Щодо ліквідації президентом Комісій, або "перейменування шляхом ліквідації?"


Recommended Posts

Доброго вечора!

Цікавить питання стосовно правомірності ліквідації Президентом України окремих національних комісій (НКРЗ, НКРЄ, ДКЦПФР).

07.07.2011р. Верховною Радою України прийнято Закон України " № 3610-VI "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо національних комісій, що здійснюють державне регулювання природних монополій, у сфері зв'язку та інформатизації, ринків цінних паперів і фінансових послуг».

Якщо зробити загальний аналіз Закону, то законодавцем серед основних змін прийнято наступне:

- змінено назви окремих національних комісій на «національні комісії, що здійснюють регулювання … в певних сферах»;

- змінено кількісний склад окремих комісій (зокрема національної комісії з питань регулювання зв’язку України);

- у законах, де національні комісії визначаються, як «орган виконавчої влади із спеціальним статусом» визначення замінено на «державний колегіальний орган» або у назві слова "інших центральних органів виконавчої влади" замінено словами "інших державних органів".

На перший погляд не впадає у вічі, але як на мене, є важливим в світлі останніх подій, положення ч.3 розділу ІІ Прикінцевих положень Закону, а саме:

"Передбачене цим Законом перейменування національних комісій, що здійснюють державне регулювання природних монополій, у сфері зв'язку та інформатизації, ринків цінних паперів і фінансових послуг, не є реорганізацією національних комісій та не має наслідком звільнення з посад голів та членів таких національних комісій. Вважати національні комісії, що здійснюють державне регулювання природних монополій, у сфері зв'язку та інформатизації, ринків цінних паперів і фінансових послуг, перейменованими з дати видання відповідного указу Президента України.»

Чи означає вказане формулювання те, що зміни, внесені вказаним Законом в частині зміни назв окремих комісій є їх перейменуванням, про що Президент України мав видати відповідний Указ?

23 листопада 2011 року Президентом України видано ряд Указів стосовно

- ліквідації Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України (Указ № 1069/2011) та створення Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг (Указ № 1070/2011)

- ліквідації Національної комісії з питань регулювання зв'язку України (Указ № 1065/2011) та створення Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації (Указ № 1067/2011)

- ліквідацію державної комісії з цінних паперів та фондового ринку (Указ № 1061/2011) та створення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (Указ №1063/2011)

Тобто, незважаючи на закріплену у Законі норму про фактичне перейменування комісій, Президентом України не видано відповідні Укази про перейменування, а видано Укази про ліквідацію.

Цікаво, чому фактичне перейменування та деякі зміни в структурі здійснюється шляхом ліквідації та створення нового органу?

Крім того, відкритим залишається питання виключення із тексту окремих законів визначення комісій, як «центрального органу виконавчої влади із спеціальним статусом» на новий - «державний колегіальний орган».

Чи буде в даному випадку поширюватися на відносини із створення органів та їх ліквідацію дія Закону України «Про центральні органи виконавчої влади» та дія Постанови КМУ від 20 жовтня 2011 р. N 1074 «Про затвердження Порядку здійснення заходів, пов'язаних з утворенням, реорганізацією або ліквідацією міністерств, інших центральних органів виконавчої влади».

Я все таки схиляюсь до того, що дія вказаних НПА поширюється на відносини, пов'язані із створенням та ліквідацією комісій.

Закон України «Про центральні органи виконавчої влади» має цікаві норми, зокрема, ч.7-9 статті 5 Закону:

7. Міністерства, інші центральні органи виконавчої влади, щодо яких набрав чинності акт Президента України про їх припинення, продовжують здійснювати повноваження та функції у визначених сферах компетенції до завершення здійснення заходів з утворення міністерства, іншого центрального органу виконавчої влади, до якого переходять повноваження та функції міністерства, іншого центрального органу виконавчої влади, що припиняється, та можливості забезпечення здійснення ним цих функцій і повноважень, про що видається відповідний акт Кабінету Міністрів України.

8. Указом Президента України про ліквідацію міністерства, іншого центрального органу виконавчої влади визначається орган виконавчої влади, якому передаються повноваження та функції міністерства, іншого центрального органу виконавчої влади, що ліквідується.

