Определение ВССУГУД об отказе Приватбанку в обращении взыскания и выселении


Считаете ли Вы решение справедливым и законным?  

1 member has voted

 1. 1. Считаете ли Вы решение справедливым?

  • Да
   1
  • Нет
   0
  • Затрудняюсь ответить
   0
 2. 2. Считаете ли Вы решение законным?

  • Да
   1
  • Нет
   0
  • Затрудняюсь ответить
   0


Recommended Posts

Ухвала

іменем україни

14 березня 2012 р.

м. Київ

Колегія суддів судової палати у цивільних справах Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ у складі:

головуючого Горелкіної Н.А.,

суддів: Євграфової Є.П., Завгородньої І.М., Іваненко Ю.Г., Ситнік О.М., -

розглянувши в судовому засіданні справу за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк» до ОСОБА_1, ОСОБА_2 про звернення стягнення на предмет іпотеки, виселення, за касаційною скаргою ПАТ КБ «ПриватБанк» на рішення Жовтневого районного суду м. Маріуполя Донецької області від 30 червня 2011 року та рішення апеляційного суду Донецької області від 21 листопада 2011 року,

в с т а н о в и л а:

У жовтні 2010 року ПАТ КБ «ПриватБанк», звернувшись до суду з указаним позовом, зазначало, що 21 серпня 2007 року між ПАТ КБ «ПриватБанк» та ОСОБА_1 був укладений договір № МR14GК12160031, відповідно до умов якого останній отримав кредит у розмірі 20 312,5 доларів США терміном до 8 серпня 2022 року.

Відповідно до умов кредитного договору позичальник щомісяця повинен сплачувати банку грошові кошти (щомісячний платіж) для погашення заборгованості за кредитом, яка складається із заборгованості за кредитом, відсотками, комісією, а також інших витрат.

У забезпечення виконання зобов'язань за кредитним договором ПАТ КБ «ПриватБанк» та ОСОБА_1 21 серпня 2007 року уклали договір іпотеки нерухомого майна, згідно з яким відповідач надав в іпотеку квартиру НОМЕР_1, загальною площею 48,8 кв. м., розташовану АДРЕСА_1, яка належить йому на праві власності.

Умови договору відповідач належним чином не виконує, у зв'язку з чим станом на 28 березня 2011 року заборгованість складає: 16 451,49 доларів США - заборгованість за кредитом, 2 646,19 доларів США - заборгованість за процентами за користування кредитом, 141,19 доларів США - заборгованість за комісією за користування кредитом, 220,95 доларів США - пеня за несвоєчасність виконання зобов'язань за договором, 31,41 доларів США - штраф (фіксована частина), 972,99 доларів США - фіксована складова - 5% від суми позову.

Рішенням Жовтневого районного суду м. Маріуполя Донецької області від 30 червня 2011 року позов задоволено частково. У рахунок погашення заборгованості за кредитним договором від 21 серпня 2007 року в розмірі 20 464,22 доларів США, яка складається з наступного: 16 451,49 доларів США - заборгованість за кредитом, 2 646,19 доларів США - заборгованість за процентами за користування кредитом, 141,19 доларів США - заборгованість за комісією за користування кредитом, 220,95 доларів США - пеня за несвоєчасне виконання зобов'язань за договором, 31,41 доларів США - штраф (фіксована частина), 972,99 доларів США - процента складова звернено стягнення на квартиру НОМЕР_1 у АДРЕСА_1 шляхом продажу вказаного предмету іпотеки (на підставі договору іпотеки від 21 серпня 2007 року) ПАТ КБ «ПриватБанк» з укладанням від імені ОСОБА_1, ОСОБА_2 договору купівлі-продажу будь-яким способом з іншою особою - покупцем, з отриманням витягу з Державного реєстру прав власності, а також наданням ПАТ КБ «ПриватБанк» всіх повноважень, необхідних для здійснення продажу. У решті позову відмовлено. Вирішено питання про розподіл судових витрат.

Рішенням апеляційного суду Донецької області від 21 листопада 2011 року зазначене судове рішення в частині задоволення позову про стягнення штрафу скасовано. У задоволенні позову про стягнення штрафу: фіксованої частини - 31,41 доларів США та фіксованої складової - 972,99 доларів США за кредитним договором від 21 серпня 20078 року відмовлено. У частині звернення стягнення на предмет іпотеки рішення змінено. Виключено із резолютивної частини посилання на звернення стягнення на предмет іпотеки - квартиру НОМЕР_1 у будинку АДРЕСА_1 шляхом продажу ПАТ КБ «ПриватБанк» з укладанням від імені ОСОБА_1, ОСОБА_2 договору купівлі-продажу будь-яким способом з іншою особою - покупцем, з отриманням витягу з Державного реєстру прав власності, а також наданням ПАТ КБ «ПриватБанк» всіх повноважень, необхідних для здійснення продажу. У решті рішення залишено без змін.

У поданій касаційній скарзі ПАТ КБ «ПриватБанк» просить ухвалені в справі рішення скасувати, посилаючись на порушення судами норм матеріального і процесуального права, та ухвалити нове рішення про задоволення позову в повному обсязі.

Касаційна скарга підлягає частковому задоволенню з таких підстав.

З матеріалів справи вбачається, що ПАТ КБ «ПриватБанк» заявляло дві вимоги: звернення стягнення на предмет іпотеки та виселення.

