БАНК "МЕРКУРИЙ" - введена временная администрация


Recommended Posts

В  АО БАНК «МЕРКУРИЙ» введена временная администрация сроком на 3 месяца с 14.03.2014 по 13.06.2014.

 

Как гласит информация с официального сайта ФГВФЛ, в течение действия временной администрации вкладчики (физические лица ) банков могут получить свои средства договорам банковского вклада (депозита), срок действия которых закончился , и по договорам банковского счета ( текущие и карточные счета ) . Выплаты по указанным договорам будут осуществляться в размере вклада , включая проценты , начисленные на день принятия решения Национальным банком Украины об отнесении банка к категории неплатежеспособных и начала процедуры вывода Фондом банка с рынка , но не более 200 000 гривен.

 
Подавать заявления на выплату средств по договорам банковского вклада (депозита) , срок действия которых закончился до введения и во время временной администрации и по договорам банковского счета НЕ НУЖНО. По таким договорам выплата средств будет осуществляться по спискам вкладчиков , которые в настоящее время формируют уполномоченные лица Фонда на осуществление временной администрации.

 

 

Информация по Банку "Меркурий": сегодня звонил на "Горячую линию" банка "Меркурий" и ФГВФЛ - обещают составить списки вкладчиков в течение 2-3 недель, а затем банк - агент начнет выплату средств.

При этом, в первую очередь выплата будет производиться физическим лицам по договорам банковского счета, затем - по договорам банковского вклада.

Информация про банк-агент пока отсутствует. 

 

Таковы последние новости. 

Link to comment
Share on other sites

Официальное разъяснение ФГВФЛ от 19.03.2014:

 

РОЗ’ЯСНЕННЯ ДЛЯ ВКЛАДНИКІВ БАНКІВ, В ЯКИХ ВВЕДЕНО ТИМЧАСОВУ АДМІНІСТРАЦІЮ: АТ «БРОКБІЗНЕСБАНК», ПАТ «РЕАЛ БАНК», ПАТ «БАНК ФОРУМ», АТ БАНК «МЕРКУРІЙ»

У зв’язку з численними зверненнями вкладників банків, в яких введено тимчасову адміністрацію - АТ «БРОКБІЗНЕСБАНК», ПАТ «РЕАЛ БАНК», ПАТ «БАНК ФОРУМ», АТ БАНК «МЕРКУРІЙ» щодо порядку виплат Фонд гарантування вкладів фізичних осіб (далі – Фонд) надає наступні роз’яснення.

В АТ «БРОКБІЗНЕСБАНК» та ПАТ «РЕАЛ БАНК» запроваджено тимчасову адміністрацію строком на 3 місяці з 03.03.2014 по 02.06.2014.

В ПАТ «БАНК ФОРУМ» та АТ БАНК «МЕРКУРІЙ» запроваджено тимчасову адміністрацію строком на 3 місяці з 14.03.2014 по 13.06.2014.

Протягом дії тимчасової адміністрації вкладники (фізичні особи) банків можуть отримати свої кошти за договорами банківського вкладу (депозиту), строк дії яких закінчився, та за договорами банківського рахунку (поточні та карткові рахунки). Виплати за зазначеними договорами здійснюватимуться в розмірі вкладу, включаючи відсотки, нараховані на день прийняття рішення Національним банком України про віднесення банку до категорії неплатоспроможних та початку процедури виведення Фондом банку з ринку, але не більше 200 тисяч гривень.

ПОДАВАТИ ЗАЯВИ на виплату коштів за договорами банківського вкладу (депозиту), термін дії яких закінчився до введення та під час тимчасової адміністрації та за договорами банківського рахунку НЕ ПОТРІБНО. За такими договорами виплата коштів здійснюватиметься за списками вкладників, які в даний час формують уповноважені особи Фонду на здійснення тимчасової адміністрації.

 Представники Фонду докладають максимум зусиль для того, щоб обробити значні обсяги інформації і сформувати реєстри вкладників для виплати коштів в найкоротші терміни.

Про час та порядок виплат за вищезазначеними договорами буде повідомлено на сайті Фонду в мережі Інтернет за адресою: www.fg.gov.ua та на сайтах банків.

Для отримання коштів вкладникам необхідно буде звернутися до визначеного банку-агента з паспортом і документом органу державної податкової служби про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків (ідентифікаційний код). Оголошення про визначений банк-агент також буде розміщено на сайті Фонду в мережі Інтернет за адресою: www.fg.gov.ua.

