ВССУ начал взыскивать одновременно с поручителей и ипотекодателей


Recommended Posts

у х в а л а

іменем україни

23 січня 2013 рокум. КиївКолегія суддів судової палати у цивільних справах

Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ у складі:

головуючого Кузнєцова В. О.,

суддів: Мартинюка В. І., Мостової Г. І.,

Наумчука М. І., Остапчука Д. О.,

розглянувши в судовому засіданні справу за позовом публічного акціонерного товариства «УкрСиббанк» до ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5 про звернення стягнення на предмет іпотеки в рахунок погашення заборгованості за кредитним договором, за касаційними скаргами публічного акціонерного товариства «УкрСиббанк» на рішення апеляційного суду Закарпатської області від 21 червня 2012 року та додаткове рішення цього ж суду від 02 серпня 2012 року,

в с т а н о в и л а:

У червні 2010 року публічне акціонерне товариство «УкрСиббанк» (далі - ПАТ «УкрСиббанк»), посилаючись на неналежне виконання ОСОБА_3 умов кредитного договору, звернулося до суду з позовом, у якому, з урахуванням уточнень, просило стягнути солідарно з ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5 1 047 943 грн 14 коп. заборгованості за кредитним договором № 11145447000 від 20 квітня 2007 року та кредитним договором № 11145447001 від 30 січня 2009 року за додатковою угодою № 1 від 30 січня 2009 року, в рахунок погашення якої звернути стягнення на предмет іпотеки, а саме: квартиру АДРЕСА_1, яка на праві приватної власності належить ОСОБА_5, та стягнути судові витрати.

Рішенням Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області від 11 жовтня 2011 року позов задоволено.

Стягнуто солідарно з ОСОБА_3 та ОСОБА_4 на користь ПАТ «УкрСиббанк» 1 047 943 грн 14 коп. заборгованості за кредитним договором № 11145447000 від 20 квітня 2007 року.

В рахунок погашення заборгованості за кредитним договором № 11145447000 від 20 квітня 2007 року в розмірі 1 047 943 грн 14 коп. звернуто стягнення на предмет іпотеки, а саме: квартиру АДРЕСА_1, яка на праві приватної власності належить ОСОБА_5

Вирішено питання судових витрат.

Рішенням апеляційного суду Закарпатської області від 21 червня 2012 року рішення Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області від 11 жовтня 2011 року змінено, викладено резолютивну частину рішення у наступній редакції:

Позов ПАТ «УкрСиббанк» задоволено частково.

Звернуто стягнення на предмет іпотеки, а саме: однокімнатну квартиру АДРЕСА_1, житловою площею 18,6 кв. м, загальною площею 37,2 кв. м на погашення заборгованості ОСОБА_3 перед ПАТ «УкрСиббанк» за кредитним договором від 20 квітня 2007 року № 11145447000 та кредитним договором № 11145447001 від 30 січня 2009 року за додатковою угодою № 1 від 30 січня 2009 року в сумі 1 047 943 грн 14 коп.

Визначено спосіб реалізації предмета іпотеки шляхом проведення прилюдних торгів.

Визначено початкову ціну предмета для його подальшої реалізації в розмірі 208 151 грн.

Вирішено питання судових витрат.

Додатковим рішенням апеляційного суду Закарпатської області від 02 серпня 2012 року в задоволенні позову ПАТ «УкрСиббанк» про стягнення солідарно з ОСОБА_3 та ОСОБА_4 на користь ПАТ «УкрСиббанк» 1 047 943 грн 14 коп. заборгованості за кредитним договором від 20 квітня 2007 року № 11145447000 та кредитним договором № 11145447001 від 30 січня 2009 року за додатковою угодою № 1 від 30 січня 2009 року відмовлено.

У поданих касаційних скаргах ПАТ «УкрСиббанк», посилаючись на неправильне застосування судом норм матеріального права та порушення норм процесуального права, ухвалені у справі рішення та додаткове рішення апеляційного суду просить змінити, зазначивши в резолютивних частинах рішень вказівку про задоволення позову в повному обсязі, а саме: про солідарне стягнення з ОСОБА_3 та ОСОБА_4 на користь ПАТ «УкрСиббанк» 1 047 943 грн 14 коп. заборгованості за кредитним договором № 11145447000 від 20 квітня 2007 року та кредитним договором № 11145447001 від 30 січня 2009 року за додатковою угодою № 1 від 30 січня 2009 року.