Суд першої інстанції ухвалив рішення щодо заявлених вимог таким чином: 1) щодо звернення стягнення на предмет іпотеки - ухвалив: в рахунок погашення заборгованості за кредитним договором від 21 серпня 2007 року в розмірі 20 464,22 доларів США звернув стягнення на квартиру НОМЕР_1 у АДРЕСА_1 шляхом продажу вказаного предмету іпотеки (на підставі договору іпотеки від 21 серпня 2007 року) ПАТ КБ «ПриватБанк» з укладанням від імені ОСОБА_1, ОСОБА_2 договору купівлі-продажу будь-яким способом з іншою особою - покупцем, з отриманням витягу з Державного реєстру прав власності, а також наданням ПАТ КБ «ПриватБанк» всіх повноважень, необхідних для здійснення продажу; 2) щодо виселення - відмовив в позові.

Апеляційний суд, ухвалюючи рішення, дійшов висновку про: 1) скасування рішення суду першої інстанції в частині стягнення штрафу, оскільки це є подвійною відповідальністю відповідача за наявності вимог про стягнення пені; 2) виключення із резолютивної частини рішення посилання на звернення стягнення на предмет іпотеки - квартиру НОМЕР_1 у будинку АДРЕСА_1 шляхом продажу ПАТ КБ «ПриватБанк» з укладанням від імені ОСОБА_1, ОСОБА_2 договору купівлі-продажу будь-яким способом з іншою особою - покупцем, з отриманням витягу з Державного реєстру прав власності, а також наданням ПАТ КБ «ПриватБанк» всіх повноважень, необхідних для здійснення продажу з огляду на відсутність у суду повноважень надавати банку доручення від імені позичальника реалізовувати майно 3) у частині відмови в позові про виселення залишив рішення суду першої інстанції без змін.

З такими висновками судів погодитись не можна з огляду на наступне.

Згідно зі ст. 12 Закону України «Про іпотеку» у разі порушення іпотекодавцем обов'язків, встановлених іпотечним договором, іпотекодержатель має право вимагати дострокового виконання основного зобов'язання, а в разі його невиконання - звернути стягнення на предмет іпотеки.

Відповідно до положень ст. ст. 33, 35 Закону України «Про іпотеку» у разі порушення основного зобов'язання та/або умов іпотечного договору іпотекодержатель надсилає іпотекодавцю та боржнику, якщо він є відмінним від іпотекодавця, письмову вимогу про усунення порушення у не менш ніж тридцятиденний строк. У цьому документі зазначається стислий зміст порушених зобов'язань та попередження про звернення стягнення на предмет іпотеки у разі невиконання цієї вимоги. Якщо протягом встановленого строку вимога іпотекодержателя залишається без задоволення, іпотекодержатель вправі розпочати звернення стягнення на предмет іпотеки відповідно до цього Закону.

З положень ч. 1 ст. 35 Закону України «Про іпотеку» випливає, що звернення до суду з позовом про звернення стягнення на предмет іпотеки можливе тільки за умови дотримання її положень, яка передбачає: 1) пред'явлення боржникові та у відповідних випадках майновому поручителю письмової вимоги про усунення порушення забезпеченого іпотекою зобов'язання, в якому встановлюється не менше як тридцяти денний строк для усунення порушення та містить попередження про звернення стягнення на предмет іпотеки у разі невиконання цієї вимоги; 2) незадоволення вимоги іпотекодержателя протягом установленого ним строку, який не може бути меншим за тридцять днів. Недотримання цих правил є перешкодою для звернення стягнення на предмет іпотеки, але не перешкоджає зверненню з позовом до боржника про виконання забезпеченого іпотекою зобов'язання відповідно до ч. 2 ст. 35 Закону України «Про іпотеку».

Наведених положень Закону суд першої інстанцій не врахував, обставин пред'явлення відповідачу письмової вимоги про усунення порушення забезпеченого іпотекою зобов'язання та виконання позивачем умов п. 2.3.3 кредитного договору не встановив й дійшов передчасних висновків про наявність підстав для звернення стягнення на предмет іпотеки.

Відповідно до ст. 39 Закону України «Про іпотеку» у разі задоволення судом позову про звернення стягнення на предмет іпотеки у рішенні суду зазначаються: загальний розмір вимог та всі його складові, що підлягають сплаті іпотекодержателю з вартості предмета іпотеки; опис нерухомого майна, за рахунок якого підлягають задоволенню вимоги іпотекодержателя; заходи щодо забезпечення збереження предмета іпотеки або передачі його в управління на період до його реалізації, якщо такі необхідні; спосіб реалізації предмета іпотеки шляхом проведення прилюдних торгів або застосування процедури продажу, встановленої статтею 38 цього Закону; пріоритет та розмір вимог інших кредиторів, які підлягають задоволенню з вартості предмета іпотеки; початкова ціна предмета іпотеки для його подальшої реалізації.

У порушення вказаних норм рішення суду першої інстанції не містить даних про початкову ціну предмета іпотеки для його подальшої реалізації, його вартість.

Апеляційний суд порушень судом першої інстанції норм матеріального та процесуального права не усунув, та, виключивши з резолютивної частини рішення посилання на звернення стягнення на предмет іпотеки, спір в цій частині по суті не вирішив.

Оскільки судами не встановлено обставин, що мають значення для правильного вирішення спору, ухвалені у справі рішення підлягають скасуванню з передачею справи на новий розгляд до суду першої інстанції.

Керуючись ст. ст. 336, 338 ЦПК України, колегія суддів судової палати у цивільних справах Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ

у х в а л и л а :

Касаційну скаргу ПАТ КБ «ПриватБанк» задовольнити частково.

Рішення Жовтневого районного суду м. Маріуполя Донецької області від 30 червня 2011 року та рішення апеляційного суду Донецької області від 21 скасувати, справу передати на новий розгляд до суду першої інстанції.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Головуючий Н.А. Горелкіна

судді: Є.П. Євграфова

І.М. Завгородня

Ю.Г. Іваненко

О.М. Ситнік

http://reyestr.court.gov.ua/Review/23671485

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...
 • Пользователи

  No members to show