Решение Голосеевского райсуда об отмене исполнительной надписи в пользу Укрсоцбанка


Считаете ли Вы решение справедливым и законным?  

2 members have voted

 1. 1. Считаете ли Вы решение справедливым?

  • Да
   2
  • Нет
   0
  • Затрудняюсь ответить
   0
 2. 2. Считаете ли Вы решение законным?

  • Да
   2
  • Нет
   0
  • Затрудняюсь ответить
   0


Recommended Posts

2-1028/11

РІШЕННЯ

Іменем України

17 лютого 2011 року Голосіївський районний суд м. Києва

в складі головуючого судді Чередніченко Н.П.

з участю секретаря Чигир Т.Ф.

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві цивільну справу за позовом ОСОБА_1 до Публічного акціонерного товариства «Укрсоцбанк», приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_2 про скасування виконавчого напису,-

встановив :

У жовтні 2010 року позивачка ОСОБА_1 звернулася з позовом до ПАТ «Укрсоцбанк», приватного нотаріуса КМНО ОСОБА_2 про скасування виконавчого напису. Свої позовні вимоги мотивує тим, що 29 серпня 2007 р. нею було укладено кредитний договір, предметом даного договору є кошти у розмірі 87 210 грн. зі сплатою 12, 5 % річних. Кредитні кошти було взято на купівлю автомобіля Colt 1,3». 09 квітня 2010 р. приватний нотаріус ОСОБА_2 здійснив виконавчий напис № 2726, на підставі якого було відкрито виконавче провадження. Позивачка вважає, що даний виконавчий напис є таким, що підлягає скасуванню, оскільки вона не визнає суму боргу, і тому нотаріус не мав права вчиняти виконавчий напис, чим порушив ст. 88 Закону України «Про нотаріат». Позивачка заявляє, що вона не отримувала повідомлення від банку з вимогою сплатити заборгованість, додаткової угоди про збільшення відсоткової ставки не підписувала, тому оскаржуваний виконавчий напис постановлений із грубими порушеннями норм чинного законодавства.

Виходячи з наведеного, позивачка просить скасувати виконавчий напис № 2726, вчинений 09 квітня 2010 р. приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_2.

В судовому засіданні представник позивачки повністю підтримав позовні вимоги та просив їх задовольнити, зазначивши, що спірний виконавчий напис є незаконним, позивачка не надавала своєї згоди на укладення Додаткової угоди про збільшення відсотків по кредиту.

Представник ПАТ «Укрсоцбанк» проти позову заперечив, пояснив суду, що виконавчий напис вчинений з дотриманням вимог законодавства, оскільки безспірність вимоги підтверджується самим кредитним договором. Про його вчинення ОСОБА_1 не повідомлялась, оскільки в цьому не було потреби. Банк правильно розрахував, а приватний нотаріус вчинив виконавчий напис виходячи з 21% відсоткової ставки за кредитом, оскільки станом на листопад 2008 року законом допускалось одностороння зміна банком відсоткової ставки. Тому незважаючи на відмову ОСОБА_1 укласти додаткову угоду про внесення змін до кредитного договору в частині зміни відсоткової ставки з 12, 5% на 21% річних, банком здійснювався розрахунок заборгованості виходячи з 21% річних.

Приватний нотаріус КМНО ОСОБА_2 в судове засідання не з’явився, належним чином повідомлявся про час і дату судового засідання, надіслав заперечення на позовну заяву, в яких у задоволенні позову просив відмовити. Тому суд вважає за можливе розглянути справу у його відсутність.

Вислухавши пояснення представників, дослідивши всі докази по справі, суд приходить до того, що позовні вимоги є законними та обнгрунтованими.

ОСОБА_1 є власником автомобіля ubishi Colt 1,3», державний номер НОМЕР_1.

29 серпня 2007 р. між ОСОБА_1 та Акціонерно-комерційним банком соціального розвитку «Укрсоцбанк»було укладено Договір кредиту № 380/1210/07-А. Предмет даного договору є кошти у розмірі 87 210 грн. зі сплатою 12,5 % річних. Даний Договір було укладено на строк до 28 серпня 2014 р.

29 серпня 2007 р. між ОСОБА_1 та Акціонерно-комерційним банком соціального розвитку «Укрсоцбанк»було укладено договір застави майна № 380/6/07-ЗА, предметом якого є автомобіль ishi Colt 1,3», державний номер НОМЕР_1. Заставна вартість предмета застави становить 96 910, 00 грн.

09 квітня 2010 р. приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_2. було здійснено виконавчий напис про звернення стягнення на предмет застави –автомобіль ubishi Colt 1,3», державний номер НОМЕР_1. За рахунок коштів, отриманих від реалізації майна –автомобіля, пропонується задовольнити вимоги по кредитному договору № 380/1210/07-А від 29 серпня 2007 р., які становлять 100 918 грн. 69 коп.

13 серпня 2010 р. державним виконавцем ВДВС Голосіївського РУЮ в м. Києві Микитчик І.В. було відкрито виконавче провадження на підставі виконавчого напису нотаріуса № 2726 від 09 квітня 2010 р.

Відповідно до ст. 88 Закону України “Про нотаріат”, нотаріус вчиняє виконавчі написи, якщо подані документи підтверджують безспірність заборгованості або іншої відповідальності боржника перед стягувачем та за умови, що з дня виникнення права вимоги минуло не більше трьох років.