В даний час Фонд оголосив про пошук потенційних інвесторів для неплатоспроможних банків (АТ «БРОКБІЗНЕСБАНК», ПАТ «РЕАЛ БАНК», ПАТ «БАНК ФОРУМ», АТ БАНК «МЕРКУРІЙ»). У разі залучення інвесторів для даних банків зобов’язання перед вкладниками за договорами, термін дії яких закінчується після тимчасової адміністрації, переходять до них.  

Якщо Національним банком України (НБУ) буде прийнято рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію неплатоспроможного банку, виплату відшкодування коштів вкладникам здійснюватиме Фонд не пізніше ніж через сім днів з дня прийняття НБУ такого рішення, незалежно від закінчення терміну дії договору за вкладом.

 

( Материалы официального сайта ФГВФЛ - http://www.fg.gov.ua/faq/explanation.html)

Link to comment
Share on other sites

Информация ФГВФЛ от 21.03.2014

 

ДО УВАГИ ВКЛАДНИКІВ АТ «БРОКБІЗНЕСБАНК», ПАТ «РЕАЛ БАНК», ПАТ «ФОРУМ БАНК» ТА АТ БАНК «МЕРКУРІЙ». У зв’язку з численними зверненнями вкладників неплатоспроможних банків АТ «БРОКБІЗНЕСБАНК», ПАТ «РЕАЛ БАНК», ПАТ «ФОРУМ БАНК» та АТ БАНК «МЕРКУРІЙ» щодо початку виплат Фонд гарантування вкладів фізичних осіб (далі – Фонд) повідомляє наступне.

ВКЛАДНИКАМ ЗАЗНАЧЕНИХ БАНКІВ НЕ ВАРТО ХВИЛЮВАТИСЯ, ФОНД ОБОВ’ЯЗКОВО ПОВЕРНЕ КОШТИ ЗА ВКЛАДАМИ В БАНКАХ, АДЖЕ ЗА 15 РОКІВ ІСНУВАННЯ ФОНД ЗАВЖДИ ВИКОНУВАВ СВОЇ ЗОБОВ’ЯЗАННЯ.

Відповідно до «Положення про порядок відшкодування Фондом гарантування вкладів фізичних осіб коштів за вкладами» ПРОТЯГОМ МІСЯЦЯ з дня прийняття рішення НБУ про віднесення банку до категорії неплатоспроможних та початку процедури виведення банку з ринку уповноваженою особою Фонду на тимчасову адміністрацію проводиться аналіз стану бази даних про вкладників неплатоспроможного банку, порівняння інформації на повну відповідність даним з копій документів вкладників із справ з оформлення рахунків.

Уповноважені особи докладають максимум зусиль для того, щоб обробити значні обсяги інформації і сформувати списки вкладників для виплати коштів в найкоротші терміни. Для отримання коштів вкладникам необхідно буде звернутися до визначеного банку-агента з паспортом і документом органу державної податкової служби про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків (ідентифікаційний код).

Про час і порядок виплат та визначений банк-агент БУДЕ ПОВІДОМЛЕНО НАЙБЛИЖЧИМ ЧАСОМ НА САЙТІ ФОНДУ В ІНТЕРНЕТІ www.fg.gov.ua та на сайтах банків.

Нагадуємо, що в АТ «БРОКБІЗНЕСБАНК» та ПАТ «РЕАЛ БАНК» - з 03.03.2014 по 02.06.2014, а в ПАТ «ФОРУМ БАНК» та АТ БАНК «МЕРКУРІЙ» - з 14.03.2014 по 13.06.2014 Фондом введено тимчасову адміністрацію.

Протягом дії тимчасової адміністрації вкладники цих банків можуть отримати свої кошти за договорами банківського вкладу (депозиту), строк дії яких закінчився, та за договорами банківського рахунку (поточні та карткові рахунки). Виплати за зазначеними договорами здійснюватимуться в розмірі вкладу, включаючи відсотки, нараховані на день прийняття НБУ рішення про віднесення банку до категорії неплатоспроможних та початку процедури виведення Фондом банку з ринку, але не більше 200 тисяч гривень.

 

( Материалы официального сайта ФГВФЛ -http://www.fg.gov.ua/news/do-uvagi-vkladnikiv-at-brokbiznesbank-pat-real-bank-pat-forum-bank-ta-at-bank-merkuriy-658.html )

Link to comment
Share on other sites

  • 2 weeks later...

На сегодняшний день срок поиска потенциальных инвесторов для АО "БАНК МЕРКУРИЙ" продлен до 07 апреля 2014 года. По неофициальным данным банк - агент для выплаты средств по депозитным договорам, срок действия которых закончился и по текущим счетам физических лиц будет назначен во  второй половине апреля сего года. 