Колегія суддів судової палати у цивільних справах Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних та кримінальних справ, обговоривши доводи касаційних скарг та перевіривши матеріали справи, дійшла висновку, що скарги ПАТ «УкрСиббанк» підлягають частковому задоволенню на таких підставах.

Згідно із ч. 2 ст. 324 ЦПК України підставами касаційного оскарження є неправильне застосування судом норм матеріального права чи порушення норм процесуального права.

Відповідно до вимог ст. 335 ЦПК України суд касаційної інстанції не може встановлювати або (та) вважати доведеними обставини, що не були встановлені в рішенні суду чи відкинуті ним, вирішувати питання про достовірність або недостовірність того чи іншого доказу, про перевагу одних доказів над іншими.

Задовольняючи позов ПАТ «УкрСиббанк», суд першої інстанції виходив з того, що відповідачка ОСОБА_3 належним чином не виконувала умови кредитного договору № 11145447000 від 20 квітня 2007 року, тому кредитор вправі стягнути заборгованість за кредитним договором з ОСОБА_3 та ОСОБА_4, як поручителя у солідарному порядку та на погашення заборгованості за кредитним договором звернути стягнення на предмет іпотеки, а саме, квартиру, яка на праві приватної власності належить ОСОБА_5

Змінюючи рішення суду першої інстанції в частині визначення початкової вартості майна, на яке звернуто стягнення та визначаючи спосіб його реалізації, апеляційний суд виходив з приписів ст. 39 Закону України «Про іпотеку».

Ухвалюючи додаткове рішення про відмову ПАТ «УкрСиббанк» в позові про солідарне стягнення з ОСОБА_3 та ОСОБА_4, як поручителя, на користь ПАТ «УкрСиббанк» заборгованості за кредитним договором, апеляційний суд виходив з того, що таке стягнення призведе до подвійного стягнення заборгованості за договором.

Проте з такими висновками апеляційного суду повністю погодитися не можна з огляду на наступне.

Судами встановлено, що між АКІБ «УкрСиббанк», правонаступником якого є ПАТ «УкрСиббанк», 20 квітня 2007 року був укладений кредитний договір № 11145447000, згідно умов якого Банк надав ОСОБА_3 кредит у розмірі 140 000 дол. США на строк до 20 квітня 2014 року зі сплатою 12,80 % річних.

Додатковими угодами № 1 та № 2 до зазначеного кредитного договору, укладеними 30 січня 2009 року між ПАТ «УкрСиббанк» та ОСОБА_3, передбачено кінцевий термін виконання основного зобо'язання 21 квітня 2022 року, розмір ануїтетного платежу склав 1530 грн.

З метою забезпечення виконання вказаного кредитного договору 20 квітня 2007 року між ПАТ «УкрСиббанк» та ОСОБА_4 укладено договір поруки № 11145447000, згідно умов якого останній зобов'язався відповідати за невиконання чи неналежне виконання ОСОБА_3 зобов'язань за кредитним договором.

Крім того, в порядку забезпечення кредитного договору згідно договору іпотеки № 11145447000 від 20 квітня 2007 року ОСОБА_5 передала в іпотеку Банку квартиру АДРЕСА_1.

Згідно зі ст. ст. 526, 527, 530 ЦК України зобов'язання повинні виконуватись належним чином і в установлений строк відповідно до умов договору та вимог закону.

Відповідно до п. 5.5. кредитного договору № 11145447000 від 20 квітня 2007 року у випадку порушення позичальником термінів повернення кредиту або термінів сплати процентів, комісій строком більш ніж на один місяць, та/або порушення інших умов договору та/або у випадку порушення позичальником та/або заставодавцем та/або поручителем та/або гарантом умов укладеного з банком договору про надання забезпечення виконання зобов'язань позичальника за цим договором, банк має право вимагати дострокового повернення кредиту та нарахованих процентів, комісій у порядку встановленому розділом 11 цього Договору.

Обґрунтовуючи підставність позову, ПАТ «УкрСиббанк» посилалось на те, що ОСОБА_3 були порушені умови кредитного договору в частині щомісячних платежів на погашення кредиту та порушення додаткових угод в частині погашення ануїтетних платежів, внаслідок чого виникла заборгованість за договором в розмірі 1 047 943 грн 14 коп.