9. Порядок здійснення заходів, пов'язаних з утворенням, реорганізацією чи ліквідацією міністерств, інших центральних органів виконавчої влади ( 1074-2011-п ), визначається Кабінетом Міністрів України.

Відповідно Постанови КМУ від 20 жовтня 2011 р. N 1074 «Про затвердження Порядку здійснення заходів, пов'язаних з утворенням, реорганізацією або ліквідацією міністерств, інших центральних органів виконавчої влади»:

6. Права та обов'язки органів виконавчої влади переходять:

у разі злиття органів виконавчої влади - до органу виконавчої влади, утвореного внаслідок такого злиття;

у разі приєднання одного або кількох органів виконавчої влади до іншого органу виконавчої влади - до органу виконавчої влади, до якого приєднано один або кілька органів виконавчої влади;

у разі поділу органу виконавчої влади - до органів виконавчої влади, утворених внаслідок такого поділу;

у разі перетворення органу виконавчої влади - до утвореного органу виконавчої влади;

у разі ліквідації органу виконавчої влади і передачі його завдань та функцій іншим органам виконавчої влади - до органів виконавчої влади, визначених відповідним актом Президента України.

12. Орган виконавчої влади, утворений в результаті реорганізації, здійснює повноваження та виконує функції у визначених Президентом України сферах компетенції з дня набрання чинності актом Кабінету Міністрів України щодо можливості забезпечення здійснення таким органом повноважень та виконання функцій органу виконавчої влади, що припиняється.

Орган виконавчої влади, щодо якого набрав чинності акт Президента України про його припинення, продовжує здійснювати повноваження та виконувати функції з формування і реалізації державної політики у визначеній Президентом України сфері до набрання чинності актом Кабінету Міністрів України щодо можливості забезпечення здійснення утвореним органом виконавчої влади його повноважень та виконання функцій.

13. Акт Кабінету Міністрів України про можливість забезпечення здійснення утвореним органом виконавчої влади повноважень та виконання функцій органу виконавчої влади, що припиняється, видається після здійснення заходів, пов'язаних з державною реєстрацією утвореного органу виконавчої влади як юридичної особи публічного права, затвердженням положення про нього, структури та штатного розпису його апарату, кошторису та заповненням 30 відсотків вакансій.

Проте, на практиці, зокрема НКРЗІ (колишня НКРЗ) приступила до виконання функцій без відповідного Акту КМУ.

Підсумовуючи вищевикладене, прошу надати Вашу точку зору

1. Чи дійсно має місце порушення Президентом України ч.3 розділу ІІ Прикінцевих положень Закону України від 07.07.2011р. № 3610-VI щодо невидачі указу про перейменування комісій?

2. Чи можна оскаржити Указ президента України «Про ліквідацію комісії ….» в зв’язку з її невідповідністю вищевказаному Закону?

3. Чи можна оскаржити прийняті новоствореним органом рішення, якщо нова комісія почала здійснювати функції органу до винесення КМУ "Акту про можливість забезпечення здійснення утвореним органом виконавчої влади повноважень та виконання функцій органу виконавчої влади, що припиняється"?

Прошу поділитись точною зору та, можливо, спростувати мої доводи

Link to comment
Share on other sites

Все-таки, після довгих роздумів з приводу поставлених собі питань, забираю свої слова назад з приводу того, що УП суперечать Закону № 3610-VI. Очевидно, варто враховувати, що згаданий у Законі вираз щодо "перейменування комісій" можна тлумачити лише щодо положень Закону. Тобто, слід зважати на те, що в принципі Законом питання щодо реорганізації, ліквідації ЦОВВ не може бути вирішене в силу віднесення вирішення даних питань до повноважень Президента України, а тому і форма рішення - Указ. Те, що, на мою думку питання про ліквідацію і видачу відповідного Указу та внесення внаслідок цього змін до Законів мало б здійснюватися якщо не паралельно, то вже точно після набрання чинності Указом.

Проте не все так просто. В зв'язку з тим, що Законом №3610-VІ було в дивний спосіб ніби-то "виключено" комісії з переліку ЦОВВ із спец.статусом, виникає питання що таке ці новостворені "державні колегіальні органи", хто уповноважений на їх утворення, реорганізацію, ліквідацію, призначення голови та членів, а також який порядок вчинення згаданих дій (питання риторичне).

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...
  • Пользователи

    No members to show