Решение Печерского райсуда о недействительности договора ипотеки с банком Киев


Считаете ли Вы решение законным и справедливым?  

1 member has voted

 1. 1. Считаете ли Вы решение законным?

  • Да
   1
  • Нет
   0
  • Затрудняюсь ответить
   0
 2. 2. Считаете ли Вы решение справедливым?

  • Да
   1
  • Нет
   0
  • Затрудняюсь ответить
   0


Recommended Posts

Справа № 2-543/12

Категорія 18

РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

(ЗАОЧНЕ)

27 березня 2012 року Печерський районний суд м. Києва у складі:

головуючого судді Козлова Р.Ю. ,

при секретарях Марченко Я. М.,Гуцинюку М.І.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві справу за позовом ОСОБА_1 до Публічного акціонерного товариства «Акціонерний комерційний банк «Київ», Товариства з обмеженою відповідальністю «Центрінвестбуд -2000», приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_2, третя особа Головне управління містобудування, архітектури та дизайну міського середовища, про визнання договору іпотеки частково недійсним, визнання майнових прав та зобовязання вчинити дії,

В С Т А Н О В И В :

Позивачка звернулась до суду з вказаним вище позовом до відповідачів, просить визнати недійсним іпотечний договір, укладений 29.12.2006 між АКБ «Київ» та TOB «Центрінвестбуд - 2000» в частині передачі в іпотеку майнових прав на нерухомість, будівництво якої ще не завершено, а саме на квартиру АДРЕСА_1, з підстав визначених ч.1 ст. 215, ч.1 ст. 203 ЦК України, як такий що суперечить чинному законодавству. В обґрунтування своїх вимог позивачка посилається на наступні обставини. 04.10.2005 між позивачкою та відповідачами було укладено інвестиційну угоду №14-Б-122, відповідно до умов якої позивачка прийняла участь у фінансуванні фонду будівництва вказаної квартири у новобудові з метою отримання у власність квартири шляхом внесення коштів на рахунок Банку з датою введення будинку в експлуатацію 3 квартал 2007 року. На виконання умов Угоди позивачка оплатила передбачену угодою суму у розмірі 736 461 грн. 00 коп., що складає 100% вартості площі об'єкта інвестування. Разом з тим, TOB «Центрінвестбуд -2000» в порушення вимог ст. 583 ЦК України про заставу майна та Закону України «Про іпотеку», без відома та згоди позивачки передав належні позивачу майнові права на вказану квартиру в іпотеку АКБ «Київ». За вказаних обставин позивачка просить визнати іпотечний договір недійсним з частині передачі в іпотеку майнових прав на обєкт інвестування та зобов'язати відповідача приватного нотаріуса КМНО зняти забору щодо відчуження обєкта будівництва та виключити запис з державного реєстру іпотек в цій частині. Крім того, позивачка просить суд визнати за нею майнові права на квартиру АДРЕСА_1.

В судове засіданні позивачка не зявилась, про день, час та місце проведення судового засідання повідомлена належним чином. Представник позивача направив суду заяву, у якій просить суд проводити судове засідання у відсутність позивачки, проти ухвалення заочного рішення не заперечує.

Представник відповідача TOВ «Центрінвестбуд -2000» у судове засідання не зявився, про день, час та місце проведення судового засідання повідомлений належним чином, направив суду відзив на позовну заяву, зі змісту якого вбачається, що представник відповідача не заперечує проти задоволення позову.

Представник відповідача ПАТ КБ «Київ», у судове засідання не зявився, про день, час та місце проведення судового засідання повідомлений належним чином.

Відповідач приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_2, в судове засідання не зявилась, про день, час та місце проведення судового засідання повідомлена належним чином. В матеріалах справи міститься письмова заява відповідачки, у якій відповідачка просить суд проводити судове засідання у її відсутність.

Представник третьої особи у судове засідання не зявився, про день, час та місце проведення судового засідання повідомлений належним чином.

За таких обставин, суд вважає за можливе розглянути справу у відсутність сторін та ухвалити заочне рішення за згодою представника позивача.

Суд, дослідивши матеріали справи, дійшов наступного висновку.