  • Like 1
Link to comment
Share on other sites

Внимание тех, кто хочет лично пообщаться либо проконсультироваться с уполномоченным лицом ФГВФЛ на временную администрацию АО "БАНК МЕРКУРИЙ" Кононцом В.В.

 

В АО БАНКЕ «МЕРКУРИЙ» Кононец Вадим Валериевич осуществляет личный прием граждан по предварительной записи День приема – четверг Часы приема – 15.00-17.00 Правила записи граждан на прием: Предварительная запись граждан на личный прием осуществляется по телефону (057) 758-81-02. Уполномоченный работник банка ведет журнал предварительной записи граждан на личный прием в электронном виде, в котором отмечает: • фамилия, имя и отчество гражданина; • местожительство гражданина; • время приема; • затронутый вопрос. На каждого гражданина устанавливается лимит времени приема продолжительностью 15 минут. Последним днем записи является 13.00 среды. Во время проведения личного приема граждан могут присутствовать их представители, полномочия которых оформлении в установленном порядке, и лица, которые находятся в родственных отношениях с этим гражданином. Присутствие посторонних лиц во время проведения личного приема не допускается.

 

http://www.mercury-bank.com/ru/news/one_news/162.html

Link to comment
Share on other sites

Сегодня состоялась встреча с уполномоченным лицом ФГВФО на временную администрацию АО "Банк Меркурий" Кононцом В.В.
В личной беседе он заверил, что после 15 апреля сего года можно будет узнать, внесены ли вкладчики в списки на соответствующие выплаты. Кроме того, в этих числах должен быть известен банк-агент, через который будут осуществляться выплаты.

Указанную информацию можно будет получить позвонив на "горячую линию" ФГВФЛ.

В первую очередь во время действия временной администрации планируют выплачивать деньги физ. лицам, у которых открыты текущие ( карточные и т.п.) счета, затем - физ.лицам, срок действия депозитных договоров которых окончился. 

Link to comment
Share on other sites

  • 2 weeks later...

Решением исполнительной дирекции ФГВФЛ № 14 от 11.04.2014 года отстранен от исполнения обязанностей уполномоченного лица Фонда на временную администрацию ПАТ БАНК « МЕРКУРИЙ » Кононец В.В. Уполномоченным лицом назначен Кулиш Виктор Николаевич.

Link to comment
Share on other sites

С 23 апреля с.г. начинаются выплаты средств вкладчикам банка. С этим объявлением можно ознакомиться на официальном сайте ФГВФЛ:

http://www.fg.gov.ua/news/ogoloshennya-pro-viplati-koshtiv-vkladnikam-publichnogo-aktsionernogo-tovaristva-bank-merkuriy-679.html

либо банка:

http://www.mercury-bank.com/ru/news.html

 

 

Выплаты будут осуществляться за счет целевого займа ФГВФЛ. 

Link to comment
Share on other sites

ВНИМАНИЮ ВКЛАДЧИКОВ АО БАНК «МЕРКУРИЙ»

 

С 23 апреля 2014 года ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО БАНК «МЕРКУРИЙ» начинает выплаты средств вкладчикам по договорам, срок действия которых закончился по 14 марта 2014 года включительно, и по договорам банковского счета (текущие и карточные счета). Выплаты средств будут осуществляться в течение временной администрации через учреждения ПУАО «ФИДОБАНК».

Для получения средств по указанным договорам, вкладчикам необходимо обратиться в учреждение ПУАО «ФИДОБАНК» с паспортом и документом органа государственной налоговой службы о присвоении регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика.
 
Выплаты вкладчикам будут осуществляться в размере вклада, включая проценты, начисленные на день принятия решения Национальным банком Украины об отнесении банка к категории неплатежеспособных и начала вывода неплатежеспособного банка из рынка, но не более 200 000 гривен.
 
О сроках и порядке выплат вкладчикам, срок действия договоров которых заканчивается после 14 марта 2014 года будет объявлено дополнительно на официальном сайте Фонда - www.fg.gov.ua и на сайте АО БАНК «МЕРКУРИЙ» - www.mercury-bank.com.
 

Справочная информация по телефону в АО БАНК «МЕРКУРИЙ»: (057) 758-77-94, (057) 700-92-44, (057) 758-16-25, (057) 758-16-27, (057) 758-78-42 и в Фонде: 0 800-308-108 (звонки по Украине бесплатные).

 

http://www.fg.gov.ua/ru/news/do-uvagi-vkladnikiv-at-bank-merkuriy-682.html

 

http://www.mercury-bank.com/ru/news/one_news/166.html?SID=g2lqi1r7blogu1a5vq55oa52i5

  • Like 1
Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...
  • Пользователи

    No members to show