Определение ВССУГУД о прекращении поручительства с Укрсиббанком


Считаете ли Вы решение справедливым и законным?  

1 member has voted

 1. 1. Считаете ли Вы решение справедливым?

  • Да
   1
  • Нет
   0
  • Затрудняюсь ответить
   0
 2. 2. Считаете ли Вы решение законным?

  • Да
   1
  • Нет
   0
  • Затрудняюсь ответить
   0


Recommended Posts

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 червня 2012 року

м. Київ

Колегія суддів судової палати у цивільних справах Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ у складі:

Головуючого Кузнєцова В.О.,

Суддів:Ізмайлової Т.Л. Мартинюка В.І.,Кадєтової О.В., Мостової Г.І.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні цивільну справу за позовом Публічного акціонерного товариства «УкрСиббанк» до ОСОБА_6, про стягнення заборгованості за кредитним договором та за зустрічним позовом ОСОБА_6 до Публічного акціонерного товариства «УкрСиббанк», Товариства з обмеженою відповідальністю «Візит», про визнання договору поруки припиненим, за касаційною скаргою ОСОБА_6 на рішення Апеляційного суду Луганської області від 24 листопада 2011 року,-

в с т а н о в и л а:

У грудні 2009 року ПАТ «УкрСиббанк» звернулось до суду з позовом до ОСОБА_6, про стягнення заборгованості за кредитним договором № 11377695000 від 26 грудня 2007 року в розмірі 1 107 551,55 грн. грн.

Вимоги за позовом обґрунтовувало тим, що між ним та ТОВ «Візит» 26 грудня 2011 року було укладено кредитний договір, згідно з умовами якого ТОВ «Візит» надано кредит у розмірі 1 170 000 грн. на строк до 26 грудня 2018 року. За користування кредитом була встановлена процентна ставка у розмірі 15 % річних.

В забезпечення виконання позичальником зобов'язання за даним договором, між банком та ОСОБА_6 був укладений договір поруки № 169872 від 26 грудня 2007 року, згідно якого ОСОБА_6 поручився перед банком за виконання позичальником в повному обсязі усіх обов'язків, що виникли з кредитного договору.

Оскільки боржник ТОВ «Візит» належним чином не виконує свої зобов'язання по кредитному договору, позивач просив стягнути з поручителя ОСОБА_6 заборгованість за кредитним договором у розмірі 1 222 596,20 грн.

ОСОБА_6 звернувся до суду із зустрічним позовом до ПАТ «УкрСиббанк» про визнання договору поруки припиненим, посилаючись на те, що банк без його згоди збільшив відсоткову ставку за користування кредитом понад встановлений термін з 22,5 % до 30%, у зв'язку з чим збільшився обсяг його відповідальності як поручителя по кредитному договору.

Рішенням Рубіжанського міського суду Луганської області від 24 травня 2011 року в задоволенні позову ПАТ «УкрСиббанк» відмовлено. Зустрічний позов задоволено, визнано правовідносини за договором поруки № 169872 від 26 грудня 2007 року, укладеним між ОСОБА_6 та ПАТ «УкрСиббанк» припиненими з 28 вересня 2009 року.

Рішенням Апеляційного суду Луганської області від 24 листопада 2011 року рішення суду першої інстанції скасовано та ухвалено нове про задоволення позовних вимог ПАТ «УкрСиббанк». Стягнуто з ОСОБА_6 на користь ПАТ «УкрСиббанк» 1 222 596,20 грн. Вирішено питання про розподіл судових витрат. В задоволенні зустрічного позову відмовлено.

У касаційній скарзі заявник просить скасувати судове рішення апеляційної інстанції, посилаючись на неправильне застосування судом норм матеріального права та порушення норм процесуального права, та залишити в силі рішення суду першої інстанції.

Касаційна скарга підлягає задоволенню з таких підстав.

Відповідно до ст. 213 ЦПК України рішення суду повинно бути законним і обґрунтованим. Законним є рішення, яким суд, виконавши всі вимоги цивільного судочинства, вирішив справу згідно із законом.

Обґрунтованим є рішення, ухвалене на основі повно і всебічно з'ясованих обставин, на які сторони посилаються як на підставу своїх вимог і заперечень, підтверджених тими доказами, які були досліджені в судовому засіданні.

Проте зазначеним вимогам ухвалене у справі судове рішення Апеляційного суду Луганської області від 24 листопада 2011 року не відповідає.

Скасовуючи рішення суду першої інстанції та задовольняючи позовні вимоги ПАТ «УкрСиббанк» про стягнення заборгованості, апеляційний суд виходив з того, що оскільки постановою Донецького апеляційного господарського суду від 15 червня 2011 року стягнуто з ТОВ «Візит» на користь ПАТ «УкрСиббанк» заборгованість за кредитним договором від 26 грудня 2007 року в розмірі 1 222 596,20 грн., то відповідно дана заборгованість має бути стягнута і з ОСОБА_6 як поручителя за даним кредитним договором перед кредитором за невиконання ТОВ «Візит» усіх зобов'язань. Відмовляючи в задоволенні зустрічного позову ОСОБА_6 про визнання договору поруки припиненим, апеляційний суду виходив з того, що підстав для визнання договору поруки припиненим немає, оскільки до кредитного договору не було внесено ніяких змін, а отже і обсяг відповідальності боржника і поручителя не змінювався.

Однак, такий висновок зроблено судом без належного з`ясування дійсних обставин справи, прав та обов'язків сторін, належної оцінки наданих ними доказів.

