Определение ВАСУ о правомерности получения информации относительно зарплат и материального обеспечения руководства компаний на 100% принадлежащих государству и в частности Нафтогаза


Считаете ли Вы решение законным и справедливым?  

1 member has voted

 1. 1. Считаете ли Вы решение законным?

  • Да
   1
  • Нет
   0
  • Затрудняюсь ответить
   0
 2. 2. Считаете ли Вы решение справедливым?

  • Да
   1
  • Нет
   0
  • Затрудняюсь ответить
   0


Recommended Posts

Державний герб України

ВИЩИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД УКРАЇНИ

УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 листопада 2016 року

м. Київ

К/800/735/16

Вищий адміністративний суд України у складі колегії суддів:

Черпака Ю.К. (судді-доповідача), Головчук С.В., Заїки М.М.,розглянувши в попередньому судовому засіданні адміністративну справу

за позовом Публічного акціонерного товариства Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" до Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини Лутковської В.В. про визнання протиправним та скасування подання, визнання протиправними дій щодо надання публічної інформації,

за касаційною скаргою Публічного акціонерного товариства Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" на постанову Київського апеляційного адміністративного суду від 24 грудня 2015 року,

в с т а н о в и в:

У серпні 2015 року Публічне акціонерне товариство Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України"(далі ПАТ НАК «Нафтогаз України») звернулося до суду з позовом про визнання незаконним та скасування подання Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини Лутковської Валерії Володимирівни від 13 липня 2015 року №1.-1667/243707.15-30, визнання протиправними дій Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини Лутковської Валерії Володимирівни щодо витребування пояснень та інформації про персональні дані заступника голови правління ПАТ НАК «Нафтогаз України» ОСОБА_5 для вирішення питання щодо складання протоколу про адміністративне правопорушення за фактом відмови у запиті на інформацію від 24 березня 2015 року №324/15-1 голови наглядової ради Спілки підприємців та промисловців Кременеччини ОСОБА_6

Постановою Окружного адміністративного суду м. Києва від 2 листопада 2015 року позов задоволено.

Постановою Київського апеляційного адміністративного суду від 24 грудня 2015 року скасовано рішення суду першої інстанції, у задоволенні позову відмовлено.

З таким рішенням суду апеляційної інстанції не погодився позивач, подав касаційну скаргу, в якій посилається на порушення судом норм матеріального і процесуального права, що призвело до неправильного вирішення справи. Зокрема зазначає, що голова правління, його заступники та члени правління Компанії не є публічними службовцями, а ПАТ НАК «Нафтогаз України» не є розпорядником інформації в розумінні Закону України «Про доступ до публічної інформації». Просить скасувати постановлене судом апеляційної інстанції рішення та залишити в силі рішення суду першої інстанції.

Заслухавши суддю-доповідача, перевіривши правильність застосування судами першої та апеляційної інстанцій норм матеріального і процесуального права, правової оцінки обставин у справі, колегія суддів вважає, що касаційна скарга не підлягає задоволенню.

В запереченні на касаційну скаргу відповідач вважає її доводи безпідставними, наводить аргументи на підтримку законності і обґрунтованості оскарженого судового рішення.

Судами встановлено, що громадська організація «Спілка підприємців та промисловців Кременеччини» (далі - ГО «Спілка підприємців та промисловців Кременеччини») своїм запитом на інформацію від 24.03.2015р.№324/15-1на ім'я голови правління ПАТ НАК «Нафтогаз України» просила згідно із Законом України «Про доступ до публічної інформації» надати інформацію про заробітну плату, премії, матеріальну допомогу, будь-які інші виплати, які здійснені протягом 2014 року керівництву ПАТ НАК «Нафтогаз України» (голові правління, заступникам голови правління, членам правління).

Листом ПАТ НАК «Нафтогаз України» від 03.04.2015р. №14-2462/1.8-15 повідомило ГО «Спілка підприємців та промисловців Кременеччини» про те, що відповідно до пункту 4 частини 1 статті 13 Закону України «Про доступ до публічної інформації» ПАТ НАК «Нафтогаз України» може бути визнано розпорядником інформації, який зобов'язаний надавати інформацію у порядку, передбаченому цим Законом, тільки щодо умов постачання товарів, послуг та цін на них. Відомості про заробітну плату та інші виплати голові правління ПАТ НАК «Нафтогаз України» містяться у декларації про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру за 2014 рік ОСОБА_7, опублікованої на офіційному сайті ПАТ НАК «Нафтогаз України» www.naftogaz.com.

Голова наглядової ради ГО «Спілка підприємців та промисловців Кременеччини» ОСОБА_8, вважаючи, що ненадання позивачем запитуваної інформації є неправомірним, звернувся до Уповноваженого Верховної ради України з прав людини Лутковської В.В. з листом від 21.04.2015 р. №421/15-1, в якому просив провести відповідну перевірку, за результатами якої скласти протокол про вчинення адміністративного правопорушення за частиною 2 статті 212-3 КУпАП стосовно службових осіб ПАТ НАК «Нафтогаз України».