Судом встановлено, 25.05.2004 року між відповідачем TOB «Центрінвестбуд -2000» та TOB «Київвисотбуд» укладено інвестиційний договір №11 на будівництво житлового будинку по АДРЕСА_1, відповідно до умов якого, TOB «Київвисотбуд» передав TOB «Центрінвестбуд -2000» 16 квартир, зокрема квартиру №122 секція Б. 04.10.2005 між позивачкою та відповідачами було укладено інвестиційну угоду №14-Б-122, відповідно до умов якої позивачка прийняла участь у фінансуванні фонду будівництва вказаної квартири у новобудові з метою отримання у власність квартири шляхом внесення коштів на рахунок Банку з датою введення будинку в експлуатацію 3 квартал 2007 року. На виконання умов Угоди позивачка оплатила передбачену угодою суму у розмірі 736 461 грн. 00 коп., що складає 100% вартості площі об'єкта будівництва. 29.12.2006 між відповідачами укладено договір іпотеки, посвідчений приватним нотаріусом КМНО ОСОБА_2 Відповідно до умов договору Іпотеки, TOB «Центрінвестбуд 2000» в забезпечення своїх зобов'язань за кредитним договором №161/06 від 22.12.2006 передало в іпотеку майнові права на нерухомість, будівництво якої не завершено, а саме майнові права на квартири в житловому будинку, що будується в АДРЕСА_1. Вказані обставини підтверджуються наявними в матеріалах справи доказами.

Крім того, представник відповідача не заперечував тієї обставини, що позивачці не було відомо про передачу в іпотеку майнових прав на вказану квартиру, своєї згоди чи повноважень на вчинення таких дій третім особам, в тому числі TOB «Центрінвестбуд»; позивачка у встановленому порядку не надавала.

Відповідно до ч.1 ст. 215, ч. 1 ст. 203 ЦК України, підставою недійсності правочину є недодержання вимог про те, що зміст правочину, не може суперечити цьому Кодексу, іншим актам цивільного законодавства, а також моральним засадам суспільства.

Відповідно до ч. 1 ст. 575 ЦК України іпотекою є застава нерухомого майна, що залишається у володінні заставодавця або третьої особи.

Відповідно до ч. 1 ст. 576 ЦК України предметом застави може бути будь-яке майно (зокрема річ, цінні папери, майнові права), що може бути відчужене заставодавцем.

Відповідно до ч. 5 ст. 5 Закону України «Про іпотеку», в редакції чинній на час укладення спірного договору, предметом іпотеки також може бути об'єкт незавершеного будівництва, майнові права на нього, інше нерухоме майно, яке стане власністю іпотекодавця після укладення іпотечного договору, за умови, що іпотекодавець може документально підтвердити право на набуте ним у власність відповідне нерухоме майно у майбутньому.

Відповідно до ч.2 ст. 583 ЦК України заставодавцем може бути власник речі або особа, якій належить майнове право, а також особа, якій власник речі або особа, якій належить майнове право, передали річ або майнове право з правом їх застави.

Відповідно до ч.5 ст. 16 Закону України «про іпотеку», в редакції чинній на час укладення спірного договору, у разі передачі в іпотеку об'єкта незавершеного будівництва забудовником і звернення стягнення на завершену будівлю (споруду) іпотека не поширюється на ту її частину, яка виділена в натурі і була придбана будь-якою особою (покупцем) на підставі цивільно-правового договору шляхом повної сплати її вартості до моменту прийняття рішення про звернення стягнення, якщо інше не встановлено договором з покупцем.

Відповідно до п. 1.1. Інвестиційної угоди, інвестор (позивач) приймає участь у фінансуванні будівництва квартири у новобудові з метою отримання об'єкту у власність шляхом внесення коштів.

Умовами Угоди між сторонами не передбачено право застави TOB «Центрінвестбуд -2000» майнових прав інвестора (позивача) на об'єкт інвестування.

Виходячи з встановлених судом обставин справи та умов Угоди між сторонами, майнові права на передану в іпотеку квартиру в незавершеному будівництвом будинку станом на час укладення оспорюваного договору Іпотеки 29.12.2006 належали позивачці на підставі укладеної інвестиційної угоди з TOB «Центрінвестбуд - 2000» та у зв'язку з оплатою позивачкою вартості вказаної квартири. Іншого умовами Угоди між сторонами не встановлено.

Таким чином, виходячи з встановлених судом обставин, вимог чинного на час укладення оспорюваного договору Іпотеки законодавства, та умов Угоди між сторонами, TOB «Центрінвестбуд -2000» станом на 29.12.2006 не мало передбачених законом підстав для передачі майнових прав на об'єкт інвестування за Угодою, а саме не володіло майновими правами на передану в іпотеку квартиру та не було уповноважено позивачкою на передачу в іпотеку майнових прав позивачки на вказану квартиру.