Згідно ст. 526 ЦК України, зобов`язання має виконуватись належним чином відповідно до умов договору та вимог цього Кодексу, інших актів цивільного законодавства, а за відсутності таких умов та вимог - відповідно до звичаїв ділового обороту або інших вимог, що звичайно ставляться.

Статтею 554 ЦК України передбачено, що у разі порушення боржником зобов'язання забезпеченого порукою, боржник і поручитель відповідають перед кредитором як солідарні боржники.

Поручитель відповідає перед кредитором у тому ж обсязі, що і боржник, включаючи сплату основного боргу, процентів, неустойки, відшкодування збитків, якщо інше не встановлено договором поруки.

Відповідно до ч.1 ст. 559 ЦК України, порука припиняється з припиненням забезпеченого нею зобов'язання, а також у разі зміни зобов'язання без згоди поручителя, внаслідок чого збільшується його обсяг відповідальності.

При цьому обсяг зобов'язання поручителя визначається як умовами договору поруки, так і умовами основного договору, яким визначено обсяг зобов'язань боржника, забезпечення виконання яких здійснює поручитель. Проте якщо в договорі поруки передбачено, зокрема, можливість зміни розміру процентів за основним зобов'язанням і строків їх виплати без додаткового повідомлення поручителя та укладення окремої угоди, то ця умова договору є результатом домовленості сторін (банку і поручителя), а, отже, поручитель дав згоду на зміну основного зобов'язання. Якщо в договорі поруки такі умови сторонами не узгоджені, а з обставин справи не вбачається інформованості поручителя і його згоди на збільшення розміру його відповідальності, то відповідно до положень частини першої статті 559 ЦК України порука припиняється у разі зміни основного зобов'язання без згоди поручителя, внаслідок чого збільшується обсяг його відповідальності (Постанова Пленуму ВССУ № 5 від 30 березня 2012 року «Про практику застосування судами законодавства при вирішенні спорів, що виникають із кредитних правовідносин).

Судами попередніх інстанцій встановлено, що 26 грудня 2007 року між АКІБ «УкрСиббанк» та ТОВ «Візит» був укладений кредитний договір, відповідно до якого останньому надано кредит у сумі 1 170 000 грн. строком до 26 грудня 2018 року з виплатою процентів за користування кредитом у розмірі 15 %.

26 грудня 2007 року між АКІБ «УкрСиббанк» та ОСОБА_6 було укладено договір поруки, відповідно до якого останній зобов'язався відповідати за зобов'язаннями ТОВ «Візит» по кредитному договору від 26 грудня 2007 року.

Відповідно до п. 2.1 договору поруки від 26 грудня 2007 року, кредитор не вправі без згоди поручителя змінювати умови Основного договору з боржником, внаслідок чого збільшується обсяг відповідальності поручителя.

ПАТ «УкрСиббанк» листом від 22 лютого 2008 року повідомив ТОВ «Візит» про те, що з 12 березня 2008 року запроваджує нову систему нарахування відсотків за користування кредитом на прострочену суму основного боргу, а саме: у випадку прострочення платежу за кредитним договором банк з дати виникнення простроченої суми основного боргу нараховуватиме на прострочену суму основного боргу відсотки в розмірі двічі більше від діючої процентної ставки на момент виникнення простроченої суми боргу.

Отже, з 12 березня 2008 року збільшився обсяг відповідальності поручителя ОСОБА_6

Таким чином, встановивши дійсні обставини справи, суд першої інстанції дав належну оцінку зібраним доказам, правильно застосував норми матеріального права, не допустив порушень норм процесуального права, які призвели б до неправильного вирішення спору, та дійшов обґрунтованого висновку про відмову в задоволенні позову ПАТ «УкрСиббанк» про стягнення заборгованості та задоволення позовних вимог за зустрічним позовом ОСОБА_6 про визнання договору поруки припиненим, оскільки збільшення відсоткової ставки за користування кредитом з 15 % до 30 % відбулось без згоди поручителя, що є порушенням п. 2.1 договору поруки від 26 грудня 2007 року.

Скасовуючи рішення суду першої інстанції та задовольняючи позов ПАТ «УкрСиббанк» про стягнення заборгованості та відмовляючи в задоволенні зустрічного позову ОСОБА_6 про визнання договору поруки припиненим, апеляційний суд в порушення ст.ст. 213, 214 ЦПК України не врахував, що банком було підвищено відсоткову ставку за користування кредитом без згоди поручителя, тобто збільшився обсяг його відповідальності, що є підставою для припинення поруки.

Апеляційний суд не навів обґрунтованих мотивів на спростування висновків суду першої інстанції, покладених в основу рішення та доказів, наданих позивачем за зустрічним позовом та помилково скасував рішення суду першої інстанції.

Враховуючи наведене, рішення апеляційного суду підлягає скасуванню з підстав, передбачених ст.ст. 336, 339 ЦПК України, колегія суддів судової палати у цивільних справах Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ,-

у х в а л и л а:

Касаційну скаргу ОСОБА_6 задовольнити.

Рішення Апеляційного суду Луганської області від 24 листопада 2011 року скасувати.

Рішення Рубіжанського міського суду Луганської області від 24 травня 2011 року залишити в силі.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Головуючий Кузнєцов В.О. Судді: Ізмайлова Т.Л. Кадєтова О.В. Мартинюк В.І. Мостова Г.І.

http://reyestr.court.gov.ua/Review/24981056

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...
 • Пользователи

  No members to show