Решение Голосеевского райсуда о прекращении поручительства с Укрсоцбанком


Считаете ли Вы решение справедливым и законным?  

1 member has voted

 1. 1. Считаете ли Вы решение справедливым?

  • Да
   1
  • Нет
   0
  • Затрудняюсь ответить
   0
 2. 2. Считаете ли Вы решение законным?

  • Да
   1
  • Нет
   0
  • Затрудняюсь ответить
   0


Recommended Posts

РІШЕННЯ

іменем України

(заочне)

Справа № 2601/11108/12

Провадження № 2/2601/3299/12

27.09.2012 року

Голосіївський районний суд міста Києва у складі

головуючого судді Фролова М.О.,

при секретарі Чупак А.О.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві цивільну справу за позовом ОСОБА_1 до Публічного акціонерного товариства "Укрсоцбанк" в особі Київської міської філії, третя особа: ОСОБА_2 про захист майнового права та інтересу шляхом припинення правовідношення,-

встановив:

позивач звернувся до Голосіївського районного суду м. Києва з позовом до Публічного акціонерного товариства "Укрсоцбанк" в особі Київської міської філії, третя особа: ОСОБА_2 про захист майнового права та інтересу шляхом припинення правовідношення.

Мотивував свої вимоги тим, що 23.03.2007р між третьою особою ОСОБА_2 та Відповідачем - Акціонерно-комерційним банком соціального розвитку "Укрсоцбанк" в особі начальника Старокиївського відділення Київської міської філії Полозенка В.В., який діяв на підставі довіреності від 30.12.2006р., укладено в простій письмовій формі договір кредиту №42.07-07/114 про надання у тимчасове користування на умовах забезпеченості, повернення, строковості, платності та цільового характеру використання грошові кошти в сумі 210000,00 доларів США зі сплатою 12,7 процентів річних строком до 22.03.2022р.

В якості забезпечення зобов'язань за договором кредиту №42.07-07/114 від 23.03.2007р., між ОСОБА_1 та ПАТ «Укрсоцбанк»а також позичальником, третьою особою, ОСОБА_2 було укладено договір поруки №42.02-11/260 від 23.03.2007р. за яким ОСОБА_1 зобов'язується перед кредитором у повному обсязі солідарно відповідати за виконання позичальником зобов'язань щодо повернення суми кредиту, сплати відсотків за користування кредитом, а також можливих штрафних санкцій, у розмірі та у випадках, передбачених договором кредиту №42.07-07/114 від 23.03.2007р.

Позивач вважає, що укладення договору поруки порушує його законні права та інтереси, а тому він звернувся до суду за захистом свого порушеного права.

В судовому засіданні представник позивача, який діє також на підставі довіреності також і від імені третьої особи підтримав позовні вимоги та просив суд ухвалити рішення, яким позов задовольнити повністю.

Відповідач в судове засідання не з'явився, про день та час розгляду справи повідомлявся належним чином, про причини неявки суду не повідомили (а.с. 36, а.с. 45).

Відповідно до ч. 1 ст. 224 ЦПК України, у разі неявки в судове засідання відповідача, який належним чином повідомлений, і від якого не надійшло повідомлення про причини неявки, суд може ухвалити заочне рішення на підставі наявних у справі доказів, якщо позивач не заперечує проти такого вирішення справи.

Враховуючи вищезазначене та враховуючи думку представника позивача та третьої особи, суд вважає за можливе ухвалити по справі заочне рішення у відсутність відповідача за наявними у справі доказами, яким задовольнити позовні вимоги повністю, виходячи з наступного.

23.03.2007р між третьою особою ОСОБА_2 та Відповідачем - Акціонерно-комерційним банком соціального розвитку "Укрсоцбанк" в особі начальника Старокиївського відділення Київської міської філії Полозенка В.В., який діяв на підставі довіреності від 30.12.2006р., укладено в простій письмовій формі договір кредиту №42.07-07/114 про надання у тимчасове користування на умовах забезпеченості, повернення, строковості, платності та цільового характеру використання грошові кошти в сумі 210000,00 доларів США зі сплатою 12,7 процентів річних строком до 22.03.2022р (а.с. 9-15).

В якості забезпечення зобов'язань за договором кредиту №42.07-07/114 від 23.03.2007р., між ОСОБА_1 та ПАТ «Укрсоцбанк»а також позичальником, третьою особою, ОСОБА_2 було укладено договір поруки №42.02-11/260 від 23.03.2007р. за яким ОСОБА_1 зобов'язується перед кредитором у повному обсязі солідарно відповідати за виконання позичальником зобов'язань щодо повернення суми кредиту, сплати відсотків за користування кредитом, а також можливих штрафних санкцій, у розмірі та у випадках, передбачених договором кредиту №42.07-07/114 від 23.03.2007р. (а.с. 16-18).

Згідно ст. 553 ЦК України за договором поруки поручитель поручається перед кредитором боржника за виконання ним свого обов'язку. Поручитель відповідає перед кредитором за порушення зобов'язання боржником.