Відповідно до подання Уповноваженого Верховної Ради з прав людини В. Лутковської від 13.07.2015р. №1.-1667/243707.15-30ПАТ НАК «Нафтогаз України» повідомлено про неправомірність відмови у наданні відповіді на запит ГО «Спілка підприємців та промисловців Кременеччини», оскільки запитувана інформація стосується розпорядження державним майном, та одночасно викладено прохання щодо надання ОСОБА_9 запитуваної інформації про заробітну плату, премії, матеріальну допомогу, будь-які інші виплати, які були здійснені протягом 2014 року керівництву ПАТ НАК «Нафтогаз України» (голові правління, заступникам голови правління, членам правління) з урахуванням вимог Закону України «Про доступ до публічної інформації» та наданого роз'яснення, для вирішення питання щодо складення протоколу про адміністративне правопорушення забезпечити надання на бланку, що додається, письмових пояснень заступника голови правління С. Коновеця та персональні дані щодо нього.

Своїм листом ПАТ НАК «Нафтогаз України» від 05.08.2015р. №14-3298/1/ВР-15 К повідомило відповідача, що інформація про заробітну плату, премії, матеріальну допомогу та будь-які інші виплати, які здійснені ПАТ НАК «Нафтогаз України» протягом 2014 року його керівництву, не може бути інформацією про розпорядження державним майном та, відповідно, не може розглядатися як суспільно необхідна інформація за цим критерієм.

Задовольняючи позов, суд першої інстанції вважав, що власником майна, яке передано до статутного капіталу ПАТ НАК "Нафтогаз України", є саме ПАТ НАК "Нафтогаз України", а не держава, окрім майна, яке передано державою у користування та не увійшло до його статутного капіталу, а тому інформація про заробітну плату, премії, матеріальну допомогу та інші виплати, що здійснені протягом 2014 року голові правління ПАТ НАК "Нафтогаз України", його заступникам та членам правління не є інформацією про розпорядження державним майном.

Скасовуючи рішення суду першої інстанції та відмовляючи у задоволенні позову, апеляційний суд виходив, серед іншого, із того, що відповідно до статуту ПАТ НАК «Нафтогаз України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України №747 від 25.05.1998р., засновником Компанії є держава в особі Кабінету Міністрів України, а тому ПАТ НАК "Нафтогаз України" відноситься до розпорядників інформації, визначених у пунктах 2, 3, 4 частини першої та пункті 4 частини другої статті 13 Закону України «Про доступ до публічної інформації».

У преамбулі до Закону України «Про доступ до публічної інформації» вказано, що цей Закон визначає порядок здійснення та забезпечення права кожного на доступ до інформації, що знаходиться у володінні суб'єктів владних повноважень, інших розпорядників публічної інформації, визначених цим Законом, та інформації, що становить суспільний інтерес.

Як вбачається із статті 1 вказаного Закону публічна інформація - це відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що була отримана або створена в процесі виконання суб'єктами владних повноважень своїх обов'язків, передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у володінні суб'єктів владних повноважень, інших розпорядників публічної інформації, визначених цим Законом.

Згідно з пунктом 4 частини 2 статті 13 Закону України «Про доступ до публічної інформації» до розпорядників інформації, зобов'язаних оприлюднювати та надавати за запитами інформацію, визначену в цій статті, у порядку, передбаченому цим Законом, прирівнюються суб'єкти господарювання, які володіють іншою інформацією, що становить суспільний інтерес (суспільно необхідною інформацією).

Відповідно до частини 1 статті 17 Закону України «Про доступ до публічної інформації» парламентський контроль за дотриманням права людини на доступ до інформації здійснюється Уповноваженим Верховної Ради України з прав людини, тимчасовими слідчими комісіями Верховної Ради України, народними депутатами України.

У постанові Кабінету Міністрів України від 25.05.1998р. №747 «Про утворення Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України» закріплено, що статутний фонд Компанії формується шляхом передачі до нього 100 відсотків акцій державних акціонерних товариств, які утворюються на базі державних підприємств, зазначених у додатку 1 до цієї постанови, майно яких не підлягає приватизації; пакетів акцій, залишених у державній власності, відкритих акціонерних товариств, зазначених у додатку 2 до цієї постанови; майна акціонерного товариства "Укргазпром" та його дочірніх підприємств у зв'язку з їх реорганізацією; майно Державної акціонерної холдингової компанії "Укргаз" у зв'язку з її ліквідацією; акції (частки, паї), що належать державі у статутному фонді господарських товариств (підприємств), згідно з додатком.