Наслідки порушення договору позичальником передбачені ч. 2 ст. 1050, ч. 2 ст. 1054 ЦК України, відповідно до яких, якщо договором встановлений обов'язок позичальника повернути позику частинами (з розстроченням), то в разі прострочення повернення чергової частини позикодавець має право вимагати дострокового повернення частини позики, що залишилася, та сплати процентів, належних йому відповідно до статті 1048 ЦК України.

Відповідно до ст. ст. 553, 554 ЦК України та п. 1.3. договору поруки № 11145447000 від 20 квітня 2007 року поручитель відповідає перед кредитором у тому ж обсязі, що і позичальник, в тому числі, за повернення основної суми боргу, процентів за використання кредитних коштів, відшкодування можливих збитків, за сплату пені і інших штрафних санкцій, передбачених в кредитному договорі.

Згідно з п. 1.4. договору поруки відповідальність поручителя та позичальника є солідарною.

Відповідно до ст. 589 ЦК України у разі невиконання зобов'язання забезпеченого заставою (іпотекою) заставодержатель набуває право на звернення стягнення на предмет застави.

За таких обставин, коли ОСОБА_3 зобов'язання по кредитному договору та додаткових угодах до нього виконувала не належним чином, то ПАТ «УкрСиббанк» відповідно до ч. 2 ст. 1050, ч. 2 ст. 1054 ЦК України вправі вимагати дострокового стягнення заборгованості по кредитному договору з боржника та поручителя у солідарному порядку.

Ухвалюючи рішення про стягнення заборгованості за кредитним договором з боржника та з поручителя у солідарному порядку, суд першої інстанції діяв відповідно до приписів ст. ст. 554, 1050, 1054 ЦК України та ст. ст. 212-214 ЦПК України.

Звертаючи стягнення на предмет іпотеки в рахунок погашення кредитної заборгованості, суд першої інстанції виходив з приписів ст. ст. 546, 589, 590 ЦК України та встановлених обставин про порушення боржником зобов'язання за договором, забезпеченого заставою.

Змінюючи рішення суду першої інстанції в частині визначення початкової вартості майна, на яке звернуто стягнення та визначаючи спосіб його реалізації, апеляційний суд виходив з приписів ст. 39 Закону України «Про іпотеку».

В той же час, ухвалюючи додаткове рішення та відмовляючи позивачу у стягненні з боржника та поручителя кредитної заборгованості, апеляційний суд не звернув уваги на те, що таке право Банку ґрунтується на приписах ст. ст. 554, 1050,1054 ЦК України, а задоволення вимог Банку про стягнення заборгованості за кредитним договором та одночасне звернення стягнення на предмет іпотеки на погашення цієї заборгованості, саме по собі не свідчить про подвійність стягнення суми заборгованості.

З огляду на таке та враховуючи, що рішення апеляційного суду Закарпатської області від 21 червня 2012 року в частині вирішення позову ПАТ «УкрСиббанк» про стягнення кредитної заборгованості з боржника та поручителя у солідарному порядку та додаткове рішення апеляційного суду від 02 серпня 2012 року ухвалені з порушенням ст. ст. 303, 309, 316 ЦПК України, то вони підлягають скасуванню, а рішення суду першої інстанції у цій частині підлягає залишенню в силі.

В іншій частині рішення суду апеляційної інстанції від 21 червня 2012 року ухвалено з дотриманням норм матеріального та процесуального права, а доводи скарг про неправильне застосування норм матеріального та процесуального права безпідставні.

Керуючись ст. ст. 335, 336, 337, 339 ЦПК України, колегія суддів судової палати у цивільних справах Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ

у х в а л и л а:

Касаційні скарги публічного акціонерного товариства «УкрСиббанк» задовольнити частково.

Рішення апеляційного суду Закарпатської області від 21 червня 2012 року в частині вирішення позову публічного акціонерного товариства «УкрСиббанк» про стягнення кредитної заборгованості з боржника та поручителя у солідарному порядку та додаткове рішення апеляційного суду від 02 серпня 2012 року скасувати, в частині солідарного стягнення з ОСОБА_3 та ОСОБА_4 на користь публічного акціонерного товариства «УкрСиббанк» 1 047 943 грн 14 коп. заборгованості за кредитним договором № 11145447000 від 20 квітня 2007 року залишити в силі рішення Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області від 11 жовтня 2011 року.

В іншій частині рішення апеляційного суду Закарпатської області від 21 червня 2012 року залишити без змін.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Головуючий В. О. Кузнєцов

Судді: В. І. Мартинюк

Г. І. Мостова

М. І. Наумчук

Д. О. Остапчук

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...