Виходячи з вищевикладеного, зміст оспорюваного договору Іпотеки між сторонами суперечить чинному на час укладення договору законодавству, про що викладено вище, і порушує права позивача, як інвестора та володільця предмета іпотеки - майнових прав на квартиру - об'єкт інвестування, а тому на підставі ч. 1 ст. 203, ч. 1 ст. 205 ЦК України є недійсним в цій частині.

Оскільки судом визнаний недійсним договір в частині передачі в іпотеку майнових прав на квартиру АДРЕСА_1, позов в частині зобовязання приватного нотаріуса зняти забору щодо відчуження обєкта будівництва та виключення запис з державного реєстру іпотек, підлягає задоволенню.

Згідно зі ст. 190 ЦК України майном як особливим обєктом вважається окрема річ, сукупність речей, а також майнові права та обовязки. Майнові права є неспоживчою річчю. Майнові права визнаються речовими правами.

Оскільки зобовязання щодо оплати обєкта будівництва виконані, у позивачки виникли майнові права на обєкт інвестування - на квартиру АДРЕСА_1.

Таким чином, судом встановлено, що позивачка набула майнові права на обєкт інвестування на законних підставах. Таким чином позов в цій частині також підлягає задоволення.

У зв'язку з задоволенням позовних вимог, відповідно до положень ч. 1 ст. 88 ЦПК України, з відповідачів в рівних частинах на користь позивача підлягають стягненню понесені ним та документально підтверджені судові витрати пропорційно до розміру задоволених вимог у загальному розмірі у сумі 35,76 грн.

Керуючись ст. 5, 16 Закону України «Про іпотеку», ч. 2 ст. 190, ст. ст. 203, 215, 575-576, 583 ЦК України, ст.ст.З, 6, 10-11, ст.ст.57-60, ст.88, ст.208, ч.І-З ст.209, ст.ст.212-215, ст.218, ст.223, ст.ст.292, 294 ЦПК України, суд -

В И Р І Ш И В :

Позов ОСОБА_1 до Публічного акціонерного товариства «Акціонерний комерційний банк «Київ», Товариства з обмеженою відповідальністю «Центрінвестбуд -2000», приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_2, третя особа Головне управління містобудування, архітектури та дизайну міського середовища, про визнання договору іпотеки частково недійсним, визнання майнових прав та зобовязання вчинити дії задовольнити. Визнати недійсним іпотечний договір, укладений 29 грудня 2006 року між Акціонерним комерційним баком «Київ» та Товариством з обмеженою відповідальністю «Центрінвестбуд -2000», зареєстрований у реєстрі за номером 4674, посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_2, в частині передачі в іпотеку Публічному акціонерному товариству «Акціонерний комерційний банк «Київ» майнових прав на квартиру: АДРЕСА_1.

Зобовязати приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_2 зняти заборону щодо відчуження майнових прав на двокімнатну квартиру АДРЕСА_1.

Зобовязати приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_2 виключити частину запису №34, зареєстрований у Державному реєстрі іпотек 03.01.2007 року за №4325404, про обтяження нерухомого майна, що стосується двокімнатної квартири АДРЕСА_1.

Визнати за ОСОБА_1 майнові права на двокімнатну квартиру АДРЕСА_1.

Стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю «Центрінвестбуд - 2000» на користь ОСОБА_1 понесені нею судові витрати у розмірі 35 грн. 76 коп.

Стягнути з Публічного акціонерного товариства «Комерційний банк «Київ» на користь ОСОБА_1 понесені нею судові витрати у розмірі 35 грн. 76 коп.

Стягнути з приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_2 на користь ОСОБА_1 понесені нею судові витрати у розмірі 35 грн. 76 коп.

Заочне рішення може бути переглянуте судом, що його ухвалив, за письмовою заявою відповідача. Заяву про перегляд заочного рішення може бути подано протягом десяти днів з дня отримання його копії.

Апеляційна скарга на рішення суду подається протягом десяти днів з дня отримання його копії.

Суддя

http://reyestr.court.gov.ua/Review/22350384

Решение вступило в законную силу нотариус запрет сняла.

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...
 • Пользователи

  No members to show