Відповідно до п. 13 Постанови Пленуму Верховного Суду України № 2 від 31.01.1992 року, при вирішенні справ пов'язаних з оскарженням відмови у видачі виконавчого напису або його видачею, виконавчий напис може бути вчинено нотаріусом і за умови, що наявність безспірної заборгованості або іншої відповідальності боржника перед стягувачем підтверджується відповідними документами.

Пунктом 284 Інструкції про порядок вчинення нотаріальних дій нотаріусами України (надалі –Інструкція), затвердженого Наказом Міністерства юстиції України N 20/5 від 03.03.2004р., передбачено, що нотаріус вчиняє виконавчі написи, якщо подані документи підтверджують безспірність заборгованості або іншої відповідальності боржника перед стягувачем. Заборгованість або інша відповідальність боржника визнається безспірною і не потребує додаткового доказування у випадках, якщо подані для вчинення виконавчого напису документи передбачені Переліком документів, за якими стягнення заборгованості провадиться у безспірному порядку, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України. Строки, протягом яких може бути вчинено виконавчий напис, обчислюється з дати, коли у стягувача виникло право примусового стягнення боргу.

Постаново Кабінету Міністрів України від 22.06.1999 р. № 1172 «Про затвердження переліку документів, за якими стягнення заборгованості провадиться у безспірному порядку на підставі виконавчих написів нотаріусів»визначено перелік документів, які подаються нотаріусу для одержання виконавчого напису для стягнення заборгованості за нотаріально посвідченими угодами, що передбачають сплату грошових сум, передачу або повернення майна, а також право звернення стягнення на заставлене майно, подаються, а саме: а) оригінал нотаріально посвідченої угоди; б) документи, що підтверджують безспірність заборгованості боржника та встановлюють прострочення виконання зобов’язання.

Представник ПАТ «Укрсоцбанк» підтвердив, що розрахунок був здійснений виходячи з відсоткової ставки 21%, а не 12, 5%, як зазначено в кредитному договорі від 29 серпня 2007 року.

Суд приходить до висновку, що у приватного нотаріуса не було підстав вчиняти виконавчий напіс на підставі розрахунку, наданого ПАТ «Укрсоцбанк».

Згідно кредитного договору № 380/1210/07-А від 29 серпня 2007 р., укладеного між сторонами, ОСОБА_1 надавались грошові кошти у розмірі 87 210 грн. 00 коп. зі сплатою 12, 5 % річних.

Відповідно до п.п. 1.3.1-1.3.2 договору застави майна № 380/66/07-3А від 29.08.2007 р., укладеного між тими ж сторонами, суть та розмір зобов’язань, забезпечених заставою, –це повернення Заставодавцем кредиту, отриманого за кредитним договором в сумі 87 210 грн. на умовах останнього та виплата Заставодавцем (ОСОБА_1) процентів у розмірі 12, 5%.

Як вбачається з виконавчого напису, вчиненого приватним нотаріусом ОСОБА_2., він вчинений на основі розрахунку заборгованості за кредитом за процентною ставкою 21% річних, а не 12, 5%, що суперечить Договору застави майна від 29.08.2007 року.

В матеріалах справи відсутні будь-які докази, які підтверджують безспірність вимоги відповідача до ОСОБА_1 та докази направлення позивачці письмової вимоги добровільно сплати борг за кредитним договором.

На момент вчинення виконавчого напису у приватного нотаріуса не було підтверджень про внесення змін до договору застави та кредиту в частині збільшення процентної ставки до 21%, а також доказів направлення позивачці письмової вимоги добровільно сплатити борг за кредитним договором, а отже –документів, що підтверджують безспірність заборгованості боржника.

За таких обставин суд вважає, що приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_2. при вчинені оспорюваного виконавчого напису порушено вимоги ст.ст. 87, 88 ЗУ «Про нотаріат», пункту 284 Інструкції, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України Переліку щодо витребування від стягувача та перевірки документів, що підтверджують безспірність заборгованості та відповідальності боржника та встановлюють прострочення виконання зобов’язання, тому позовні вимоги є обгрунтованими та такими, що підлягають задоволенню.

На підставі наведеного, ст.ст. 87, 88 Закону України “Про нотаріат”, п. 1 Переліку документів, за якими стягнення заборгованості провадиться у безспірному порядку на підставі виконавчих написів нотаріуса, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України № 1172 від 29.06.1999 року, Інструкції про порядок вчинення нотаріальних дій нотаріусами України, керуючись ст.ст. 10, 11, 57-61, 73, 88, 212-215, 218 ЦПК України, -

в и р і ш и в:

Позов ОСОБА_1 до Публічного акціонерного товариства «Укрсоцбанк», приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_2 про скасування виконавчого напису –задовольнити.

Скасувати виконавчий напис № 2726, вчинений 09 квітня 2010 р. приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_2 про звернення стягнення на автомобіль марки Colt 1,3» , 2007 р. випуску, державний номер НОМЕР_1 та визнати його таким, що не підлягає виконанню.

Апеляційна скарга може бути подана протягом десяти днів з дня проголошення рішення. Особи, які брали участь у справі, але не були присутні у судовому засіданні під час проголошення судового рішення, можуть подати апеляційну скаргу протягом десяти днів з дня отримання копії цього рішення.

Суддя:

http://reyestr.court.gov.ua/Review/14046338

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...
 • Пользователи

  No members to show