Згідно ч.2 ст 554 ЦК України, поручитель відповідає перед кредитором у тому ж обсязі, що і боржник, включаючи сплату основного боргу, процентів, неустойки, відшкодування збитків, якщо інше не встановлено договором поруки.

Згідно підпункту 3.1.1 пункту 3.1 договору поруки №42.02-11/260 від 23.03.2007р. Поручитель зобов'язальний протягом одного робочого дня, від дати отримання письмової вимоги Кредитора про невиконання Позичальником забезпеченого порукою зобов'язання, виконати відповідне зобов'язання, шляхом перерахування непогашеної суми кредиту на рахунок Кредитора №22332031780131, непогашеної суми процентів на рахунок Кредитора №22387031780131 суми штрафних санкцій на відповідний рахунок.

22 червня 2008 року позивач отримав письмову вимогу за підписом заступника керуючого Київської міської філії АКБ "Укрсоцбанк" Петренко М.О від 19.06.2008р. про невиконання позичальником ОСОБА_2 своїх зобов'язань за договором кредиту №42.07-07/114 від 23.03.2007р.

Зазначено, що згідно підпунктів 3.3.9 -3.3.10 пункту 3.3, пункту 4.5 договору кредиту №42.07-07/114 від 23.03.2007р., в разі невиконання позичальником ОСОБА_2 або поручителем ОСОБА_1 у визначений у вимозі строк своїх зобов'язань та не погашення наявної заборгованості, строк користування кредитом буде вважатись таким, що настав, та як наслідок позичальник та поручитель будуть зобов'язані погасити кредит в повному обсязі, що складає 198969,25 доларів США, що згідно з курсом НБУ станом на 18.06.2008р становить 969000,86 грн, а також сплатити прострочені проценти за користування кредитом, нараховані пеню і штрафні санкції.

Відповідач направив поручителю ОСОБА_1 вимогу про сплату заборгованості, та у відповідності до пунктів 4.5 та 7.4 договору кредиту №42.07-07/114 від 23.03.2007р. попередивши, що в разі невиконання викладених вимог відбудеться настання терміну виконання зобов'язання за основним договором, чим реалізував своє право, а за певних умов і свій обов'язок.

Згідно ч. 1 ст. 611 ЦК України, у разі порушення зобов'язання настають правові наслідки, встановлені договором або законом, зокрема зміна умов зобов'язання.

У пунктах 4.5 та 7.4 договору кредиту №42.07-07/114 від 23.03.2007р., передбачена зміна строку повернення кредиту (з часткового погашення періодичними платежами на дострокове повернення одноразовим платежем) у разі невиконання (неналежного виконання) Позичальником обов'язків щодо сплати процентів за користування кредитом.

Застосування цієї умови може бути припинено у випадку повного погашення заборгованості зі сплати відсотків протягом встановленого 90-ти денного строку.

Згідно пункту 4.5 договору кредиту №42.07-07/114 від 23.03.2007р., у разі невиконання (неналежного виконання) Позичальником обов'язків, визначених п.3.3.7., 3.3.8 цього Договору, протягом більше ніж 90 (Дев'яносто) календарних днів, строк користування кредитом вважається таким, що сплив, та, відповідно, Позичальник зобов'язаний погасити Кредит, сплатити проценти за фактичний час використання Кредиту та нараховані штрафні санкції. Аналогічне положення міститься у пункті 7.4 договору кредиту.

Останній черговий платіж за договором кредиту №42.07-07/114 від 23.03.2007р., позичальник ОСОБА_2 здійснила 24.04.2008р., черговий платіж повинен бути здійснений до 10.05.2008р. включно. У подальшому позичальник платежів не здійснювала, що спричинило настання наслідків передбачених пунктами 4.5 та 7.4 даного договору.

Момент настання терміну виконання зобов'язання за основним договором -зобов'язання позичальника ОСОБА_2 протягом одного робочого дня погасити отриманий кредит в повному обсязі, сплатити проценти за фактичний час використання кредиту та нараховані штрафні санкції ( штраф, пеню ). у відповідності до пунктів 4.5 та 7.4 договору кредиту №42.07-07/114 від 23.03.2007р.. виник 10 вересня 2008 року.

Ці обставини встановлені рішенням Дарницького районного суду міста Києва від 10 листопада 2011 року в цивільній справі №2-3993/11 за позовом ОСОБА_2 до Київської міської філії ПАТ "Укрсоцбанк" про визнання виконавчого напису таким, що не підлягає виконанню У зв'язку з тим, що ухвалою апеляційного суду міста Києва від 07 лютого 2012 року апеляційну скаргу ПАТ "Укрсоцбанк" визнано не поданою та повернуто апелянту, рішення суду вступило в законну силу.

Обставини, встановлені судовим рішенням у цивільній, господарській або адміністративній справі, що набрало законної сили, не доказуються при розгляді інших справ лише в тому разі, коли в них беруть участь ті самі особи або особа, щодо якої встановлено ці обставини, чи їх правонаступники (частина третя статті 61 ЦПК), то в інших випадках - ці обставини встановлюються на загальних підставах.

