір, письмово попередивши про це Спілку.

В такому випадку Кредитна Спілка протягом 20 днів з моменту отримання відповідного письмового повідомлення повертає члену Кредитної Спілки внесок та здійснює всі необхідні розрахунки щодо сплати належних члену Кредитної Спілки процентів, в порядку визначеному п. 2.3 цього Договору.

Судом встановлено, що ОСОБА_1 неодноразово зверталася із письмовою заявою до відповідача про дострокове розірвання договору та повернення вкладу, але відповіді не отримала (а.с. 21-23).

Відповідно до ст. 526 ЦК України, зобов’язання має виконуватися належним чином відповідно до умов договору та вимог цього Кодексу, інших актів цивільного законодавства, а за відсутністю таких умов та вимог – відповідно до звичаїв ділового обороту або інших вимог, що звичайно ставляться.

На підставі викладеного, суд дійшов висновку, що було порушено право позивача, а тому позовні вимоги про дострокове розірвання договору та повернення вкладу підлягають задоволенню.

У разі порушення зобов’язання настають правові наслідки, встановлені договором або законом, зокрема:

1) припинення зобов’язання внаслідок односторонньої відмови від зобов’язання, якщо це встановлено договором або законом, або розірвання договору;

2) зміна умов зобов’язання;

3) сплата неустойки;

4) відшкодування збитків та моральної шкоди (ст. 611 ЦК України).

Судом встановлено, що в зв’язку з неповерненням вкладу позивачці, для якої кошти в розмірі 3 400 грн. є значною сумою, були спричинені душевні страждання та нервові хвилювання, а тому суд дійшов висновку, що їй безумовно було спричинено моральну шкоду.

Вирішуючи питання щодо розміру позовних вимог суд виходив із принципу диспозитивності. Оскільки позивачка наполягала на стягненні з відповідача моральної шкоди у розмірі двох посадових окладів голови правління Кредитної спілки, а відповідач проти вказаного розміру не заперечував, суд вважає, що з відповідача підлягає стягненню на користь позивача моральна шкода у розмірі визначеному позивачем.

Відповідно до ст. 88 ЦПК України стороні, на користь якої ухвалено рішення, суд присуджує з другої сторони понесені нею документально підтверджені судові витрати.

Згідно з ч. 3 ст. 88 ЦПК України, якщо позивача, на користь якого ухвалено рішення, звільнено від сплати судового збору, він стягується з відповідача в дохід держави пропорційно до задоволеної чи відхиленої частини вимог.

З матеріалів справи вбачається, що при звернені до суду позивачкою сплачено на інформаційно - технічне забезпечення розгляду справи 35 грн. А тому вказані та підтверджені витрати позивача підлягають стягненню з відповідача.

Судовий збір у сумі 59 грн. 50 коп. ( 51 грн. + 8,50 грн.) та витрати на інформаційно – технічне забезпечення розгляду справи у сумі 85 грн. підлягають стягненню з відповідача у дохід держави.

На підставі Закону України «Про кредитні спілки», ст.ст. 526, 611 ЦК України, та керуючись ст. 8, 36, 57-60, 88, 208, 209, 212-215, 218, 223, ЦПК України, суд

В И Р І Ш И В :

Позов ОСОБА_1 до Кредитної спілки «Українська кредитна-фінансова група» про розірвання договору, повернення вкладу та стягнення моральної шкоди задовольнити.

Розірвати договір № КВ-2620 про залучення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок укладений 23 березня 2009 року між Кредитною спілкою «Українська кредитна-фінансова група» та ОСОБА_1.

Стягнути з Кредитної спілки «Українська кредитна-фінансова група» на користь ОСОБА_1 внесок (вклад) в розмірі 3 400 (три тисячі чотириста) грн.

Стягнути з Кредитної спілки «Українська кредитна-фінансова група» на користь ОСОБА_1 моральну шкоду у розмірі двох посадових окладів Голови правління кредитної спілки «Українська кредитна-фінансова група».

Стягнути з Кредитної спілки «Українська кредитна-фінансова група» на користь ОСОБА_1 витрати на інформаційно-технічне забезпечення розгляду справи у розмірі 35 грн.

Стягнути з Кредитної спілки «Українська кредитна-фінансова група» у дохід держави судовий збір у розмірі 59 (п’ятдесят дев’ять) грн. 50 коп. та витрати на інформаційно-технічне забезпечення розгляду справи у розмірі 85 (вісімдесят п’ять) грн.

Рішення суду може бути оскаржено до Апеляційного суду м. Києва через Голосіївський районний суд м. Києва шляхом подання заяви про апеляційне оскарження протягом 10 днів з дня проголошення рішення та апеляційної скарги протягом 20 днів після подання заяви про апеляційне оскарження або шляхом подання апеляційної скарги без попереднього подання заяви про апеляційне оскарження протягом десяти днів з дня проголошення рішення.

Рішення суду набирає законної сили після закінчення строку подання заяви про апеляційне оскарження, якщо заяву про апеляційне оскарження не було подано. Якщо буде подано заяву про апеляційне оскарження, але апеляційну скаргу не буде подано у встановлений строк, рішення набирає законної сили після закінчення цього строку. У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після розгляду справи апеляційним судом.

Суддя

http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/7124640

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...