Крім того, пунктом 12 зазначеної постанови передбачено, що голову правління Компанії, першого заступника, заступників голови правління та членів правління Компанії за умовами медичного та побутового обслуговування прирівняно відповідно до міністра, першого заступника, заступників міністра та членів колегії міністерства, а керівників структурних підрозділів Компанії - до відповідних категорій працівників міністерства.

Як вбачається із пунктів 5, 21, 22 статуту Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України", затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25.05.1998р. №747, метою діяльності Компанії є сприяння структурній перебудові нафтової, газової та нафтопереробної галузей, підвищення рівня енергетичної безпеки держави, забезпечення ефективного функціонування та розвитку нафтогазового комплексу, більш повного задоволення потреб промислових і побутових споживачів у сировині та паливно-енергетичних ресурсах і отримання прибутку. Засновником Компанії є держава в особі Кабінету Міністрів України. Акціонерами Компанії є держава в особі Міненерговугілля - до прийняття в установленому порядку рішення про приватизацію пакета акцій Компанії та в особі Фонду державного майна - після передачі йому пакета акцій Компанії, визначеного для продажу згідно з рішенням про приватизацію; фізичні та юридичні особи, що набули право власності на акції Компанії відповідно до законодавства.

Ефективний доступ до інформації, якою володіють органи публічної влади, інші суб'єкти, є важливою передумовою для запобігання корупції, виявлення та припинення корупційних діянь. Особливе значення має інформація, яка становить суспільний інтерес, а саме - відомості про використання публічних коштів, розпорядження державним або комунальним майном, особисті доходи, майно, видатки та зобов'язання фінансового характеру публічних службовців. Доступ до інформації є необхідним інструментом для проведення журналістських розслідувань, стимулювання громадянської активності в антикорупційній сфері (розділ 3 Закону України «Про засади державної антикорупційної політики в Україні (Антикорупційна стратегія) на 2014 - 2017 роки»).

Аналіз наведених норм права, свідчить про те, що чинними нормативно - правовими актами України встановлено право кожного на доступ до інформації, що знаходиться у володінні розпорядників публічної інформації, визначених цим Законом, та інформації, що становить суспільний інтерес.

Таким чином, оскільки засновником ПАТ НАК «Нафтогаз України» є держава в особі Кабінету Міністрів України, голову правління Компанії, першого заступника, заступників голови правління та членів правління Компанії за умовами медичного та побутового обслуговування прирівняно відповідно до міністра, першого заступника, заступників міністра та членів колегії міністерства, враховуючи положення Закону України «Про засади державної антикорупційної політики в Україні (Антикорупційна стратегія) на 2014 - 2017 роки», то ПАТ НАК «Нафтогаз України» є суб'єктом господарювання, який володіє іншою інформацією, що становить суспільний інтерес, а тому підпадає під визначення розпорядника інформації згідно з пунктом 4 частини 2 статті 13 Закону України «Про доступ до публічної інформації».

З огляду на викладене, суд апеляційної інстанції дійшов обґрунтованого висновку про порушення у спірних правовідносинах прав запитувача публічної інформації, оскільки ПАТ НАК «Нафтогаз України», який є розпорядником запитуваної інформації в розумінні Закону України «Про доступ до публічної інформації» в порушення вимог зазначеного Закону не забезпечив надання такої інформації, що має суспільний інтерес, а тому подання Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини Лутковської В.В. винесене на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені чинним законодавством України.

За правилами статті 224 Кодексу адміністративного судочинства України суд касаційної інстанції залишає касаційну скаргу без задоволення, а судові рішення - без змін, якщо визнає, що суди першої та апеляційної інстанцій не допустили порушень норм матеріального і процесуального права при ухваленні судових рішень чи вчиненні процесуальних дій.

Керуючись статтями 220-1, 223, 224, 230, 231 Кодексу адміністративного судочинства України, суд

у х в а л и в:

Касаційну скаргу Публічного акціонерного товариства Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" відхилити, а постанову Київського апеляційного адміністративного суду від 24 грудня 2015 року залишити без змін.

Ухвала набирає законної сили через п'ять днів після направлення її копії особам, які беруть участь у справі, та оскарженню не підлягає.

Судді Черпак Ю.К.
Головчук С.В.
Заїка М.М.
 
http://reyestr.court.gov.ua/Review/62696611

Link to comment
Share on other sites

ВАСУ указал, что в соответствии с нормами действующего законодательства госкомпании и в частности Нафтогаз Украины являются субъектом хозяйствования, которые владеют другой информацией, представляющей общественный интерес, а потому подпадают под определение распорядителя информации в соответствии с пунктом 4 части 2 статьи 13 Закона Украины «О доступе к публичной информации». Соответственно данные о зарплате и другом материальном обеспечении руководства таких компаний могут быть предоставлены по запросу о предоставлении публичной информации.

 

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...
 • Пользователи

  No members to show