Третя особа позичальник ОСОБА_2 та Відповідач - ПАТ "Укрсоцбанк" в особі Київської міської філії приймали участь в цивільній справі, в якій судовим рішення Дарницького районного суду міста Києві від 10 листопада 2011 року справа №2-3993/11 встановлено перелічені вище обставини, у тому числі встановлення моменту настання терміну виконання зобов'язання за основним договором, тому вони не можуть їх оспорювати.

Згідно ст. 252 ЦК України строк визначається роками, місяцями, тижнями, днями або годинами. Термін визначається календарною датою або вказівкою на подію, яка має неминуче настати.

З договору поруки №42.02-11/260 від 23.03.2007р. вбачається, що в ньому не встановлено строку, після якого порука припиняється

Згідно ч.4 ст. 559 ЦК України, порука припиняється після закінчення строку, встановленого в договорі поруки. У разі, якщо такий строк не встановлено, порука припиняється, якщо кредитор протягом шести місяців від дня настання строку виконання основного зобов'язання не пред'явить вимоги до поручителя.

Згідно пункту 24 Постанови Пленуму ВССУ №5 від ЗО березня 2012 року "Про практику застосування судами законодавства при вирішенні спорів, що виникають із кредитних правовідносин", при вирішенні таких спорів суд має враховувати, що згідно зі статтею 526 ЦК зобов'язання має виконуватися належним чином відповідно до умов договору Отже, якщо кредитним договором не визначено інші умови виконання основного зобов'язання, то у разі неналежного виконання позичальником своїх зобов'язань за цим договором строк пред'явлення кредитором до поручителя вимоги про повернення отриманих у кредит коштів має обчислюватися з моменту настання строку погашення зобов'язання згідно з такими умовами, тобто з моменту настання строку виконання зобов'язання у повному обсязі або у зв'язку із застосуванням права на повернення кредиту достроково. Таким строком не може бути лише несплата чергового платежу.

Пред'явленням вимоги до поручителя є як направлення/вручення йому вимоги про погашення боргу (залежно від умов договору), так і пред'явлення до нього позову. При цьому в разі пред'явлення вимоги до поручителя кредитор може звернутися до суду протягом шести місяців від дня настання строку виконання основного зобов'язання.

На протязі шести місяців починаючи з моменту настання терміну виконання зобов'язання за основним договором - з 10 вересня 2008 року -ПАТ «Укрсоцбанк», з метою реалізації права на забезпечення своїх вимог, зобов'язаний був звернутися до поручителя, яким є ОСОБА_1, із відповідним позовом про стягнення кредиту в повному обсязі, сплати процентів за фактичний час використання кредиту та нарахованих штрафних санкцій (штрафи, пеню) тощо. Проте відповідач із позовом до поручителя ОСОБА_1 по сьогоднішній день звертався.

На основі повно і всебічно з'ясованих обставин, на які посилались сторони, як на підставу своїх вимог і заперечень, підтверджених доказами, дослідженими в судовому засіданні, оцінивши їх належність, допустимість, достовірність, а також достатність і взаємний зв'язок у їх сукупності, встановивши правовідносини, які випливають із встановлених обставин та правові норми, які підлягають застосуванню до цих правовідносин, суд дійшов висновку, що в позовні вимоги ОСОБА_1 підлягають задоволенню повністю.

Розподіл судових витрат між сторонами вирішити в за правилами ст. 88 ЦПК України.

Керуючись ст.ст. 208-209, 212-215, 223, 294-296 ЦПК України, суд,-

вирішив:

Позов ОСОБА_1 до Публічного акціонерного товариства "Укрсоцбанк" в особі Київської міської філії, третя особа: ОСОБА_2 про захист майнового права та інтересу шляхом припинення правовідношення - задовольнити повністю.

Визнати припиненим з 10 березня 2009 року правовідношення за договором поруки №42.02-11/260 від 23.03.2007 року укладеного між ОСОБА_1 та ОСОБА_2 та Акціонерно -комерційним банком соціального розвитку «Укрсоцбанк» в особі Київської міської філії, правонаступником якого є Публічне акціонерне товариства «Уксоцбанк»

Стягнути з Публічного акціонерного товариства "Укрсоцбанк" в особі Київської міської філії на користь ОСОБА_1 107(сто сім) гривень 30 копійок судового збору.

Заочне рішення може бути переглянуто Голосіївським районним судом міста Києва за письмовою заявою відповідача. Заяву про перегляд заочного рішення може бути подано протягом десяти днів з дня отримання його копії.

Позивач має право оскаржити заочне рішення шляхом подачі апеляційної скарги протягом десяти днів з дня його проголошення. Особи, які брали участь у справі, але не були присутні у судовому засіданні під час проголошення судового рішення, можуть подати апеляційну скаргу протягом десяти днів з дня отримання копії цього рішення. Зазначена апеляційна скарга подається до Апеляційного суду міста Києва через Голосіївський районний суд міста Києва.

Суддя

http://reyestr.court.gov.ua/Review/27155565

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...
 • Пользователи

  No members to show